вівторок, 19 травня 2020 р.


Дистанційне освітнє трансфер-містечко інноваційних можливостей (для вчителів "Захисту Вітчизни"Мотиваційне оцінювання як запорука успішного вивчення предмету «Захист Вітчизни»


Оцінювання учнів з предмета «Захист Вітчизни» здійснюється відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.
Оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках «Захист Вітчизни» може здійснюватися за такими видами діяльності:
1. Засвоєння техніки виконання вправи (може здійснюватися окремо від прийому навчального нормативу).
2. Виконання навчального нормативу (з урахуванням динаміки особистого результату).
3. Виконання навчальних завдань під час проведення уроку.
4.Засвоєння теоретико-методичних знань. 
Час виконання нормативів на загальну оцінку не впливає.  При цьому оцінка за виконання нормативу не є домінуючою під час здійснення тематичного, семестрового чи річного оцінювання.

Педагогіка емпауерменту (від анг. Empowermtnt – розширення прав і можливостей) – надання людині мотивації, внутрішніх сил і надхнення для активних дій. Цей напрям педагогіки спрямований на формування у дітей бажаних моделей поведінки та ставлень до навколишнього світу, на відміну від традиційної орієнтованої на знання педагогічної моделі, яку зазвичай використовують у сучасній освіті України.Матеріали за посиланням
https://drive.google.com/file/d/1tqsiAcdI4g01RokOt2KjIiqJ4M_-Rs1M/view?usp=sharing

четвер, 14 травня 2020 р.


«Соколята»
Звіт про діяльність рою "Соколята"  ТЗОШ № 24

https://drive.google.com/file/d/1WFotT8pncx7y-EHhpsHip8-se-xOHC7L/view?usp=drive_web


Умови вступу до військових закладів вищої  освіти у 2020 році

Система військової освіти інтегрована до загальнодержавної системи освіти. Вступну кампанію 2020 року організовано згідно з вимогами законів, умовами прийому до вищих навчальних закладів у поточному році, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки.
До мережі вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти входить 2 університети, 4 академії, 6 військових інститутів, 3 коледжі сержантського складу, 1 відділення та 33 кафедри військової підготовки, 10 кафедр військової медицини та 3 військових ліцеї. Три заклади мають статус «Національний».
Терміни підготовки становлять – 2,5 року на здобуття ступеня освіти «фаховий молодший бакалавр», 4 роки – «бакалавр» за усіма спеціальностями, 1,5 року – «магістр».


На навчання прийматимуть осіб віком із 17 років у рік вступу до 30 років, які здобули повну загальну середню освіту з-поміж цивільної молоді, випускників військових або військово-морських ліцеїв і ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою та військовослужбовців контрактної та строкової служби. Також здобувати освіту зможуть резервісти і військовозобов’язані з повною загальною середньою освітою.
— Особливість вступної кампанії 2020 року – надання права військовослужбовцям строкової служби брати участь у конкурсі для вступу до ВВНЗ лише за сертифікатами зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти.
Контрактники, які бездоганно прослужили в ЗС України не менше одного терміну, або які проходять військову службу за призовом під час мобілізації та зазнали поранення в районі проведення ООС, мають право вступу до ВВНЗ на заочну форму навчання для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» за цивільними спеціальностями.
Довідка. В умовах особливого періоду брати участь у конкурсі за результатами вступних іспитів при вступі на освітні програми у галузі воєнних наук мають право:
·                     громадяни України, звільнені зі строкової служби – протягом року після звільнення;
·                     студенти закладів вищої освіти, які виявили бажання вчитись у ВВНЗ;
·                     вступники з числа випускників військового (військово-морського) ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, які закінчили навчання в рік вступу;
·                     військовослужбовці за призовом під час мобілізації, на особливий період.
Вступники з числа цивільної молоді та резервістів будуть брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань.
Крім надання сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти або складання вступних іспитів з конкурсних предметів, кандидати обов’язково проходять психологічне обстеження, оцінювання рівня фізичної підготовленості та медичний огляд.
Порядок подачі документів
Особи з числа цивільної молоді, які виявили бажання вступити на навчання до ВВНЗ або ВНЗ ВНП, в період з 01 січня до 01 червня подають особисто заяву до районного або міського військового комісаріату за місцем реєстрації, до якої додають такі документи:
·                     автобіографія;
·                     копія документа державного зразка про повну загальну середню освіту (здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
·                     шість кольорових фотокарток розміром 3×4 см;
·                     копії документів, які відповідно до чинного законодавства встановлюють право на пільги при вступі до ВВНЗ (ВНП ЗВО);
·                     копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
·                     два поштових конверти з марками і заповненими особисто адресою проживання та адресою районного (міського) військового комісаріату, де вступник перебуває на військовому обліку;
·                     довідка про проходження спеціальної перевірки;
·                     копія документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт), військовий квиток або посвідчення про приписку.
Вступники, які зареєстровані на тимчасово окупованій території АР Крим, у Донецькій та Луганській областях і тимчасово проживають за їхніми межами, у разі неможливості оформлення особової справи у військовому комісаріаті за місцем проживання мають право подати заяву на вступ безпосередньо до приймальної комісії ВВНЗ. Оформлення особових справ таких вступників здійснюється безпосередньо у ВВНЗ.
Військовослужбовці за контрактом та строкової військової служби, що бажають вступити на навчання до ВВНЗ для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів (ступенів) «молодшого спеціаліста» («фахового молодшого бакалавра») та «бакалавра» за схемою підготовки «курсант», з 1 лютого до 1 квітня подають рапорт за підпорядкованістю.
До рапорту додаються: копія документа державного зразка про повну загальну середню освіту (документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) та додатка до нього, 6 фото 3×4 см, які завірені штабом військової частини, автобіографія, службова картка.
Терміни проведення вступних випробувань
Терміни проведення вступних випробувань до всіх ВВНЗ та ВНП ЗВО – з 09 по 17 липня включно, до Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба – з 01 до 17 липня.
Поза конкурсом цього року зможуть вступати до військових вишів особи, в яких один із батьків або усиновлювачів був військовослужбовцем, який загинув або був визнаний судом безвісти зниклим під час виконання обов’язків військової служби. Цією пільгою, відповідно до положень Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», можна скористатися впродовж трьох років після здобуття загальної середньої освіти. Також поза конкурсом мають право вступати до військових вишів учасники бойових дій (на території інших держав) та члени їх сімей. Це передбачено Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
Крім того, діятиме і цільовий прийом до військових вишів, так звана квота. Право зарахування на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів на підставі цільового прийому буде надано вступникам з-поміж військовослужбовців військової служби за контрактом. Для них встановлена квота в кожному виші в розмірі 10% від загального обсягу прийому за кожною спеціальністю підготовки.
Для вступників з-поміж випускників військових ліцеїв і ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою встановлено квоту – 12% від загального обсягу прийому. А вступники з осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, та особи, місцем проживання яких є територія проведення ООС, матимуть квоту в кожному ВВНЗ у розмірі 3% від загального обсягу прийому за кожною спеціальністю підготовки.
У Департаменті військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міноборони створено оперативну групу, яка забезпечує координацію діяльності органів військового управління, ВВНЗ та ВНП ЗВО з питань проведення заходів вступної кампанії у 2020 році, контактний телефон якої: (044) 271-12-67. Військові  заклади вищої  освіти
·         Військова академія (м. Одеса)
·         Військово-юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Інші
середу, 13 травня 2020 р.


