четвер, 23 вересня 2021 р.


День цивільного захисту в Галицькому коледжі імені В’ячеслава Чорновола

    22.09.2021 у корпусі №3 Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола проведено День цивільного захисту. У процесі вказаного заходу проведено екстрену евакуацію учасників навчально-виховного процесу та технічних працівників (імітація пожежі у підвальному приміщенні).

    Під час заходу було відпрацьовано показове гасіння джерела горіння з використанням: кошми, піску, вогнегасника.

    Були задіяні такі формування ЦЗ:

-         Пост спостереження за зовнішньою обстановкою;

-         Санітарний пост;

-         Ланка охорони громадського порядку;

-         Ланка оповіщення та зв’язку;

-         Ланка пожежогасіння.

 У заході брали участь:

-         Директор коледжу Баб’юк М.П.;

-         Провідний фахівець з питань ЦЗ Четвертаков О.М.;

-         Завідувач відділення економіки і туризму Добровольська С.Я.;

-         Інженер з охорони праці Кушнір Л.Б.;

-         Завідувач господарством Литвинко Т.М.;

-         Консультант  ТКМЦНОІМ УОНТМР Даценко М.М. 


 

Микола Даценко

консультант ТКМЦНОІМ

 

Методична проблема  Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу:

Моделювання професійної траєкторії педагогів для якісної освіти громади

Методична  проблема Тернопільського міжшкільного ресурсного центру:

Створення ситуації успіху та формування мотивації до готовності захищати Україну шляхом вивчення предмета «Захист України»

 

Траєкторія професійного розвитку педагогів предмета «Захист України»

 

Не потоком шумних і галасливих фраз, а тихою, невтомною працею любіть Україну!

 

Митрополит Андрей  Шептицький

 

У Конституції України визначено, що захист суверенітету і територіальної цілісності України є найважливішими функціями держави, справою всього українського народу, тому незважаючи на те, чи будуть учні проходити військову службу у Військовій організації держави чи ні, до захисту своєї Вітчизни вони повинні бути готовими завжди.

Інтеграція до Європейського освітнього простору  передбачає поступову адаптацію системи освіти України щодо підходів реалізації освітніх завдань.

Одним із етапів цієї адаптації є побудова оптимальної траєкторії професійного розвитку педагога, який покликаний вирішувати поставлені освітні завдання. Викладачі предмету «Захист України» як і усі інші педагоги мають будувати власну траєкторію професійного розвитку відповідно до поставлених перед освітою глобальних завдань та особливостей методики вивчення цього предмету.

Метою предмета «Захист України» є не тільки необхідність теоретичної, практичної, фізичної і психологічної підготовки учнівської молоді до захисту Вітчизни і проходження військової служби у Збройних Силах України чи інших військових формуваннях України, а й створення умов для формування та удосконалення життєво необхідних знань, умінь і навичок, високої патріотичної свідомості.

Мета предмета досягається глибоким та осмисленим вивченням матеріалу за кількома напрямками, які розподілені на  розділи, кожний з яких має свої завдання.

Відповідно до мети сформовано завдання предмета:

- підготовка молоді до захисту життя і здоров’я, забезпечення власної безпеки і безпеки інших людей у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу;

- підготовка молоді до служби у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, виконання військового обов’язку в запасі. 

З метою практичного закріплення рівня знань, умінь та навичок учнів наприкінці навчального року проводяться навчально-польові заняття (збори), у тому числі, з використанням навчально-методичної бази військових частин, відповідних кафедр вищих навчальних закладів, військових комісаріатів, оборонно-спортивних, військово-оздоровчих таборів, базових навчальних закладів, центрів допризовної підготовки тощо. Їх організація і проведення  планується керівником навчального закладу відповідно до діючих вимог.

Навчально-методичне забезпечення, рекомендоване Міністерством до використання в навчальних закладах, зазначено у Переліках навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, розміщених на офіційних веб-сайтах Міністерства (www.mon.gov.ua) та Інституту модернізації змісту освіти (www.imzo.gov.ua).

         Вирішити питання військово-патріотичного вихованняможна лише комплексно. Основна роль у цьому належить педагогам, які мають розвиватись відповідно до вимог сучасної освіти: вдосконалювати власні знання і вміння, власні компетентності.

Переваги компетентнісної освіти у тому, що вона орієнтована на результати практичної діяльності,  на необхідний в майбутньому  досвід особистої діяльності,  на вироблення умінь та ставлень, що стануть важливими у прийнятті майбутніх рішень. Саме зміни в організації навчання (в оцінюванні як частині системи навчання), можуть стати наріжним каменем розвитку конкретних цінностей і життєво необхідних знань і умінь учнів.


(КМ України, Постанова КМ  «Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників» від 29.07.2020 N 672)

Нормативне забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників:

·         Закон України “Про освіту” (розділ VII, стаття 59)

·         Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800 “Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників”

·         Наказ МОН від 18.10.2019 № 1313 “Деякі питання організації та проведення супервізії”

·         Наказ МОН від 27.03.2019 № 399 “Про затвердження дорожньої карти імплементації статті 7 Закону України “Про освіту” в закладах загальної середньої освіти на 2019-2023 роки” (пункт 5)

·         Наказ МОН від 03.01.2019 № 7 “Про затвердження плану впровадження Концепції розвитку педагогічної освіти”

·         Наказ МОН від 16.07.2018 № 776 “Про затвердження Концепції розвитку педагогічної освіти” (пункт ІІІ)

·         Лист МОН від 04.11.2019 № 1/9-683 “Щодо підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників”

·         Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти (Лист Міністерства від 4 березня 2020) №1/9-141

·         Лист МОН від 11.12.2018 № 1/9-756 “Щодо підвищення кваліфікації”

                                                                                                       Складові педагогічного розвитку педагогічного працівника