середу, 27 жовтня 2021 р.

 

Методичні рекомендації

з питань організації та проведення

«Тижня безпеки дитини»

у  закладі дошкільної освіти»

Державна служба  України з надзвичайних ситуацій

 

Міністерство освіти і науки України

 

Навчально-методичний центр цивільного захисту

та безпеки життєдіяльності Тернопільської області

 

Тернопільський комунальний методичний центр

науково-освітніх інновацій та моніторингу


Державна служба  України з надзвичайних ситуацій

 

Міністерство освіти і науки України

 

Навчально-методичний центр цивільного захисту

та безпеки життєдіяльності Тернопільської області

 

Тернопільський комунальний методичний центр

науково-освітніх інновацій та моніторингу

 

 

 

 

Методичні рекомендації

з питань організації та проведення

«Тижня безпеки дитини»

у  закладі дошкільної освіти»

 

 

 

Тернопіль -2021

Методичні рекомендації укладені на допомогу педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти щодо планування  заходів з питань підготовки та проведення «Тижня безпеки дитини».

Укладач: Сагайдак Л.Д., начальник  обласного методичного кабінету (БЖД населення) НМЦ ЦЗ та  БЖД Тернопільської області

 

Рецензенти: Даценко М.М., консультант Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу

 

  

Розглянуто та схвалено на засіданні методичної комісії Центру

Протокол від 22 лютого 2021 р. №02 

 

Відповідно до статті 11 Закону України «Про дошкільну освіту» заклад дошкільної освіти:

забезпечує відповідністькільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти;

створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання;

формує у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки;

сприяє збереженню та зміцненню здоров'я, розумовому, психологічному й фізичному розвитку дітей».

Збільшення дитячого травматизму ставить завдання щодо систематичної роботи з дошкільниками з метою вироблення в їх свідомості стереотипів поведінки в життєвому середовищі - навичок користування предметами та речами, поведінки в різних ситуаціях тощо.

З метою удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів з формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров'я та життя, з метою поліпшення якості навчально-виховної роботи з питань особистої безпеки та захисту життя рекомендуємо проведення в закладах дошкільної освіти щорічного «Тижня безпеки дитини», як форми систематизації знань дітей про безпечне довкілля.

«Тиждень безпеки дитини» не потребує суворої регламентації, його зміст залежить від місцевих умов, традицій, природо-техногенних особливостей, території, професійного досвіду вихователів та підготовленості дітей.

При плануванні  у дошкільному закладі заходів з питань підготовки та проведення «Тижня безпеки дитини»  слід чітко визначити час і місце їхнього проведення для кожної з вікових груп та призначити відповідальних. Особлива увага звертається на виконання вимог заходів безпеки для усіх учасників «Тижня безпеки дитини» під час практичного відпрацювання заходів.

Проведення занять у різних вікових групах не потребує суворої регламентації, його зміст залежить від місцевих умов, традицій, природо-техногенних особливостей, території, професійного досвіду вихователів та підготовленості дітей.

Важливе значення у цей період має робота з батьками. Разом з ними обговорюється підготовлений загальний план проведення, вислуховуються їхні поради. Батьки запрошуються до участі у підготовці та проведенні заходів «Тижня безпеки дитини».

За результатами проведення «Тижня безпеки дитини» рекомендуємо створити спеціальний інформаційний стенд, на якому розмістити перелік заходів, фотоматеріали змагань та найкращі моменти проведення заходів, малюнки дітей.

Проблема безпеки дитини, уміння захистити себе завжди була актуальною. Більше 50% дітей 5-6-річного віку батьки залишають вдома самих, без нагляду дорослих. Статистика свідчить щодо високого рівня травматизму серед старших дошкільників та молодших школярів. І якщо серед школярів переважає вуличний травматизм, то дошкільники отримують побутові та домашні травми.

Практичні знання, які дитина отримує в ході ігрового тренінгу не опосередковані, а є результатом набутого життєвого досвіду. Тренінг дозволяє кожній дитині побути в ситуації, яка подібна критичній, життєвій та самостійно знайти вірне рішення, відпрацювати алгоритм поведінки в тій чи іншій ситуації.

Формування у дітей дошкільного віку свідомої безпечної поведінки повинно базуватись на позитивних прикладах поведінки дорослих. Особливу увагу приділяти роботі з сім’єю, зробити батьків своїми однодумцями  і виховувати у дітей духовне і фізичне здоров’я .

Саме  заклади дошкільної освіти є першочерговими та базовими у процесі створення у дітей на все життя стереотипу здорового способу життя, формування правил безпечної поведінки в повсякденному житті та при виникненні надзвичайних ситуацій. А сприяє цьому в значній мірі своєчасно та якісно підготовлений і проведений такий захід, як «Тиждень безпеки дитини» в дошкільному навчальному закладі.

І. Підготовка до проведення «Тижня безпеки дитини»

Підготовку до проведення «Тижня безпеки дитини» в закладі дошкільної освіти (далі - ЗДО) потрібно розпочати з наказу про проведення «Тижня безпеки дитини», у якому зазначаються терміни та особи, відповідальні за проведення цього заходу, склад творчої групи (додаток 1).

До творчої групи, як правило, входять:

-  завідувач (директор)ЗДО;

-  вихователь-методист;

-  вихователі груп;

-  медична сестра.

Члени творчої групи знайомляться з різними варіантами проведення «Тижня безпеки дитини», що містяться в навчально-наочних та методичних посібниках, і адаптують їх до умов свого ЗДО.

Відповідно до затвердженого наказу члени творчої групи складають план основних заходів підготовки до проведення «Тижня безпеки дитини». Заплановані заходи мають бути конкретними та пізнавальними, цікавими не тільки для дітей, але й для їх батьків, які беруть участь у «Тижні безпеки дитини» (орієнтовний план наведено в додатку 2).

На основі загального плану проведення «Тижня безпеки дитини» вихователі складають план заходів для кожної вікової групи, який наповнюють змістом освітньої роботи з дітьми: тематичні заняття, дидактичні, сюжетні, театралізовані, конструктивно-будівельні ігри з елементами безпеки життя, конкурси, естафети, змагання, екскурсії та прогулянки на природу, читання творів художньої літератури відповідної тематики, аналіз небезпечних ситуацій та правила поведінки (орієнтовна тематика для проведення «Тижня безпеки дитини для старшої групи наведена в додатку 3).

План заходів обов'язково містить практичний тренінг з евакуації дітей та працівників з приміщень дошкільного закладу. Терміни та порядок проведення навчальної евакуації визначається наказом директора (завідувача) (додаток 4). Мета цього заходу - відпрацювання правильної поведінки учасників освітнього процесу під час екстремальних та надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

 

II. Проведення «Тижня безпеки дитини»

Проведення «Тижня безпеки дитини» має проходити неформально, творчо, з позицій дієвого підходу. Це дає змогу забезпечити умови для збагачення досвіду дітей щодо безпечної поведінки.

Перший день «Тижня безпеки дитини» у ЗДО слід розпочати зі святкових зборів, на які запрошуються батьки, шефи, спонсори. Незвичайна обстановка, яскраві транспаранти зроблять цей ранок справді святковим. Під час святкової лінійки проводиться парад груп-учасників у святковій формі з атрибутами здорового способу та безпеки життя. Це яскраве дійство надовго запам'ятається дітям.

Батьки відвідують заплановані заходи «Тижня безпеки дитини» у зручний для них час та беруть у них участь.

