вівторок, 28 грудня 2021 р.


                                         ТЕРНОПІЛЬСЬКА  МІСЬКА   РАДА

                                                    Управління освіти і науки

 

46000 м. Тернопіль, бульвар Т. Шевченка, 1, тел. 52-56-94, upravl.osvita@ukr.net

НАКАЗ

23.12.2021                                                                                              458                                

 

Про  проведення моніторингу

якості підготовки працівників, дітей дошкільного віку,

вихованців та учнів  закладів освіти,

з питань навчання діям у надзвичайних ситуаціях,

ведення цивільного захисту

 

Відповідно до  Кодексу цивільного захисту України,  на виконання наказу МОН України від  21.11.2016  № 1400 «Про затвердження Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту», плану роботи управління освіти і науки Тернопільської міської ради та з метою вивчення результативності роботи закладів освіти з організації та ведення цивільного захисту відповідно до вимог  нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту та БЖД,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Провести моніторинг  якості підготовки працівників, дітей дошкільного віку, вихованців та учнів закладів освіти  з питань  навчання діям у надзвичайних, стану ведення цивільного захисту: ЗЗСО № 6, 8,11, 15, 21, 22, 23 24, 25, 26, 27, 28, 29, педліцей, ТПШ № 2, ЗДО № 4, 8, 11, 12,15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 з 01 лютого до 30 травня 2022 року.

2. Затвердити пам’ятку вивчення моніторингового дослідження стану цивільного захисту та БЖД закладу освіти, якості підготовки дітей дошкільного віку, вихованців та учнів закладів освіти  з питань  навчання діям у надзвичайних ситуаціях (додаток 1).

3. Залучити до проведення моніторингу стану цивільного захисту в закладах освіти працівників  НМЦ ЦЗ та БЖД Тернопільської  області (за згодою).

4. Затвердити склад комісії:

Голова комісії:

Даценко М.М. – консультант ТКМЦНОІМ, управління освіти і науки Тернопільської міської ради.

Члени комісії:

Вересюк Н.О. – інженер з охорони праці групи ЦГО УОН ТМР;

Чиринда А.М. - майстер виробничого навчання Тернопільських територіальних курсів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (ІІІ  категорії) НМЦ ЦЗ та БЖД Тернопільської області;

Товарницький І.Ю. – майстер виробничого навчання Тернопільських територіальних курсів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (ІІІ  категорії) НМЦ ЦЗ та БЖД Тернопільської області;

Сокольвак В.М.- майстер виробничого навчання Тернопільських територіальних курсів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (ІІІ  категорії) НМЦ ЦЗ та БЖД Тернопільської області;

Сагайдак Л.Д. – начальник обласного методичного кабінету (БЖД населення) НМЦ ЦЗ та БЖД Тернопільської області;

Бабій О.М. - методист обласного методичного кабінету (БЖД населення) НМЦ ЦЗ та БЖД Тернопільської області;

Павук А.В. - методист обласного методичного кабінету (БЖД населення) НМЦ ЦЗ та БЖД Тернопільської області.

 

5. Членам комісії до 30 травня 2022 року надати матеріали моніторингу якості підготовки дітей дошкільного віку, вихованців та учнів закладів освіти  з питань  навчання діям у надзвичайних ситуаціях, стану цивільного захисту Даценку М.М. - консультанту ТКМЦНОІМ, управління освіти і науки Тернопільської міської ради.

6. Даценку М. М. - консультанту ТКМЦНОІМ, управління освіти і науки до 03 червня 2022 року підготувати довідку та проект наказу «Про результати моніторингу моніторингу якості підготовки дітей дошкільного віку, вихованців та учнів закладів освіти  з питань  навчання діям у надзвичайних ситуаціях, ведення цивільного захисту в закладах освіти».

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника –начальника відділу дошкільної, середньої і позашкільної освіти, голову комісії з питань надзвичайних ситуацій Ірину СУМ.

 

 

Начальник управління                                                                   Ольга ПОХИЛЯК 

 

 

 

 

 

 

 

Микола Даценко  (0352) 52-00-03

  


             Додаток 1

до наказу УОН ТМР

від  23.12.2021 № 458

 

Пам’ятка

щодо здійснення моніторингу стану організації та ведення цивільного захисту, якості підготовки дітей дошкільного віку, вихованців та учнів закладів освіти  з питань  навчання діям у надзвичайних

 

І. Нормативно-правові акти у сфері цивільного захисту.

1.Наказ МОН України від 21.11.2016 №1400 «Про затвердження Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту.

2.Наказ МОН України від 11.08.2020 №1037 «Про затвердження Табеля термінових та строкових донесень Міністерства освіти і науки України з питань цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності».

3.  Інші нормативно-правові акти у сфері цивільного захисту (за потребою).

