пʼятницю, 20 березня 2020 р.

Державне агентство розвитку молоді і громадянського суспільства опублікувало підбірку порталів для самоосвіти та вдосконалення під час карантину. 

https://vchasnoua.com/donbass/64479-pidbirka-onlain-platform-dlia-samoosvity-pid-chas-karantynu?fbclid=IwAR1u0PaV0vAkKGSRDXodpeMOnKgeLGb8XBBNKgH8PKrV4b0eG7lRewTfsP0


МійКлас

Шановні вчителі!

 Сайт отримав гриф від Міністерства освіти і науки України (№22.1/12-Г- 155 від 01.04.2019), який офіційно дозволяє використовувати ЕОР «МiйКлас» у  ЗЗСО.
Нагадуємо, що за допомогою МiйКлас ви можете дистанційно займатися з учнями, а також видавати домашні завдання і контрольні роботи з автоматичною перевіркою відповідей.
Для вас на сайті реалізована автоматична сертифікація. Щоб отримати сертифікат «Апробатор електронних освітніх технологій», необхідно додати на сайт свій клас і видати учням 10 домашніх або контрольних робіт.
Ви може почати безкоштовну апробацію ресурсу прямо зараз, для цього необхідно натиснути на кнопку «Почати апробацію» і виконати необхідні умови.


НАКАЗ
12.03.2020                                                                                                   № 88
Про заходи щодо запобігання
поширенню коронавірусу COVID-19
на території Тернопільської міської
територіальної громади

            На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 11.03.2020 № 207 «Про запобігання поширенню на території Тернопільської міської територіальної громади коронавірусу», наказу управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації від 11.03.2020 № 60-од «Про заходи щодо запобігання поширенню інфекції, спричиненої коронавірусом COVID-19 на території Тернопільської області», враховуючи лист Міністерства освіти і науки України від 11.03.2020 № 1/9 – 154 «Рекомендації щодо попередження масового розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, і гострих респіраторних інфекцій, з метою  запобігання  поширенню коронавірусу

НАКАЗУЮ:

1. Призупинити із 12 березня до 03 квітня 2020 року освітній процес у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти та Галицькому коледжі імені В.Чорновола.
2. Керівникам закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти та Галицького коледжу імені В.Чорновола:
2.1. Забезпечити інформування учнів, студентів, батьків про тимчасове призупинення освітнього процесу.
2.2 Відмовитись від проведення та участі в масових заходах освітнього, наукового, соціального, спортивного та мистецько-розважального характеру в усіх корпусах та на території закладів освіти, зокрема проведення олімпіад, спартакіад, змагань, конкурсів (зокрема конкурсів фахової майстерності), виставок, концертів, пробного зовнішнього незалежного оцінювання тощо.
2.3. Заборонити направлення за кордон здобувачів освіти  та працівників закладів освіти до країн із високим ступенем ризику зараження.
2.4. Розробити заходи щодо забезпечення проведення навчальних занять за допомогою дистанційних технологій та щодо відпрацювання занять відповідно до навчальних планів після нормалізації епідемічної ситуації.
2.5. При організації дистанційного навчання в закладах освіти врахувати методичні рекомендації ТКМЦНОІМ, що додаються.
2.6 Забезпечити виконання профілактичних заходів щодо попередження масового розповсюдження інфекції та проведення  протиепідемічних  заходів, зокрема,  дезінфекції приміщень, обладнання, інвентарю з використанням дезінфікуючих засобів, що дозволені законодавством до застосування.
2.7. На час карантину заборонити надавати приміщення закладів освіти в оренду для проведення занять з учнями.
2.8. Оплату праці  працівників освіти здійснювати з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, за умови, що вчитель (викладач), вихователь виконує інший вид робіт (організаційно-педагогічну, методичну, наукову діяльність тощо).
2.9. Оплату  праці непедагогічних працівників проводити  в розмірі тарифної ставки, відповідно до попереднього навантаження.
3. Тернопільському комунальному методичному  центру науково освітніх інновацій та моніторингу ( Литвинюк Г.І.):
3.1. Методичні заходи, визначені в органайзері (лист ТКМЦНОІМ від 28.02.2020 № 123) проводити дистанційно.
3.2. Курси підвищення кваліфікації при ТКМЦНОІМ здійснювати дистанційно, використовуючи платформу MOODLE.
3.3. Викладачам курсів підготувати та надіслати на електронну пошту ТКМЦНОІМ комплекти навчально-методичних матеріалів із визначених розділів освітньої програми для слухачів курсів підвищення кваліфікації при ТКМЦНОІМ.
4. Наказ розмістити на сайті управління освіти і науки Тернопільської міської ради.
5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.


Начальник управління освіти і науки                                      О.П.Похиляк

Сум Ірина Михайлівна 253436
Пельвецька Олена Петрівна 525692
Гнатюк Юлія Володимирівна 521958
Федун Галина Павлівна 254890Додаток
до наказу управління освіти і науки
Тернопільської міської ради
від 12.03.2020 № 88

Методичні рекомендації щодо організації дистанційного навчання учнів закладів загальної середньої освіти

Дистанційна форма навчання в ЗЗСО запроваджується відповідно до  Положення про дистанційне навчання, затвердженого наказом МОН України від 14.07.2015 № 761, листа МОН України від 11.03.2020 №1/9-154 «Рекомендації щодо попередження масового розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, і гострих ​респіраторних інфекцій», наказу управління освіти і науки ТОДА від 11.03.2020 № 60-од «Про заходи щодо запобігання поширенню інфекції, спричиненої корона вірусом на території Тернопільської області».
Під час карантину рекомендуємо здійснювати дистанційне навчання через мережу Інтернет.
            Дистанційне навчання організовується відповідно до освітніх програм ЗЗСО.
Технології дистанційного навчання під час організації та забезпечення освітнього процесу можуть використовуватись у ЗЗСО за наявності у них відповідного кадрового та системотехнічного забезпечення.
Освітній процес за дистанційною формою навчання здійснюється в таких формах: самостійні роботи, навчальні заняття,  контрольні роботи тощо.
Основні види навчальних занять за дистанційною формою навчання: лекція, семінар, урок, практичні заняття, лабораторні заняття, консультації та інші. До інших видів навчальних занять при здійсненні освітнього процесу можуть відноситись ділові ігри, виконання проєктів у групах тощо.        
Звертаємо увагу, що системотехнічне забезпечення дистанційного навчання включає:
– апаратні засоби (персональні комп’ютери, мережеве обладнання, джерела безперебійного живлення, сервери, обладнання для відеоконференц-зв’язку тощо), що забезпечують розроблення й використання веб-ресурсів навчального призначення, управління освітнім процесом та необхідні види навчальної взаємодії між суб’єктами дистанційного навчання в синхронному  й асинхронному режимах;
– інформаційно-комунікаційне забезпечення із пропускною здатністю каналів, що надає всім суб’єктам дистанційного навчання навчального закладу цілодобовий доступ до веб-ресурсів і веб-сервісів для реалізації освітнього процесу в синхронному та асинхронному режимах.
Для забезпечення дистанційного навчання веб-ресурси навчальних дисциплін (програм) можуть містити:
– відео- та аудіозаписи лекцій, семінарів тощо;
– мультимедійні лекційні матеріали;
– термінологічні словники;
– практичні завдання з методичними рекомендаціями щодо їх виконання;
– віртуальні лабораторні роботи з методичними рекомендаціями щодо їх виконання;
– віртуальні тренажери з методичними рекомендаціями щодо їх використання;
       пакети тестових завдань для проведення контрольних робіт, тестування з автоматизованою перевіркою результатів, тестування з перевіркою вчителем;
– ділові ігри з методичними рекомендаціями щодо їх використання;
– електронні бібліотеки чи посилання на них тощо.
Перелік веб-ресурсів навчальних дисциплін (програм), необхідних для забезпечення дистанційного навчання, визначається навчальним закладом залежно від профілю навчальної дисципліни.

Інструменти та електронні ресурси для організації дистанційного навчання:
електронна пошта – це стандартний сервіс Інтернету, що забезпечує передавання повідомлень як у формі звичайних текстів, які в інших формах (програмах, графіці, звуках, відео) у відкритому чи зашифрованому вигляді. У системі освіти електронна пошта використовується для організації спілкування викладача й учня, а також учнів між собою;
форум – найпоширеніша форма спілкування викладача й учнів в дистанційному навчанні. Кожний форум присвячений будь-якій проблемі або темі. Програмне забезпечення форумів дозволяє приєднати різні файли певного розміру. Кілька форумів можна об’єднати в один великий. Наприклад, під час роботи малої групи учнів над проєктом, створюються форуми для кожної окремої групи з метою спілкування під час проведення дослідження над вирішенням поставленого для даної групи завдання, потім – обговорення загальної проблеми проєкту всіма учасниками освітнього процесу (веб-конференція).
чат – спілкування користувачів мережі в режимі реального часу, засіб оперативного спілкування людей через Інтернет. Є кілька різновидів чатів: текстовий, голосовий, аудіовідеочат. Найбільш поширений текстовий чат. Голосовий чат дозволяє спілкуватися за допомогою голосу, що під час вивчення іноземних мов у дистанційній формі є важливим моментом;
відеоконференція – це конференція реального часу в on-line режимі. Вона проводиться у визначений день і у призначений час;
блог (форма спілкування, яка нагадує форум, де право на публікацію належить одній особі чи групі людей).
Рекомендуємо використовувати:
-        EdEra (школярі) - https://www.ed-era.com/
-        iLearn (школярі) - https://ilearn.org.ua/ (Гейміфікована платформа для підготовки до ЗНО).
-        Prometheus (учні 11 класів, підготовка до ЗНО)  https://prometheus.org.ua/

Інструменти для спільної роботи:
-        https://www.mentimeter.com/ https://get.plickers.com/ https://www.quizalize.com/ https://nearpod.com/ https://kahoot.com/ (проведення  контрольних робіт, тестів й оцінювання в ігровій формі);
-        https://onlinetestpad.com/ua    конструктор тестів, опитувань, кросвордів, ігор та комплексних завдань;
-        https://learningapps.org/ – готові навчальні вправи та інструменти для створення тестів, завдань;
-        Google Документи для спільної роботи;
-        різний контент в Ютубі (відео, короткі ролики, фільми BBC або National Geographic)
-        аудіо-книги;
-        блоги педагогів тощо.


