понеділок, 9 грудня 2019 р.


УКРАЇНА
ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
 

46000 м. Тернопіль, бульвар Т. Шевченка, 1, тел. 52-56-94 upravl.osvita@ukr.net

                                                          НАКАЗ:

26.11.2019                                                                                                                № 433

Про порядок інформування про загрозу або
виникнення надзвичайних ситуацій на
об’єктах освітньої галузі Тернопільської
міської територіальної громади


        Відповідно до  розпорядження голови Тернопільської обласної державної адміністрації від 08 жовтня 2019р. № 628–од « Про порядок інформування при загрозі виникнення або виникненні надзвичайних ситуацій, небезпечних подій, аварій, катастроф на території Тернопільської області» з метою забезпечення оперативного надходження інформації та адекватного реагування на надзвичайні ситуації (події) на території загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних та професійних навчальних закладах.

                                                      НАКАЗУЮ:

1.     Керівникам навчальних закладів управління освіти Тернопільської міської ради до 20 грудня 2019р.:
Налагодити систему взаємообміну інформацією про факти загрози або  виникнення надзвичайної ситуації (події)згідно з кваліфікаційними ознаками, вказаними в постанові Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004р. №368 «Про затвердження порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями » та наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 22 квітня 2003 року №119 «Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайної ситуації».
                                                                   
                                     ПОРЯДОК
інформування про загрозу   виникнення надзвичайних   ситуацій, небезпечних подій, аварій, катастроф тощо на території навчально – виховних        закладів  Тернопільської міської територіальної
громади

Найменування донесень (відомостей)
   Хто подає
Кому подається
Періодичність та терміни подання
Повідомлення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, небезпечних подій, аварій, катастроф тощо та ліквідації їх наслідків
Навчально – виховні  заклади освіти Тернопільської міської територіальної
громади
Управління освіти і науки Тернопільської міської ради заступнику начальника  управління тел.:
(52-56-94;
25-34-36).
усно – негайно по телефону;
письмово – протягом 20 хв. за допомогою технічних засобів передачі даних (факс, телефон, електронна пошта, лист).
Управління освіти і науки Тернопільської міської ради
(заступник начальника управління тел.:  
(52-56-94;
25 -34  -36).
Управління освіти і науки Тернопільської ОДА: (52-23-53).
усно – протягом 5 хв. з моменту надходження інформації по телефону;
письмово – протягом 40 хв. з моменту надходження інформації за допомогою 
Управління надзвичайних ситуацій   Тернопільської міської ради тел.:(15 – 80; 52 – 44 – 09).
Тернопільський міський відділ УДСНС України у Тернопільській області (101;
  52-59-47).
Центр  аналітично – методичного та матеріально технічного забезпечення розвитку освітніх закладів області :(25 – 46 – 93).                             
Всі номери оперативного інформування розмістити на видному місці розташування  чергових – додаток 1,2,3,4. (порядку взаємодії).
Детальний порядок і зміст інформування, а також інформаційної взаємодії при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації (події) відображені в додатках порядку взаємодії -  (1,2,3,4.)
2. Керівникам  закладів освіти до 20 грудня 2019 року організувати заняття із заступниками та особами, які виконують обов’язки чергових, щодо порядку і повноти проходження інформацій про надзвичайну ситуацію(подію). Аналогічні заняття з керівним складом проводити щоквартально, з черговими у навчальних закладах – щомісячно.
3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.


 

Начальник управління освіти                                              О.П. Похиляк

Даценко Микола Миколайович 52 – 00 – 03
Вересюк Назарій Орестович 52 – 36 - 23

ВСТУПНА  ЧАСТИНА
     Цей порядок розроблений відповідно до Кодексу цивільного захисту України, постанов Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року № 233 «Про затвердження плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня», від 09 жовтня 2013 року № 738 «Про затвердження Порядку ведення обліку надзвичайної ситуацій», від 24 березня 2004 року № 368 «Про затвердження Порядку класифікацій надзвичайних ситуацій за їх рівнями» (із змінами, внесеними згідно із постановою КМ №380 від 29.05.2013року), розпорядження  обласної державної адміністрації № 628-од від 08 жовтня 2019 року «Про порядок інформування при загрозі виникнення або виникненні надзвичайних ситуацій, небезпечних подій, аварій, катастроф на території Тернопільської області" з метою забезпечення оперативного надходження інформації та своєчасного реагування на надзвичайні ситуації (події).