Під час проведення навчальної евакуації дітей та працівників з приміщень дошкільного закладу практично відпрацьовується проведення евакуації при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій, порядку дій за сигналом «Увага всім»:

-  отримання керівником дошкільного закладу інформації про загрозу чи виникнення надзвичайної ситуації від управління(відділу, сектора  цивільного захисту населення) міста , району, територіальної громади);

-  доведення цієї інформації до працівників;

-  підготовка дітей до евакуації;

-  проведення евакуації;

-  розміщення дітей після евакуації;

-  надання інформації батькам про місцезнаходження дітей.

За результатами проведення «Тижня безпеки дитини» слід створити спеціальний стенд, на якому розмістити перелік заходів, фотоматеріали змагань та найкращі моменти проведення заходів, малюнки дітей - переможців конкурсу малюнків та інші наочні та ілюстративні матеріали.

Наприкінці «Тижня безпеки дитини» доцільно провести по групах бесіди з дітьми і з'ясувати, що сподобалось чи запам'яталося дітям, це допоможе оцінити проведену вихователями роботу з навчання дітей питанням безпеки життєдіяльності.

Творча група складає звіт про підсумки проведення «Тижня безпеки дитини» в ЗДО, за яким завідувач видає наказ про підсумки проведення, визначаються позитивні сторони і виявлені недоліки, що необхідно усунути до запропонованого строку (додатки 5,6).

 

 

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту

1. Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 №5403-VІ (із змінами  і доповненнями).

2.  Закон України «Про охорону праці».

3. Закон України «Про охорону дитинства».

4. Закон України «Про дошкільну освіту».

5. Національний стандарт України – ДСТУ 5058:2008. Безпека у НС. Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях.

6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад» від 12.03.2003 №305.

7. Постанова КМУ від 23.10.2013 №819 «Про затвердження Порядку проведення  навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту» (із змінами  ПКМУ від 28.03.2018 №230).

8. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту» від 26.06.2013 №443.

9. Постанова КМУ від 26.06.2013 №444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях».

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2013 року №787 «Про затвердження порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту».

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014р №11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту»

12. Наказ МОН України «Про затвердження Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту» (наказ МОН України від 21.11.2016р. №1400).

13. Наказ МВС № 1112-від 21.10.2014 року «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу з функціонального навчання».

14. Наказ ДСНС України від 06.06.14 №310 «Про затвердження Програми загальної підготовки працівників підприємств, установ та організацій до дій у надзвичайних ситуаціях» (Із змінами, внесеними згідно з Наказом ДСНС України №458 від 08.08.2014 ).

15. Наказ МВС від 28.11.2019р. №991 «Про затвердження Порядку організації та проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту».

16. Наказ МОН України (видається щороку) від ___20__р. Про затвердження  плану основних заходів цивільного захисту МОН України на 20 _ рік;

17. Рекомендації  щодо проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту,  лист ДСНС України від 26.04.2017р. №16-6361/161.

 

                                                                                                  Додаток 1

 

Назва дошкільного  закладу дошкільної освіти

НАКАЗ

  ________201_ р.                      м. Тернопіль                                   №___

 

Про організацію та проведення «Тижня безпеки дитини»

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від ______201_ року № «Про основні заходи цивільного захисту на 201__ рік» та наказу районного (міського) управління (відділу) освіти_________ ,

(дата, номер та назва наказу)

 з метою поліпшення якості освітньої роботи з дітьми з питань особистої безпеки та захисту життя; пропаганди здорового та безпечного способу життя серед дітей та батьків; вироблення у дітей дошкільного віку умінь та навичок щодо захисту свого життя і здоров'я під час надзвичайних ситуацій

НАКАЗУЮ:

Провести «Тиждень безпеки дитини» в період з «    » по «  » 201 _ р.

1. Призначити відповідальним за проведення «Тижня безпеки дитини»

___________________________________________________-

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

2. Для підготовки та проведення «Тижня безпеки дитини» створити творчу групу в складі: _______________________________________- голова,

(прізвище, ім'я, по батькові) члени творчої групи:

(прізвище, ім'я, по батькові)

(прізвище, ім'я, по батькові)

3.Творчій групі розробити та затвердити план проведення заходів «Тижня безпеки дитини» із залученням батьків.

4.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Завідувач (директор) ЗДО____________________________ .

Підпис, прізвище, ім'я, по батькові

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Завідувач(директор____________

закладу дошкільної освіти підпис

«__»________ 201_ року

ПЛАН (орієнтовний)

основних заходів підготовки до проведення «Тижня безпеки дитини»

 

з/п

Зміст роботи

Форма роботи

Відповідальний за виконання

Термін виконання

1.

1.1.    Видати наказ про проведення «Тижня безпеки дитини».

1.2.    Перевірити наявність усіх документів у сфері  цивільного захисту в ЗДО.

1.3.    Перевірити наявність журналів проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Наказ

Накази,

плани

евакуації,

тощо

Завідувач ЗДО

За місяць

до проведення

2.

Підготувати матеріали та оформити стенди «Бережемо життя і здоров'я дітей» за розділами «Дитина і природа», «Дитина і вулиця», «Дитина серед людей», «Здоров'я дитини» тощо.

Стенди з моделю­ванням поведінки в надзви­чайних ситуаціях

 

 

 

 

Вихователь-методист

За 2 тижні до проведення

3.

Провести лекцію «Морально-психологічна підготовка працівників ЗДО до дій в екстремальних ситуаціях».

Лекція з демон­страцією наочних матеріалів

Практичний психолог

За тиждень до проведення

4.

4.1.Підготувати план проведення заходів з фізичної культури, які мають бути проведені під час «Тижня безпеки дитини».

4.2.Перевірити стан спортивного обладнання.

Конспекти

Інструктор з фізичної культури

За 3-5 днів до проведення

5.

Підготувати план проведення свят і розваг за тематикою безпеки дитини

План, конспект

Музичний керівник

За 3-5 днів до проведення

6.

6.1.Оформити куточки «Безпека дитини» у кожній віковій групі.

6.2.Підготувати і оформити виставки дитячих малюнків на тему «Безпека життя і здоров'я дитини».

Куточки-стенди, виставки малюнків

Вихователі

За 2 дні

до проведення

7.

7.1.Підготувати інструкції, пам'ятки з питань безпеки життєдіяльності і правил надання першої допомоги постраждалим від нещасних випадків.

7.2.Перевірити стан та забезпеченість медичного обладнання.

7.3.Поповнити аптечку швидкої допомоги в медичному кабінеті та в усіх вікових групах.

7.4.Виготовити ватно-марлеві пов'язки.

Пам'ятка, інструкції

Медичний працівник пр. працівник, вихователі ви вихователі

За 2 дні

до проведення

8.

8.1.Перевірити стан пожежних щитів та пожежного інвентарю, перезарядити за необхідності вогнегасники.

8.2.Перевірити стан електричного, опалювального обладнання, приміщень та території.

Огляд, перезарядка вогнегасників

Завідувач господарством

За 2 дні

до проведення

9.

Провести з батьками лекцію про дії під час екстремальних та надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Лекція

Особа, відповідальна за безпеку життєдіяльності ДНЗ

За тиждень до проведення

 


Голова творчої групи


підпис


прізвище


Додаток З

Орієнтовна тематика для проведення «Тижня безпеки дитини» для старшої групи

Перший день

1.Засідання екологічного клубу «Природа - друг, природа - ворог» (надзвичайні ситуації), прогулянка до лісу.

2.Музична розвага «У лісочок ми підемо, грибів, ягід там нарвемо» (їстівні та неїстівні гриби, ягоди).

3.Дидактична гра «Стихійне лихо» (небезпечні ситуації: сильний вітер, буревій, гроза, буран тощо).

Другий день

1.  «Обережність не завадить» (шкідливість промислових відходів).

2.Читання оповідання Б. Житкова «Обвал».