 

ІІ. Наявність  організаційно-розпорядчих документів управління освіти і науки ТМР:

1. Наказ  № від __12.2021р. «Про  проведення моніторингу якості підготовки дітей дошкільного віку, вихованців та учнів закладів освіти з питань навчання діям у надзвичайних ситуаціях, ведення цивільного захисту»

2. Наказ №422 від 09.12.12.2021 «Про затвердження Плану основних заходів цивільного захисту закладів дошкільної, середньої, професійно-технічної  та позашкільної освіти Тернопільської міської ради  на 2022 рік» 

3. Наказ №   від__1.01.2022 «Про підсумки роботи з ЦЗ за 2021рік та основні завдання освітянської галузі у сфері ЦЗ ТМР на 2022 рік» 

 

ІІІ. Наявність довгострокових документів з питань ЦЗ:

План реагування на надзвичайні ситуації(Інструкція);

Порядок взаємодії при загрозі і виникненні НС;

План підготовки та підвищення кваліфікації керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань (керівники ЗЗСО та їх заступники, керівники ЗДО, посадові особи, на яких покладені обов’язки з питань ЦЗ закладів освіти, керівники ланок сил ЦЗ);

Ідентифікація об’єкта ЦЗ

 

Документація  керівників ланок сил ЦЗ (папки):

1) КЕРІВНИКА ЛАНКИ  ОПОВІЩЕННЯ ТА ЗВ’ЯЗКУ

2) КЕРІВНИКА ЛАНКИ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

3) КЕРІВНИКА ЛАНКИ ПОЖЕЖОГАСІННЯ

4) КЕРІВНИКА ЛАНКИ ДОМЕДМЧНОЇ ДОПОМОГИ

5) КЕРІВНИКА ПОСТА СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ЗОВНІШНЬОЮ ОБСТАНОВКОЮ (за наявності)

6) КЕРІВНИКА ЛАНКИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД (за наявності)

 

ІV. Документи, які розробляються щорічно:

Наказ про підсумки  ЦЗ в минулому році та основні завдання на наступний рік;

План основних заходів підготовки об’єкта з ЦЗ на  наступний календарний рік;

Документація щодо проведення навчання працівників діям у НС, занять з працівниками. які входять до складу ланок сил ЦЗ за тематикою ЦЗ (наказ ДСНС від 08.08.2014р. № 458);

Документи щодо підготовки і проведення рамках проведення Дня ЦЗ, Тижня безпеки дитини;

Доповідь про підготовку і стан ЦЗ на об’єкті в минулому році (подається в УОН ОДА 15 листопада поточного року)

 

V. Наявність матеріалів

1. День ЦЗ,  Тиждень безпеки дитини, нормативна база  щодо їх проведення.

2. Наявність матеріалів з УОН ОДА про необхідність їх проведення.

3. Матеріали щодо проведення Дня цивільного захисту ЗЗСО, Тижня безпеки дитини ЗДО (накази, методичні матеріали);

4. Матеріали Тижня знань з ОБЖД ЗЗСО, ЗПТО (накази, методичні матеріали).

 

VI. Навчально-матеріальна база.

1. Наявність «Інформаційно-довідкового куточка з питань ЦЗ» (ст. 40 Кодексу ЦЗ України).

2. Засоби індивідуального і колективного захисту. Потреба. Кількість. Наявність, Кількість.

3. Наочні матеріали в приміщеннях і на території (наприклад – підбір матеріалів ЦЗ в бібліотеці до Дня ЦЗ, тижня безпеки дитини).

4. Наявність навчально-методичної літератури в бібліотеці (методичному кабінеті), публікацій і відеоматеріалів з ЦЗ на об’єкті, розміщених в ЗМІ.

5. Наявність об’єктового матеріального резерву для використання в процесі попередження і ліквідації наслідків НС, виконання відновлювальних та інших невідкладних на об’єкті робіт.

6. Наявність плану-схеми техногенно-екологічного та природного стану міста.

7. Інструкція щодо виконання вимог техногенної безпеки (наказ УОН ТМР №440 від 05.09.2014р.).

8. Наявність інструкції з пожежної безпеки.

9. Наявність кабінету безпеки життєдіяльності (ЦЗ, БЖД та основ здоров’я), стан його оформлення, оснащення

 

VII. Огляд приміщення.

1. Наявність схем та інструкцій з евакуації людей та майна у випадку пожежі, наявність гучномовного оповіщення, протипожежного інвентаря, порядку взаємодії при виникненні НС.

2. Оглянути протирадіаційне укриття (ПРУ) при наявності, ознайомитися з документацією (наявність, порядок ведення). Підвальні, цокольні приміщення на предмет їх готовності до використання у НС.

3. Поспілкуватися з педпрацівниками, медпрацівниками, техпрацівниками, сторожами, працівниками харчоблоку, щодо їх дій на випадок надзвичайних ситуацій (робочий, не робочий час), їх навчання  діям у НС.

4. Ознайомитися з документацією на місці знаходження чергового-сторожа (наявність схеми взаємодії при виникненні НС, інструкції чергового-сторожа).

 

Висновки :___________________________________

 

 
 

 

                                         ТЕРНОПІЛЬСЬКА  МІСЬКА   РАДА

                                                    Управління освіти і науки

46000 м. Тернопіль, бульвар Т. Шевченка, 1, тел. 52-56-94, upravl.osvita@ukr.net


НАКАЗ

23.12.2021                                                                                                458                                

 

Про  проведення моніторингу

якості підготовки працівників, дітей дошкільного віку,

вихованців та учнів  закладів освіти,

з питань навчання діям у надзвичайних ситуаціях,

ведення цивільного захисту

 

Відповідно до  Кодексу цивільного захисту України,  на виконання наказу МОН України від  21.11.2016  № 1400 «Про затвердження Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту», плану роботи управління освіти і науки Тернопільської міської ради та з метою вивчення результативності роботи закладів освіти з організації та ведення цивільного захисту відповідно до вимог  нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту та БЖД,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Провести моніторинг  якості підготовки працівників, дітей дошкільного віку, вихованців та учнів закладів освіти  з питань  навчання діям у надзвичайних, стану ведення цивільного захисту: ЗЗСО № 6, 8,11, 15, 21, 22, 23 24, 25, 26, 27, 28, 29, педліцей, ТПШ № 2, ЗДО № 4, 8, 11, 12,15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 з 01 лютого до 30 травня 2022 року.