четвер, 19 березня 2020 р.

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ У ПЕРІОД КАРАНТИНУ

Базові цифрові навички - курс цифрової грамотності для вчителів

Цифрові навички для вчителів
https://osvita.diia.gov.ua/?fbclid=iwar35dlxm7tkrc0rsgpg381eqjy71xgaj8kmkm3gl6hcb9pkdjpkxbk5iw0u
Якщо ви — вчитель, то цей серіал саме для вас. Ви навчитеся застосовувати онлайн-інструменти, щоб навчальний процес став більш захопливим і ефективним.
МОН схвалив використання МiйКлас в школах України

середу, 18 березня 2020 р.НАКАЗ
  03.03.2020                                                                                                                                 № 76


Про організацію та проведення
 у 2020 році  міського етапу
Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри
«Сокіл» («Джура») у закладах освіти
Тернопільської територіальної громади

               Відповідно  до абзацу шостого статті 13 Закону України «Про оборону України», Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура»)», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2018 р. № 845 «Деякі питання дитячо-юнацького військово-патріотичного виховання», Стратегії національно-патріотичного виховання, затвердженої Указом Президента України від 18 травня 2019 року № 286/2019, наказів Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у навчальних закладах» та від 24.10.2019 № 1342 «Про проведення у 2019/2020 навчальному році Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)», розпорядження голови Тернопільської ОДА від 24.02.2020 № 118/01.02-01 «Про проведення обласного, районних, міських та в об’єднаних територіальних громадах етапів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), з метою підвищення рівня національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, активізації роботи з відродження і розвитку історичних, патріотичних та культурних традицій українського козацтва

Н А К А З У Ю:

1. Провести дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура») у Тернопільській міській територіальній громаді у 2 етапи:
І етап – шкільний – у  закладах загальної середньої освіти (до 10.04.2020);
ІІ тур – міський:
- «Сокіл» - 23 - 27.04.2020;
- «Джура» - 24 - 28.04.2020.
2. Затвердити:
2.1. Склад головної суддівської колегії (додаток  № 1).
2.2. Положення  та умови змагань (додаток №№ 2,3).
2.3. Графік проведення змагань (додаток № 4).
3. Забезпечити:
3.1. Керівникам закладів загальної середньої освіти Тернопільської міської територіальної громади:
3.1. 1.Проведення І (шкільного) етапу дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») відповідно до Положення.
3.1.2. Проведення наметових таборувань ІІ етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)  в одному з лісових масивів поблизу міста Тернополя або на території закладу освіти.
3.1.3. Формування, підготовку та участь команд-переможців І (шкільного) етапу у міських змаганнях.
3.1.4. Проведення інструктажів з техніки безпеки з усіма учасниками І етапу змагань та з кожним членом команди, які будуть представляти навчальний заклад у ІІ (міському) етапі з реєстрацією в журналі інструктажів.
3.1.5. Медичне обслуговування І і ІІ етапів змагань у дні їх проведення.
3.1.6. Участь команд, які перемогли у ІІ етапі змагань, в обласних та Всеукраїнських змаганнях національно-патріотичного спрямування.
3.2. Директорам КЗ ТМР «ЦТДЮ» (Миханчук С.М.), ТШДП (Бондар В.І.), методистам ТКМЦНОІМ Даценку М.М., Нюні Т.Л.:
3.2.1.Проведення видів змагань ІІ (міського) етапу дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).
3.3. Директору ТШДП  Бондарю В.І.,заступнику директора ТШДП  Чарторинській О.Я., директору КЗ ТМР «ЦТДЮ» Миханчук С.М., директору  ТЗОШ №24  Каразії І.Ю., директорам ЗЗСО:
3.3.1. Урочисте відкриття  змагань 22.04.2020 р. о 14.30год.  та закриття 30.04.2020 року о 14.00 год. у  парку «Топільче» (козацький острівець).
3.4. Директору ТШДП Бондарю В.І.:
3.4.1. Організацію та підготовку змагальних дистанцій, забезпечення етапів дистанцій необхідним інвентарем та обладнанням, формування складу суддівських бригад, проведення установчих суддівських семінарів з видів змагань: «Стройовий впоряд», «Стрільба з пневматичної гвинтівки», «Неповне розбирання та складання автомата після неповного розбирання», «Рятівник»  відповідно до Положення та Умов.
3.5. Директору КЗТМР «ЦТДЮ» Миханчук С.М.:
3.5.1. Організацію та підготовку змагальних дистанцій, забезпечення етапів дистанцій необхідним інвентарем та обладнанням, формування складу суддівських бригад, проведення установчих суддівських семінарів з виду змагань «Смуга перешкод».
3.6. Методисту ТКМЦНОІМ Вітрук О.М.:
3.6.1. Організацію та підготовку виду змагань «Топографія».
3.7. Методистам ТКМЦНОІМ Вівчарю А.Д., КЗТМР ЦТДЮ Кватирі І.П.:
3.7.1.Організацію та підготовку проведення виду змагань «Відун».
3.8. Директору ТКМЦНОІМ  Литвинюк Г.І. (методисту Даценку М.М.):
3.8.1. Організаційно-методичний супровід дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).
3.8.2. Нагородження грамотами, кубками команд-переможців та їхніх керівників.
4. Відповідальність за організаційно-методичне забезпечення дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») у  закладах освіти покласти на заступників директорів з навчально-виховної роботи та керівників гуртків військово-патріотичного виховання.
5. Відповідальність за збереження життя та здоров’я дітей, дотримання правил безпеки життєдіяльності під час змагань та в дорозі покласти на керівників команд.
6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.


Начальник управління  освіти і науки                                     О.П. Похиляк
Даценко Микола Миколайович 52-00-03
Нюня Тетяна Любомирівна 25-48-90

Додаток  № 1
до наказу управління
освіти і науки
від  03.03.2020 № 76

ГОЛОВНА СУДДІВСЬКА КОЛЕГІЯ (ГСК)
ІІ (міського) етапу військово-спортивної патріотичної гри
 «Сокіл» (10 кл.), «Джура» (5-8 кл.)

Бондар В.І. – головний суддя змагань, директор ТШДП.
Натуркач С.Є.– головний секретар змагань, вчитель ТШДП.
Савка Р.Я. заступник головного судді з безпеки, інженер з охорони праці ТШДП.
Заступники головного судді по видах змагань:
Воробій В.С., Лобач В.В.– вчителі ТШДП,  («Неповне розбирання та складання автомата після неповного розбирання. Спорядження магазину АК-74 патронами»).
Шабдінов В.І. -  вчитель ТШДП («Стрільба»).
Натуркач С.Є.– вчитель ТШДП («Стройовий впоряд»).
Підколодний М.В. – зав. відділом КЗ ТМР «ЦТДЮ» («Стройовий впоряд» (виконання пісні).
Білоус К.А. – зав. відділом  КЗ ТМР «ЦТДЮ», Білоус П.М. – методист  КЗ ТМР «ЦТДЮ»,  («Смуга перешкод»).
Чарторинська О.Я. – заступник директора ТШДП («Рятівник»).
Вівчар А.Д., методист ТКМЦНОІМ («Відун»).
Кватира І.П.– методист ЦТДЮ  («Відун»).
Вітрук О.М. – методист ТКМЦНОІМ  («Топографія»).      
                      Додаток  № 2
до наказу управління
освіти і науки
                                                                                 від  03.03.2020 № 76

ПОЛОЖЕННЯ
про міський етап дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») – 2020

