четвер, 23 вересня 2021 р.


День цивільного захисту в Галицькому коледжі імені В’ячеслава Чорновола

    22.09.2021 у корпусі №3 Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола проведено День цивільного захисту. У процесі вказаного заходу проведено екстрену евакуацію учасників навчально-виховного процесу та технічних працівників (імітація пожежі у підвальному приміщенні).

    Під час заходу було відпрацьовано показове гасіння джерела горіння з використанням: кошми, піску, вогнегасника.

    Були задіяні такі формування ЦЗ:

-         Пост спостереження за зовнішньою обстановкою;

-         Санітарний пост;

-         Ланка охорони громадського порядку;

-         Ланка оповіщення та зв’язку;

-         Ланка пожежогасіння.

 У заході брали участь:

-         Директор коледжу Баб’юк М.П.;

-         Провідний фахівець з питань ЦЗ Четвертаков О.М.;

-         Завідувач відділення економіки і туризму Добровольська С.Я.;

-         Інженер з охорони праці Кушнір Л.Б.;

-         Завідувач господарством Литвинко Т.М.;

-         Консультант  ТКМЦНОІМ УОНТМР Даценко М.М. 

 

 

Методична проблема Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу:

Моделювання професійної траєкторії педагогів для якісної освіти громади

Методична  проблема Тернопільського міжшкільного ресурсного центру:

Створення ситуації успіху та формування мотивації до готовності захищати Україну шляхом вивчення предмета «Захист України»

 

 Траєкторія професійного розвитку педагогів предмета «Захист України»

 

Не потоком шумних і галасливих фраз, а тихою, невтомною працею любіть Україну!

 

Митрополит Андрей Шептицький

 

У Конституції України визначено, що захист суверенітету і територіальної цілісності України є найважливішими функціями держави, справою всього українського народу, тому незважаючи на те, чи будуть учні проходити військову службу у Військовій організації держави чи ні, до захисту своєї Вітчизни вони повинні бути готовими завжди.

Інтеграція до Європейського освітнього простору  передбачає поступову адаптацію системи освіти України щодо підходів реалізації освітніх завдань.

Одним із етапів цієї адаптації є побудова оптимальної траєкторії професійного розвитку педагога, який покликаний вирішувати поставлені освітні завдання. Викладачі предмету «Захист України» як і усі інші педагоги мають будувати власну траєкторію професійного розвитку відповідно до поставлених перед освітою глобальних завдань та особливостей методики вивчення цього предмету.

Метою предмета «Захист України» є не тільки необхідність теоретичної, практичної, фізичної і психологічної підготовки учнівської молоді до захисту Вітчизни і проходження військової служби у Збройних Силах України чи інших військових формуваннях України, а й створення умов для формування та удосконалення життєво необхідних знань, умінь і навичок, високої патріотичної свідомості.

Мета предмета досягається глибоким та осмисленим вивченням матеріалу за кількома напрямками, які розподілені на  розділи, кожний з яких має свої завдання.

Відповідно до мети сформовано завдання предмета:

- підготовка молоді до захисту життя і здоров’я, забезпечення власної безпеки і безпеки інших людей у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу;

- підготовка молоді до служби у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, виконання військового обов’язку в запасі. 

З метою практичного закріплення рівня знань, умінь та навичок учнів наприкінці навчального року проводяться навчально-польові заняття (збори), у тому числі, з використанням навчально-методичної бази військових частин, відповідних кафедр вищих навчальних закладів, військових комісаріатів, оборонно-спортивних, військово-оздоровчих таборів, базових навчальних закладів, центрів допризовної підготовки тощо. Їх організація і проведення  планується керівником навчального закладу відповідно до діючих вимог.

Навчально-методичне забезпечення, рекомендоване Міністерством до використання в навчальних закладах, зазначено у Переліках навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, розміщених на офіційних веб-сайтах Міністерства (www.mon.gov.ua) та Інституту модернізації змісту освіти (www.imzo.gov.ua).

         Вирішити питання військово-патріотичного виховання можна лише комплексно. Основна роль у цьому належить педагогам, які мають розвиватись відповідно до вимог сучасної освіти: вдосконалювати власні знання і вміння, власні компетентності.

Переваги компетентнісної освіти у тому, що вона орієнтована на результати практичної діяльності,  на необхідний в майбутньому  досвід особистої діяльності,  на вироблення умінь та ставлень, що стануть важливими у прийнятті майбутніх рішень. Саме зміни в організації навчання (в оцінюванні як частині системи навчання), можуть стати наріжним каменем розвитку конкретних цінностей і життєво необхідних знань і умінь учнів.

