пʼятницю, 20 березня 2020 р.НАКАЗ
12.03.2020                                                                                                   № 88
Про заходи щодо запобігання
поширенню коронавірусу COVID-19
на території Тернопільської міської
територіальної громади

            На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 11.03.2020 № 207 «Про запобігання поширенню на території Тернопільської міської територіальної громади коронавірусу», наказу управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації від 11.03.2020 № 60-од «Про заходи щодо запобігання поширенню інфекції, спричиненої коронавірусом COVID-19 на території Тернопільської області», враховуючи лист Міністерства освіти і науки України від 11.03.2020 № 1/9 – 154 «Рекомендації щодо попередження масового розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, і гострих респіраторних інфекцій, з метою  запобігання  поширенню коронавірусу

НАКАЗУЮ:

1. Призупинити із 12 березня до 03 квітня 2020 року освітній процес у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти та Галицькому коледжі імені В.Чорновола.
2. Керівникам закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти та Галицького коледжу імені В.Чорновола:
2.1. Забезпечити інформування учнів, студентів, батьків про тимчасове призупинення освітнього процесу.
2.2 Відмовитись від проведення та участі в масових заходах освітнього, наукового, соціального, спортивного та мистецько-розважального характеру в усіх корпусах та на території закладів освіти, зокрема проведення олімпіад, спартакіад, змагань, конкурсів (зокрема конкурсів фахової майстерності), виставок, концертів, пробного зовнішнього незалежного оцінювання тощо.
2.3. Заборонити направлення за кордон здобувачів освіти  та працівників закладів освіти до країн із високим ступенем ризику зараження.
2.4. Розробити заходи щодо забезпечення проведення навчальних занять за допомогою дистанційних технологій та щодо відпрацювання занять відповідно до навчальних планів після нормалізації епідемічної ситуації.
2.5. При організації дистанційного навчання в закладах освіти врахувати методичні рекомендації ТКМЦНОІМ, що додаються.
2.6 Забезпечити виконання профілактичних заходів щодо попередження масового розповсюдження інфекції та проведення  протиепідемічних  заходів, зокрема,  дезінфекції приміщень, обладнання, інвентарю з використанням дезінфікуючих засобів, що дозволені законодавством до застосування.
2.7. На час карантину заборонити надавати приміщення закладів освіти в оренду для проведення занять з учнями.
2.8. Оплату праці  працівників освіти здійснювати з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, за умови, що вчитель (викладач), вихователь виконує інший вид робіт (організаційно-педагогічну, методичну, наукову діяльність тощо).
2.9. Оплату  праці непедагогічних працівників проводити  в розмірі тарифної ставки, відповідно до попереднього навантаження.
3. Тернопільському комунальному методичному  центру науково освітніх інновацій та моніторингу ( Литвинюк Г.І.):
3.1. Методичні заходи, визначені в органайзері (лист ТКМЦНОІМ від 28.02.2020 № 123) проводити дистанційно.
3.2. Курси підвищення кваліфікації при ТКМЦНОІМ здійснювати дистанційно, використовуючи платформу MOODLE.
3.3. Викладачам курсів підготувати та надіслати на електронну пошту ТКМЦНОІМ комплекти навчально-методичних матеріалів із визначених розділів освітньої програми для слухачів курсів підвищення кваліфікації при ТКМЦНОІМ.
4. Наказ розмістити на сайті управління освіти і науки Тернопільської міської ради.
5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.


Начальник управління освіти і науки                                      О.П.Похиляк

Сум Ірина Михайлівна 253436
Пельвецька Олена Петрівна 525692
Гнатюк Юлія Володимирівна 521958
Федун Галина Павлівна 254890Додаток
до наказу управління освіти і науки
Тернопільської міської ради
від 12.03.2020 № 88

Методичні рекомендації щодо організації дистанційного навчання учнів закладів загальної середньої освіти