1. Загальні положення
1.1.     Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура») (далі-гра) є формою позаурочної та позашкільної, оборонно-масової роботи, початкової військової та фізичної підготовки, ідейно-політичного, морально-психологічного та національно-духовного виховання учнівської молоді.
При проведенні гри з учнівською молоддю віком 15-16 років гра називається «Сокіл», віком 11-14 років - «Джура".
·             Положення про гру розроблено відповідно  до абзацу шостого статті 13 Закону України «Про оборону України», Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура»)», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2018 р. № 845 «Деякі питання дитячо-юнацького військово-патріотичного виховання», Стратегії національно-патріотичного виховання, затвердженої Указом Президента України від 18 травня 2019 року № 286/2019, наказів Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у навчальних закладах» та від 24.10.2019 № 1342 «Про проведення у 2019/2020 навчальному році Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)», розпорядження голови Тернопільської ОДА від 24.02.2020 № 118/01.02-01 «Про проведення обласного, районних, міських та в об’єднаних територіальних громадахетапів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).
2. Мета та завдання:
- виховання у юнаків та дівчат глибоких і твердих національно-патріотичних переконань, підготовка молоді до творчої праці, до військової служби та захисту своєї Батьківщини шляхом залучення широкого загалу молоді до оборонно-масової та військово-спортивної патріотичної роботи;
- формування і виховання у молоді високих морально-психологічних та морально-бойових якостей; мужності, сміливості, рішучості, відваги, стійкості, наполегливості, дисциплінованості, ініціативності на теренах відновлених національних козацьких педагогічних традицій;
- виховання духовно та фізично розвиненого юного покоління суверенної України на історично сформованих засадах козацького світогляду та здорового способу життя;
- забезпечення єдності виховання, розвитку і психологічної підготовки дітей та молоді до захисту Вітчизни;
- формування у дітей та молоді патріотичної свідомості, національної гідності;
-  вивчення історії українських військових формувань;
- удосконалення педагогічних форм і методів навчання основам військової справи;
- організація змістовного дозвілля молоді.
2.1.      Організаційною основою гри є добровільне об'єднання юнаків у команди, що створюються в загальноосвітніх навчальних закладах міста під керівництвом відповідних штабів гри.
2.2.      Гра проводиться управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради, ТКМЦНОІМ, ЦДТЮ, ШДП.
3. Порядок і терміни проведення гри
3.1.       Гра організовується і проводиться штабами відповідного рівня протягом другого півріччя навчального року поетапно:
1-й етап – у  закладах освіти , березень-квітень);
2-й етап – міський (квітень).
3.2. Для проведення І-го та ІІ-го етапу гри наказом директорів закладів освіти, начальника управління освіти і науки Тернопільської міської ради утворюються відповідні штаби.
Штаб:
-     видає накази, якими встановлюється організаційна структура гри та оформляються всі рішення;
-      здійснює організаційне і методичне керівництво щодо проведення групових вправ та оцінювання теоретичних знань учасників;
-      розробляє рекомендації щодо організації та проведення гри;
-      проводить огляди, оборонно–масові конкурси, змагання, олімпіади;
-  узагальнює кращу військово-патріотичну роботу і висвітлює її в засобах масової інформації;
-  формує команди  для участі у наступному етапі.
4. Учасники гри
         4.1. Склад команд «Сокіл» («Джура»):
12 осіб (10 дітей, з них не менше 2 осіб протилежної статі + 2 керівники)
4.2. Вік учасників гри:
гра «Сокіл» -учні10 класів (за недостатньою кількістю учнів 10 класу можлива участь учнів 9 класу, 15-16 років);
гра «Джура» - учні 6-8 класів (11-14 років).
5.Документи, що подаються в мандатну комісію змагань
5.1.Іменна заявка встановленої форми в друкованому вигляді, затверджена керівником навчального закладу та лікарем навчального закладу або обласним лікарсько-фізкультурним диспансером.
5.2.Свідоцтва про народження (паспорти) учасників.
5.3.Учнівські квитки або довідка з навчального закладу.
5.4.Договір особистого страхування для спортивних змагань на всіх учасників команди, дійсний на період змагань та перебування у дорозі.
5.5.Учасникизобов'язані:

Ø виконувати накази штабу гри; готувати себе до захисту Вітчизни;
Ø визнавати це Положення і дотримуватися його вимог;
Ø брати активну участь у роботі команди;
Ø працювати над всебічним самовдосконаленням;
Ø дотримуватися морально-етичних норм, здорового способу життя;
Ø бути вимогливими до себе та інших з питань охорони і збереження природного середовища.
6. Програма гри:
6.1. Програма гри «Сокіл»:
1.  Стройовий  впоряд – 23  квітня,  ТЗОШ  №20 
2.  Смуга  перешкод – 27  квітня,  парк  «Топільче»
3.      Стрільба – 23 квітня, ТЗОШ №20 (тир)
4.      Рятівник – 23 квітня, ТЗОШ №20 (спортзал)
5.      Неповне розбирання та складання автомата після його неповного розбирання, спорядження магазина (АК-74) патронами – 23 квітня ТЗОШ №20 (тир)
6.          Конкурсний вид:
гра «Відун» (військово-історичний конкурс)- 23 квітня, ТЗОШ №20.
 6.2. Програма гри «Джура»:
1.  Стройовий  впоряд – 24 квітня, ТЗОШ №20
2.  Стрільба – 24 квітня, ТЗОШ №20 (тир)   
3. Смуга  перешкод –  28  квітня, парк  «Топільче»
3. Рятівник –24 квітня, ТЗОШ №20 (спортзал)
4.    Конкурсний  вид:
топографічна  підготовка -24 квітня, ТЗОШ №20.
8. Підведення підсумків гри та нагородження
7.1.    Команди-переможці І-го етапу гри відряджаються на ІІ-ий  міський етап гри.
7.2.    Результати команд у кожному виді програми та віковій групі визначаються окремо.
7.3.    Результати у загальному командному заліку визначаються за найменшою сумою місць, зайнятих у видах програми та конкурсів.
7.4.    За умови рівності результатів у двох і більше команд перевагу отримує команда, яка має меншу суму місць з військових видів ( «Сокіл» - стройовий  впоряд, стрільба, рятівник, неповне розбирання та складання автомата після його неповного розбирання; «Джура» - стройовий впоряд, стрільба, рятівник).
7.5.    Команди, які не виступали в окремих видах гри, посідають місця після команд, що виступали у всіх видах.
7.6.    Головна суддівська колегія залишає за собою право змінювати порядок проведення гри чи проведення дистанції видів по днях та Умови проведення гри в залежності від погодних умов та підготовки команд у напрямку спрощення.
7.7.    Команди,  що зайняли призові місця, нагороджуються грамотами організаторів гри.
7.8.     Керівники команд-переможців гри нагороджуються грамотами організаторів гри.
7.9.    Команда-переможець міського етапу гри бере участь у обласному етапі гри (перша декада червня).

Штаб гри

                                                                                                                                                             Додаток  № 3
до наказу управління освіти і науки
від  03.03.2020 № 76

Умови проведення  дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» (старша вікова група, 10 клас)

І. Стройовий впоряд

I. Обов'язкове завдання (26 балів)
Час на виконання – до 3 хв.
Кількість учасників – 8 чол. (  з них не менше 2-х осіб протилежної статі)
Поділяється на три частини:
1.Оцінка зовнішнього вигляду (однострій(4б), головний убір(1б), взуття(1б)) – 6 балів.
Штрафи: відсутність однострою – 4 бали;
не одинакові головні убори – 1бал;
 взуття не одного кольору – 1бал.
2. Стройова підготовка.
2.1.Стройове положення, команди «СТАВАЙ», «РІВНЯЙСЬ», «СТРУНКО»,  «ВІЛЬНО» , «ЗАПРАВИТИСЯ» (2б);
Штрафи: не подання команди «СТРУНКО» перед початком виконання команд, порушення вимог щодо прийняття стройового положення - 1бал.
2.2.Повороти на місці «Ліво-РУЧ», «Право-РУЧ», «Кру-ГОМ» (2б);
Штрафи: не зберігається правильне положення корпусу при повороті у визначений бік, поворот не робиться на підборі і носку взуття,  згинаються ноги в колінах – 1 бал.
2.3.Похідний крок на місці (2б);
Штрафи: нога не піднімається на 15-20 см. від землі, не ставиться на землю від передньої частини стопи на всю підошву – 1бал;
рухи руками в такт кроку здійснюються з порушеннями – 1бал.
2.4.Розмикання і змикання строю(2б);
 Штрафи: не одночасно повертаються у вказаний бік зі збереженням правильного положення корпусу, не одночасно приставляють ногу і повертають голову, щоб бачити іншого учасника, який рухається за ним – 1  бал;
ті, що ідуть попереду, відриваються від тих, що ідуть позаду більше, ніж на дистанцію витягнутої руки,  розмикання проведено більш ніж на 1 крок –1 бал.
2.5.Перешикування строю з однієї шеренги в дві і навпаки(2б);
Штрафи: учасник не повертає голову до учасника, який стоїть ліворуч від нього, називаючи свій номер, а лівофланговий повернув голову (не повинен повертати) – 1бал;
другі номери не одночасно виходять на лінію перших, під час обох перешикувань проводиться рух руками – 1  бал;
за виконавчою командою другі номери не одночасно роблять лівою ногою крок назад,  приставляють праву ногу до лівої перед тим , як зробити крок праворуч, щоб стати позаду перших номерів – 1 бал.
3.Марш похідним кроком із виконанням  патріотичної пісні – 10 балів(5+5);
Штрафи: в строю не дотримуються інтервалу і дистанції - 1бал;
не одночасно починають рух з лівої ноги і рух руками -1 бал;
з постановкою лівої ноги на землю не почали співати (заспівали не всі)  -1 бал;
порушується рівняння в колонах (дистанція) -1 бал.
ІІ. Творче завдання (14 балів)
Час на виконання – до 3 хв.
Кількість учасників – 8 чол.
Умови: монолітний показ різноманітних елементів стройової підготовки у складі відділення(10б).
Команди подає командир відділення, сам не виконує стройових прийомів(2б).
Можливий музичний супровід  виступу команди запасними учасниками або керівниками.
Дотримання регламенту часу (2б).
Визначення результату: результат команди визначається з більшою сумою балів обох завдань. У випадку однакової суми балів у декількох команд – вище місце присуджується команді із кращим результатом: 1. «Творче завдання», 2. «Похідний крок з піснею». 

