середу, 18 березня 2020 р.


УПРАЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ  ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЄДНАНИЙ МІСЬКИЙ
ВІЙСЬКОВИЙ КОМІСАРІАТ


НАКАЗ

28 січня 2020                                                                                    33/ 20 агд

Про проведення у 2019-2020 навчальному році
навчально-польових зборів (занять у лікувально-
оздоровчому закладі) із предмета «Захист Вітчизни»
у   закладах загальної середньої освіти
Тернопільської міської територіальної громади


Відповідно до Положення про допризовну підготовку юнаків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2000 р. № 1770, навчальної програми предмета «Захист Вітчизни», листа МОН України від 01.07.2019 № 1/11-5966 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році», спільного наказу управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації від 03.09.2019 р. № 206-од та Тернопільського обласного військового комісаріату від 11.09.2019 р. № 121 «Про підсумки викладання предмета «Захист Вітчизни» у закладах загальної середньої освіти у 2018/2019 навчальному році та завдання на 2019/2020 навчальний рік», спільного наказу управління освіти і науки ТОДА та Тернопільського обласного військового комісаріату від 27.01.2020 р. № 18-од/39 агд  «Про проведення у  2019/2020 навчальному  році навчально-польових зборів (занять у лікувально-оздоровчому закладі) із предмета «Захист Вітчизни» у закладах загальної середньої освіти»,  з метою закріплення знань, умінь і практичних навиків, набутих учнями на заняттях з предмета «Захист Вітчизни»,
            
НАКАЗУЄМО :

1.  Затвердити план заходів управління освіти і науки Тернопільської міської ради та Тернопільського об’єднаного міського військового комісаріату з підготовки та проведення навчально-польових зборів (додаток № 1).
2.  Керівником навчально-польових зборів призначити директора Тернопільської школи допризовної підготовки Бондаря В.І., керівником занять для дівчат на базі Тернопільського державного медичного університету ім. І. Горбачевського призначити заступника директора з навчально-виховної роботи Тернопільської школи допризовної підготовки Чарторинську О.Я.
3.  Директору Тернопільської школи допризовної підготовки Бондарю В.І. :   
3.1. Організувати проведення триденних навчально-польових зборів з юнаками 11-х класів  закладів загальної середньої освіти на навчальній базі ТШДП, ТЗОШ №20, ТЗОШ №22, в/ч А-3215 з 03 лютого по 15 травня 2020 року.
3.2. Відпрацювати і до 25 січня 2019 року подати в управління освіти і науки  Тернопільської міської ради план проведення навчально-польових зборів, передбачивши виконання вправи бойової  стрільби з автомата Калашникова, першої та другої навчальних вправ з метання  ручних гранат, ознайомлення з озброєнням та бойовою технікою військової частини,  графік проведення стрільб.
3.3. 03.02.2020 року провести з учителями предмета «Захист Вітчизни» інструктивно-методичні заняття з питань організації і проведення навчально-польових зборів. Особливу увагу звернути на дотримання заходів безпеки під час проведення зборів.
3.4. До 01.06.2020 року підготувати і подати в управління освіти і науки розширений звіт про стан допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді за 2019/2020 навчальний рік з включенням до нього інформації про результати проведення навчально-польових зборів (у тому числі ТЗОШ № 22, ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Кобзарівка, ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Чернихів)  у довільній формі.
3.5. Про результати проведення навчально-польових зборів з учнями 11-х класів до 01.06.2020 року за встановленою формою (додаток № 2) доповісти управлінню освіти і науки Тернопільської міської ради, Тернопільському об’єднаному міському військовому комісаріату.
4.Директорам загальної середньої освіти ТЗОШ І-ІІІ ступенів №22,   ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Кобзарівка, ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Чернихів забезпечити участь у проведенні навчально-польових зборів учителів «Захисту Вітчизни» та учнів 11-х класів.
5.Медичне забезпечення під час проведення навчально-польових зборів (занять у лікувально-оздоровчому закладі) покласти на директора ТШДП Бондаря В.І., заступника директора ТШДП Чарторинську О.Я., директорів ТЗОШ № 22 Климчука О.А.,  ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Кобзарівка Озерчук С.В., ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Чернихів Різник О.Р.
6.Директорам  закладів загальної середньої освіти:
6.1. Провести збори батьків учнів 11-х класів з питання організації та проведення навчально - польових зборів.
6.2. Провести інструктажі з учнями з питань дотримання правил безпеки життєдіяльності під час проведення навчально-польових зборів, доїзду до місця їх проведення (с. Біла) та у зворотньому напрямку.
6.3. Забезпечити згідно нормативних вимог (1 педпрацівник на 10 учнів) супровід учнів 11-х класів та   їх  своєчасне підвезення (згідно  графіка   стрільб) від навчального закладу  до місця проведення навчально-польових зборів (с. Біла) та у зворотньому напрямку до навчального закладу відповідальними педагогічними працівниками.
6.4. Підготувати і до 01.06.2020 року подати в управління освіти звіт про стан військово-патріотичного виховання молоді за 2019/2020 навчальний рік.
7. Методисту ТКМЦ НОІМ Даценку М.М. надати методичну допомогу школі допризовної підготовки, ТЗОШ  №22, ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Кобзарівка, ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Чернихів в організації та проведенні триденних навчально-польових зборів, у підготовці звітних матеріалів та інформуванні загальноосвітніх навчальних закладів з даного питання.
8. Відповідальність за організацію та проведення триденних навчально-польових зборів юнаків 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів міста покласти на директора школи допризовної підготовки Бондаря В.І. та директорів  ТЗОШ № 22 Климчука О.А., ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Кобзарівка Озерчук С.В., ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Чернихів Різник О.Р.
9. Відповідальність за підготовку і проведення стрільб з автомата Калашникова бойовими патронами під час проведення навчально-польових зборів у травні 2020 року  покласти на заступника війського комісара з територіальної оборони майора Олексюка В.П.
10. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника управління освіти і науки-начальника відділу дошкільної, середньої та позашкільної освіти Сум І.М. та  заступника війського комісара з територіальної оборони майора Олексюка В.П.

