четвер, 6 вересня 2018 р.


Програма курсу за вибором
(факультативу)
«Захисник України»
(9 клас)
Автори:
Фука М.М., методист предмета «Захист Вітчизни» Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти;
Бондар В.І., директор Тернопільської школи допризовної підготовки.

Рецензенти:
Щирба Ю.П., викладач кафедри медицини катастроф та військової медицини Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, полковник запасу;
Піговський М.М., методист предмета «Захист Вітчизни» комунального закладу Тернопільської районної ради «Тернопільський районний методичний кабінет».
Програма курсу за вибором «Захисник України» має забезпечити морально-політичну, психологічні та практичну підготовку учнів щодо виконання конституційного обов’язку – захисту незалежності Батьківщини, військової служби у Збройних Силах України.
Учні повинні знати основи законодавства України про військовий обов’язок та військову службу, головні завдання Воєнної доктрини України, вимоги загальновійськових статутів ЗСУ, структуру та призначення Збройних Сил України, норми міжнародного гуманітарного права, мати поняття про сучасну військову техніку та озброєння, загальну будову вогнепальної та пневматичної зброї.
Набути досвіду стрільби з пневматичної зброї, оволодіти основами загальновійськового бою, засобами особистого захисту, правилами орієнтування на місцевості та надання домедичної допомоги.
В учнів мають сформуватися почуття патріотизму, духовності, національної свідомості, високі моральні якості, необхідні для відданого служіння Батьківщині.  
Пояснювальна записка
Підготовка учнівської молоді до захисту Вітчизни, її патріотичне виховання є одним із найважливіших завдань держави, справою суспільства та усього педагогічного колективу. Одним із пріоритетних напрямків такої роботи є військово-патріотичне виховання, яке покликане забезпечити морально-політичну, психологічну та практичну підготовку учнів щодо виконання конституційного обов’язку – захисту незалежності Батьківщини.
Навчальна програма курсу за вибором (факультативу) «Захисник України» побудована на основі інтеграції знань, вмінь і навичок, необхідних майбутньому захиснику Вітчизни.
Мета програми:
                    військово-патріотичне виховання учнівської молоді;
                    формування психологічних та морально-вольових якостей учнів;
                    розвиток в школярів почуття патріотизму, любові до свого народу, його історії, культури та історичних цінностей;
                    популяризувати здоровий спосіб життя.
Завдання програми:
                    ознайомити учнів із законодавством України про військовий обов’язок та військову службу, воєнною доктриною України;
                    дати поняття про статути Збройних Сил України;
                    ознайомити школярів з основами тактики, вогневої підготовки і цивільного захисту, зразками сучасного військового озброєння;
                    дати навички надання домедичної допомоги.
В процесі викладання курсу за вибором (факультативу) «Захисник України» важливо сформувати в учнів стійку мотивацію до оволодіння знаннями з загальновійськової, вогневої  підготовки, цивільного захисту та домедичної допомоги, популяризувати здоровий спосіб життя та прагнення до фізичного розвитку. Навчання здійснюється, насамперед, у формі практичних занять, бесід, дискусій; виступів із заздалегідь підготовленими доповідями, презентаціями; пошукової роботи, в ході яких в учнів закладається фундамент для глибоких знань, формується світогляд, національна самосвідомість, підвищується престиж військової служби, закладаються основи військово-професійної орієнтації.
Навчальна програма курсу за вибором (факультативу) «Захисник України» передбачає вивчення основ військової справи в обсязі 34-х годин у 9 класі. Зміст програми структурований за такими розділами:
                    Вступ.
                    Основи захисту Вітчизни.
                    Тактична підготовка.
                    Вогнева підготовка.
                    Домедична допомога.
                    Основи цивільного захисту.
Вивчення курсу базується на широкому використанні активних та інтерактивних методів навчання та форм роботи. Розподіл годин у програмі курсу за вибором є орієнтовним, що дає широку можливість вчителю творчо підходити до викладання матеріалу, планувати робот, враховуючи регіональний аспект.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