IІ. Смуга перешкод
Загальні умови проведення:
1.    Змагання проводяться на дистанції командна смуга перешкод.
2.    Довжина дистанції-до 400 м.
3.    Перепад висот-до 30 м.
4.    Етапи смуги розташовані в коридорі,промаркованому обмежувальною стрічкою.
5.    Початок та кінець кожного етапу обладнано контрольними лініями.
6.    Старт та фініш суміщені.
7.    Порядок старту визначається жеребкуванням.
8.    Стартовий інтервал до10 хв., остаточний інтервал буде вказаний перед стартом.
9.    Склад команди 6 осіб, втому числі не менше 2-х осіб протилежної статі, 7-й представник команди виконує роль бігунка, несе командну картку і не втручається в дії команди.                          
10.Команда прибуває на дистанцію за 10 хв. до старту.
11.Команда послідовно долає етапи та виконує технічні завдання.
12.Черговість подолання етапів буде повідомлено на нараді представників перед змаганнями.
13.На етапі транспортування потерпілого, умовно «потерпілий» обирається командою. Він не має права працювати на етапі і перестає бути «потерпілим» після виходу команди в безпечну зону.
14.Штрафи на дистанції ставляться за порушення подолання етапів відповідно до технічних Умов змагань. Невиконання умов – 10б за кожного учасника.
15.1 бал штрафу відповідає 30-ти секундам.
16.Результат команди на дистанції визначається за сумою часу подолання та штрафного часу за технічні помилки.
17.Вище місце посідають команди з меншим часовим результатом. У випадку однакового результату у декількох команд  вище місце присуджується команді з меншим технічним штрафом. Час подолання дистанції вимірюється з точністю до однієї десятої секунди.
Опис етапів та умови проходження

Ø  Транспортування «потерпілого» за допомогою жердин.
Ø  Довжина етапу до 100м. Команда повинна рухатись по промаркованому коридору. Жердини(2 шт.), полотно необхідне для транспортування «потерпілого», надаються суддівською колегією. Команда повинна організувати транспортування «потерпілого» за допомогою даного обладнання. Один учасник від команди лягає на килимок, і з цього моменту стає «потерпілим». Тоді 4 учасники підіймають килимок з потерпілим, а 5-ий учасник підтягує під нього ноші. Транспортують потерпілого четверо учасників команди, а 5-ий здійснює супроводження. В кінці етапу учасник перестає бути «потерпілим» в той момент, коли по закінченню транспортування ноші опускаються на землю у відведеному майданчику і «потерпілий» переміщений командою на суддівський килимок Травма «потерпілого» буде оголошена перед стартом. Етап обладнаний обмежувальними і контрольними лініями, килимками для «потерпілого» на старті і фініші етапу.
Штрафи: заступ обмежувальної лінії – 1б.; заступ за контрольну лінію – 1б.; рух поза обмежувальною лінією - 10 б.; падіння постраждалого - 10 б.; торкання «потерпілим» рельєфу будь-якою частиною тіла «потерпілого», а також торкання ложем рельєфу при транспортуванні «потерпілого» на ношах - 1 б.; «Потерпілий» надає допомогу (будь-які дії, що полегшують роботу учасникам команд) – 3б.; невірні дії супроводжуючого (супроводжуючий знаходиться на відстані, яка не дозволяє контролювати стан «потерпілого») - 3 б.
Ø  Подолання заболоченої ділянки за допомогою жердин. Жердини надаються суддівською колегією (довжина до 3,2 м., кількість 6 шт., довжина
опори - 1 м., діаметр опори - 0,2 - 0,3 м., відстань між опорами - 2,5 - 3 м., кількість прольотів - 7, довжина етапу до 20 м.). Команда долає етап по жердинах, які учасники вкладають на опори. Етап обладнаний обмежувальними і контрольними лініями, суддівськими жердинами і опорами.
Штрафи: заступ обмежувальної лінії - 1 б.; заступ за контрольну лінію - 1 б.; рух поза обмежувальною лінією - 10 б.; невірний рух по жердинах (перестрибування з опори на опору) - 3 б.; торкання рельєфу ногою, рукою (якщо інша нога знаходиться на жердині, лазі) - 1 б; падіння (падіння учасника під час руху по жердинах, опора двома ногами, руками на рельєф, або однією ногою, якщо інша нога знаходиться у повітрі, навантаження двома ногами або руками жердини, яка впала з однієї або двох опор) - 3 б.; невірне застосування жердини (учасник спирається жердиною у болото в рамках етапу) - 3 б.
Ø  Переправа через річку (яр) по колоді. Довжина етапу до 10 м. Учасники команди повинні подолати етап по колоді. Етап обладнаний суддівськими поручнями і контрольними лініями. На ділянці перешкоди може перебувати лише один учасник команди. Етап обладнаний колодою, суддівськими поручнями, обмежувальними і контрольними лініями.
Штрафи: заступ за контрольну лінію - 1 б.; рух поза обмежувальною лінією - 10 б; падіння - 6 б.; торкання «потерпілим» рельєфу будь-якою частиною тіла - 1 б, учасник, що впав із колоди повинен продовжити рух по колоді з того місця, де відбулося падіння, рух по рельєфу після падіння з колоди – 10 б.
Ø  Подолання заболоченої ділянки по купинах(довжина до 15 м, кількість купин - 11 шт., відстань між купинами до 1,5 м.). Команда повинна по купинах подолати заболочену ділянку. На ділянці перешкоди може перебувати лише один учасник команди. Етап обладнаний обмежувальними і контрольними лініями.
Штрафи: заступ обмежувальної лінії - 1 б.; заступ за контрольну лінію - 1 б.; рух поза обмежувальною лінією - 10 б.; торкання рельєфу ногою, рукою (якщо інша нога знаходиться на купині, лазі) - 1 б.; падіння (падіння учасника під час руху по купинах, опора двома ногами, руками на рельєф, або однією ногою, якщо інша нога знаходиться у повітрі) - 3 б, двоє учасників на ділянці перешкоди (порушення умов) – 10 б.
Ø  Транспортування потерпілого на плащ-накидці (у спальному мішку). Довжина етапу до 8 м. На початку етапу учасники розподіляються на 2 трійки, у кожній з яких один учасник стає «потерпілим», його транспортують напарники на плащ - накидці (у спальному мішку). Висота обмежувальної стрічки під якою транспортують «потерпілого» по визначеному коридору до 0,6 м. Етап обладнаний обмежувальною стрічкою, обмежувальним коридором і контрольними лініями.
Штрафи: торкання обмежувальної стрічки - 1 б.; заступ за контрольну лінію - 1 б.; заступ обмежувальної лінії - 1 б.; рух поза обмежувальною лінією - 10 б.; «Потерпілий» надає допомогу, будь-які дії, які полегшують роботу учаснику, що транспортує - 3 б.
Ø  Рух по-пластунськи (довжина до20 м.). Команда повинна по-пластунськи подолати ділянку даного етапу. Висота обмежувальної стрічки, під якою команда долає етап по-пластунськи до 0,4 м. Етап обладнаний обмежувальною стрічкою, обмежувальним коридором і контрольними лініями.
Штрафи: торкання верхньої обмежувальної стрічки - 1 б.; заступ обмежувальної лінії - 1 б.; заступ за контрольну лінію - 1 б.; рух поза обмежувальною лінією - 10 б.
Ø  Маятник. Довжина зони перешкоди - до 4 м. Команда повинна за допомогою маятника (вертикальної мотузки) подолати етап. Першому учаснику маятникову мотузку подає суддя. Торкання рельєфу в зоні перешкоди штрафується. Етап обладнаний маятниковою мотузкою, обмежувальним коридором і контрольними лініями.
Штрафи: заступ обмежувальної лінії - 1 б.; заступ за контрольну лінію - 1 б.; торкання рельєфу будь-якою частиною тіла – 1б; рух поза обмежувальною лінією - 10 б.; падіння - 3 б.
Ø  Метання м'ячика в ціль. Учасник отримує суддівський м'ячик вагою до 150 г. Підходить до контрольної лінії етапу. Виконує метання в «окоп» - квадрат зі стороною 1м, який знаходиться на відстані 10м. Кожен учасник має 1 спробу. За вдалу спробу учаснику нараховується 1 бонусний бал, який в підсумку знейтралізовує 1 штрафний бал. Якщо команда не має штрафних балів, то від часу подолання дистанції віднімається по 30 сек за кожен зароблений бонусний бал. Метання виконується способом із-за спини через плече. Етап обладнаний обмежувальним коридором і контрольною лінією.
Влученням вважається:
-        торкання м’яча  поверхні землі в зазначеній зоні, якщо воно було першим.
Штрафи:заступ за контрольну лінію - 1 б.