3.Сюжетно-рольова гра «Рятувальники».

4.Дидактична гра «Аварія» (найпростіші засоби індивідуального захисту).

Третій день

1.Сюжетно-рольова гра «Я вдома сам» (вирішення проблемних ситуацій вдома).

2.Дидактична гра «Я і незнайомець» (поведінка з незнайомими людьми).

3.Читання казки «Червона шапочка».

4.Сюжетно-рольова гра «Сім'я» (поведінка дітей вдома).

Четвертий день

1.Читання твору К. Чуковського «Айболить».

2.Бесіда «Міцне здоров'я».

3.Дидактична гра « Лялька захворіла».

4.Спортивна розвага «Ми зі спортом дружимо».

5.Ігрові ситуації «Чистота - запорука здоров'я» (предмети особистої гігієни).

П'ятий день

1. Бесіда «Твої дії в разі небезпеки» (сигнал оповіщення, як при цьому діяти).

2. Сюжетно-рольова гра «Тривога» (правила поведінки в екстремальних ситуаціях).

3. КВК «ЯК діяти в різних життєвих ситуаціях.

4. Спортивні ігри.

5. Практичний тренінг з евакуації дітей і працівників ЗДО на випадок надзвичайної ситуації за сигналом «Увага, всім»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

Назва  закладу дошкільної освіти

НАКАЗ

 

«    »               201_  р.                           м.. Тернопіль           №.___

 

Про проведення практичного тренінгу з евакуації

 

З метою покращання профілактичної роботи з безпеки життєдіяльності та проведення заходів «Тижня безпеки дитини»

НАКАЗУЮ:

1. Провести навчальну евакуацію дітей і працівників з приміщень закладу  дошкільної освіти «_______ »___ 20       о 8 годині 30 хвилин.

2.__________________________________________ Для підготовки навчальної евакуації призначити робочу комісію у складі:

Голова комісії:_______________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

Члени комісії:

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

3.Комісії розробити послідовність проведення навчальної евакуації і довести до відома всіх вихователів.

4.Контроль за виконанням наказу покласти на_________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

Завідувач (директор) ЗДО_______________________    

(прізвище, ім'я, по батькові

З наказом ознайомлені:

________________ ________(дата)________________ ________________

(підпис)                                                       (прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

_________________________(дата ) ____________________________

(підпис)                                                      (прізвище, ім'я, по батькові)

 

________________ ________(дата) _____________________________                  

(підпис)                                                    (прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

ЗВІТ (орієнтовний)

про проведення «Тижня безпеки дитини» в  закладі дошкільної  освіти

________________________________________________________________________

(назва, місто, район)

            На виконання наказу директора (завідувача) закладу дошкільної освіти №__м.____________________________________   від «  » _____201_-р.      «Про проведення «Тижня безпеки дитини» з «__    » по  «   » ______201_ р. у ДНЗ №    проведено «Тиждень безпеки дитини».

Метою проведення «Тижня безпеки дитини» є поліпшення якості освітньої роботи з дітьми з питань особистої безпеки та захисту життя; пропаганда здорового та безпечного способу життя серед дітей та батьків; вироблення у дітей дошкільного віку умінь та навичок щодо захисту свого життя і здоров'я під час НС.

Для проведення «Тижня безпеки дитини» було створено творчу групу, яка підготувала План підготовки до проведення«Тижня безпеки дитини» і План проведення «Тижня безпеки дитини».

Під час підготовки до «Тижня безпеки дитини» проведено ряд заходів:

перевірено наявність усіх документів у сфері  цивільного захисту в ЗДО;

перевірено наявність журналів проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності;

-  підготовлено матеріали та оформлено стенди «Бережемо життя і здоров'я дітей» за розділами «Дитина і природа», «Дитина і вулиця», «Дитина серед людей», «Здоров'я дитини» тощо;

-  перевірено стан електричного, опалювального обладнання, приміщень та території, стан пожежних щитів та пожежного обладнання, зроблено перезарядку вогнегасників;

-  перевірено наявність інструкцій, пам'яток з питань безпеки життєдіяльності і правил надання першої допомоги постраждалим від нещасних випадків;

оформлено куточки «Безпека дитини» в кожній віковій групі;

підготовлено і оформлено виставки дитячих малюнків на тему «Безпека життя і здоров'я дитини»;

-  перевірено стан та забезпеченість медичного обладнання, поповнено аптечку швидкої допомоги в медичному кабінеті та в усіх вікових групах;

-  виготовлено ватно-марлеві пов'язки як засіб індивідуального захисту;

підготовлено конспекти заходів з фізичної культури, які мають бути проведені під час «Тижня безпеки дитини», перевірено стан спортивного обладнання;

-  підготовлено план і конспект свят і розваг за тематикою безпеки дитини;

проведено з батьками лекцію про дії під час екстремальних та надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Однак, під час перевірки виявлено певні недоліки, а саме:

-  план евакуації дітей на випадок надзвичайної ситуації слід оновити у зв'язку з проведеним ремонтом першого поверху;

-  замінити на штепсельних розетках запобіжні заглушки, що вийшли з ладу, і написи про величину напруги;

-  провести доопрацювання системи своєчасного інформування про надзвичайні ситуації.

Під час «Тижня безпеки дитини» проведено:

конкурс дитячих малюнків «Небезпеки, які нас оточують», переможцем конкурсу стали______________________ __(середня група) та _______________(старша група);

інтелектуально-розважальна гра для педагогів-вихователів на правила поведінки під час стихійних лих «Брейн-ринг», переможець - вихователька старшої групи______________________________________________ ______;

сюжетно-розважальна гра «Кожна маленька дитина повинна це знати з пелюшок» для дітей старшого віку та батьків;

дидактична гра «Свої - чужі» для дітей середнього віку;

спортивна розвага «Ми малята - здоров'ята» для дітей молодшого віку.

«____ »________ 201__р. об 11 годині проведено практичний тренінг з евакуації дітей і працівників ЗДО на випадок надзвичайної ситуації. За результатами проведеної навчальної евакуації зроблено висновок про необхідність додаткового відпрацювання своєчасного інформування про надзвичайну ситуацію та порядок і послідовність дій під час евакуації.

На завершення «Тижня безпеки дитини» працівниками і дітьми ЗДО підготовлено святковий концерт за тематикою безпеки дитини.


 

Голова творчої групи


 

підпис


 

прізвище, ініціали


Додаток 6

 

Назва закладу дошкільної освіти

 

НАКАЗ

«___ »_______ 201__р.           м._____                                        №____

 

Про підсумки «Тижня безпеки дитини»

На виконання наказу від______201__р. № «Про проведення «Тижня безпеки дитини» в ЗДО №___ м.___ , а також з метою створення безпечних і нешкідливих умов освітнього процесу та профілактики дитячого травматизму в ЗДО з__ по ______201__р. проведено «Тиждень безпеки дитини».

Під час  «Тижня безпеки дитини» проведено заходи відповідно до розробленого Плану проведення:

-  проведено бесіди, рольові та дидактичні ігри, спортивні розваги тощо, спрямовані на формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров'я та життя та поліпшення якості освітньої роботи з питань особистої безпеки та захисту життя;

-  перевірено наявність усіх документів у сфері цивільного захисту в ЗДО;

-  перевірено наявність журналів проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності;

-  підготовлено матеріали та оформлено стенди «Бережемо життя і здоров'я дітей» за розділами «Дитина і природа», «Дитина і вулиця», «Дитина серед людей», «Здоров'я дитини» тощо;

-  перевірено стан електричного, опалювального обладнання, приміщень та території, стан пожежних щитів та пожежного обладнання, зроблено перезарядку вогнегасників;

-  перевірено наявність інструкцій, пам'яток з питань безпеки життєдіяльності і правил надання першої допомоги постраждалим від нещасних випадків;

-  оформлено куточки «Безпека дитини» в кожній віковій групі;

-  підготовлено і оформлено виставки дитячих малюнків на тему «Безпека життя і здоров'я дитини».