2. Затвердити пам’ятку вивчення моніторингового дослідження стану цивільного захисту та БЖД закладу освіти, якості підготовки дітей дошкільного віку, вихованців та учнів закладів освіти  з питань  навчання діям у надзвичайних ситуаціях (додаток 1).

3. Залучити до проведення моніторингу стану цивільного захисту в закладах освіти працівників  НМЦ ЦЗ та БЖД Тернопільської  області (за згодою).

4. Затвердити склад комісії:

Голова комісії:

Даценко М.М. – консультант ТКМЦНОІМ, управління освіти і науки Тернопільської міської ради.

Члени комісії:

Вересюк Н.О. – інженер з охорони праці групи ЦГО УОН ТМР;

Чиринда А.М. - майстер виробничого навчання Тернопільських територіальних курсів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (ІІІ  категорії) НМЦ ЦЗ та БЖД Тернопільської області;

Товарницький І.Ю. – майстер виробничого навчання Тернопільських територіальних курсів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (ІІІ  категорії) НМЦ ЦЗ та БЖД Тернопільської області;

Сокольвак В.М.- майстер виробничого навчання Тернопільських територіальних курсів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (ІІІ  категорії) НМЦ ЦЗ та БЖД Тернопільської області;

Сагайдак Л.Д. – начальник обласного методичного кабінету (БЖД населення) НМЦ ЦЗ та БЖД Тернопільської області;

Бабій О.М. - методист обласного методичного кабінету (БЖД населення) НМЦ ЦЗ та БЖД Тернопільської області;

Павук А.В. - методист обласного методичного кабінету (БЖД населення) НМЦ ЦЗ та БЖД Тернопільської області.

 

5. Членам комісії до 30 травня 2022 року надати матеріали моніторингу якості підготовки дітей дошкільного віку, вихованців та учнів закладів освіти  з питань  навчання діям у надзвичайних ситуаціях, стану цивільного захисту Даценку М.М. - консультанту ТКМЦНОІМ, управління освіти і науки Тернопільської міської ради.

6. Даценку М. М. - консультанту ТКМЦНОІМ, управління освіти і науки до 03 червня 2022 року підготувати довідку та проект наказу «Про результати моніторингу моніторингу якості підготовки дітей дошкільного віку, вихованців та учнів закладів освіти  з питань  навчання діям у надзвичайних ситуаціях, ведення цивільного захисту в закладах освіти».

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника –начальника відділу дошкільної, середньої і позашкільної освіти, голову комісії з питань надзвичайних ситуацій Ірину СУМ.

 

 

Начальник управління                                                                   Ольга ПОХИЛЯК 

 

 

 

 

 

 

 

Микола Даценко  (0352) 52-00-03

  


             Додаток 1

до наказу УОН ТМР

від  23.12.2021 № 458

 

Пам’ятка

щодо здійснення моніторингу стану організації та ведення цивільного захисту, якості підготовки дітей дошкільного віку, вихованців та учнів закладів освіти  з питань  навчання діям у надзвичайних

 

І. Нормативно-правові акти у сфері цивільного захисту.

1.Наказ МОН України від 21.11.2016 №1400 «Про затвердження Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту.

2.Наказ МОН України від 11.08.2020 №1037 «Про затвердження Табеля термінових та строкових донесень Міністерства освіти і науки України з питань цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності».

3.  Інші нормативно-правові акти у сфері цивільного захисту (за потребою).

 

ІІ. Наявність  організаційно-розпорядчих документів управління освіти і науки ТМР:

1. Наказ  № від __12.2021р. «Про  проведення моніторингу якості підготовки дітей дошкільного віку, вихованців та учнів закладів освіти з питань навчання діям у надзвичайних ситуаціях, ведення цивільного захисту»

2. Наказ №422 від 09.12.12.2021 «Про затвердження Плану основних заходів цивільного захисту закладів дошкільної, середньої, професійно-технічної  та позашкільної освіти Тернопільської міської ради  на 2022 рік» 

3. Наказ №   від__1.01.2022 «Про підсумки роботи з ЦЗ за 2021рік та основні завдання освітянської галузі у сфері ЦЗ ТМР на 2022 рік» 

 

ІІІ. Наявність довгострокових документів з питань ЦЗ:

План реагування на надзвичайні ситуації(Інструкція);

Порядок взаємодії при загрозі і виникненні НС;

План підготовки та підвищення кваліфікації керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань (керівники ЗЗСО та їх заступники, керівники ЗДО, посадові особи, на яких покладені обов’язки з питань ЦЗ закладів освіти, керівники ланок сил ЦЗ);

Ідентифікація об’єкта ЦЗ

 

Документація  керівників ланок сил ЦЗ (папки):