                                 ОСНОВНА ЧАСТИНА
1.     Інформація (доповідь) про акт загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації (події).

1.1      Інформація про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації (події) надходить до управління освіти і науки Тернопільської міської ради від чергових осіб навчально – виховних, дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних закладів Тернопільської міської територіальної громади засобами телекомунікаційного та мобільного зв’язку тел.(52-56-94;25-34-36).
1.2      Інформація про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації (події) надається від управління освіти і науки Тернопільської міської ради до:
-         Управління освіти і науки Тернопільської ОДА (52-23-53);
-         Управління надзвичайних ситуацій   Тернопільської міської ради тел.:(15 – 80; 52 – 44 – 09);
-         Тернопільський міський відділ УДСНС України у Тернопільській області: (101; 52-59-47);
-         Центр  аналітично – методичного та матеріально технічного забезпечення розвитку освітніх закладів області :(25 – 46 – 93), засобами телекомунікаційного та мобільного зв’язку.
1.3      Доповідь про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації (події) надається  управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради згідно з критеріями і класифікаційними ознаками, вказаними в розпорядженні голови обласної державної адміністрації № 628-од від 08 жовтня 2019року «Про порядок інформування при загрозі виникнення або виникненні надзвичайних ситуацій, небезпечних подій, аварій, катастроф на території Тернопільської області враховуючи:
-         кількість загиблих  - 1 особа і більше.
-         кількість травмованих із несмертельними наслідками – 3 особи і більше.
-         випадки виробничого травматизму – 3 особи і більше.
-         кількість населення, яке опинилось без водо- , електро - ,газо – або теплопостачання (в зимовий період) – 100 осіб і більше.
-         виявлення вибухонебезпечних предметів часів другої світової війни.
-         матеріальні збитки та інші критерії згідно наказу МВС України від 06 серпня 2018 року№658 «Про затвердження класифікаційних ознак надзвичайної ситуацій» та специфіка діяльності суб’єктів господарювання.

2. Структура повідомлення про надзвичайну ситуацію (подію)
 Повідомлення про надзвичайну ситуацію (подію) надається за формою:

                                                                         
                           ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення надзвичайної   ситуації, небезпечної події, аварії, катастрофи тощо на території навчально – виховних        закладів Тернопільської міської територіальної громади

         Вид інформації
Зміст інформації
Примітка
 1
Код  надзвичайної ситуації (або загроза її виникнення) та класифікаційна ознака надзвичайної ситуації (зазначається відповідно до класифікатора надзвичайних ситуацій та класифікаційних ознак, затверджених наказом Міністерством внутрішніх справ України


 2
Місце виникнення надзвичайної ситуації, небезпечної події, аварії, катастрофи тощо(область, район, населений пункт, об’єкт, належність об’єкта.)


 3
Початок надзвичайної ситуації, небезпечної події, аварії, катастрофи тощо(дата,час) і час доповіді (станом на час, на який складено доповідь)


 4
Закінчення робіт з ліквідації надзвичайної ситуації, небезпечної події, аварії, катастрофи тощо (дата,час)


                                                                                               


                                                                                                            
              Вид інформації
Зміст інформації
Примітка

 5
Характер та масштаби надзвичайної ситуації, небезпечної події, аварії. Катастрофи тощо(опис надзвичайної ситуації, причини виникнення; зона надзвичайної ситуації; кількість осіб, які перебувають в зоні надзвичайної ситуації; шкода, заподіяна населенню та господарству, обсяги руйнування споруд, масштаби пошкодження навколишнього природного середовища тощо)


 6
Кількість та стан потерпілих, у тому числі кількість загиблих, постраждалих (травмованих, захворілих), евакуйованих, врятованих тощо.