Ураховуючи зазначене вище:

НАКАЗУЮ:

1.  Визнати, що «Тиждень безпеки дитини» проведено на належному рівні.

2.Нагородити грамотами ЗДО за активну участь у проведенні «Тижня безпеки дитини» вихователів _______ ___групи__ ________________ та групи______________ ______.

3.Завідувачу господарством____________ :

-  доопрацювати план евакуації дітей  та працівників на випадок надзвичайної ситуації;

- замінити на штепсельних розетках запобіжні заглушки, що вийшли з ладу, і написи про величину напруги;

-  провести доопрацювання системи своєчасного інформування про надзвичайні ситуації.

4.__________, відповідальній особі з питань ЦЗ ЗДО, постійно вживати заходів щодо забезпечення нешкідливих і безпечних умов освітнього процесу в ЗДО.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Завідувач(директор) ЗДО            підпис       прізвище]

Дата

 

 

 

Варіанти календарного планування “Тижня безпеки дитини ”

 

4.1. Варіант 1

Перший день

1. Урочисті збори вихователів, дітей, гостей, спонсорів.

2. Дидактична гра "Свої-чужі".

Мета: дати уявлення дітям про те, що окремі дорослі можуть бути небезпечними, що не завжди приємна зовнішність людини збігається з добрими намірами. Навчити дитину сказати "ні" іншим дітям, які хочуть втягнути їх у небезпечну ситуацію. Виховувати о6ережність у поведінці з іншими.

3. Сюжетно-рольова гра "Сім'я".

Мета: учити дітей правильної поведінки вдома, коли є батьки і коли їх немає; не заходити в під’їзд самому; не говорити по телефону, якщо батьків немає вдома.

4. Планові заняття з групою працівників дитячого закладу згідно з розкладом за тематикою відповідно до програми занять (проводить керівник групи).

 

Другий день

1. Дидактична гра "Стихійні лиха".

Мета: дати дітям уявлення про небезпечні природні явища та ознайомити їх з правилами поведінки під час стихійних лих. Формувати свідому, правильну поведінку, уміння надавати першу медичну допомогу.

2. Екскурсія у природу.

Мета: ознайомити дітей з проблемами забруднення довкілля. Пояснити, як погіршення екологічних умов відбивається на людині та живій природі. Розповісти, що небезпечною для здоров'я людини стала вода з різних джерел. Виховувати вміння правильно користуватися дарами природи.

3. Екологічна вистава "В гостях у знахарки".

Мета: дати дітям уявлення про рослини корисні і небезпечні, гриби їстівні і неїстівні, учити розрізняти їх у природному середовищі, правильно поводитися з ними. Виховувати любов до рідної природи.

4. Лекція з працівниками дитячого закладу на тему "Правила надання першої медичної допомоги дітям при ураженнях і травмах" (проводить медичний працівник дитячого закладу або закріплений за дитячим закладом лікар).

Третій день

1. Розповідь-бесіда "Що шкідливо".

Мета: формувати уявлення дітей про шкідливий вплив хімічних речовин на здоров’я. Учити правил поведінки під час користування термометром. Використовувати обережну поведінку в побуті.

2. Дидактична гра "Аварія".

Мета: учити дітей використовувати найпростіші засоби захисту, в найкоротший термін вийти з небезпечної зони. Виховувати спритність, сміливість.

3. Конкурс малюнків.

Мета: учити дітей правильно поводитися з електроприладами, побутовою технікою. Розвивати творчість, уяву. Виховувати позитивне ставлення до заборони дорослих.

Четвертий день

1. Бесіда з дітьми "Що таке здоров'я".

Мета: дати можливість дітям зрозуміти, що здоров'я - це одна з головних цінностей життя. Формувати в них бажання бути здоровими, бадьорими, енергійними. Учити викликати швидку допомогу, не вживати ліків без дозволу батьків.

2. Спортивна розвага "Ми - весела дітвора".

Мета: учити дітей бігати, їздити на велосипеді, метати в ціль; звертати увагу на самопочуття, внутрішнє відчуття. Розвивати бажання самовдосконалюватися. Виховувати уміння поводитись під час масових заходів.

3. Гра-моделювання «Землетрус".

Мета: дати дітям уявлення про землетрус, його можливі наслідки. Учити правил поведінки під час землетрусу. Виховувати почуття взаємодопомоги.

4. Лекція для працівників на актуальну тему (вибирає її керівник дитячого закладу. Для проведення лекції рекомендується запросити відповідного фахівця: лікаря, рятувальника, автоінспектора, еколога тощо).

П’ятий день

1. Сюжетно-рольова гра "Лікарня'.

Мета: учити дітей надання правил першої медичної допомоги, поведінки у лікарні. Розвивати зосередженість. Виховувати правила культурної поведінки, розуміння необхідності лікування.

2. 3аняття. Сигнал "Увага,  всім".

Мета: формувати в дітей поняття про причини подання сигналу, учити правил поведінки під час екстремальних повідомлень (при аваріях, стихійних лихах, загрозі хімічного та радіаційного зараження). Виховувати уважність, організованість, дисциплінованість.

Проведення практичного тренінгу з евакуації

З.Спортивна естафета. Гра "Юний рятувальник".

Мета: учити дітей профілактичних заходів щодо запобігання пожеж, ознайомити їх з причинами виникнення пожеж, пояснити правила поведінки під час пожеж, навчити викликати пожежну службу, виховувати спритність, сміливість, турботу про менших братів і сестер.

4. Бесіда з батьками про правила поведінки дорослих і дітей під час надзвичайних ситуацій (використання підготовлених матеріалів, наочної агітації).

5. Підведення підсумків Тижня безпеки дитини.

Мета: підбити підсумки, визначити недоліки, розробити заходи для їх усунення. Видати наказ про результати проведеного Тижня безпеки дитини.

 

4.2. Варіант 2

Перший день

"День здоров'я"

1. Бесіда "Що таке здоров’я".

Мета: формувати розуміння того, що здоров'я - це одна з головних цінностей життя. Виховувати бажання бути сильними, бадьорими, енергійними та дбайливими до свого здоров'я.

2. Дидактична гра "Можна - не можна".

Мета: повторити правила особистої гігієни, виховувати бажання позбутися негативних звичок, шкідливих для здоров'я.

3. Інтегроване заняття (валеологія, мовленнєве спілкування, малювання).

Тема: Мандрівка до країни Вітамінії.

Мета: систематизувати знання дітей про вітаміни, їх користь, правила вживання, культуру харчування; розвивати мовленнєву творчість (складання творчих розповідей), активізувати словник; розвивати творчу уяву засобами образотворчої діяльності (кляксографія "Портрет Вітамінки").

4. Прогулянка.

Рухлива гра з м'ячем "Їстівне - неїстівне".

Мета: активізувати знання про продукти, формувати культуру харчування; тренувати навички бігу, розвивати спритність, витривалість, швидкість реакції.

Спортивна розвага "Ми малята-здоров’ята».

Мета: вдосконалювати навички бігу, їзди на велосипеді, метання в ціль. Звертати увагу дітей на самопочуття, внутрішнє відчуття, потребу свіжого повітря, чистоти. Розвивати почуття власної гідності, бажання самовдосконалюватися. Виховувати у дітей уміння поводитись під час масових заходів, дбайливе ставлення до свого здоров'я.