ОГОЛОШЕННЯ! 

Із 18 по 20 травня 2020 року у м.Тернополі відбудеться Дистанційне освітнє трансфер-містечко інноваційних можливостей (D#04 Tmistechko-2020)
«Innovative evalution/аналітичні інструменти сучасної освітньої діяльності-2020».

Для учителів предмета "Захист Вітчизни" буде проведена скайп-конференція .

"Мотиваційне оцінювання учнів із предмета «Захист Вітчизни»
Учителі предмета «Захист Вітчизни»
19.05.
14.00 год
Skype
Даценко М.М.
Зарічна О.В.

пʼятницю, 8 травня 2020 р.ТЕPНОПІЛЬСЬКA ОБЛAСНA ДЕPЖAВНA AДМІНІСТPAЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

вул. Грушевського, 8, м.Тернопіль, 46021, тел: (0352) 52-23-53, факс: 25-27-28,

E-mail: uon.toda@edu.te.gov.ua, Web: http://oblosvita.te.gov.ua Код згідно з ЄДРПОУ 02145903

від________________ № ____________________ На № ___________________ від ________________


Керівникам органів управління
освітою райдержадміністрацій,
Бережанської, Кременецької,
Тернопільської та Чортківської
міських рад, об’єднаних

територіальних громад,

ТОКЦТКСЕУМЩодо проведення Всеукраїнського
заочного конкурсу звітів про роботу
роїв гри ,,Сокіл"(,,Джура")у 2020 роціНадсилаємо до відповідного реагування лист Міністерства освіти і науки України від 24.04.2020 року № 6/579-20 ,,Щодо проведення Всеукраїнського заочного конкурсу звітів про роботу роїв гри ,,Сокіл"(,,Джура") у 2020 році”.

Просимо довести дану інформацію до керівників закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти.

Додаток: на 1 арк.

 Заступник начальника управління                                     Ганна ЗВАРИЧ


ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

вул. В. Громницького, 1,  м. Тернопіль, 46027, тел., факс 43-57-83, код: 02139788, e-mail: admin@ippo.edu.te.ua

05.05.2020 р.                                                                                                    № 01-02/337

Керівникам місцевих органів
управління освітою,
методичних установ, головам
об’єднаних територіальних громад

Про завершення навчального року
із предмета «Захист Вітчизни»

та проведення навчально-польових зборів (навчально-тренувальних занять)

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 року № 338 «Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації», листів МОН України від 23 березня 2020 року № 1/9-173 «Щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину» та від 16.04.2020 року № 1/9-213 «Щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019/2020 навчального року», Програми предмета «Захист Вітчизни» (наказ МОН України № 1407 від 23.10.2017 року), спільного наказу управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації та Тернопільського обласного військового комісаріату № 18-од/39агд від 27.01.2020 року «Про проведення у 2019/2020 навчальному році навчально-польових зборів (занять у лікувально-оздоровчому закладі) з предмета «Захист Вітчизни» у закладах загальної середньої освіти» надсилаємо методичні рекомендації щодо завершення навчального року із предмета «Захист Вітчизни» та проведення навчально-польових зборів (навчально-тренувальних занять) у закладах загальної середньої освіти області.

Додаток на 5 арк. в 1 прим.
  

Директор інституту                                                                  Олександр ПЕТРОВСЬКИЙВолодимир Мисик
Світозара Хома
Оксана Сесик
Борис Волянюк


Додаток до листа Тернопільського

ОКІППО від 04.05.2020 р. № 01-02/337Методичні рекомендації

Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти щодо завершення навчального року із предмета

«Захист Вітчизни» та проведення навчально-польових зборів (навчально-тренувальних занять) у закладах загальної середньої освіти області