 7
Вплив на роботу інших галузей господарської діяльності та додаткова загроза у разі можливості розвитку надзвичайної ситуації, небезпечної події, аварії, катастрофи, тощо (зазначення об’єктів, розташованих поблизу, для яких існує загроза внаслідок розвитку такої події тощо)


 8
Сили, що залучаються(залучились)для ліквідації (осіб – з них працівників ДСНС, одиниць техніки – з них тієї, що належать ДСНС, інші сили (Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства охорони здоров’я тощо), види та кількість спеціальної техніки, кількість спеціалізованих формувань, воєнізованих формувань


 9
Потреба у додаткових силах та засобах( види та кількість одиниць необхідної штатної техніки, спеціального обладнання, кількість фахівців)


                                                                            
                                                                              

              Вид інформації
Зміст інформації
Примітка
10
Стисла характеристика робіт з рятування людей та локалізації і ліквідації наслідків (характер і обсяг аварійно – відновних, рятувальних робіт, їх інтенсивність та строки виконання)


11
Оцінка матеріальних збитків, завданих надзвичайною ситуацією (зазначити відповідно до Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002р. №1750, тис.грн.


12
Матеріальні витрати на ліквідацію, тис. грн.


13
Додатки( карти, схеми, слайди, фотоматеріали), кількість


14
Посада, прізвище, ініціали керівника (начальника) штабу з ліквідації надзвичайної ситуації, номер телефону, телефаксу


15
Посада, прізвище, ініціали особи, яка підписала повідомлення, номер телефону, телефаксу


Керівник або уповноважена  особа навчальної установи, закладу
(підпис)
ініціали і прізвище

  


3.     Схема інформаційної взаємодії в  загальноосвітніх, позашкільних, дошкільних,  навчально  - виховних закладах Тернопільської міської територіальної громади відображена в додатках 1,2,3,4.

Додаток 1

                                                 Схема
інформаційної взаємодії при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації (події) в освітній галузі Тернопільської міської територіальної громади (загальноосвітні навчальні заклади)

Управління надзвичайних ситуацій   Тернопільської міської ради тел.:(15 – 80; 52 – 44 – 09);

Центр аналітично – методичного та матеріально – технічного забезпечення розвитку освітніх закладів області
25 – 46 – 93
Електрона адреса: centre.osvita@ukr.net

Тернопільський міський відділ УДСНС України у Тернопільській області
тел. 101; 52-59-47
Управління освіти і науки Тернопільської міської ради
тел. 52-56-94, 25-34-36,
52-36-23, 25-48-9
Управління освіти і науки ОДА
тел. 52-23-53, 52-24-63.

                                                                                
ТЗОШ № 2
тел. 52-57-96
ЗЗСО № 3
тел. 52-68-50
ЗЗСО № 4
тел. 52-68-30
ТСШ № 5
тел. 25-09-69
ТНВК «Школа-ліцей № 6»
тел. 25-44-16

ТСШ № 7
тел. 53-69-79
ТЗОШ № 8
тел. 22-55-04
ТНВК № 9
тел. 43-59-32
ТЗОШ № 10
тел. 24-14-96
ТЗОШ № 11
тел. 26-91-21

ТНВК № 12
тел. 53-31-22
ТЗОШ№ 13»
тел. 52-31-61
ТЗОШ № 14
тел. 24-34-26
ТНВК № 15
тел. 24-35-83
ТЗОШ № 16
тел. 43-60-69

ТСШ № 17
тел. 24-00-35
ТЗОШ № 18
тел. 52-52-62
ТЗОШ № 19
тел. 26-98-68
ТЗОШ № 20
тел. 26-80-34
ТЗОШ № 21
тел. 26-86-61

                                                  
                                                 
                                                       Продовж. до додатка 1
                                                              
ТЗОШ № 22
тел. 26-93-66
ТЗОШ № 23
тел. 26-54-03
ТЗОШ № 24
тел. 52-40-14
ТЗОШ № 25
тел. 54-41-21
ТЗОШ № 26
тел. 26-80-59

ТЗОШ № 27
тел. 26-50-46
ТЗОШ № 28
тел. 26-52-90
ТСШ № 29
тел. 26-89-82
ЗЗСО № 30
тел. 23-80-20
ТУГ
тел. 52-67-98

ТКГ
тел. 26-19-20
ТТЛ
тел. 43-28-72
ГІКо
тел. 25-76-49
Гімназія «Гармонія»
тел. 25-76-49
ТСЗШ (ІМ)
тел. 24-37-26

ТСЗШ (ОЕ)
тел. 24-32-45
 ТПЛ
тел. 54-11-65
ТСЗШ
тел. 26-17-87  

Додаток 2

                                                 Схема
інформаційної взаємодії при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації (події) в освітній галузі Тернопільської міської територіальної громади (дошкільні і навчально –  виховні  заклади)

Управління надзвичайних ситуацій   Тернопільської міської ради тел.:(15 – 80; 52 – 44 – 09);

Центр аналітично – методичного та матеріально – технічного забезпечення розвитку освітніх закладів області
25 – 46 – 93
Електрона адреса: centre.osvita@ukr.net

Тернопільський міський відділ УДСНС України у Тернопільській області
тел. 101; 52-59-47
Управління освіти і науки Тернопільської міської ради
тел. 52-56-94, 25-34-36,
52-36-23, 25-48-9
Управління освіти і науки ОДА
тел. 52-23-53, 52-24-63.