IІІ.Стрільба
Команди прибувають на стрільбу згідно графіка.
Заходи безпеки:
        Безпека під час проведення стрільби з пневматичної зброї вимагає чіткої організації, високої дисциплінованості всіх учасників стрільби.
        Щоб гарантувати безпеку учасникам змагань на місці проведення стрільби   
з а б о р о н я є т ь с я :
·       підходити до зброї, торкатись її, брати зброю на вогневому рубежі, заряджати зброю без дозволу керівника стрільби;
·       прицілюватись в мішені навіть незарядженою зброєю, якщо біля мішеней перебувають люди;
·       спрямовувати зброю вбік, або назад, а також у людей навіть коли вона незаряджена;
·       виносити заряджену зброю з лінії вогню;
·       залишати на лінії вогню заряджену зброю.
Зброю можна заряджати після команди керівника стрільби «До бою !».                  Стрільба відкривається за командою «Вогонь !» і припиняється після команди «Припинити вогонь !».
Умови проведення стрільби:
·       у цьому змаганні одночасно беруть участь 6 учасників команди, з них не менше 1-ї особи протилежної статі;
·       на вогневому рубежі підготовлено 6 напрямків для стрільби (6 мішеней та                      6 пневматичних гвинтівок);
·       цілі – круглі спортивні мішені, для стрільби з пневматичних гвинтівок;
·       відстань до цілей – 10 метрів;
·       діаметр мішені – 125 мм;
·       кількість кульок – 5 штук;
·       час на стрільбу – 5 хвилин для всієї команди (без пробних пострілів);
·       положення для стрільби – лежачи, з упору.
Інтервал часу між командами «До бою !» та «Припинити стрільбу !» становить 5 хвилин. Учасники змагань доповідають керівнику про завершення стрільби. Якщо команда відстріляється швидше то стрільба припиняється раніше.
За кількістю вибитих очок визначаються індивідуальні та командні результати. Перемагає та команда, яка набрала найбільшу кількість очок. При однакових результатах вище місце посідає команда, у якій одна з  дівчат  вибила більшу кількість очок.

ІV.«Рятівник»
Змагання «Рятівник» - змагання з надання першої долікарської допомоги та елементи рятувальних робіт.
          Час виконання – буде визначений напередодні.
          Кількість учасників – 8 чоловік, з них не менше 2-х осіб протилежної статі.
          Завдання складається з двох частин:
          1. Теоретичний тур - 1 учасник.
        Учаснику пропонуються тестові завдання (10 запитань, на які він дає письмові відповіді). Тематика:
          Правила надання першої допомоги при опіках, тепловому та сонячному ударах, відмороженнях, переохолодженні, ураженні електричним струмом, утопленні, тривалому здавленні окремих частин тіла, гострому болі в животі, отруєнні хімічними продуктами, їжею, грибами, ягодами, укусах отруйних змій, комах та павуків.
          2. Практичний тур -  6 учасників.
          Тур складається з 3-ох етапів – завдань.
І етап. Надання долікарської допомоги при пораненнях (накладання пов’язок -  2 учасники, один з них постраждалий).
№ з/п
Порядок виконання
Помилки, які знижують результат на один бал
1
Подбати про власну безпеку (одягнути гумові рукавички)
Діяти без засобів захисту
2
Надати потерпілому зручне положення
Не надано зручне положення
3
Не торкаючись рани, накласти на неї стерильну серветку
Торкатися поверхні рани руками
4
 Надійно  зафіксувати бинт вище або нижче рани(2-3 тури )
Ненадійно  зафіксований  бинт  (або) фіксується  на рані
6
Кожен наступний оберт бинта перекриває попередній  на половину  його ширини
Нерівномірно розподілені тури бинту
7
Пов'язка  надійно закриває рану
Пов’язка сповзає або надто стискає, ділянка рани проглядає з-під бинту
8
Завершити пов'язку, закріплюючи кінці бинта вище або нижче рани
Пов'язку завершують закріплюючи кінці на ділянці рани;кінці бинта ненадійно закріплені
9
Обирати  тип пов'язки відповідно до виду і місця поранення
Накладати пов’язку, яка не відповідає  виду та ділянці поранення

              Витратні матеріали – командні.
ІІ етап. Проведення реанімаційних заходів (2 учасники , завдання виконується на манекені). Один учасник визначає безпечність місця, ознаки життя постраждалого. Другий – викликає швидку допомогу та проводить реанімаційні заходи. Бригада повинна виконати не менше 5-и реанімаційних циклів.
№ з/п
Порядок виконання
Помилки, які знижують результат на один бал
1
Оглянути місце пригоди (що трапилось ,чи не має небезпеки)
Не оглянуто місце пригоди
2
Перевірити стан свідомості (звернутись до потерпілого із запитанням,потрусити за рамена)
Не перевірено стан свідомості
3
Покликати на допомогу оточуючих
Не покликано на допомогу
4
Забезпечити прохідність дихальних шляхів (провести ревізію та очистити ротову порожнину, закинути голову назад)
Не проведено ревізії рота, не закинуто голову назад
5
Визначити дихання (прикласти своє вухо до рота-носа потерпілого на 10секунд, дивитись чи рухається грудна клітка)
Не здійснено перевірки дихання
6
Викликати бригаду екстреної медичної допомоги (зателефонувати 103)
Не викликано
7
 Розпочати реанімаційні заходи:
а)натискання на грудну клітку
- стоячи на колінах, покласти основу долоні однієї руки на середину грудини перпендикулярно до неї;
-долоню другої руки покладіть зверху першої (перпендикулярно або «в замок»)
- пальці рук розміщені паралельно до ребер потерпілого;
- виконувати ритмічно 30 натискань (з частотою 100 натискань за 1 хвилину)
б)вдування повітря в рот потерпілого
- зафіксувавши голову потерпілого закинутою назад,на відкритий рот накласти серветку;
- затиснути ніс;
-  повністю охопити рот потерпілого своїми губами;
- виконати рівномірний видих протягом однієї  секунди, одночасно слідкуючи за підняттям грудної клітки після чого виконати другий видих; ( видихи повинні займати не більше 5-ти секунд)
Натискання проводяться усією кистю руки;
Руки відриваються від грудної клітки;
Руки знаходяться вище або нижче середини грудної клітки;
Неправильне положення рук;
Згинаються руки в ліктях;
Натискання виконуються неритмічно;
Виконується менше 30 натискань.


Не фіксується повторно голова потерпілого;
Не накладається серветка на рот потерпілого;
Не затиснено  носа;
Виконується надто сильний, або надто слабкий видих повітря потерпілому
Виконується менше, або більше 2-х видихів
                   
          Кожну помилку суддя фіксує у протоколі.
          Витратні матеріали – командні.
ІІІ етап. Надання долікарської допомоги при переломах. ( 3 чол.)
          Умови проходження:
№ з/п
Порядок виконання
Штрафи, (1 бал)
1
Провести огляд ділянки перелому
Не оглянуто ділянку перелому
2
Провести знеболюючі заходи
Не проведено знеболюючі заходи
3
Обрати відповідний засіб іммобілізації(шину)
Обрано невідповідний засіб іммобілізації (шина надто велика ,або-коротка)
4
Перед накладанням шини змоделювати її на собі,або на неушкодженій кінцівці потерпілого
Шина одразу  прилаштовується до травмованої кінцівки
5
Створити найбільш зручне для потерпілого положення переламаної кінцівки(відповідно ділянки перелому)
Створено незручне (невідповідне) для потерпілого положення переламаної кінцівки
6
Накласти шину поверх одягу або підкладки
Шину накладено на голу шкіру
7
Шину надійно зафіксувати в ділянці відповідних суглобів
Шину прибинтовано до травмованої кістки,однак суглоби не зафіксовано
8
В місцях кісткових  виступів підкладено м’який матеріал
В місцях кісткових виступів не має м’якої підкладки
          Кожну помилку суддя фіксує у протоколі.
           
          Витратні матеріали -командні.
          Визначення результатів: загальний результат етапу «Рятівник» визначається за найменшою сумою місць по двох турах (теоретичний + практичний).
          У випадку однакової суми місць у декількох команд вище місце присуджується команді з кращим результатом на етапі «Проведення реанімаційних заходів».

V. Неповне розбирання та складання автомата після його неповного розбирання. Спорядження магазина АК-74 патронами.
Кількість учасників команди – 5 (незалежно від статі).
Вид. Неповне розбирання та складання автомата після його неповного розбирання
Кількість учасників команди – 3 (незалежно від статі). Обладнання етапу: 3 столи, 3 автомати.
1. Умови виконання неповного розбирання автомата:автомат на столі (на килимку). Учасники знаходяться біля зброї. За командою «До розбирання автомата приступити!» здійснюють неповне розбирання автомата та доповідають «Готово!».
Час виконання завдання учасником  фіксується від подачі команди до доповіді учасника.
2. Умови виконання складання автомату після неповного розбирання:
за командою «До складання автомата приступити!» учасники, дотримуючись послідовності, складають автомат та доповідають «Готово!».
Час виконання завдання учасником  фіксується від подачі команди до доповіді учасника.
Порядок оцінювання: кожен учасник оцінюється по 12-бальній системі окремо за розбирання та складання автомата. Загальний бал учасника визначається як середнє арифметичне за розбирання та складання автомата.
Результат команди визначається  як сума балів всіх учасників команди.
У випадку однакової суми балів  командам присуджуються однакові місця.