Друга половина дня

5. Сюжетно-рольові ігри "Лікарня", "Сім'я", "Аптека" (внести до сюжету надзвичайні ситуації).

Мета: відпрацювати правильну поведінку за умов хвороби, вміти викликати швидку допомогу, не вживати ліки без дозволу дорослих. Виховувати бажання бути здоровими.

Вечір

6. Гра-драматизація казки К. Чуковського "Лікар Айболить"

Мета: збагачувати уявлення дітей про чинники здоров'я, виховувати зацікавленість, потребу у здоровому способі життя; формувати правила культури поведінки, розуміння необхідності у лікуванні та наданні допомоги хворому.

7. Робота з батьками

Нетрадиційні методи оздоровлення дітей. (Консультація, практичні вправи, рекомендації щодо пальчикової гімнастики, точкового масажу, фіто-аромотерапії, інтенсивного загартування тощо).

 

Другий день

"Сам вдома"

Ранок

1. Дидактична гра "Свої-чужі".

Мета: повторити, хто є свої та чужі люди, вчити поводитись з ними, виховувати культуру поведінки та спілкування з різними людьми.

2. Розповідь-бесіда "Небезпечні речі".

Мета: закріпити уявлення про шкідливий вплив хімічних речовин на здоров'я та життя людини, розуміння того, що не можна гратися аерозольними балончиками (лак, освіжувач повітря, дезодорант, дихлофос, отрута для комах), ліками, градусником та інше; виховувати обережну поведінку в побуті, особливо у відсутності дорослих вдома.

3. Заняття

Тема "Допоможи собі сам".

Мета: моделювання та відпрацювання засобом ігрового тренінгу правильної поведінки дитини у надзвичайних ситуаціях, уміння надати посильну першу допомогу собі та потерпілому; виховувати впевненість у собі, турботливе ставлення до оточуючих.

4. Прогулянка

Етюди з психогімнастики.

5. Вечір

Театралізація казки "Вовк та семеро козенят".

Мета: виховувати обачність у своїх вчинках.

 

Третій день

"Вогонь - друг або ворог"

Ранок

1. Дидактична гра "Добре - погано".

Мета: систематизувати знання дітей про користь та шкоду від вогню та вогнепальних засобів (сірники, електроприлади, газова плита, іграшкові вибухівки, петарди та інше); виховувати почуття обережності при користуванні ними.

2. Ранкова гімнастика (тематичний ігровий комплекс "Рятувальник").

Мета: відпрацювати навички у дітей вправно лазити по драбині, ходити по мотузці і таке інше; виховувати спритність, швидкість, гнучкість, витримку.

3. 3анятгя

Мовленнєве спілкування.

4. Складання казки "Про двох веселих сірничків".

Мета: уточнити уявлення дітей про причини виникнення пожежі, сприяння запобіганню пожеж, що виникають від пустощів; виховувати почуття обережності, дбайливе ставлення один до одного, доброзичливість, товариськість.

Прогулянка

5. Екскурсія до пожежної частини.

Мета: познайомити дітей із службою "101", розширити уявлення про професію пожежника, засоби боротьби з вогнем: виховувати повагу до людей, що перемагають вогонь, бажання бути сильними, мужніми, сміливими.

Вечір

6. Літературна вікторина (читання невеличких уривків, з творів дитячої художньої літератури, описування героїв, їх героїчних вчинків: С.Маршак "Оповідання про невідомого героя", Л.Толстой "Пожежні собаки", С.Михалков "Дядя Стьопа", С.Маршак "Пожежа", І.Донець "Жаринка", казка "Довірливий їжачок").

Мета: залучити дітей до аналізу ситуації за змістом художніх творів, до самостійного пошуку правильних дій в певних ситуаціях, повторити правила поведінки під час пожежі.

7. Дидактична гра "Кому що потрібно".

Мета: систематизувати знання дітей про засоби необхідні для гасіння пожежі: сокиру, вогнегасник, відро, пісок, лопату, багор (попередньо ознайомити з інвентарем протипожежного куточка дитячого садка).

 

Четвертий день

"Ми - пішоходи та пасажири".

Ранок

1. Бесіда "Я йду до дитячого садка".

Мета: систематизувати знання дітей про рух транспорту та пішоходів, про частини вулиці та правила для пішоходів; виховувати обережність, культуру поведінки пішоходів на вулиці, почуття безпеки.

2. Дидактична гра "Відгадай за описом".

Мета: повторити види транспортних засобів, їх призначення; з'ясувати, чому машини швидкої допомоги, міліції та пожежної охорони мають перевагу в русі, в яких випадках та як їх викликати.

3. Заняття

Образотворче мистецтво

Тема: "Колобок на міській вулиці".

Мета: закріпити знання щодо користування світлофором на вулиці та перехресті; виховувати увагу, вміння своєчасно реагувати на сигнал, дбайливе ставлення до власного здоров'я та здоров'я інших людей.

Прогулянка

5. Сюжетно-рольова гра "Автомістечко".

Мета: відпрацювати моделі правильної поведінки на вулиці, вдосконалювати навички дітей правильного користування громадським транспортом. Виховувати обачність, культуру поведінки.

6. Рухливі ігри: "Знайди свій знак", «Кольорові автомобілі".

Мета: розвивати увагу, швидкість реакції на сигнал.

Вечір

7. Дидактична гра "Дорожні знаки".

Мета: повторити знайомі дорожні знаки попереджувального та забороняючого характеру; розвивати швидкість, пам'ять; виховувати обачність власної поведінки.

П'ятий день

 «Захисти себе сам».

Ранок. Бесіда «Засоби масової інформації» (радіо, телевізор).

Мета: нагадати дітям про роль засобів масової інформації; учити правилам поведінки під час екстремальних повідомлень. Гра «Що ми почули?»

Заняття. Сигнал «Увага всім!»

Мета: формувати у дітей поняття про причини подання сигналу (випадок аварії, загрози від стихійного природного лиха, радіаційної небезпеки, хімічного вибуху та ін.). Ознайомити з діями при цьому сповіщальному сигналі. Вчити діяти швидко і правильно. Виховувати уважність, організованість, дисциплінованість.

Проведення практичного тренінгу з евакуації

Прогулянка І. Екскурсія-огляд сховища

Мета: ознайомити дітей з приміщенням сховища та його призначенням. Формувати у дітей правила поведінки під час перебування у сховищі. Виховувати дисциплінованість, організованість, взаємодопомогу.

ІІ половина дня. Сюжетно-рольова гра «Що потрібно зробити?».

Мета: учити дітей правильно реагувати на сповіщальний сигнал, якщо він застав їх вдома. Виховувати турботливе ставлення до ближнього, вміння діяти без паніки в екстремальних ситуаціях.

Прогулянка ІІ. Спортивні ігри.

1.Гра «Тривога».

2. Рольова гра «Рятувальники».

Вечір. Бесіда з батьками «Поведінка під час надзвичайних ситуацій» з використанням підготовлених матеріалів та наочної агітації реагування на сповіщальний сигнал «Увага всім!»

           Робота з батьками

"Бесіда компетентної людини". Зустріч з медичними працівниками (лікар-педіатр, лікар санітарно-епідеміологічної служби, старша медична сестра дошкільного навчального закладу).

Рекомендації батькам щодо організації літнього оздоровчого відпочинку дітей та певних дій у випадках можливих надзвичайних ситуацій.

 

4.3. Варіант З

Перший день

"Здоров'я дитини - багатство країни" Ранок

1.  Дидактична вправа "Який настрій?"

Мета: вчити дітей визначати душевний стан (веселий, сумний, здивований, сердитий та ін.) за інтонацією вихователя, дітей. Малювання "сумна", "весела", "сердита", "гнівна" хмаринка. Згадати прислів'я:

Якщо дитина бігає й грається, то їй здоров'я усміхається. Як на душі, так і на тілі. Весела думка - половина здоров'я.