ЗДО № 1
тел. 52-83-53
НВК № 7
тел.26-84-89
ЗДО № 17
тел.26-16-00
НВК№ 28
тел.26-98-93
НВК № 32
тел. 53-86-28
НВК № 35
тел. 43-57-00


ЗДО № 2
тел. 24-23-43
ЗДО № 5
тел.52-80-58
ЗДО № 6
тел.24-32-31
ЗДО № 8
тел.53-79-66
ЗДО № 9
тел. 26-34-86
ЗДО № 10
тел. 52-75-64


ЗДО № 11
тел.27-77-53
ЗДО №12
тел.52-62-53
ЗДО №13
тел.53-11-54
ЗДО № 14
тел.26-10-11
ЗДО №15
тел.52-49-72
ЗДО №16
тел.53-49-54


ЗДО № 18
тел. 53-39-67
ЗДО № 19
тел.53-69-99
ЗДО № 20
тел.24-26-77
ЗДО № 21
тел.28-13-43
ЗДО № 22
тел. 26-96-06
ЗДО № 23
тел. 26-92-96
ЗДО № 24
тел.52-14-11
ЗДО №25
тел.52-47-31
ЗДО№26
тел.24-12-65
ЗДО№27
тел.26-97-50
ЗДО№29
тел.47-25-01
ЗДО№30
тел.26-80-30
ЗДО№31
тел..26-80-85
ЗДО№33
тел.26-31-91
ЗДО№34
тел.53-91-22
ЗДО№36
тел.24-55-90
ЗДО№37
тел.43-19-01
ЗДО№38
тел.25-19-82
ЗДО№39
тел.25-09-77                                                                                             Додаток 3

                                                 Схема
інформаційної взаємодії при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації (події) в освітній галузі Тернопільської міської територіальної громади (позашкільні навчальні заклади)

   Тернопільський міський
відділ ради тел.:(15 – 80; 52 – 44 – 09);
Центр аналітично – методичного та матеріально – технічного забезпечення розвитку освітніх закладів області
25 – 46 – 93
Електрона адреса: centre.osvita@ukr.net
                                                                                
Тернопільський міський відділ УДСНС України у Тернопільській області
тел. 101; 52-59-47
Управління освіти і науки Тернопільської міської ради
тел. 52-56-94, 25-34-36,
52-36-23, 25-48-9
Управління освіти і науки ОДА
тел. 52-23-53, 52-24-63.

ШДП
тел. 52-71-05
ХШ «Зоринка»
тел. 25-15-90
ШНР
тел. 25-34-93
ЦТДЮ
тел. 25-05-42
мСЮТ
тел. 26-96-92                                                                                                                                                                               Додаток 4

                                                 Схема
інформаційної взаємодії при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації (події) в освітній галузі Тернопільської міської територіальної громади


Управління надзвичайних ситуацій   Тернопільської міської ради тел.:(15 – 80; 52 – 44 – 09);
Центр аналітично – методичного та матеріально – технічного забезпечення розвитку освітніх закладів області
25 – 46 – 93
Електрона адреса: centre.osvita@ukr.net
                                                                                
 Тернопільський міський відділ УДСНС України у Тернопільській області
тел. 101; 52-59-47
Управління освіти і науки Тернопільської міської ради
тел. 52-56-94, 25-34-36,
52-36-23, 25-48-9
Управління освіти і науки ОДА
тел. 52-23-53, 52-24-63.

Навчальні заклади м. Тернополя
                                                                                   
Протипожежна служба
тел. 101
Служба охорони громадського порядку
тел. 102
Медична служба
тел. 103
Служба газу
тел. 104
КП «Тернопіль-водоканал»
тел. 52-51-17

КП «Тернопіль-міськсвітло»
тел. 52-24-66
КП «Тернопіль-комуненерго»
тел. 52-78-14