1) КЕРІВНИКА ЛАНКИ  ОПОВІЩЕННЯ ТА ЗВ’ЯЗКУ

2) КЕРІВНИКА ЛАНКИ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

3) КЕРІВНИКА ЛАНКИ ПОЖЕЖОГАСІННЯ

4) КЕРІВНИКА ЛАНКИ ДОМЕДМЧНОЇ ДОПОМОГИ

5) КЕРІВНИКА ПОСТА СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ЗОВНІШНЬОЮ ОБСТАНОВКОЮ (за наявності)

6) КЕРІВНИКА ЛАНКИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД (за наявності)

 

ІV. Документи, які розробляються щорічно:

Наказ про підсумки  ЦЗ в минулому році та основні завдання на наступний рік;

План основних заходів підготовки об’єкта з ЦЗ на  наступний календарний рік;

Документація щодо проведення навчання працівників діям у НС, занять з працівниками. які входять до складу ланок сил ЦЗ за тематикою ЦЗ (наказ ДСНС від 08.08.2014р. № 458);

Документи щодо підготовки і проведення рамках проведення Дня ЦЗ, Тижня безпеки дитини;

Доповідь про підготовку і стан ЦЗ на об’єкті в минулому році (подається в УОН ОДА 15 листопада поточного року)

 

V. Наявність матеріалів

1. День ЦЗ,  Тиждень безпеки дитини, нормативна база  щодо їх проведення.

2. Наявність матеріалів з УОН ОДА про необхідність їх проведення.

3. Матеріали щодо проведення Дня цивільного захисту ЗЗСО, Тижня безпеки дитини ЗДО (накази, методичні матеріали);

4. Матеріали Тижня знань з ОБЖД ЗЗСО, ЗПТО (накази, методичні матеріали).

 

VI. Навчально-матеріальна база.

1. Наявність «Інформаційно-довідкового куточка з питань ЦЗ» (ст. 40 Кодексу ЦЗ України).

2. Засоби індивідуального і колективного захисту. Потреба. Кількість. Наявність, Кількість.

3. Наочні матеріали в приміщеннях і на території (наприклад – підбір матеріалів ЦЗ в бібліотеці до Дня ЦЗ, тижня безпеки дитини).

4. Наявність навчально-методичної літератури в бібліотеці (методичному кабінеті), публікацій і відеоматеріалів з ЦЗ на об’єкті, розміщених в ЗМІ.

5. Наявність об’єктового матеріального резерву для використання в процесі попередження і ліквідації наслідків НС, виконання відновлювальних та інших невідкладних на об’єкті робіт.

6. Наявність плану-схеми техногенно-екологічного та природного стану міста.

7. Інструкція щодо виконання вимог техногенної безпеки (наказ УОН ТМР №440 від 05.09.2014р.).

8. Наявність інструкції з пожежної безпеки.

9. Наявність кабінету безпеки життєдіяльності (ЦЗ, БЖД та основ здоров’я), стан його оформлення, оснащення

 

VII. Огляд приміщення.

1. Наявність схем та інструкцій з евакуації людей та майна у випадку пожежі, наявність гучномовного оповіщення, протипожежного інвентаря, порядку взаємодії при виникненні НС.

2. Оглянути протирадіаційне укриття (ПРУ) при наявності, ознайомитися з документацією (наявність, порядок ведення). Підвальні, цокольні приміщення на предмет їх готовності до використання у НС.

3. Поспілкуватися з педпрацівниками, медпрацівниками, техпрацівниками, сторожами, працівниками харчоблоку, щодо їх дій на випадок надзвичайних ситуацій (робочий, не робочий час), їх навчання  діям у НС.

4. Ознайомитися з документацією на місці знаходження чергового-сторожа (наявність схеми взаємодії при виникненні НС, інструкції чергового-сторожа).

 

Висновки :___________________________________

 

 

 

четвер, 9 грудня 2021 р.

  

 

 

                                         ТЕРНОПІЛЬСЬКА  МІСЬКА   РАДА

                                                    Управління освіти і науки

 

46000 м. Тернопіль, бульвар Т. Шевченка, 1, тел. 52-56-94, upravl.osvita@ukr.net

 

 


НАКАЗ

 

09.12.2021                                                                                                        № 422

 

Про затвердження Плану  

основних заходів цивільного захисту

закладів дошкільної, середньої, професійно-

технічної  та позашкільної освіти

Тернопільської міської ради  на 2022 рік 

 

           Керуючись  Кодексом цивільного захисту України та наказом МОН України від  21.11.2016 №1400 «Про затвердження Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту», розпорядженням голови ОДА від 07.12.2021 року № 793/01.02-01 «Про затвердження планів комплектування навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Тернопільської області з навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, на 2022 рік» та з  метою  чіткої організації  і  своєчасного    проведення  заходів      цивільного    захисту   у  2022   році

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити   План   основних   заходів  цивільного захисту закладів  дошкільної, початкової, середньої, професійно-технічної та позашкільної освіти Тернопільської міської ради на  2022  рік (додаток 1).

2.  Керівникам      закладів   освіти  забезпечити   виконання   Плану   основних   заходів     ЦЗ  та    розробити   плани    основних    заходів   цивільного   захисту суб’єктів господарювання  на  2022 рік.

3.  Контроль  за  виконанням   наказу покласти   на   заступника  начальника-начальника відділу дошкільної,  середньої  і позашкільної    освіти – голову комісії з питань надзвичайних ситуацій  Ірину Сум.