2.  Заняття

Інтегроване заняття (валеологія, мовленнєве спілкування).

Тема: закріпити знання дітей про першу допомогу, якщо щось трапилось: дуже замерзло обличчя, порізав палець, укусила бджола. Вчити турбуватися про себе та інших, співпереживати.

3.  Прогулянка

Бесіда "Вчимося жити в мирі і злагоді".

Мета: вчити розуміти один одного, жити в мирі і в злагоді; формувати такі риси характеру, які допомагають миритися, відповідно ставитись до своїх вчинків, бути справедливими.

Правила доброти:

-             допомагати слабким, маленьким, хворим, старим, тим хто потрапив в біду;

-             прощати помилки іншим;

-             не бути жадібним;

-             не заздрити;            .

-             жаліти інших.

4.  Гра "Мімічна гімнастика".

Мета: вивчення міміки обличчя і пов'язаного з ним емоційного стану людини, тренування виразної міміки.

Дітям пропонується виконати ряд вправ для мімічних м'язів обличчя.

5.  Спостереження за сонцем, небом.

Мета: розвивати уяву, образну фантазію; формувати естетичне сприймання довкілля, вчитися милуватися «xмаринками-пір'їнками».

6. Рухливі ігри за бажанням дітей.

Програвання ситуації:

-             посварився з другом, а тепер хочеш помиритися;

-             хочеш підвищити настрій (усміхнутися один одному, спробувати розсміятися, згадати про щось хороше, зробити добру справу іншому).

Друга половина дня

7. Театралізована вистава "У лісовій лікарні Айболита".

Мета: узагальнити знання дітей про свій організм та його можливості (зір, слух, травну систему, серце, кров); підготувати дітей до взаємодії з навколишнім середовищем, до вміння надавати першу допомогу собі і своїм друзям; вчити дітей логічно і послідовно будувати розповідь на запропоновану тему з валеології; виховувати у дітей милосердя, співчуття, турботливе відношення один до одного.

8. Робота з батьками

Робота з папками-пересувками на тему "Овочі та фрукти в харчуванні дитини».

Запропонувати батькам анкету: "Перевір себе і свого малюка".

1. Ягоди яких кущів дуже багаті вітамінами?

(Барбарис, малина, шипшина, смородина, калина, аґрус).

2. Чому не можна їсти під час ходьби?

4. Де полюбляють жити мікроби?

5. Який вітамін називають "вітаміном росту"?

6. Чому кажуть "Чистота - запорука здоров'ю"?

7. Навіщо треба їсти багато овочів і фруктів?

8. Навіщо декілька разів на день чистити зуби?

9. Чому не можна смоктати бурульки?

10. Навіщо мити фрукти, які тільки що купив?

11. Чому не можна харчуватися лише цукерками, тістечками, морозивом, варенням?

 

Другий день

"Відчуй небезпеку"

Ранок

1. Дидактична вправа "Скажи або покажи"

Мета: вправляти дітей у складанні діалогу, вчити проявляти співчуття.

Як ти заспокоїш дитину, людину, яка плаче?

Що і як ти скажеш?

Як ти прохатимеш що-небудь у дорослих, у однолітків?

Як ти відмовиш кому-небудь у проханні?

2. Бесіда "Свої-чужі"

Мета: закріпити уявлення дітей про те, хто є чужі і свої люди, вчити поводитися з ними. Виховувати культуру поведінки серед людей.

 

Повторення правил:

1.  Не відчиняй двері незнайомим людям.

1.    Не кажи нікому, що ти вдома сам.

2.    Відчиняє двері хтось чужий - швидше клич на допомогу.

3.    Ніколи не приводь у свій дім незнайомих дітей.

4.    Не розповідай, що в домі є цінні речі і гроші.

5.    Запам'ятай необхідні номери телефонів і свою адресу.

6.    Ніколи не чіпай те, що може стріляти або вибухати.

7.    Виходячи з дому закрий вікна, балконні двері, виключи воду, газ, світло.

8.    Ніколи не залишай записку на дверях, а також під килимком.

9.    Не заходь в ліфт або під'їзд разом з незнайомими тобі людьми.

 

3. Заняття

Інтегроване: рідна природа, фізкультура.

Тема: закріпити знання дітей про життя лісових мешканців: мурашок, павуків, мишей; обговорити норми поведінки з ними; удосконалювати основні рухи: біг, стрибки; розвивати уяву; виховувати доброзичливість.

4. Прогулянка

Екскурсія по вулиці.

Мета: уточнити знання дітей про небезпеку, яка може чекати на вулиці;

дати знати про тварин, яких можна зустріти поблизу дитячого садка.

5. Моделювання ситуацій: "Собака-друг?" «Гей, не стійте дуже близько, тигреня я, а не кицька" (заборонені дії з тваринами).

Рухливі ігри за бажанням дітей.

Друга половина дня

6. Інсценізація казки або театралізована вистава: "Вовк і семеро козенят".

Мета: закріпити правила поведінки вдома; розвивати творчі здібності, вміння входити в образ; виховувати почуття товариськості.

7. Прогулянка

Сюжетно-рольова гра "Сім’я'.

Мета: учити дітей правильній поведінці вдома, коли є батьки і коли їх немає (не заходити в під'їзд одному; не говорити по телефону, що немає вдома батьків); виховувати обачність у своїх вчинках.

Вечір

8. Ігри за сюжетами казок відповідно до теми "Котик і півник", "Колобок" та інші.

9. Робота з батьками

Консультація "Перегляд телепередач дошкільниками".

Третій день

"Будь обережним"

Ранок

1. Розповідь-бесіда "Що шкідливо".

Мета: закріпити уявлення дітей про шкідливий вплив хімічних речовин на здоров'я та життя людей; учити правилам поведінки під час використання термометра, розуміти небезпечність для життя ртуті у термометрі; виховувати обережність поведінки людей в побуті.

2. Дидактична гра "Можна - не можна".

3. Інтегроване заняття: рідна природа, конструювання.

Тема: "Допоможи собі сам"

Мета: формувати уміння поводитись правильно під час надзвичайних ситуацій, вміти знайти правильний вихід із них та надавати посильну допомогу іншим; залучити дітей до моделювання природних ситуацій; розвивати творчі здібності; виховувати інтерес до практичної діяльності.

Прогулянка

4. Рухливі ігри-естафети: "Автомобілі", "Пожежний-рятувальник", "Перша допомога", "Швидка допомога".

Мета: розвивати основні рухи, закріплювати правила поведінки у надзвичайних ситуаціях.

Друга половина дня

5. Дидактична гра "Аварія".

Мета: учити дітей використовувати найпростіші засоби індивідуального захисту (марлеві пов'язки, хустки, рушники тощо) і в найкоротший термін покинути зону зараження; виховувати спритність, сміливість.

Прогулянка

6. Спостереження за промисловими об’єктами, за автомобілями, що забруднюють навколишнє середовище.

Мета: учити дітей правильно розуміти шкідливість для здоров'я людини викидів промислових об'єктів, що знаходяться поряд; виховувати негативне відношення до джерел забруднення навколишнього середовища.

Вечір

7. Розгляд дитячих малюнків на тему "3аняття вдома".

Мета: продовжувати учити дітей правильно поводитися з електроприладами та побутовою технікою; повторити правила користування електропраскою, телевізором, магнітофоном; виховувати обережність, позитивне ставлення до заборони старших.

 

Четвертий день

"День здоров'я"

Ранок

1. Бесіда-розповідь "Що таке здоров'я?"