п/п
Назва розділу
Кількість годин
всього
теоретичних
практичних
1.
Вступ
1
1
-
2.
Основи захисту Вітчизни
5
5
-
2.1.
Захист незалежності України, її кордонів – конституційний обов’язок громадянина України. Законодавство України про військову службу. Воєнна доктрина України.
1
1
-
2.2.
Сучасні Збройні Сили та інші військові формування України.
1
1
-
2.3.
Статути Збройних Сил України – закон життя і діяльності військовослужбовців.
1
1
-
2.4.
Військова символіка та військові звання України.
1
1
-
2.5.
Основи міжнародного гуманітарного права.
1
1
-
3.
Тактична підготовка
7
3
4
3.1.
Загальновійськовий бій та його особливості.
1
1
-
3.2.
Індивідуальні дії бійця та дії в складі підрозділу. Взаємодія у різних бойових ситуаціях.
2
1
1
3.3.
Орієнтування на місцевості. Визначення азимуту. Рух за азимутом. Маскування. Спостереження та розвідка.
3
-
3
3.4.
Мінно-саперна справа.
1
1
-
4.
Вогнева підготовка
7
2
5
4.1.
Ознайомлення з будовою і бойовими властивостями сучасної стрілецької зброї.
2
1
1
4.2.
Пневматична гвинтівка, особливості її будови.
Прийоми і правила стрільби з пневматичної гвинтівки.
4
1
3
4.3
Ручні уламкові гранати.
1
-
1
5.
Домедична допомога
8
4
4
5.1.
Основні правила та порядок проведення реанімації.
1
1
-
5.2.
Домедична допомога при кровотечах.
2
1
1
5.3
Загальні поняття про травму. Домедична допомога при травмах.
2
1
1
5.4
Переломи та вивихи.
1
1
-
5.5.
Перша допомога у надзвичайних ситуаціях.
1
-
1
5.6.
Правила транспортування травмованих.
1
-
1
6.
Основи цивільного захисту
6
1
5
6.1.
Основні принципи і засоби захисту населення в надзвичайних ситуаціях.
1
1
-
6.2.
Повідомлення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій.
1
-
1
6.3.
Засоби індивідуального захисту населення.
1
-
1
6.4.
Дії в надзвичайних ситуаціях. Складання та вміст тривожної валізи.
2
-
2
6.5.
Захист від терористичних проявів та дії в умовах надзвичайних ситуацій, пов’язаних з можливими терористичними проявами.
1
-
1
РАЗОМ
34
16
18

Зміст навчального матеріалу
1. Вступ
Ознайомлення з порядком і планом роботи курсу за вибором. Актуальність курсу, його мета та завдання.
2. Основи захисту Вітчизни
2.1. Захист незалежності України, її кордонів – конституційний обов’язок громадянина України. Законодавство України про військову службу. Воєнна доктрина України. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки. Соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей.
Законодавство України про Збройні Сили та інші військові формування. Права та обов'язки громадян України у сфері оборони. Засади діяльності Збройних Сил України. Військова служба і виконання військового обов'язку громадян України. Види військової служби. Підготовка до військової служби. Правова основа військового обов'язку і військової служби.
Воєнна Доктрина України як складова частина концепції національної безпеки.
2.2. Сучасні Збройні Сили та інші військові формування України. Завдання, структура, чисельність та система управління Збройних Сил України. Види та роди військ Збройних Сил України. Управління Збройними Силами України.
2.3. Статути Збройних Сил України. Поняття про військові статути ЗСУ. Військові звання і знаки розрізнення. Військова дисципліна, її суть та значення. Статутні взаємовідносини між військовослужбовцями. Військова ввічливість та правила поведінки військовослужбовців. Обов’язки військовослужбовців.
2.4. Військова символіка та військові звання України. Військова символіка України. Військова присяга, її значення та порядок прийняття. Бойовий прапор військової частини як символ честі доблесті та слави.
2.5. Основи міжнародного гуманітарного права. Роль міжнародних організацій у розв’язанні військових конфліктів та підтриманні миру між народами Виникнення та суть гуманітарного права. Основні поняття та принципи Міжнародного гуманітарного права. Міжнародне гуманітарне право та права людини. Сучасні війни та військові конфлікти, їх психологічні особливості та вплив на поведінку людини. Права дитини у військових конфліктах. Обмеження під час збройного конфлікту. Зброя невибіркового характеру. Правила поведінки учасників бойових дій.
3. Тактична підготовка
3.1. Загальновійськовий бій та його особливості.
Поняття про бій. Характеристика  сучасного бою. Види вогню та маневру їх значення в бою. Обов’язки солдат в бою. Особиста зброя та екіпіровка солдата.
3.2. Індивідуальні дії бійця та дії в складі підрозділу. Взаємодія у різних бойових ситуаціях.
Види носіння зброї. Пересування на полі бою. Дії бійця в обороні. Дії у складі бойової групи. Дії при нальоті авіації, атаки танків та артобстрілів. 
3.3. Орієнтування на місцевості.
Суть орієнтування на місцевості. Визначення сторін горизонту за компасом, небесними світилами та місцевими предметами. Визначення свого місцезнаходження. Поняття про азимут. Порядок руху за азимутом. Обхід перешкод. Визначення напрямку  за орієнтиром. Визначення відстані до цілі. Поняття про топографічні карти та їх масштаб. Умовні позначення, що використовуються на картах. Читання карти. Засоби маскування позиції. Спостереження за противником. Дії солдата-спостерігача. Вибір місця для спостереження та його маскування.