 

Начальник  управління                                                       Ольга ПОХИЛЯК

 

 

Микола Даценко (0352)520003


Додаток  до наказу

управління   освіти і науки

Тернопільської  міської ради

від  09.12.2021 р. № 422

 

План

основних    заходів     цивільного захисту  дошкільної, середньої, професійно-технічної  та позашкільної освіти Тернопільської міської ради   на  2022 рік

 

На    виконання вимог Кодексу цивільного захисту України,  наказу  МОН  України   від 21.11.2016р. №1400 «Про затвердження Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту» та розпорядженням голови ОДА від 07.12.2021 року № 793/01.02-01 «Про затвердження планів комплектування навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Тернопільської області з навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, на 2022 рік»

 

Заходи. Місце   проведення

Терміни проведення

Хто залучається, відповідальні  за  виконання

1.

Нарада з  керівниками  закладів освіти   «Про   підсумки   підготовки освітньої    галузі  міста у сфері цивільного захисту   в    2021  році   та    основні   завдання  на    2022  рік»

Ознайомлення керівників з положеннями Кодексу цивільного захисту України, постановами КМУ  та іншими нормативно-правовими документами  у сфері ЦЗ  

січень

Керівники ЗЗСО,  ЗДО, ЗПО, ЗПТО

Начальник  управління  освіти   Похиляк О.П.

Даценко М.М. – консультант ТКМЦНОІМ

 

2.

Завершити  ремонт захисних споруд ТСШ № 3,7, ТЗОШ № 8,14, Чернихівська ЗОШ

До 15 серпня

Керівники закладів освіти

 

 

Функціональне навчання     у сфері    цивільного    захисту

на базі Тернопільських територіальних курсів ЦЗ та БЖД (ІІІ категорії) НМЦ ЦЗ та БЖД Тернопільської області

 

3.

Забезпечити навчання працівників згідно плану, вимог постанови КМУ № 819 від 23.10.2013 р.

 

Керівники закладів освіти

 

3.1.

Керівників

ЗЗСО, ЗПО  (20)

ТПШ № 1, 3, 4, ЗЗСО № 2, 3, 7, 9, 11, 13, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, ТУГ, ШНР

ЗПТО (5)

ТВПУ сфери послуг і туризму, ТВПУ технологій та дизайну, ВСП «ТФК ТНТУ», ТВПУ ресторанного сервісу і торгівлі, ТВПУ № 4 ім.М.Паращука

 

9.00 вул. Родини Барвінських, 10

10-12 січня

Тернопільські територіальні курсів ЦЗ та БЖД (ІІІ категорії) НМЦ   ЦЗ та   БЖД Тернопільської області

Даценко   М.М.- консультант ТКМЦНОІМ

3.2.

Керівників ЗДО (11)

№ 4, 5, 6, 8, 11, 21, 24, 30, 34, 36, 39

 

 

 

 

 

 

 

09.00 год. вул. Родини Барвінських, 10

 

30 травня-

01 червня

Тернопільські територіальні курсів ЦЗ та БЖД (ІІІ категорії) НМЦ   ЦЗ та   БЖД Тернопільської області

Даценко   М.М.- консультант ТКМЦНОІМ

3.3.

Посадових осіб, на яких покладені обов’язки з питань ЦЗ (методисти ЗДО) (22):

№ 1, 2, 4, 5, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 30, 31, 34, 37, 38, 39

 

 

 

 

 

 

09.00 год. вул. Родини Барвінських, 10

31 жовтня –

02 листопада

Тернопільські територіальні курсів ЦЗ та БЖД (ІІІ категорії) НМЦ   ЦЗ та   БЖД Тернопільської області

Даценко   М.М.- консультант ТКМЦНОІМ

3.4

Посадові особи на яких покладені обов’язки   з питань ЦЗ ЗПТО (3):

ТВПУ сфери послуг і туризму,

ТВПУ № 4 ім. М.Паращука

ТВПУ  ресторанного сервісу і торгівлі

 

 

 

 

 

09.00 год. вул. Родини Барвінських, 10

31жовтня –

02 листопада

Тернопільські територіальні курсів ЦЗ та БЖД (ІІІ категорії) НМЦ   ЦЗ та   БЖД Тернопільської області

Даценко   М.М.- консультант ТКМЦНОІМ

3.5

Заступників керівників ЗЗСО, ЗПО, ЗПТО (27)

ПШ № 1, ЗЗСО № 2, 3(4), 4, 7, 9, 14, 17(2), 18(3), 19, 20, 21, 25, ТКГ, ТСШ, ЦТДЮ, ШНР, МСЮТ, Галицький коледж ім. В. Чорновола (2)

 

ТВПУ сфери послуг і туризму, ТВПУ технологій та дизайну, ВСП «ТФК ТНТУ»

 

 

 

10 -12 січня

 

 

10 -12 січня

Тернопільські територіальні курсів ЦЗ та БЖД (ІІІ категорії) НМЦ   ЦЗ та   БЖД Тернопільської області

Даценко   М.М.- консультант ТКМЦНОІМ

Функціональне навчання у сфері ЦЗ керівників ланок сил цивільного захисту закладів освіти на базі Тернопільських територіальних курсів ЦЗ та БЖД (ІІІ категорії) НМЦ ЦЗ та БЖД Тернопільської області

 

4.