Дистанційна форма навчання в ЗЗСО запроваджується відповідно до  Положення про дистанційне навчання, затвердженого наказом МОН України від 14.07.2015 № 761, листа МОН України від 11.03.2020 №1/9-154 «Рекомендації щодо попередження масового розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, і гострих ​респіраторних інфекцій», наказу управління освіти і науки ТОДА від 11.03.2020 № 60-од «Про заходи щодо запобігання поширенню інфекції, спричиненої корона вірусом на території Тернопільської області».
Під час карантину рекомендуємо здійснювати дистанційне навчання через мережу Інтернет.
            Дистанційне навчання організовується відповідно до освітніх програм ЗЗСО.
Технології дистанційного навчання під час організації та забезпечення освітнього процесу можуть використовуватись у ЗЗСО за наявності у них відповідного кадрового та системотехнічного забезпечення.
Освітній процес за дистанційною формою навчання здійснюється в таких формах: самостійні роботи, навчальні заняття,  контрольні роботи тощо.
Основні види навчальних занять за дистанційною формою навчання: лекція, семінар, урок, практичні заняття, лабораторні заняття, консультації та інші. До інших видів навчальних занять при здійсненні освітнього процесу можуть відноситись ділові ігри, виконання проєктів у групах тощо.        
Звертаємо увагу, що системотехнічне забезпечення дистанційного навчання включає:
– апаратні засоби (персональні комп’ютери, мережеве обладнання, джерела безперебійного живлення, сервери, обладнання для відеоконференц-зв’язку тощо), що забезпечують розроблення й використання веб-ресурсів навчального призначення, управління освітнім процесом та необхідні види навчальної взаємодії між суб’єктами дистанційного навчання в синхронному  й асинхронному режимах;
– інформаційно-комунікаційне забезпечення із пропускною здатністю каналів, що надає всім суб’єктам дистанційного навчання навчального закладу цілодобовий доступ до веб-ресурсів і веб-сервісів для реалізації освітнього процесу в синхронному та асинхронному режимах.
Для забезпечення дистанційного навчання веб-ресурси навчальних дисциплін (програм) можуть містити:
– відео- та аудіозаписи лекцій, семінарів тощо;
– мультимедійні лекційні матеріали;
– термінологічні словники;
– практичні завдання з методичними рекомендаціями щодо їх виконання;
– віртуальні лабораторні роботи з методичними рекомендаціями щодо їх виконання;
– віртуальні тренажери з методичними рекомендаціями щодо їх використання;
       пакети тестових завдань для проведення контрольних робіт, тестування з автоматизованою перевіркою результатів, тестування з перевіркою вчителем;
– ділові ігри з методичними рекомендаціями щодо їх використання;
– електронні бібліотеки чи посилання на них тощо.
Перелік веб-ресурсів навчальних дисциплін (програм), необхідних для забезпечення дистанційного навчання, визначається навчальним закладом залежно від профілю навчальної дисципліни.

Інструменти та електронні ресурси для організації дистанційного навчання:
електронна пошта – це стандартний сервіс Інтернету, що забезпечує передавання повідомлень як у формі звичайних текстів, які в інших формах (програмах, графіці, звуках, відео) у відкритому чи зашифрованому вигляді. У системі освіти електронна пошта використовується для організації спілкування викладача й учня, а також учнів між собою;
форум – найпоширеніша форма спілкування викладача й учнів в дистанційному навчанні. Кожний форум присвячений будь-якій проблемі або темі. Програмне забезпечення форумів дозволяє приєднати різні файли певного розміру. Кілька форумів можна об’єднати в один великий. Наприклад, під час роботи малої групи учнів над проєктом, створюються форуми для кожної окремої групи з метою спілкування під час проведення дослідження над вирішенням поставленого для даної групи завдання, потім – обговорення загальної проблеми проєкту всіма учасниками освітнього процесу (веб-конференція).
чат – спілкування користувачів мережі в режимі реального часу, засіб оперативного спілкування людей через Інтернет. Є кілька різновидів чатів: текстовий, голосовий, аудіовідеочат. Найбільш поширений текстовий чат. Голосовий чат дозволяє спілкуватися за допомогою голосу, що під час вивчення іноземних мов у дистанційній формі є важливим моментом;
відеоконференція – це конференція реального часу в on-line режимі. Вона проводиться у визначений день і у призначений час;
блог (форма спілкування, яка нагадує форум, де право на публікацію належить одній особі чи групі людей).
Рекомендуємо використовувати:
-        EdEra (школярі) - https://www.ed-era.com/
-        iLearn (школярі) - https://ilearn.org.ua/ (Гейміфікована платформа для підготовки до ЗНО).
-        Prometheus (учні 11 класів, підготовка до ЗНО)  https://prometheus.org.ua/

Інструменти для спільної роботи:
-        https://www.mentimeter.com/ https://get.plickers.com/ https://www.quizalize.com/ https://nearpod.com/ https://kahoot.com/ (проведення  контрольних робіт, тестів й оцінювання в ігровій формі);
-        https://onlinetestpad.com/ua    конструктор тестів, опитувань, кросвордів, ігор та комплексних завдань;
-        https://learningapps.org/ – готові навчальні вправи та інструменти для створення тестів, завдань;
-        Google Документи для спільної роботи;
-        різний контент в Ютубі (відео, короткі ролики, фільми BBC або National Geographic)
-        аудіо-книги;
-        блоги педагогів тощо.


Немає коментарів:

Дописати коментар