3.4. Мінно-саперна справа.
Загальна будова, призначення та застосування протипіхотних та протитанкових мін. Заборона застосування протипіхотних мін. Порядок встановлення та маскування мін. «Міни-сюрпризи» та «міни-пастки». Правила безпеки під час виявлення боєприпасів, що не розірвалися.
4. Вогнева підготовка
4.1. Ознайомлення з будовою і бойовими властивостями сучасної стрілецької зброї.
Сучасна стрілецька зброя України. Призначення, бойові властивості та загальна будова автомата Калашникова. Неповне розбирання та складання АК. Порядок спорядження магазину автомата набоями.
4.2. Пневматична гвинтівка, особливості її будови.
Прийоми і правила стрільби з пневматичної гвинтівки. Призначення та будова  пневматичної гвинтівки, її характеристика та принцип дії. Основи та правила стрільби з пневматичної гвинтівки. Підготовка до стрільби сидячи та лежачи з упору. Правила прицілювання. Вибір точки прицілювання. Визначення середньої точки попадання (СТП) та корегування стрільби. Основні помилки при стрільби та методи їх усунення. Тренування у стрільбі на кучність та результат. Прийоми і правила стрільби з пневматичної гвинтівки. Заходи безпеки під час стрільби.
4.3. Ручні уламкові гранати.
Призначення, загальна будова та бойові властивості ручних уламкових гранат. Підготовка гранат до бою. Метання гранат на дальність та в ціль. Тренування у виконанні прийомів метання гранат.
5. Домедична допомога
5.1. Основні правила та порядок проведення реанімаційних дій.
Алгоритм дій при раптовій зупинці серця. Звільнення дихальних шляхів від сторонніх предметів. Штучне дихання. Непрямий масаж серця.
5.2. Домедична допомога при кровотечах.
Види кровотеч. Неконтрольована кровотеча. Алгоритм дій при кровотечі.5.3. Загальні поняття про травму. Домедична допомога при травмах.
Поняття про травму. Види та класифікація травм. Поняття про тупу та проникаючу травму. Основні ознаки травм голови, грудної клітки, живота, скелетно-м’язевої системи.
5.4. Переломи та вивихи.
Поняття про переломи і вивихи. Ознаки переломів. Види переломів. Іммобілізація кінцівок.
5.5. Перша допомога у надзвичайних ситуаціях.
Допомога при дорожньо-транспортних пригодах,  падінні з висоти, мінно-вибухових травмах. Перша допомога у випадках вивихів, розтягнень зв'язок та м’язів.
5.6. Транспортування потерпілих.
Способи та правила транспортування потерпілих при різноманітних ушкодження. Транспортні засоби.
6. Основи цивільного захисту
6.1. Основні принципи і засоби захисту населення у надзвичайних ситуаціях.
Основні принципи захисту населення. Основні способи захисту населення. Заходи протирадіаційного і протихімічного захисту. Захист населення в захисних спорудах. Евакуація і розосередження населення. Підвищення захисних властивостей житла.
6.2. Повідомлення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій.
Інформування та оповіщення населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації. Сигнали оповіщення. Дії учнів за сигналами оповіщення. Попереджувальний сигнал «Увага всім».
6.3. Засоби індивідуального захисту населення.
Засоби індивідуального захисту органів дихання, їх будова підбір та правила використання. Найпростіші засоби захисту органів дихання та порядок їх виготовлення. Засоби індивідуального захисту шкіри. Захисні комбінезони, костюми (Л-1 та ЗЗК). Підвищення захисних властивостей звичайного одягу.


6.4. Дії у надзвичайних ситуаціях. Тривожна валіза.
Сутність та порядок проведення евакуації у випадках аварій, катастроф, стихійних лих та при застосуванні військової агресії. Види евакуації. Підготовка населення до евакуаційних заходів. Розміщення населення у безпечних районах. Складання та вміст тривожної валізи.
6.5. Захист від терористичних проявів та дії в умовах надзвичайних ситуацій, пов’язаних з можливими терористичними проявами.
Види терористичних проявів та способи дій терористів. Правила безпеки при загрозі терористичного акту.