Мета: вчити дітей піклуватися про своє здоров'я та здоров'я природи, берегти природу як джерело нашого здоров'я; готувати дітей до правильного спілкування з природою; дати можливість дітям зрозуміти, що здоров'я - одна з головних цінностей життя; формувати у дітей бажання бути сильними, бадьорими, енергійними.

2. Дидактична гра "Мама захворіла".

Мета: учити дітей правильній поведінці за умови хвороби інших, уміти викликати швидку допомогу по телефону, не вживати ліків без дозволу дорослих; виховувати турботу про рідних, бажання надавати посильну допомогу.

3. Прогулянка

Спортивна розвага "Фізкультура!"

Мета: закріпити уявлення про значення занять спортом, фізичними вправами, рухливими іграми, загартуванням для зміцнення здоров'я людини; продовжувати учити дітей бігати, їздити на велосипеді, метати в ціль, звертати увагу на самопочуття, потребу чистого повітря, чистоти; розвивати почуття власної гідності, бажання самовдосконалюватись; виховувати у дітей уміння поводитися під час масових заходів.

Друга половина дня

4. Сюжетно-рольова гра "Лікарня".

Мета: учити дітей надавати собі та іншим першу допомогу при травмах, опіках, обмороженні, отруєнні тощо; виховувати бажання бути здоровими.

 

П'ятий день

«Захисти себе сам».

Ранок. Бесіда «Засоби масової інформації» (радіо, телевізор).

Мета: нагадати дітям про роль засобів масової інформації; учити правилам поведінки під час екстремальних повідомлень. Гра «Що ми почули?»

Заняття. Сигнал «Увага,  всім!»

Мета: формувати у дітей поняття про причини подання сигналу (випадок аварії, загрози від стихійного природного лиха, радіаційної небезпеки, хімічного вибуху та ін.). Ознайомити з діями при цьому сповіщальному сигналі. Вчити діяти швидко і правильно. Виховувати уважність, організованість, дисциплінованість.

Проведення практичного тренінгу з евакуації

Заняття-гра          «Допоможи собі сам».

Мета: учити дітей правильно реагувати на випадок аварії на підприємстві, у транспорті, під час руйнування, будівель, гребель, дамб тощо. Формувати уміння правильно поводитись під час надзвичайних ситуацій, вміти знайти правильний вихід із них та надавати посильну допомогу іншим. Виховувати любов і турботу до інших.

ІІ половина дня. Дидактична гра «Аварія».

Мета: учити дітей використовувати найпростіші засоби індивідуального захисту (марлеві пов’язки, хустинки, рушники тощо) і в найкоротший термін покинути зону зараження. Виховувати спритність, сміливість.

Прогулянка І. Естафета – гра:

1. Гра «Автомобілі».

2. Гра «Пожежники».

3. Гра «Перша допомога».

4. Гра «Швидка допомога».

Прогулянка ІІ. Спостереження за промисловими об’єктами, що забруднюють навколишнє середовище.

Мета: учити дітей правильно розуміти шкідливість для здоров’я людини викидів об’єктів, що знаходяться поряд. Виховувати негативне ставлення до джерел забруднення оточуючого середовища.

Вечір. Конкурс малюнків на тему «Заняття вдома».

Мета: учити дітей правильно поводитись з електроприладами та побутовою технікою. Розвивати творчість, уяву, виховувати позитивне ставлення до заборони старших.

 

 

 

 

РОБОТА З БАТЬКАМИ З ПИТАНЬ ОСНОВ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ

 

 

Тематика бесід та консультацій для батьків

1.     Зробимо свою квартиру безпечною для дітей.

2.     Вчимо дитину спілкуватися (дитина сама вдома, контакти з незнайомими).

3.     Здоров’я вашої дитини (режим дня, культурно-гігієнічні, оздоровчо-загартувальні заходи, харчування, фізичний і психічний розвиток).

4.     Родинні ігри (організація ігрової діяльності вдома).

5.     Організація і проведення відпочинку з дітьми (безпека відпочинку біля водойм, у лісі, спілкування з природою з користю для розуму і без шкоди для здоров’я і навколишнього середовища).

6.     Азбука безпеки (правила поводження на проїжджій частині).

7.     Отруйні рослини (отруйні рослини нашої місцевості; перша допомога при отруєнні грибами, ягодами, рослинами).

8.     Відпочинок влітку (правила відпочинку з дітьми біля водойм; перша допомога при сонячному (тепловому) ударі та опіках).

9.     Особливості харчування дитини (фізіологічні особливості дитини дошкільного віку; раціональне та збалансоване харчування; культура харчування; культурно-гігієнічні навички дітей).

10. Дитячий дорожньо-транспортний травматизм (статистичні дані; умови запобігання).

11. Улюблені дитячі справи (ігри; перегляд телепередач; рухова діяльність).

12. Що необхідно знати дитині про правила поведінки на дорозі та в транспорті (вулиця; транспортні засоби; правила користування ними).

13. Правила гасіння пожежі.

14. Навчання дітей правил пожежної безпеки – загальне завдання дитячого садка і сім’ї.

15.  Консультація із працівниками управління ДСНС України у Тернопільській області «Як врятувати дитину від біди».

16.  Правила пожежної безпеки при влаштуванні новорічної ялинки.

17.  Як навчити дітей правилам пожежної безпеки.

18.  Що необхідно робити у випадку пожежі в квартирі.

 

Орієнтовна тематика батьківських зборів

1.     Як і коли Ви навчаєте свою дитину правильному поводженню в довкіллі.

2.     Роль батьків у формуванні у дітей початкових знань про пожежну безпеку та дотримання відповідних правил.

3.     Чи можете Ви вважати себе взірцем для дитини в дотриманні правил безпечної поведінки?

4.     Як поставити перепони агресії з екрану?

5.     Як створити безпечні умови перебування дитини вдома?

6.     Як зробити відпочинок вашої родини корисним та безпечним?

7.     Правила безпеки – в кожну сім’ю.

Поради та рекомендації для батьків на тему: «Безпека вашої дитини»