Оповіщення   і   зв’язку

ЗЗСО, ЗПО (20)

 

ТПШ № 1, ЗЗСО № 6, 7, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, ТУГ, Педліцей, Кобзарівська ЗОШ, ЦТДЮ

 

ТВПУ технологій та дизайну

 

08-09 лютого

Тернопільські територіальні курсів ЦЗ та БЖД (ІІІ категорії) НМЦ   ЦЗ та   БЖД Тернопільської області

Даценко   М.М.- консультант ТКМЦНОІМ,

МВН

Чиринда А.М.

НМЦ ЦЗ та БЖД

 

4.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.

 

 

 

 

 

 

 

4.5.

 

 

 

 

 

 

 

4.6.

 

 

 

 

 

4.7.

 

 

 

 

 

 

4.8.

 

 

 

 

 

 

 

4.9.

 

 

 

 

 

 

4.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оповіщення   і   зв’язку ЗДО (10):

№ 2, 4, 6, 11, 17, 19, 21, 22, 26, 36

 

 

 

9.00 - м. Тернопіль, вул. Котляревського, 22А

вхід з вулиці за Рудкою, на територію Тернопільського районного управління ГУ ДСНС України у Тернопільській області (пожежна частина)

 

07-08 червня

 

 

Тернопільські територіальні курсів ЦЗ та БЖД (ІІІ категорії) НМЦ   ЦЗ та   БЖД Тернопільської області

Даценко   М.М.- консультант ТКМЦНОІМ,

МВН

Чиринда А.М.

НМЦ ЦЗ та БЖД

 

Розвідки і постів спостереження за зовнішньою обстановкою ЗЗСО, ЗПТО, ЗПО (13):

 

ТПШ № 4, 5, ЗЗСО № 3, 6, 7, 8, 14, 19, 22, 23, 24, 28

 

ЦПТО

 

 

01-02 лютого

 

 

 

Розвідки і постів спостереження за зовнішньою обстановкою ЗДО (2):

 

№ 5, 22

 

9.00 - м. Тернопіль, вул. Котляревського, 22А

вхід з вулиці за Рудкою, на територію Тернопільського районного управління ГУ ДСНС України у Тернопільській області (пожежна частина)

 

 

01-02 червня

 

Тернопільські територіальні курсів ЦЗ та БЖД (ІІІ категорії) НМЦ   ЦЗ та   БЖД Тернопільської області

Даценко   М.М.- консультант ТКМЦНОІМ,

МВН

Чиринда А.М.

НМЦ ЦЗ та БЖД

 

Санітарний пост ЗЗСО, ЗПТО, (22):

 

ТПШ № 1, 3, ЗЗСО № 3, 4, 7, 8, 14, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ТУГ, ТКГ, ТТЛ, Кобзарівська ЗОШ, Курівецька ЗОШ, МСЮТ

 

ЦПТО

 

15 –16  лютого

Санітарний пост  ЗДО (10):

 (№ 1, 2, 4, 12, 19, 21, 24, 26, 27, 37)

 

9.00 - м. Тернопіль, вул. Котляревського, 22А

вхід з вулиці за Рудкою, на територію Тернопільського районного управління ГУ ДСНС України у Тернопільській області (пожежна частина)

 

22-23 березня

 

 

Тернопільські територіальні курсів ЦЗ та БЖД (ІІІ категорії) НМЦ   ЦЗ та   БЖД Тернопільської області

Даценко   М.М.- консультант ТКМЦНОІМ,

МВН

Чиринда А.М.

НМЦ ЦЗ та БЖД

 

 

Пожежогасіння ЗЗСО, ЗПО, ЗПТО (19):

 

ТПШ № 1, ЗЗСО № 3, 8, 9, 14, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, ТУГ, Кобзарівська ЗОШ, ЦТДЮ, МСЮТ, Зоринка

ТВПУ технологій та дизайну, ЦПТО

25 – 26 січня

 

 

 

Пожежогасіння ЗДО  (14):

 

№ 1, 3, 4, 12, 14, 16, 19, 21, 22,  26, 27, 30, 31, 36

9.00 - м. Тернопіль, вул. Котляревського, 22А

вхід з вулиці за Рудкою, на територію Тернопільського районного управління ГУ ДСНС України у Тернопільській області (пожежна частина)

 

01 – 02 березня

Тернопільські територіальні курсів ЦЗ та БЖД (ІІІ категорії) НМЦ   ЦЗ та   БЖД Тернопільської області

Даценко   М.М.- консультант ТКМЦНОІМ,

МВН

Чиринда А.М.

НМЦ ЦЗ та БЖД

 

 

 

Охорони   громадського    порядку ЗЗСО, ЗПО, ЗПТО (19):

 

ТПШ № 1, 2, 3, ЗЗСО № 5, 6, 7, 13, 14, 18, 21, 22, 24, 27, ТКГ, Кобзарівська ЗОШ, Чернихівська ЗОШ, МСЮТ

ТВПУ сфери послуг і туризму, ЦПТО

09 - 10 березня

 

 

 

Охорони   громадського    порядку ЗДО (7):

 

№ 1, 19, 21, 24, 26, 27, 31

 

9.00 - м. Тернопіль, вул. Котляревського, 22А

вхід з вулиці за Рудкою, на територію Тернопільського районного управління ГУ ДСНС України у Тернопільській області (пожежна частина)

 

09 - 10 березня

 

Тернопільські територіальні курсів ЦЗ та БЖД (ІІІ категорії) НМЦ   ЦЗ та   БЖД Тернопільської області

Даценко   М.М.- консультант ТКМЦНОІМ,

МВН

Чиринда А.М. НМЦ ЦЗ та БЖД

 

Тернопільські територіальні курсів ЦЗ та БЖД (ІІІ категорії) НМЦ   ЦЗ та   БЖД Тернопільської області

Даценко   М.М.- консультант ТКМЦНОІМ,

МВН

Чиринда А.М.