          Учні повинні знати:
           основи законодавства України про військовий обов’язок та військову  
службу;
           основи міжнародного гуманітарного права;
           мати поняття про військові статути ЗСУ;
           військові звання та знаки розрізнення;
           мати поняття про військову дисципліну;
           основи та принципи сучасного загальновійськового бою;
           історію, класифікацію та перспективи розвитку стрілецької зброї;
           призначення, бойові властивості та загальну будову автомата Калашникова
           призначення, бойові властивості, загальну будову пневматичної гвинтівки;
           загальні правила користування та поводження зі зброєю;
           загальну будову та принцип дії ручних уламкових гранат;
           правила поведінки з вибухонебезпечними предметами;
           основи військової топографії;
           загальні принципи та правила надання першої домедичної допомоги;
           правила поведінки під час виникнення надзвичайних ситуацій.
         Учні повинні вміти:
           поводитись з вогнепальною зброєю;
           поводитись з вибухонебезпечними предметами;
           переміщатись на полі бою та рухатись у групах;
           працювати з топографічною картою;
           орієнтуватись на місцевості;
           надавати першу домедичну допомогу;
           проводити оцінювання загального стану потерпілого;
           проводити основні реанімаційні заходи;
           діяти в умовах виникнення надзвичайної ситуації різного виду.

Рекомендована література
           Конституція України. Офіційне видання. К, 1996.
           Декларація про державний суверенітет України. Відомості Верховної Ради,       
1990, №3.
           Акт проголошення незалежності України. Відомості Верховної Ради, 1991,
№ 38.
    Кодекс цивільного захисту України. //Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013,
№ 34-35, ст.458//.
    Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо відмови
України від здійснення політики позаблоковості» //Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 4, ст.1//.
    Закон України «Про Збройні Сили України»  ( Відомості Верховної Ради
України (ВВР), 1992, N 9, ст.108 ).
           Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2000 р. № 1770
«Положення про допризовну підготовку». // Урядовий кур'єр.-2000-№ 47.
           Указ Президента України № 948/2002 від 25 жовтня 2002 року «Про
концепцію допризовної підготовки i військово-патріотичного виховання» // Офіційний вісник України. – 2002. – № 44. С. 22–25.
           Указ Президента України «Положення про проходження громадянами
України військової служби у Збройних Силах України» від 10 грудня 2008 року № 1153/2008 (зі змінами).
           Статути Збройних сил України. – К.: Варта, 1999. –516с.
           Військова топографія : підручник / О.Г .Міхно, С.Г. Шмаль. - К.:
Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. 384 с.
           Герасименко О.І., Рахманов В.О. Вогнева підготовка: Навч. посіб. – К.:
НАУ, 2007. – 118 с.
           Домедична допомога (алгоритми, маніпуляції): Методичний посібник /
О.В.Крилюк та ін. – К.: НВП «Інтерсервіс», 2014. – 84 с.
           Досліджуючи гуманітарне право. Навчальні модулі для молоді. Comite
international geneve MKЧХ Розроблено з EDC. 2006 р. – 383 с.
           Дріжчаний В., Павленко О. Міжнародне співробітництво України у
правовій сфері, 1999.
           Зеркалов Д.В. та ін. Цивільний захист. Навчальний посібник /Зеркалов
Д.В., Міхеєв Ю.В., Праховник Н.А., Землянська О.В. За редакцією Д.В.Зеркалова – К.: «Основа». 2014. –234с.
           Криворучко М. Застосування пневматичної гвинтівки на уроках предмета
«Захист Вітчизни» [Текст] / М. М. Криворучко // Основи захисту Вітчизни : Загальнодержавний методично-інформаційний журнал.-2010.-№ 2. С. 15-18.
           Кривошеєв А.М., Приходько А.І., Петренко В.М., Сергієнко Р.В. Військова
топографія [Текст] : навч. посіб. - Суми : СумДУ, 2010. - 281 с.
           Матвейчук В.В.. Вибухова справа (Увага, вибух): Навчально-практичний
посібник. - М.: Академічний Проект. 2005. - 512 с.
           Мірошніков С.В., Каленський А.А., Шворов С.А. , Сморчков А.Б.,
Присяжнюк В.А. Тактична підготовка солдата, механізованого відділення і взводу: Навчально-методичний посібник. – К. : Обрії, 2008. – 128 с.Підручник сержанта механізованих військ. Київ.
           Сухушин М.П., Палагеша В.О. Військово-патріотичне виховання молоді.
Підручник. – К. Видавничий Дім «Слово», 2009. – 488 с.
          Українська звитяга і мужність : Хрестоматія з військово-патріотичного
виховання учнівської молоді / Упор. Рудюк С.П. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010. – 576 с.
           Томчук М.Л. Психологічні основи підготовки учнів до військової служби.
– К.: Педагогіка, 2001. – 229 с.