Критерії оцінки
Неповне розбирання автомата
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Помилки, які знижують оцінку на один бал
Помилок немає
Не більше однієї помилки
Не більше двох помилок
Допущено більше двох помилок
1.Порушена послідовність розбирання автомата.
2.Перевірканаявності патрона в патроннику проведена при приєднаному магазині.
3.Неохайнорозкладеночастини автомата.
13 с
15 с
18 с
19 с
20 с
21 с
22 с
23 с
25 с
27 с
29 с
31 с
Складання автомату після неповного розбирання
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Помилки, які знижують оцінку на один бал
Помилок немає
Не більше однієї помилки
Не більше двох помилок
Допущено більше двох помилок
1.Порушена послідовність складання автомата.
2. Не зроблено спуск курка.
3. Запобіжник не встановлено у вихідне положення.
23 с
24 с
25 с
26 с
28 с
30 с
31 с
33 с
35 с
37 с
39 с
41 с

Вид. Спорядження магазина АК-74 патронами.
Кількість учасників команди – 2 (незалежно від статі)
Обладнання етапу:  магазин, 30 навчальних патронів.
Умови виконання спорядження магазину патронами:
Етап виконується кожним учасником індивідуально. Для спорядження
магазина патронами треба взяти магазин у ліву руку горловиною опуклою
стороною вгору і вліво, а в праву руку - патрони кулями до мізинця так, щоб дно
гільзи трохи височіло над великим і вказівним пальцями. Утримуючи магазин з
невеликим нахилом вліво, натиском великого пальця вкладати патрони по
одному під загини бічних стінок дном гільзи до задньої стінки магазину.
Учасник, стоячи на колінах, за командою судді «До спорядження магазину
приступити!!» здійснює спорядження магазину та по готовності доповідає «Готово!»
Час виконання завдання фіксується від подачі команди до доповіді учасника.
Визначення результатів.
Результат учасника  визначається за часом виконання завдання (з точністю до 0,1 секунди).
Результат команди визначається сумою результатів 2-х учасників.
Місця команд визначаються за меншим результатом. У випадку однакових результатів у декількох команд вище місце присуджується команді з кращим результатом одного  із учасників.

Визначення результатів етапу.
Результат команди у етапі визначається за сумою місць у двох видах.
Місця визначаються за меншою сумою. У випадку однакових результатів у декількох команд вище місце присуджується команді, яка має вище місце у виді «Неповне розбирання та складання автомата після його неповного розбирання».
VІ.Конкурсний вид
Військово-історичний конкурс «Відун»
«Відун» - інтелектуальні змагання з історії України, українських військових формувань різних епох.
У конкурсі бере участь 6 чоловік, з них не менше 1 особи протилежної статі.
Перед початком конкурсу команди отримують інструкції по його проведенню та пояснення критеріїв оцінювання.
Кожен учасник команди вибирає 1 з 20 конвертів, у якому вкладено бланк, з надрукованими 5 конкурсними питаннями, відповідь на які слід дати письмову відповідь.
Час для виконання завдання  – 6 хв.
Результат команди (місце) у виді  визначається за  сумою балів, набраних  всіма учасниками. За правильну відповідь команда отримує 1 бал, за неповну відповідь – 0,5 бала, неправильну відповідь – 0 балів. При рівній сумі балів, вище місце займає команда з меншим часовим результатом.
При підборі конкурсних питань використано шкільні підручники з історії України.
У випадку однакової суми балів у декількох команд вище місце присуджується команді з кращим результатом: 1) дівчини, 2) командира.
Примітка:команда (учасники) можуть бути зняті зі змагань або з дистанції за рішенням ГСК за:
Ø несвоєчасну явку на старт;
Ø використання сторонньої допомоги, за винятком медичної, або за дії, що заважали учасникам іншої команди під час виступу;
Ø псування або навмисну зміну перешкод або облаштування дистанції;
Ø втрату спорядження, необхідного за вимогами безпеки;
Ø неспортивну або неетичну поведінку;
Ø дії, які викликають небезпеку для учасників, суддів та глядачів;
Ø травми або захворювання учасника, що вимагають кваліфікованої медичної допомоги (за вимогою лікаря змагань або служби безпеки);
Ø порушення правил охорони природи, пам’яток історії та культури;
Ø  непідготовленість до змагань за визначенням головного судді.
Умови проведення дитячо-юнацької
 військово-патріотичної гри «Джура»
(молодша вікова група, 6-8 класи)

І. Стройовий впоряд
Час на виконання – до 2 хв.
Кількість учасників – 8 чол. (з них не менше 2-х осіб протилежної статі)
1. Оцінка зовнішнього вигляду (здійснюється перед маршем) – 6 балів (однострій(4б), взуття(2б)).
2. Марш похідним кроком (12 балів):
- марш похідним кроком із виконанням  патріотичної пісні – 12 балів(6+6).
Штрафи
1.  Нестатутні команди командира (1 бал);
2. Неправильний рух руками (1бал);
3. Опущена голова (1 бал);
4. Рух не в ногу (1бал);
5. Недотримання дистанції (1 бал);
6. Відсутність рівняння (1 бал)
Команди подає командир відділення.
Визначення результату: результат команди визначається за більшою сумою балів обох завдань. У випадку однакової суми балів  командам присуджуються однакові місця (середньоарифметичне значення).

ІІ. Стрільба.
Команди прибувають на стрільбу згідно графіка.
Заходи безпеки:
Безпека під час проведення стрільби з пневматичної зброї вимагає чіткої організації, високої дисциплінованості всіх учасників стрільби.
Щоб гарантувати безпеку учасникам змагань на місці проведення стрільби   
з а б о р о н я є т ь с я :
·                 підходити до зброї, торкатись її, брати зброю на вогневому рубежі, заряджати зброю без дозволу керівника стрільби;
·                 прицілюватись в мішені навіть незарядженою зброєю, якщо біля мішеней перебувають люди;
·                 спрямовувати зброю вбік, або назад, а також у людей навіть коли вона незаряджена;
·                 виносити заряджену зброю з лінії вогню;
·                 залишати на лінії вогню заряджену зброю.
Зброю можна заряджати після команди керівника стрільби «До бою !».                  Стрільба відкривається за командою «Вогонь !» і припиняється після команди «Припинити вогонь !».
Умови проведення стрільби:
·       у цьому змаганні одночасно беруть участь 4 учасники команди ( з них не менше  1 –ї особи протилежної статі);
·       на вогневому рубежі підготовлено 4 напрямки для стрільби (4 мішені та                      4 пневматичні гвинтівки);
·       цілі – круглі спортивні мішені, для стрільби з пневматичних гвинтівок;
·       відстань до цілей – 10 метрів;
·       діаметр мішені – 125мм;
·       кількість кульок – 5 штук;
·       час на стрільбу – 5 хвилини для всієї команди;
·       положення для стрільби – лежачи, з упору.
Інтервал часу між командами «До бою !» та «Припинити стрільбу !» становить 5 хвилин. Учасники змагань доповідають керівнику про завершення стрільби. Якщо команда відстріляється швидше, то стрільба припиняється раніше.
За кількістю вибитих очок визначаються індивідуальні та командні результати. Перемагає та команда, яка набрала найбільшу кількість очок. При однакових результатах вище місце посідає команда:
а)за кращим результатом дівчини;
б) за кращим результатом одного з юнаків.
IІІ. Смуга перешкод.
Загальні умови проведення:
18.Змагання проводяться на дистанції командна смуга перешкод.
19.Довжина дистанції- до 400 м.
20.Перепад висот- до 30 м.
21.Етапи смуги розташовані в коридорі, промаркованому обмежувальною стрічкою.
22.Початок та кінець кожного етапу обладнано контрольними лініями.
23.Старт та фініш суміщені.
24.Порядок старту визначається жеребкуванням.
25.Стартовий інтервал до 10 хв., остаточний інтервал буде вказаний перед стартом.
26.Склад команди 6 осіб, в тому числі не менше 2-х осіб протилежної статі, 7-й представник команди виконує роль бігунка, несе командну картку і не втручається в дії команди.                          
27.Команда прибуває на дистанцію за 10 хв. до старту.
28.Команда послідовно долає етапи та виконує технічні завдання.
29.Черговість подолання етапів буде повідомлено на нараді представників перед змаганнями.
30.На етапі транспортування потерпілого, умовно «потерпілий» обирається командою. Він не має права працювати на етапі і перестає бути «потерпілим» після виходу команди в безпечну зону.
31.Штрафи на дистанції ставляться за порушення подолання етапів відповідно до  Умов змагань. Невиконання умов – 10б за кожного учасника.
32.1 бал штрафу відповідає 30 секундам.
33. Результат команди на дистанції визначається за сумою часу подолання дистанції та штрафного часу за помилки.
34.Вище місце посідають команди з меншим часовим результатом. При рівності результатів вище місце посідає команда з меншим технічним штрафом. Час подолання дистанції вимірюється з точністю до однієї десятої секунди.
                                 Опис етапів та умови проходження
Дистанції «Командна смуга перешкод» гри «Джура»