Даценко Микола Миколайович,  520003, 0979791059
Олексюк Володимир Петрович, 435819, 0984038781


                      

Додаток № 1
                      до спільного наказу
                 управління освіти і науки
             Тернопільської міської ради та
                                                                                                    Тернопільського ОМВК
від  28.01.2020  № 32/ 20 агд

П  Л  А  Н
заходів управління освіти і науки  Тернопільської міської ради та Тернопільського об’єднаного міського військового комісаріату з підготовки до проведення
навчально-польових зборів (занять у лікувально-оздоровчому закладі) з предмета «Захист Вітчизни» з учнями 11-х класів
  закладів загальної середньої освіти Тернопільської міської територіальної громади
з/п
Заходи
Терміни
 проведення
Відповідальні
1
Уточнення термінів та місць проведення три-денних навчально-польових зборів в Терно-пільській школі допризовної підготовки  ТЗОШ № 22, ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Кобзарівка, ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Чернихів

до 01.02
Даценко М.М.
Бондар В.І.
2
Погодження з військовою частиною А-3215
питання щодо організації стрільб з учнями 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Тернополя

до 01.04

Данилюк С.М.
Бондар В.І.
3
Підготувати проект рішення виконавчого комітету міської ради «Про проведення у 2018/2019 н.р. навчально-польових зборів учнів 11-х класів»
до 03.02
Вівчар А.Д.
Даценко М.М.
4
Проведення інструктивно-методичних занять з питань організації та проведення навчально-польових зборів з викладачами «Захисту Вітчизни» та   директорами  ЗЗСО.

до 05.02
Похиляк О.П.
Сум І.М.
Даценко М.М.
Данилюк С.М.
Бондар В.І.
5
Відпрацювати і затвердити план заходів з підготовки та проведення навчально-польових зборів в м. Тернополі.

до 05.02
Тернопільський ОМВК,
управління освіти
6
Перевірити готовність навчально-матеріальної бази, що буде використовуватись при проведенні навчально-польових  зборів.

до 05.02
Данилюк С.М.
Бондар В.І.
7
Підготувати план  проведення практичних занять з дівчатами 11-х класів на базі ТДМУ ім. І.Горбачевського.

до 03.02
Чарторинська О.Я.
8
Провести збори батьків учнів 11-х класів з питань дотримання правил безпеки життєдіяльності під час проведення навчально-польових зборів.

до 05.02
Керівники навчальних закладів

9
Погодити з транспортними організаціями та ДАІ УМВС порядок перевезення учнів до місця проведення зборів (с. Біла)  і у зворотньому напрямку (до навчальних закладів).

до 01.04
Керівники ЗЗСО;
Тернопільський ОМВК

10
Підготувати розрахунки та подати відповідну заявку командиру в/ч А-3215 на необхідну кількість патронів 5,45-мм та імітаційних засобів для проведення стрільб з автоматів Калашнікова та занять з тактичної підготовки

до 05.02
Тернопільський ОМВК,
Тернопільська ШДП,
Данилюк С.М.
Бондар В.І.
11
Провести інструктажі з учнями 11- х класів з питань дотримання правил безпеки під час проведення навчально-польових зборів.
До початку  зборів та  стрільб
Керівники ЗЗСО,
Бондар В.І.
Додаток № 2
до спільного наказу
управління освіти і науки
Тернопільської міської ради та
Тернопільського ОМВК
від  28.01.2020  № 32/ 20 агд

ІНФОРМАЦІЯ
про результати проведення навчально-польових зборів (занять) з учнями
________________________________________________________  м. Тернополя,

1. Залучалось до вивчення предмета «Захист Вітчизни» всього _____________________
з них: учнів 11 класів ____________________
2. Залучалось до проведення зборів (занять)  учнів 11 класів усього _________________
з них: із «Захисту Вітчизни» (юнаки) ____________________
            із «Захисту Вітчизни» (ОМЗ) ____________________
3. Не брали участь у зборах (заняттях) з поважних причин, всього ____________________
з них: із «Захисту Вітчизни» (юнаки) ____________________
            із «Захисту Вітчизни» (ОМЗ) ____________________
1.  Всього учнів 11 класів, які виконали початкову вправу стрільб
з автомата  _________
з малокаліберної гвинтівки _________
з пневматичної гвинтівки _________


__________________                _____________________ _______________________________
(підпис)                       (посада відповідального за проведення зборів (занять) у місті)

Немає коментарів:

Дописати коментар