НМЦ ЦЗ та БЖД

 

Обслуговування захисних споруд  ЗЗСО ЗПТО (2) :

 

ЗЗСО № 3, ЦПТО

 

9.00 - м. Тернопіль, вул. Котляревського, 22А

вхід з вулиці за Рудкою, на територію Тернопільського районного управління ГУ ДСНС України у Тернопільській області (пожежна частина)

 

 

29-30 березня

4.11

Аварійно-технічні

З кожного закладу профтехосвіти  по 1 людині, відповідальній за безпеку у гуртожитках

 

9.00 - м. Тернопіль, вул. Котляревського, 22А

вхід з вулиці за Рудкою, на територію Тернопільського районного управління ГУ ДСНС України у Тернопільській області (пожежна частина)

 

22 – 23 лютого

Тернопільські територіальні курсів ЦЗ та БЖД (ІІІ категорії) НМЦ   ЦЗ та   БЖД Тернопільської області

Даценко   М.М.- консультант ТКМЦНОІМ,

МВН

Чиринда А.М.

НМЦ ЦЗ та БЖД

4.12

Заступники голів  комісій з питань НС ЗЗСО, ПНЗ, ПТО

10.00 - ТЗОШ №18 (актовий зал)

09 лютого

Заброцький Р.П.,

Даценко М.М.,

МВН

Чиринда А.М.

НМЦ ЦЗ та БЖД

5.

Тиждень безпеки дитини

Квітень

вересень

Погорєлко О.Ю. Керівники ДНЗ

6.

Навчання      діям педпрацівників,  обслуговуючого персоналу   та   учнів  в  умовах    загрози   або  виникнення   НС.

9.00 –показовий День   цивільного    захисту у    ТЗОШ №28 (для керівників ЗЗСО,ЗПО)

             

02 березня

 

 

Керівники  ЗНЗ

Сум І.М.

Даценко  М.М.

МВН

Чиринда А.М.

Вавринів Л.А.

7.

9.00 –показовий День   цивільного    захисту, об’єктове тренування у ВПУ ресторанного сервісу і торгівлі (для керівників закладів ПТО), ТК ТНТУ ім. І. Пулюя, ГК ім. В.Чорновола

09 березня

Керівники  ЗПТО

Фахівці з питань ЦЗ

Чашка М.Т.

Кучерук В.С.

Даценко  М.М.

МВН

Чиринда А.М.

8.

День цивільного захисту у ЗЗСО, ЗПО, ЗПТО управлінні освіти і науки

 

20 квітня

Керівники закладів освіти

9.

Навчальні екстрені евакуації вихованців дошкільних закладів, учнів та працівників закладів освіти  

щоквартально

Похиляк   О.М.

Сум І.М.

Комісія з питань НС

Керівники закладів освіти  

Управління   освіти і науки

 

10.

Інтерактивна школа заступників голів комісій з питань НС ЗДО

Показовий Тиждень   безпеки дитини

 

№ 1 – 19  у   ЗДО   № 9  

 

 

16 лютого

Слонецька С.З.

Даценко М.М.

Погорєлко О.Ю.

 

 

 

11.

№ 20 - 39,  ТПШ № 2, 3, 4, 5, «Затишок», ТГ № 30 у ЗДО № 18

 

17 лютого

Ковалець Г.В.

Даценко М.М.

Погорєлко О.Ю.

Інструктивно-методична нарада із заступниками директорів ЗЗСО та керівниками гуртків з питань організації та проведення змагань юних рятувальників «Школа безпеки»

березень

квітень

Даценко М.М.

Погорєлко О.Ю.

12.

Інструктивно-методична нарада із заступниками директорів ЗЗСО з виховної роботи та методистами ЗДО з питань організації та проведення Тижнів знань з основ безпеки життєдіяльності у ЗЗСО та ЗДО

Вересень

Даценко М.М., Білоус П.М.,

Білоус К.А.

13.

Тиждень   знань з основ БЖД  у  ЗЗСО       

 

 

Вересень

Квітень

 

 

Керівники закладів освіти

 

Тиждень   безпеки дитини  у  ЗДО

Вересень

Квітень

Керівники закладів освіти

14.

Моніторинг стану ЦЗ

ЗЗСО № 6, 8,11, 15, 21, 22, 23 24, 25, 26, 27, 28, 29, педліцей, ТПШ № 2, ЗДО № 8, 11, 12,15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

лютий –

травень

 

Сум І.М.

Даценко М.М.

15.

Інформування    керівників   закладів освіти   про     надзвичайні   ситуації, які     сталися   в   області.

щоквартально

Керівники закладів освіти

 

16.

Здача    на  утилізацію відпрацьованих    ртутних   ламп  та    небезпечних    хімічних     речовин,    предметів   тощо.

протягом року

Даценко  М.М

17.

Міський  збір – змагання   юних   рятувальників   «Школа – безпеки»

Квітень

Травень

Керівники     закладів  освіти

18.

