пʼятницю, 8 травня 2020 р.

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

вул. В. Громницького, 1,  м. Тернопіль, 46027, тел., факс 43-57-83, код: 02139788, e-mail: admin@ippo.edu.te.ua

05.05.2020 р.                                                                                                    № 01-02/337

Керівникам місцевих органів
управління освітою,
методичних установ, головам
об’єднаних територіальних громад

Про завершення навчального року
із предмета «Захист Вітчизни»

та проведення навчально-польових зборів (навчально-тренувальних занять)

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 року № 338 «Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації», листів МОН України від 23 березня 2020 року № 1/9-173 «Щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину» та від 16.04.2020 року № 1/9-213 «Щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019/2020 навчального року», Програми предмета «Захист Вітчизни» (наказ МОН України № 1407 від 23.10.2017 року), спільного наказу управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації та Тернопільського обласного військового комісаріату № 18-од/39агд від 27.01.2020 року «Про проведення у 2019/2020 навчальному році навчально-польових зборів (занять у лікувально-оздоровчому закладі) з предмета «Захист Вітчизни» у закладах загальної середньої освіти» надсилаємо методичні рекомендації щодо завершення навчального року із предмета «Захист Вітчизни» та проведення навчально-польових зборів (навчально-тренувальних занять) у закладах загальної середньої освіти області.

Додаток на 5 арк. в 1 прим.
  

Директор інституту                                                                  Олександр ПЕТРОВСЬКИЙВолодимир Мисик
Світозара Хома
Оксана Сесик
Борис Волянюк


Додаток до листа Тернопільського

ОКІППО від 04.05.2020 р. № 01-02/337Методичні рекомендації

Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти щодо завершення навчального року із предмета

«Захист Вітчизни» та проведення навчально-польових зборів (навчально-тренувальних занять) у закладах загальної середньої освіти областіНезважаючи на особливі умови режиму надзвичайної ситуації, освітній процес у закладах загальної середньої освіти області має відбуватися розмірено

і  змістовно та орієнтуватися на вимоги нормативних державних документів, але головне – забезпечити збереження здоров'я учасників освітнього процесу.

Зважаючи на це, Тернопільським обласним комунальним інститутом післядипломної педагогічної освіти розроблено методичні рекомендації щодо дистанційного завершення навчального року із предмета «Захист Вітчизни» та проведення навчально-польових зборів (навчально-тренувальних занять) у закладах загальної середньої освіти області. ТОКІППО рекомендує, в умовах дистанційного навчання, планувати кількість та обсяг завдань з урахуванням принципу здоров'язбереження, запобігаючи емоційному, ментальному та фізичному перевантаженню учнів, забезпечивши їх доступом до навчальних матеріалів та завдань шляхом використання різних засобів обміну інформацією та організації проведення окремих дистанційних консультацій для учнів, які хворіють або перебувають у режимі самоізоляції.

Звертаємо увагу на практичне використання теоретичних знань розділу «Основи цивільного захисту», зокрема, діям в надзвичайних ситуаціях.

Предмет «Захист Вітчизни» є обов’язковим навчальним предметом, який вивчається в навчальних закладах системи загальної середньої освіти упродовж 10 і 11 класів та під час навчально-польових занять (зборів) і навчально-тренувальних занять (дівчата).


В умовах карантину вчителі працюють з учнями, що перебувають удома, шляхом використання технологій дистанційного навчання з урахуванням матеріально-технічних можливостей закладу освіти. Наприклад, для здійснення обміну навчальними матеріалами чи проведенням уроків дистанційно можуть застосовуватися будь-які пристрої та інструменти, за допомогою яких можна організувати віддалений навчальний процес і програмне забезпечення для проведення відео-уроків, конференцій, нарад тощо. Матеріали можна надсилати електронною поштою, розміщувати на веб-сайті закладу освіти, зокрема відео-уроки або гіперпосилання на них. В мережі Інтернет наявні різноманітні відео-уроки, в тому числі в онлайн доступі, які можна віднайти за назвою теми уроку з предмета «Захист Вітчизни».

Відповідно до програми предмета «Захист Вітчизни» (рівень стандарту – незалежно 1,5 чи 2 години тижневого навантаження) на завершальному етапі його вивчення з метою практичного закріплення рівня знань, умінь та навичок учнів проводяться 3-денні (18 годин) навчально-польові збори (навчально-тренувальні заняття)), які у зв’язку із карантинними заходами неможливо виконати у звичному режимі.

Орієнтовний план проведення навчально-польових зборів


Назва розділу
Кількість
1
2
3
з/п
годин
день
день
день1
Тактична
11
6
5

підготовка
2
Вогнева
4

1
3
підготовка
3
Домедична
3


3
допомога


Всього:
18
6
6
6


Програма навчально-тренувальних занять (дівчата)

Розділ 1 «Основи  медичних знань і домедична допомога» (теми 7 і 8 по 3

год.) – 6 год.


Розділ   4    «Домедична    допомога    в   умовах    бойових              дій»(тактична

медицина, теми: 2 – 4 год. та 3 – 6 год.) – 10 год.

Контроль практичних навичок – 2 год.

Розрахунок навчального часу

польових навчальних занять

(профільний рівень – 5 годин в тиждень)

Назва теми
Загальна
з/п

кількість


годин1.
Прикладна фізична підготовка
102.
Військова підготовка:
48

- Статути Збройних Сил України
2

- стройова підготовка
2

- вогнева підготовка
22

- тактична підготовка
12

- військова топографія
6

- військово-інженерна підготовка та зв’язок
43.
Цивільний захист
64.
Домедична підготовка
6
Разом:
70
Польові навчальні заняття (збори), заплановані у 10 класі (1 рік вивчення предмета «Захист Вітчизни» – профільний рівень), доцільно перенести на 2020-2021 навчальний рік.