 •      Безпека дитини дошкільного віку, його здоров’я – найважливіше для батьків. Тому залишаючи дитину одну вдома, ви можете закрити вхідні двері тільки тоді, коли будете на 200% переконані, що дитині нічого не загрожує.
 •        Безпека дитини вдома - це цілий комплекс заходів, який включає в себе безпеку окремих складових вашого дому (кухні, ванної кімнати, спальні, зали, коридору, тощо). Тому Вам, БАТЬКИ, потрібно:
 • 1. Вікна в залі, спальні і вихід на балкон закривати наглухо, за винятком кватирок. Не залишати дітей на балконі. Не дозволяти дітям проводити там рухливі ігри;
 •  2. Вчити дитину безпечним іграм. Не дозволяти проводити ігри, пов'язані із схованками в шафах та інших великих предметах, що закриваються. Якщо дитина має окрему кімнату, то всі її речі повинні знаходитись на висоті піднятої руки, щоб виключити потребу діставати щось зі стільця чи табуретки, так як це може призвести до травми. Над ліжком не повинні висіти ніякі предмети.
 • 3. Розетки повинні бути розташовані високо, щоб дитина до них не дістала. В крайньому випадку, закривайте їх заглушками.
 •     Безпека на кухні.
 • 1. Кухня представляє для дитини найбільшу небезпеку, так як саме тут знаходяться: газова плита, водонагрівальна техніка, різні НВЧ-печі, електрочайник, кухонний комбайн, а також засоби для миття посуду і ін. речовини. Тому, БАТЬКИ, Ви повинні:
 • 1. Всі спеції, як сипучі так і рідкі, зберігати в недоступному для дитини місці.
 • 2. Обідній стіл та стілець підібрати у відповідності з ростом дитини, розмістити його так, щоб над ним не висіли полиці або окремі предмети кухонного обладнання. Краї тарілок, чашок та склянок не повинні мати тріщин та щербинок. 
 • 3. Якщо дитина не дістає до крана з водою, то вона може користуватись змоченим рушником.
 • 4.  Двері кухні з боку коридору повинні закриватись на гачок, розміщений у третій частині дверей зверху.
 • 5.  Посуд необхідно тримати в шафі, так щоб дитина не змогла самостійно його досягнути.
 • 6. Ножі та інші колючо-ріжучі предмети також необхідно сховати, тому що існує можливість порізу.
 • 7. Медичні препарати та ліки необхідно зберігати в недоступних для дітей місцях і застерігати попадання їх в руки дитини. Вони можуть викликати як подразнення слизової оболонки очей, опіки поверхні шкіри, а при попаданні в організм сильне отруєння.
 • 8. Засоби побутової хімії також слід зберігати в недоступних для дітей місцях, тому що існує велика ймовірність їх використання не за призначенням, що також може призвести до різних отруєнь і опіків шкірної і слизової поверхні.
 • 9. Сірники і легкозаймисті предмети повинні бути ізольовані від дитини, гра з ними та їх використання може призвести до займання приміщення (у більшості випадків причиною пожежі виступають діти).
 • 10. Електроприлади (чайник, блендер, міксер і т.д.) не залишайте включеними в розетку. Ви не встигнете й оком моргнути, як ваше чадо вже буде біля них і почне клацати кнопочки, які так його зацікавили.
 •  Ванна кімната.
 •   Ванна кімната як і кухня представляє також можливу небезпеку для дитини, тому що миючі засоби, засоби гігієни, знаходяться саме тут, тому краще використовувати запобіжні заходи безпеки:
 • 1. Не купати дитини, якщо не пройшло 3- х годин з останнього прийому їжі;
 • 2. Не доливати гарячої води , коли дитина вже у ванні;
 • 3. Ніколи не залишайте дитину наодинці в ванній кімнаті;
 • 4. У ванній кімнаті облаштувати шафку, що закривається на ключ, або полицю, що знаходиться досить високо, де зберігалися б предмети особистої гігієни, миючі засоби, косметика, аерозолі, пінцети, ножиці, шпильки тощо; миючі засоби в основному є токсичними та їдкими, тому вони повинні перебувати в надійному місці далеко від дітей;
 • 5. Підлогу потрібно покривати не слизьким килимком.

Обережно незнайомець!

Навіть якщо ваша дитина ще дуже мала, щоб гуляти без дорослих, і відпускати її саму на вулицю ви поки що не збираєтеся, вона повинна чітко засвоїти основні правила спілкування з незнайомими людьми. Більшість із нас запевняють дітей, що потрібно бути вихованими і ввічливими стосовно інших людей, не грубити їм і не брехати. Усе це, звісно, правильно. Але саме тихі, виховані діти частіше стають жертвами злочинців. Адже їх так просто обманути, а самі вони навчені завжди говорити дорослим тільки правду.

Як же бути, невже слід ростити дитину брехуном і грубіяном? Грубіяном ростити не потрібно, а ось пояснювати малюкові, що серед хороших і добрих людей іноді трапляються і погані, просто необхідно. Змалечку дитина повинна чітко знати важливі правила:

Ніколи не розмовляти із незнайомими людьми і нічого у них не брати; ніколи не сідати у машину до незнайомця і нікуди з ними не ходити.

 

Безпека дитини на вулиці.

З самого раннього віку батькам, необхідно ознайомлювати дитину з правилами дорожнього руху. Малюк, вже повинен знати як і на яке світло світлофора переходити вулицю можна, а на який небезпечно для життя.                        Дитина повинна знати для чого існує пішохідний перехід, як наземний так і підземний, вміти ним користуватися і знати як він позначається на дорожніх знаках.

Батьки, Вам необхідно:

-    вчити своїх дітей переходити вулиці на зелене світло світлофора, у встановлених місцях та підземними переходами;

- не дозволяти дітям з'являтися зненацька перед транспортними засобами;

- вчити дітей правильно обходити транспорт, що стоїть: автобус, тролейбус – позаду;

- не дозволяти дітям самостійно їздити у громадському транспорті;

- не допускати ігри дітей на проїжджій частині дороги;

- не дозволяти дітям грати з м'ячем, кататися на велосипеді, ковзанах, санчатах, роликах на проїжджій частині дороги та поблизу неї – це може коштувати дитині життя;

- не подавати дітям негативних прикладів, порушуючи правила дорожнього руху.

 

Безпека дитини на ігровому майданчику.

-    Не залишайте дітей без нагляду.

-    Перевірте обладнання дитячого майданчика на предмет виявлення травмуючих чинників, справності гойдалок. Особливо уважно обстежте пісок: в ньому можуть бути скло та гострі металеві предмети.

-    Огляньте територію навколо будинку і перевірте наявність відкритих підвалів, каналізаційних люків, ям, електрощитів, недобудованих об'єктів, стоянок автотранспорту тощо.

 

Щоб вберегти дитину від біди, треба пам'ятати та виконувати наступні правила:

1. Не залишайте дітей дошкільного віку наодинці, навіть на короткий час.

2. Навчіть дітей користуватися дверним вічком.

З. Не дозволяйте відчиняти двері незнайомій людині, навіть одягненій в міліцейську форму.

4. Не дозволяйте дітям розмовляти з незнайомими людьми на вулиці.

5. Навчіть дитину користуватися телефонами виклику екстрених служб 101,102,103,104.

6. Забороняйте дітям піднімати на вулиці незнайомі предмети – вони можуть бути небезпечними.

7. Забороняйте грати ріжучими, гострими та вибухонебезпечними предметами.

8. Забороняйте користуватись ліфтом без супроводу дорослих, а також заходити у ліфт з незнайомими людьми.

9. Навчайте дітей звертатися за допомогою до людей, які працюють у правоохоронних органах.

10. Не дозволяйте дітям дражнити тварин, тим самим попереджуючи зародження в дитині жорстоке відношення до "друзів наших менших".

 

Проявляйте терпіння і навчайте дітей берегти своє життя та здоров'я!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

Рекомендації  щодо проведення «Тижня безпеки дитини»

в  закладі дошкільної освіти.                                                              3-4

 

Підготовка до проведення «Тижня безпеки дитини»                                    4-5

 

Проведення «Тижня безпеки дитини»                                                            5

 

Перелік нормативно-правових актів для забезпечення організації та

проведення «Тижня безпеки дитини»                                                             6 

 

Наказ про організацію та проведення «Тижня безпеки дитини»

(додаток 1)                                                                                                         7

 

План (орієнтовний) основних заходів підготовки до проведення

«Тижня безпеки дитини (додаток 2)                                                               8-9

 

Орієнтовна тематика для проведення «Тижня безпеки дитини»

для старшої групи (додаток 3)                                                                         10

 

Наказ про проведення практичного тренінгу з евакуації (додаток 4)         11

 

Звіт (орієнтовний) про проведення «Тижня безпеки дитини»

 в ДНЗ (додаток 5)                                                                                             12-13

 

Наказ про підсумки «Тижня безпеки дитини» (додаток 6)                           14-15

 

Варіанти календарного планування «Тижня безпеки дитини»

1.    Варіант 1                                                                                       15-17

2.    Варіант 2                                                                                       17-20

3.    Варіант 3                                                                                       20-25

 

Робота з батьками з- питань безпеки життєдіяльності дітей                        25-26

 

Поради та рекомендації для батьків на тему: «Безпека вашої дитини»      26-29

Зміст                                                                                                                          30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немає коментарів:

Дописати коментар