Нарада   з  керівниками    закладів освіти   з питань   підготовки   об’єктів   галузі    освіти  до роботи   в     осінньо-зимовий  період

Червень

Керівники   ЗНЗ,   ЦТДЮ,  ТКМЦ, 

Даценко М.М.,

Білоус П.М.,

Білоус К.А.

19.

Створення   об’єктових   матеріальних резервів   для   запобігання   та    ліквідації   надзвичайних   ситуацій

протягом  року

Начальник   управління освіти  і науки

Похиляк   О.П.

Даценко М.М. – консультант  ТКМЦНОІМ

20.

Нарада   з   керівниками     закладів   освіти «Про   підсумки  роботи   освітньої  галузі з  цивільного   захисту у  2021 році та   основні   завдання  на   2022 рік»

грудень

Керівники     закладів  освіти Начальник   управління освіти і науки

 Похиляк   О.П.

21.

Придбання  засобів  індивідуального   захисту (протигази,  респіратори, ватно-марлеві пов’язки  та  ін.)

 

протягом року

Керівники     закладів  освіти Начальник   управління  освіти і науки

Похиляк  О.П.

22.

Забезпечити  роботу  системи  оповіщення,    безперебійну роботу   дротового  радіомовлення з метою отримання повідомлення (інформації) про

дії за сигналом «Увага всім!»

протягом  року

Керівники     закладів  освіти

23.

Забезпечити    навчальні  заклади  засобами  пожежогасіння згідно  вимог нормативних документів та щорічне діагностування (перевірку) (вогнегасників,   встановити  вказівники місця  знаходження пожежних гідрантів  та    напрямків   руху при екстреній   евакуації)

До  15 березня

Керівники     закладів  освіти

24.

Обладнати:  1) кабінет цивільного  захисту   та  безпеки життєдіяльності та основ здоров’я  в   базових ЗЗСО №14,  ЗЗСО №16;

2) методичні куточки з ЦЗ та БЖД у ТСШ № 3, ТЗОШ № 24, ЗДО № 5, 6, 15,18

До 15 травня

Керівники     закладів  освіти

25.

Обладнати інформаційно-довідкові куточки з питань цивільного захисту, відповідно до ст.40 Кодексу цивільного захисту України

 

До 15 лютого

Керівники     закладів  освіти

26.

Подати заявку в ТКМЦНОІМ Даценку М.М. на функціональне навчання у сфері ЦЗ на 2023 р. керівників, заступників керівників  закладів освіти (голів комісій з питань надзвичайних ситуацій), голів евакуаційних комісій, командирів  формувань ЦЗ

До 20 квітня

Керівники     закладів  освіти

27.

Провести профілактичний ремонт дротового радіомовлення

протягом року

Керівники     закладів  освіти

28.

Привести у відповідність документацію з цивільного захисту відповідно до чинного  законодавства України, постанов КМУ, наказів МОН України тощо.

До 01 лютого

Керівники     закладів  освіти

29.

Надання індивідуальних консультацій керівникам закладів освіти   безпосередньо у закладах освіти   з питань організації та ведення цивільного захисту.

протягом року

Керівники     закладів  освіти

30.

Міський конкурс  дитячо-юнацької творчості «Безпека в житті – життя в безпеці- 2022» (діти віком 6-17 років)

лютий-квітень

Даценко  М.М. – консультант ТКМЦНОІМ

31.

Усунути недоліки з ЦЗ, вказані у приписах ДСНС, інших служб

До 01 лютого

Керівники     закладів  освіти ЦТДЮ,

Даценко  М.М. – методист ТКМЦНОІМ

32.

Оновити та поповнити оснащення для викладання питань ЦЗ відповідно до програми з предмета «Захист України» в базових з  БЖД та ЦЗ навчальних закладах: ЗЗСО №3,14,16,18,22, 24,ЗДО № 5,6, 15, 18

протягом року

Керівники     закладів  освіти

33.

Участь у проведенні Всеукраїнських та регіональних заходів, а саме: змагань, семінарів, тренінгів, зборів тощо

протягом року

Керівники     закладів  освіти

34.

Вивчення стану ЦЗ та надання допомоги керівному складу закладів освіти   (згідно графіка)

протягом року

Керівники     закладів  освіти Даценко М.М.

35.

Звіт управлінню освіти і науки ТМР  «Про стан і підготовку ЦЗ у закладів освіти   за І півріччя 2022 року»

До 26 травня

Керівники     закладів  освіти

36.

Доповідь управлінню освіти  і науки ТМР «Про стан і підготовку ЦЗ у закладі освіти у 2022р.»

До 15 листопада

Керівники     закладів  освіти

37.

Звіт управлінню освіти і науки ОДА, ТОКІППО «Про стан ЦЗ в освітній галузі міста за І півріччя 2022 року»

До 10 червня

Даценко М.М.

38.

Доповідь департаменту управління освіти і науки ОДА, ТОКІППО «Про стан і підготовку ЦЗ в установах освіти і науки та закладах освіти міста  2022 році»

До 01 грудня

Даценко М.М.

39.

Інформація міському голові та управлінню надзвичайних ситуацій ТМР «Про стан ЦЗ у 2022році»

До 08 грудня

Даценко М.М.

40.

Розміщення   інформаційних   матеріалів та   нормативних  документів  на  сайті ТКМЦНОІМ

(www.tkmc.org) та блозі Даценка М.М.

протягом року

Даценко  М.М. – консультант ТКМЦНОІМ