«Закладам, в яких було передбачено проведення зборів під час вивчення предмету в 11 класі, рекомендуємо у зв’язку з пандемічною ситуацією провести оцінювання військового навчання шляхом автоматичного виставлення оцінки за підсумками поточних оцінок впродовж року або провести онлайн-тестування за темами військово-польових навчань», – зазначила в. о. Міністра освіти і науки України Любомира Мандзій на своїй сторінці у Facebook: https://www.facebook.com/lmandziy/posts/2944002559019960)


Якщо у зв’язку із карантинними заходами буде проведено онлайн-тестування, то тести доцільно розробити вчителю самостійно або скористатися іншими розробками зі збереженням авторських прав. Такі тести повинні відповідати темам уроків, психолого-педагогічним вимогам та віковим особливостям учнів.

Тестові завдання можна розв’язувати у кілька способів.

Перший, скористатися онлайн платформами в Інтернеті, за допомогою яких можна розробити тестування і отримувати відповіді після виконання завдань з попередньою реєстрацією учасників.

Другий, розсилати учням тести, у попередньо створені інтернет-групи у форматі Документ Microsoft Word (docx), а опрацьовані тестові завдання і відповіді учні можуть надсилати учителю на його електронну пошту або використовувати інші платформи. Отримавши роботи учнів, учитель предмета «Захист Вітчизни» оцінює їх та після завершення карантину заносить у класний журнал. Вчитель може використати й інші способи онлайн тестування зі збереженням усіх вимог щодо індивідуальності у виконанні завдань учнями та персоналізації результатів їх роботи.

Результати оцінювання навчальних досягнень рекомендовано повідомляти учням у такі способи: фіксувати в електронному щоденнику (за наявності), надсилати в індивідуальному порядку, скориставшись наявними засобами зв’язку (ел. пошта, смс, соціальні мережі тощо). При цьому оприлюднення списку оцінок для всього класу є неприпустимим!

Особливості оцінювання та заповнення класного журналу предмета «Захист Вітчизни».

Оцінювання є невід’ємною частиною процесу навчання, дистанційне навчання не є винятком. Оцінювання учнів з предмета «Захист Вітчизни» здійснюється відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів і може здійснюватися за такими видами діяльності:

1.   Засвоєння техніки виконання вправи (може здійснюватися окремо від прийому навчального нормативу).


2.        Виконання навчального нормативу (з урахуванням динаміки особистого результату).

3.  Виконання навчальних завдань під час проведення уроку.

4.Засвоєння теоретико-методичних знань.

Час виконання нормативів на загальну оцінку не впливає. При цьому оцінка за виконання нормативу не є домінуючою під час здійснення тематичного, семестрового чи річного оцінювання.

Основними видами оцінювання є: поточне; тематичне; підсумкове за семестр, перший і другий рік навчання та навчально-польові заняття (збори).

Поточне оцінювання здійснюється на всіх етапах навчальної діяльності у формах: опитування учнів на предмет засвоєння навчального матеріалу; тестового контролю; виконання учнями нормативних прийомів і вправ, письмових робіт; створення навчальних комп’ютерних (та іншого виду) моделей бойових дій і надзвичайних ситуацій, навчальних макетів (наприклад, мішеней). Необхідність поточного оцінювання визначає викладач. Виконання окремих контрольних робіт з предмета «Захисту Вітчизни» не передбачене. Кількість робіт, які підлягають поточному оцінюванню та передбачають фіксацію оцінки у класному журналі, під час дистанційного навчання варто оптимізувати з метою уникнення перевантаження учнів.

Оцінювання результатів навчальної діяльності може здійснюватися у синхронному або асинхронному режимі. За необхідності учитель може провести додаткове опитування учнів за допомогою телефону чи відеозв’язку.

Оцінка за тему виставляється шляхом узагальнення поточних оцінок за тему з урахуванням оцінок за виконання нормативних прийомів і вправ, письмових робіт, за створені навчальні моделі (макети). Тематичне оцінювання рекомендується здійснювати не менше чотирьох разів на рік як в групі юнаків, так і в групі дівчат.

Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. При цьому мають ураховуватися динаміка особистих навчальних досягнень


учня (учениці) з предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо.

Семестрова оцінка може підлягати коригуванню. Скоригована семестрова оцінка виставляється без дати в колонку з надписом «Скоригована» поруч із колонкою І семестр або ІІ семестр. Колонки для виставлення скоригованих оцінок відводяться навіть за відсутності учнів, які виявили бажання їх коригувати. Оцінка за ІІ семестр у цьому навчальному році виставляється на основі очних занять в закладі освіти та дистанційної складової з 12 березня 2020 року. В 11 класі записуються навчально-польові заняття та перед річною оцінкою відводиться колонка для підсумкової за навчально-польові заняття (навчально-тренувальні заняття).

У   зв’язку з надзвичайною ситуацією скасовується подача інформації про проведення навчально-польових зборів (додаток № 2), що вимагав п.2.8

спільного наказу управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації та Тернопільського обласного військового комісаріату

  18-од / 39агд від 27.01.2020 року «Про проведення у 2019/2020 навчальному році навчально-польових зборів (занять у лікувально-оздоровчому закладі) з предмета «Захист Вітчизни» у закладах загальної середньої освіти».


Олександр Петровський

Володимир Мисик

Світозара Хома

Оксана Сесик

Борис Волянюк

Немає коментарів:

Дописати коментар