 

(КМ України, Постанова КМ  «Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників» від 29.07.2020 N 672)

Нормативне забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників:

·         Закон України “Про освіту” (розділ VII, стаття 59)

·         Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800 “Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників”

·         Наказ МОН від 18.10.2019 № 1313 “Деякі питання організації та проведення супервізії”

·         Наказ МОН від 27.03.2019 № 399 “Про затвердження дорожньої карти імплементації статті 7 Закону України “Про освіту” в закладах загальної середньої освіти на 2019-2023 роки” (пункт 5)

·         Наказ МОН від 03.01.2019 № 7 “Про затвердження плану впровадження Концепції розвитку педагогічної освіти”

·         Наказ МОН від 16.07.2018 № 776 “Про затвердження Концепції розвитку педагогічної освіти” (пункт ІІІ)

·         Лист МОН від 04.11.2019 № 1/9-683 “Щодо підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників”

·         Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти (Лист Міністерства від 4 березня 2020) №1/9-141

·         Лист МОН від 11.12.2018 № 1/9-756 “Щодо підвищення кваліфікації”

                                                                                                           Консультант ТКМЦНОІМ

Микола Даценко

пʼятниця, 20 серпня 2021 р.

 

Тернопільський комунальний

методичний центр науково-освітніх

інновацій та моніторингу

center.imco@gmail.com

 

Інтерактивна школа  

вчителів предмета «Захист України»

Про особливості викладання предмета «Захист України»

у 2021/2022 навчальному році


Дата проведення: 26.08.2021

Місце проведення:

Тернопільський міжшкільний ресурсний центр

school_dp@ukr.net

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                          

 Директор ТКМЦНОІМ 

                                                                                       _________  Галина Литвинюк

                                                                                                               

                                                                                            17 серпня 2021

 

 

Інтерактивна школа  є базовою для вчителів предмета «Захист України»  м. Тернополя.  Робота планується і проводиться у відповідності до проблем, над якими працюють ТМРЦ, ТЗОШ № 22, Кобзарівська та Чернихівська ЗОШ.

   Матеріали роботи інтерактивної школи оформлено в папках, які зберігаються в шкільному методичному кабінеті, одним з основних завдань якого є координація змісту, форм і методів самоосвіти, колективної та індивідуальної роботи методичної служби школи.

   Авторські доробки вчителів також оформлені на блогах Бондаря В.І., Ягнич Г.Й. та Дудника В.В., Голуб В.М. відображено на сайті ТОКІППО. У цьому навчальному році продовжено  створення портфоліо педпрацівників.  Усе це є доступним не тільки для всього педколективу, а й для слухачів курсів ТОКІППО,  з якими  систематично проводяться заняття на базі ТМРЦ.

   Усі форми методичної роботи в школах (традиційні і нетрадиційні) стимулюють вчителів до пошуку нових шляхів реалізації Державних стандартів освіти. Щоб виявити методичний рівень вчителів, згідно графіка  проводиться атестація педкадрів.

 

 

Мета

 

Орієнтувати та організувати роботу вчителів предмета «Захист України» у 2021/2022 навчальному році в умовах патріотичного опору російській агресії та євроінтеграції України.

Інтерактивна школа вчителів предмета «Захист України» працює над проблемою: «Оволодіння та впровадження в освітній процес інноваційних та традиційних технологій для покращення якості військово-патріотичного виховання молоді».

Обговорити актуальні питання вивчення предмета «Захист України», визначити шляхи їх реалізації.

  

Інтерактивна школа вчителів предмета «Захист України»

(26 серпня 2021 10.00 год. Тернопільський міжшкільний ресурсний центр)

 

1.     Особливості вивчення предмета «Захист України» у 2021-2022 навчальному році - Даценко М.М. – методист ТКМЦНОІМ.

 

2.     Перспективи розвитку ТМРЦ: «Створення ситуації успіху та формування мотивації до готовності захищати Україну при вивченні предмета  «Захист України» - Бондар В.І. – директор  ТМРЦ.

 

3.     Алгоритм проведення вступного уроку захисту України для дівчат 10 класу – Чарторинська О.Я. – заступник директора ТМРЦ.

Голуб В.М.

4.     Практична спрямованість вивчення предмета «Захист України» - запорука національної безпеки України – Дудник В.В., Панасюк В.С., Шабдінов І.І., Ягнич Г.Й. - вчителі захисту України ТМРЦ, Тіхановський В.І. – вчитель  захисту України ТЗОШ №22.

  

Консультант ТКМЦНОІМ                                            Микола  Даценко

17.08.2021

 

 

  

Методичні рекомендації

 

1.     Розробити на 2021-2022 навчальний рік та здійснити заходи щодо удосконалення та зміцнення навчально-матеріальної бази предмета «Захист України».

2.     Забезпечити якісне проведення у травні 2022 року триденних навчально-польових зборів (занять у лікувально-оздоровчому закладі) з учнями 11 класів з предмета «Захист України».