Ø  Транспортування «потерпілого» за допомогою жердин.
Ø  Довжина етапу до 100м. Команда повинна рухатись по промаркованому коридору. Жердини(2 шт.), полотно необхідне для транспортування «потерпілого», надаються суддівською колегією. Команда повинна організувати транспортування «потерпілого» за допомогою даного обладнання. Один учасник від команди лягає на килимок, і з цього моменту стає «потерпілим». Тоді 4 учасники підіймають килимок з потерпілим, а 5-ий учасник підтягує під нього ноші. Транспортують потерпілого четверо учасників команди, а 5-ий здійснює супроводження. В кінці етапу учасник перестає бути «потерпілим» в той момент, коли по закінченню транспортування ноші опускаються на землю у відведеному майданчику і «потерпілий» переміщений командою на суддівський килимок Травма «потерпілого» буде оголошена перед стартом. Етап обладнаний обмежувальними і контрольними лініями, килимками для «потерпілого» на старті і фініші етапу.
Штрафи: заступ обмежувальної лінії – 1б.; заступ за контрольну лінію – 1б.; рух поза обмежувальною лінією - 10 б.; падіння постраждалого - 10б.;
торкання «потерпілим» рельєфу будь-якою частиною тіла «потерпілого», а також торкання ложем рельєфу при транспортуванні «потерпілого» на ношах - 1 б.; «Потерпілий» надає допомогу (будь-які дії, що полегшують роботу учасникам команд) – 3б.; невірні дії супроводжуючого (супроводжуючий знаходиться на відстані, яка не дозволяє контролювати стан «потерпілого») - 3 б.
Ø  Подолання заболоченої ділянки за допомогою жердин. Жердини надаються суддівською колегією (довжина до 3,2 м., кількість 6 шт., довжина
опори 1м.,- діаметр опори - 0,2 - 0,3 м., відстань між опорами - 2,5 - 3 м., кількість прольотів - 7, довжина етапу до 20 м.). Команда долає етап по жердинах, які учасники вкладають на опори. Етап обладнаний обмежувальними і контрольними лініями, суддівськими жердинами і опорами.
Штрафи: заступ обмежувальної лінії - 1 б.; заступ за контрольну лінію - 1 б.; рух поза обмежувальною лінією - 10 б.; невірний рух по жердинах (перестрибування з опори на опору) - 3 б.; торкання рельєфу ногою, рукою (якщо інша нога знаходиться на жердині, лазі) - 1 б; падіння (падіння учасника під час руху по жердинах, опора двома ногами, руками на рельєф, або однією ногою, якщо інша нога знаходиться у повітрі, навантаження двома ногами або руками жердини, яка впала з однієї або двох опор) - 3 б.; невірне застосування жердини (учасник спирається жердиною у болото в рамках етапу) - 3 б.
Ø  Переправа через річку (яр) по колоді. Довжина етапу до 10 м. Учасники команди повинні подолати етап по колоді. Етап обладнаний суддівськими поручнями і контрольними лініями. На ділянці перешкоди може перебувати лише один учасник команди. Етап обладнаний колодою, суддівськими поручнями, обмежувальними і контрольними лініями.
Штрафи: заступ за контрольну лінію - 1 б.; рух поза обмежувальною лінією -  10 б; падіння - 6 б.; торкання «потерпілим» рельєфу будь-якою частиною тіла - 1 б, учасник, що впав із колоди повинен продовжити рух по колоді з того місця, де відбулося падіння, рух по рельєфу після падіння з колоди – 10 б.
Ø  Подолання заболоченої ділянки по купинах (довжина до 15 м, кількість купин - 11 шт., відстань між купинами до 1,5 м.). Команда повинна по купинах подолати заболочену ділянку. На ділянці перешкоди може перебувати лише один учасник команди. Етап обладнаний обмежувальними і контрольними лініями.
Штрафи: заступ обмежувальної лінії - 1 б.; заступ за контрольну лінію - 1 б.; рух поза обмежувальною лінією - 10 б.; торкання рельєфу ногою, рукою (якщо інша нога знаходиться на купині, лазі) - 1 б.; падіння (падіння учасника під час руху по купинах, опора двома ногами, руками на рельєф, або однією ногою, якщо інша нога знаходиться у повітрі) - 3 б, двоє учасників на ділянці перешкоди (порушення умов) – 10 б.
Ø  Рух по-пластунськи (довжина до20 м.). Команда повинна по-пластунськи подолати ділянку даного етапу. Висота обмежувальної стрічки, під якою команда долає етап по-пластунськи до 0,4 м. Етап обладнаний обмежувальною стрічкою, обмежувальним коридором і контрольними лініями.
Штрафи: торкання верхньої обмежувальної стрічки - 1 б.; заступ обмежувальної лінії - 1 б.; заступ за контрольну лінію - 1 б.; рух поза обмежувальною лінією - 10 б.
Ø  Маятник. Довжина зони перешкоди - до 4 м. Команда повинна за допомогою маятника (вертикальної мотузки) подолати етап. Першому учаснику маятникову мотузку подає суддя. Торкання рельєфу в зоні перешкоди штрафується. Етап обладнаний маятниковою мотузкою, обмежувальним коридором і контрольними лініями.
Штрафи: заступ обмежувальної лінії - 1 б.; заступ за контрольну лінію - 1 б.; торкання рельєфу будь-якою частиною тіла – 1б; рух поза обмежувальною лінією - 10 б.; падіння - 3 б.
Ø  Метання м'ячика в ціль. Учасник отримує суддівський м'ячик вагою до 150 г. Підходить до контрольної лінії етапу. Виконує метання в «окоп»- це квадрат зі стороною 1м, який знаходиться на відстані10м. Кожен учасник має 1 спробу. За вдалу спробу учаснику нараховується 1 бонусний бал, який в підсумку знейтралізовує 1 штрафний бал. Якщо команда не має штрафних балів, то від часу подолання дистанції віднімається по 30 сек за кожен зароблений бонусний бал. Метання виконується способом із-за спини через плече. Етап обладнаний обмежувальним коридором і контрольною лінією.
Влученням вважається:
-        торкання  м’яча  поверхні землі в зазначеній зоні, якщо воно було першим.
Штрафи: заступ за контрольну лінію - 1 б.
ІV. Рятівник.
Змагання «Рятівник» - змагання з надання першої долікарської допомоги та елементи рятувальних робіт.
          Час виконання –  (орієнтовно заданий час - 5 хвилин). У випадку закінчення заданого часу робота учасника припиняється. Час роботи кожного учасника фіксується з точністю до однієї секунди.
          Кількість учасників – 3чол., із них не менше 1-ї особи протилежної статі.
          Кожному учаснику пропонуються тестові завдання (5 запитань, на які вони дають письмові відповіді).
          Орієнтовний перелік запитань з курсу «Основи здоров’я» 6-8 клас:
      Принципи безпечної життєдіяльності, профілактика соціально небезпечних захворювань, правила надання першої допомоги при опіках, пораненнях, ураженні електричним струмом, відмороженнях, отруєннях харчовими продуктами.
За кожну правильну відповідь учаснику нараховується 1 бал. Результат команди (місце) визначається за  більшою сумою набраних командою балів. У випадку однакового результату   вище місце посідає команда з меншим часовим результатом.
V.  Конкурсний вид. «Топографічна підготовка»
Виступає 2 учасники від команди (незалежно від статі).
Час виконання 50хвилин.
Максимальна  сума балів, яку може набрати команда – 35.
Учасники отримують завдання 3-х видів, які  вони виконують  спільно.
а)- «Розпізнавання топографічних знаків». Учасники мають правильно і чітко розпізнати на топографічній карті 10 топографічних знаків і записати їх у таблицю. За кожен правильно записаний топографічний знак (з його характеристикою) учасники отримують 1 бал, за неповну відповідь 0,5 бала.
б) - «Зображення топографічних знаків». Учасники мають правильно відтворювати умовними знаками (графічними, літерними, цифровими та кольоровими позначеннями)10 топографічних знаків, з повного переліку, що є у вказаному нижче практикумі. За кожен правильно відображений топографічний знак учасники отримують1 бал, за недостатньо відтворений знак 0,5 бала.
До завдання а, б:
За основу взято топографічні знаки із посібника «Практичні роботи з географії: практикум для 8 класу/ Г.В. Думанська, Т.Г.Назаренко.- Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2011.
в)-«Відкладання азимутального ходу на карті». Учасники отримують топографічну карту. На топокарті зображена початкова точка (старт), задані азимути і відстані на наступні контрольні пункти. Учасники повинні прокласти ходовий шлях по контрольних точках і визначити точку фінішу. Проміжні контрольні точки наносяться на топокарту.
Кількість контрольних точок –5.
Результат визначається за кількістю правильно нанесених контрольних точок і фінішу. Відхилення від контрольних точок в радіусі 0-3 мм – 2бали, 3-5мм – 1 бал, більше 5мм – 0балів; фінішу – 0-3мм -5 балів, 3-5 мм – 3бали, більше 5мм – 0балів.
Результат команди (місце) визначається за більшою сумою балів, набраних учасниками. При рівній сумі балів вище місце посідає команда, яка має кращий результат за «Відкладання азимутального ходу на карті».
Примітка:Команда (учасники) можуть бути зняті зі змагань або з дистанції за рішенням ГСК за:
Ø несвоєчасну явку на старт;
Ø використання сторонньої допомоги, за винятком медичної, або за дії, що заважали учасникам іншої команди під час виступу;
Ø псування або навмисну зміну перешкод або облаштування дистанції;
Ø втрату спорядження, необхідного за вимогами безпеки;
Ø неспортивну або неетичну поведінку;
Ø дії, які викликають небезпеку для учасників, суддів та глядачів;
Ø травми або захворювання учасника, що вимагають кваліфікованої медичної допомоги (за вимогою лікаря змагань або служби безпеки);
Ø порушення правил охорони природи, пам’яток історії та культури;
Ø непідготовленість до змагань за визначенням головного судді.