3.     Постійно здійснювати координацію спільної діяльності установ і закладів освіти з військовими комісаріатами та громадськими організаціями, які опікуються патріотичним вихованням, розвитком духовності.

4.     У річних планах роботи закладів  освіти розробити окремий розділ «Військово-патріотичне виховання».

5.     Активізувати профорієнтаційну роботу серед старшокласників на подальшу службу в Збройних Силах України шляхом проведення конкурсів, вікторин, змагань тощо.

6.     Забезпечити зв'язок з військовими частинами (екскурсії до музеїв військових частин, спільні заходи патріотичного спрямування); активізувати зв’язки і спільну профорієнтаційну діяльність шкіл та військових вищих навчальних закладів (юний правознавець, десантник, рятівник, розвідник, снайпер, поліцейський, прикордонник, радист) (1-11 кл.).

7.     Організувати та провести міський етап  Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») та змагання «Школа безпеки»,  заочний конкурс роїв Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)  .

8.     Підвищувати професійний рівень шляхом участі у методичних заходах різного рівня, фахових випробуваннях педагогів. 

Нормативно-правова база

 

 

·        Конституція України;

·        Закон України «Про загальний військовий обов’язок і військову службу»;

·        Наказ МОН України від 27.10.2014р. №1232 «Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді»;

·        Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді (додаток до наказу МОН України від 16.06.2015р. №641);

·        Указ Президента України від 18 травня 2019 року №286/2019 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2020 — 2025 роки»;

·        Указ Президента України від 26 травня 2015 року № 287/2015 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року "Про Стратегію національної безпеки України»;

·     Указ Президента України від 24 вересня 2015 року №555/2015 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України» від 2 вересня 2015 року «Про нову редакцію Воєнної доктрини України»;

·        Указ Президента України від 13.11.2014 № 872 «Про День Гідності та Свободи».

·        Указ Президента України від 13.11.2014 № 871 «Про День Соборності України».

·        Указ Президента України від 14.10.2014 № 806 «Про День захисника України».

·        Указ Президента України від 24.09.2014 № 744 «Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності».

·        Постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2000 року № 1770 «Про затвердження положення про допризовну підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей»

·        Наказ Міністерства освіти і науки України № 1/9-614 від 27.11.2014 «Про методичні рекомендації з патріотичного виховання».

·        Лист Міністерства № 1/12-6406 від 12.09.2014 «Щодо укомплектування кабінетів предмета «Захист Вітчизни» в школах навчальною зброєю, муляжами зброї та боєприпасів, засобами індивідуального захисту».

·        Лист МОН України від 16.08.2019 №19-523 «Про  національно-патріотичне виховання у закладах освіти у 2019-2020 навчальному році»

 

·        Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах (додаток до наказу МОН України від 16.06.2015р. №641);

 

·        Методичні рекомендації ТОКІППО «Організація вивчення предмета «Захист України» у закладах освіти області у 2021/2022 навчальному році»;

 

·        Наказ МОН України від 16.06.2015р.  №641 «Про затвердження Концепції  національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах»;

 

·        Лист Міністерства освіти і науки України від  «___»_____2021 р. № _____ «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році»;

·        Накази управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації, управління освіти і науки Тернопільської міської ради щодо вивчення предмета «Захист України» та  організації національно-патріотичного виховання;

·        Наказ управління освіти і науки Тернопільської міської ради від 22.06.2020 №159 «Про створення  координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання при управлінні освіти і науки Тернопільської міської ради»;

 

·        Навчальна програма «Захист України» для навчальних закладів системи загальної середньої освіти (рівень стандарту), затверджено МОН України, наказ від 04.11.2020 №1377;

 

·        Програма курсу за вибором (факультативу) «Початкова військова підготовка» 9 клас. Автори Фука М.М., методист предмета «Захист Вітчизни» ТОКІППО, Бондар В.І., директор ТМРЦ;

 

·         Накази управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрація, Тернопільської міської ради з питань вивчення предметів  «Захист України», «Початкова військова підготовка».                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пам’ятні дати, національні та державні свята

 

·        День Захисника України, День українського козацтва – свято Покрови Пресвятої Богородиці, 79-а річниця створення УПА – 14 жовтня;

·        День памяті жертв голодомору та політичних репресій –  22 листопада

·        День вшанування пам’яті учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС  –04 грудня;

·        День Збройних сил України – 06 грудня;

·        День Соборності України – 22 січня;

·        День пам’яті героїв Крут – 29 січня;

·        День визволення Тернополя від німецько-фашистських загарбників - 15 квітня;

·        День Чорнобильської трагедії – 26 квітня;

·        День Пам’яті та Примирення – 08 травня;

·        День Перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні – 09 травня;

·        День Героїв – 23 травня;

·        День Прапора України – 23 серпня;

·      День Незалежності України – 24 серпня;

·     День пам'яті захисників України  - 29 серпня.