Головна суддівська колегія
                                                         


Додаток  № 4
до наказу управління освіти і науки
                                                                                 від  03.03.2020 № 76


ГРАФІК
проведення видів змагань дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

22 квітня 2020 року (14.30 парк «Топільче» Козацький острівець) - урочисте відкриття дитячо-юнацької  військово-патріотичної  гри  «Сокіл» («Джура»)
Відповідальні: Миханчук С.М.,  Даценко М.М., Бондар В.І., Натуркач С.Є.,               Нюня Т.Л., директори ЗЗСО.
«Сокіл»
23 квітня 2020 року о 12. 00 год. – ТЗОШ №20
Види змагань: «Стройовий впоряд»,«Стрільба з пневматичної гвинтівки», «Розбирання та збирання автомата. Спорядження магазина АК-74 патронами», «Рятівник», «Відун».
Відповідальні: Старші видів:  Чарторинська О. Я., Натуркач С. Є. Воробій В. С., Шабдінов В.І., Лобач В.В., Підколодний  М. В.,   Кватира І.П.,  Вівчар А. Д.

         27 квітня 2020 року о 12.00 год.  – парк «Топільче»

Вид змагань:«Смуга перешкод»
Відповідальні: Білоус П. М., Білоус К. А.
Порядок старту:
12.00- команди (ТУГ,ТНВК ШПЛ№2,ТСШ№3,ТЗОШ№4, ТСШ№5, ТНВК ШЛ №6, ТСШ №7, ТЗОШ №8, ТНВК №9, ТЗОШ №10);
13.30–команди(ТЗОШ№11,ТНВКШКЙ.Сліпого,ТНВКШЛ№13,ТЗОШ №14, ТНВК №15, ТЗОШ №16, ТСШ №17, ТЗОШ №18, ТЗОШ №19, ТЗОШ №20);
15.00 – команди ( ТЛ №21 СМШ, ТЗОШ №22, ТЗОШ №23, ТЗОШ №24, ТЗОШ №25, ТЗОШ №26, ТЗОШ №27, ТЗОШ №28, ТСШ №29, ТЗОШ №30, ТКГ, ТТЛ, Галицький коледж, ПЛ).Змагання «Стройовий впоряд», «Стрільба з пневматичної гвинтівки», «Розбирання та збирання автомата»,  «Рятівник»  проводиться згідно графіка

час
команди
час
команди
час
команди
12.00
Укр. гімназія  СВ, С
12.40
ТСШ № 7       СВ, С
13.20
ТНВК  № 13 СВ, С
12.00
ТЗОШ № 2      А+СМ
12.40
ТЗОШ № 8     А+СМ
13.20
ТЗОШ № 14 А+СМ
12.00
ТСШ № 3        Р
12.40
ТНВК № 9     Р
13.20
ТНВК № 15 Р
12.20
ТЗОШ № 4     СВ, С
13.00
ТЗОШ № 10   СВ, С
13.40
ТЗОШ № 16 СВ,С
12.20
ТСШ № 5        А+СМ
13.00
ТЗОШ № 11   А+СМ
13.40
ТСШ   № 17 А+СМ
12.20
ТНВК № 6       Р
13.00
ТНВК№ 12     Р
13.40
ТЗОШ № 18 Р
час
команди
час
команди
час
команди
14.00
ТЗОШ № 19 СВ, С
14.40
ТЗОШ № 25 СВ, С
15.20
Кл. гімназія СВ, С
14.00
ТЗОШ № 20 А+СМ
14.40
ТЗОШ № 26 А+СМ
15.20
Тех. Ліцей   А+СМ
14.00
ТЛ № 21 СМШ Р
14.40
ТЗОШ № 27 Р
15.20
ГК                Р
14.20
ТЗОШ № 22 СВ, С
15.00
ТЗОШ № 28 СВ, С
15.40
Резервний час
14.20
ТЗОШ № 23 А+СМ
15.00
ТСШ   № 29 А+СМ
15.40
14.20
ТЗОШ № 24 Р
15.00
Пед.ліцей
15.40

Примітка : буквами СВ, С, А, Р позначено види змагань СВ – стройовий впоряд;
С – «Стрільба»; А -  «Розбирання автомата Калашнікова»; Р – «Рятівник», СМ – спорядження магазина АК-74 патронами». 
            Три команди,  у яких  в графіку визначений  однаковий час початку видів змагань в
межах 20 хвилин повинні  пройти всі три види змагань за коловою системою.
Змагання   «Відун» проводиться в навчальному класі після проходження всіх    
                    попередніх етапів командами учасниками

«Джура»
24 квітня 2020 року о 12.00 год. – ТЗОШ №20
Вид змагань :«Стройовий впоряд», «Стрільба з пневматичної гвинтівки», «Рятівник», «Топографія».
Відповідальні: Старші судді, Бондар В. І., Чарторинська О. Я., Натуркач С. Є. Воробій В. С., Шабдінов В. І., Лобач В.В.,  Підколодний  М. В.,Вітрук О. М.

28 квітня 2020 року о 12.00 год.    парк «Топільче»
Вид змагань:   «Смуга перешкод»   
Відповідальні: Білоус П. М., Білоус К. А.
Графік проведення:
12.00- команди (ТУГ,ТНВК ШПЛ№2,ТСШ№3,ТЗОШ№4, ТСШ№5, ТНВК ШЛ №6, ТСШ №7, ТЗОШ №8, ТНВК №9, ТЗОШ №10);
13.30–команди(ТЗОШ№11,ТНВКШКЙ.Сліпого,ТНВКШЛ№13,ТЗОШ №14, ТНВК №15, ТЗОШ №16, ТСШ №17, ТЗОШ №18, ТЗОШ №19, ТЗОШ №20);
15.00 – команди ( ТЛ №21 СМШ, ТЗОШ №22, ТЗОШ №23, ТЗОШ №24, ТЗОШ №25, ТЗОШ №26, ТЗОШ №27, ТЗОШ №28, ТСШ №29, ТЗОШ №30, ТКГ, ТТЛ, Галицький коледж).

Змагання «Стройовий впоряд», «Стрільба з пневматичної гвинтівки»,  «Рятівник»  проводиться згідно графіка

час
команди
час
команди
час
команди
12.00
Укр. гімназія  СВ
12.40
ТСШ № 7       СВ
13.20
ТНВК  № 13 СВ
12.00
ТЗОШ № 2      С
12.40
ТЗОШ № 8     С
13.20
ТЗОШ № 14 С
12.00
ТСШ № 3        Р
12.40
ТНВК № 9     Р
13.20
ТНВК № 15 Р
12.20
ТЗОШ № 4     СВ
13.00
ТЗОШ № 10   СВ
13.40
ТЗОШ № 16 СВ
12.20
ТСШ № 5        С
13.00
ТЗОШ № 11   С
13.40
ТСШ № 17   С
12.20
ТНВК № 6       Р
13.00
ТНВК№ 12     Р
13.40
ТЗОШ № 18 Р
час
команди
час
команди
час
команди
14.00
ТЗОШ № 19 СВ
14.40
ТЗОШ № 25 СВ
15.20
Кл. гімназія СВ
14.00
ТЗОШ № 20 С
14.40
ТЗОШ № 26 С
15.20
Тех. Ліцей  С
14.00
ТЛ № 21 СМШ Р
14.40
ТЗОШ № 27 Р
15.20
ГК                Р
14.20
ТЗОШ № 22 СВ
15.00
ТЗОШ № 28 СВ
15.40
ЗОШ Кобзарівка
14.20
ТЗОШ № 23 С
15.00
ТСШ № 29 С
15.40
ЗОШ Чернихів
14.20
ТЗОШ № 24 Р
15.00
ТЗОШ №30 Р
15.40
ЗОШ Курівці

Примітка : буквами СВ, С, Р позначено види змагань СВ – «Стройовий впоряд»;
С - «Стрільба з пневматичної зброї»; Р – «Рятівник». 
            Три команди,  у яких  в графіку визначений  однаковий час початку видів змагань в
межах 20 хвилин повинні  пройти всі три види змагань за коловою системою.
                     Змагання   «Топографія» проводиться в навчальному класі після проходження всіх    
                     попередніх етапів командами учасниками


30 квітня 2020 року о 14.00 год. – парк «Топільче» Козацький острівець – урочисте закриття    дитячо-юнацької військово-патріотичної дитячоїгри «Сокіл» («Джура») - присутні всі команди.

Відповідальні: Миханчук С.М.,  Каразія І.Ю., Бондар В. І., Даценко М. М.,                   Нюня Т. Л., директори ЗЗСО.