вівторок, 28 грудня 2021 р.

 

                                         ТЕРНОПІЛЬСЬКА  МІСЬКА   РАДА

                                                    Управління освіти і науки

46000 м. Тернопіль, бульвар Т. Шевченка, 1, тел. 52-56-94, upravl.osvita@ukr.net


НАКАЗ

23.12.2021                                                                                                458                                

 

Про  проведення моніторингу

якості підготовки працівників, дітей дошкільного віку,

вихованців та учнів  закладів освіти,

з питань навчання діям у надзвичайних ситуаціях,

ведення цивільного захисту

 

Відповідно до  Кодексу цивільного захисту України,  на виконання наказу МОН України від  21.11.2016  № 1400 «Про затвердження Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту», плану роботи управління освіти і науки Тернопільської міської ради та з метою вивчення результативності роботи закладів освіти з організації та ведення цивільного захисту відповідно до вимог  нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту та БЖД,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Провести моніторинг  якості підготовки працівників, дітей дошкільного віку, вихованців та учнів закладів освіти  з питань  навчання діям у надзвичайних, стану ведення цивільного захисту: ЗЗСО № 6, 8,11, 15, 21, 22, 23 24, 25, 26, 27, 28, 29, педліцей, ТПШ № 2, ЗДО № 4, 8, 11, 12,15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 з 01 лютого до 30 травня 2022 року.

2. Затвердити пам’ятку вивчення моніторингового дослідження стану цивільного захисту та БЖД закладу освіти, якості підготовки дітей дошкільного віку, вихованців та учнів закладів освіти  з питань  навчання діям у надзвичайних ситуаціях (додаток 1).

3. Залучити до проведення моніторингу стану цивільного захисту в закладах освіти працівників  НМЦ ЦЗ та БЖД Тернопільської  області (за згодою).

4. Затвердити склад комісії:

Голова комісії:

Даценко М.М. – консультант ТКМЦНОІМ, управління освіти і науки Тернопільської міської ради.

Члени комісії:

Вересюк Н.О. – інженер з охорони праці групи ЦГО УОН ТМР;

Чиринда А.М. - майстер виробничого навчання Тернопільських територіальних курсів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (ІІІ  категорії) НМЦ ЦЗ та БЖД Тернопільської області;

Товарницький І.Ю. – майстер виробничого навчання Тернопільських територіальних курсів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (ІІІ  категорії) НМЦ ЦЗ та БЖД Тернопільської області;

Сокольвак В.М.- майстер виробничого навчання Тернопільських територіальних курсів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (ІІІ  категорії) НМЦ ЦЗ та БЖД Тернопільської області;

Сагайдак Л.Д. – начальник обласного методичного кабінету (БЖД населення) НМЦ ЦЗ та БЖД Тернопільської області;

Бабій О.М. - методист обласного методичного кабінету (БЖД населення) НМЦ ЦЗ та БЖД Тернопільської області;

Павук А.В. - методист обласного методичного кабінету (БЖД населення) НМЦ ЦЗ та БЖД Тернопільської області.

 

5. Членам комісії до 30 травня 2022 року надати матеріали моніторингу якості підготовки дітей дошкільного віку, вихованців та учнів закладів освіти  з питань  навчання діям у надзвичайних ситуаціях, стану цивільного захисту Даценку М.М. - консультанту ТКМЦНОІМ, управління освіти і науки Тернопільської міської ради.

6. Даценку М. М. - консультанту ТКМЦНОІМ, управління освіти і науки до 03 червня 2022 року підготувати довідку та проект наказу «Про результати моніторингу моніторингу якості підготовки дітей дошкільного віку, вихованців та учнів закладів освіти  з питань  навчання діям у надзвичайних ситуаціях, ведення цивільного захисту в закладах освіти».

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника –начальника відділу дошкільної, середньої і позашкільної освіти, голову комісії з питань надзвичайних ситуацій Ірину СУМ.

 

 

Начальник управління                                                                   Ольга ПОХИЛЯК 

 

 

 

 

 

 

 

Микола Даценко  (0352) 52-00-03

  


             Додаток 1

до наказу УОН ТМР

від  23.12.2021 № 458

 

Пам’ятка

щодо здійснення моніторингу стану організації та ведення цивільного захисту, якості підготовки дітей дошкільного віку, вихованців та учнів закладів освіти  з питань  навчання діям у надзвичайних

 

І. Нормативно-правові акти у сфері цивільного захисту.

1.Наказ МОН України від 21.11.2016 №1400 «Про затвердження Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту.

2.Наказ МОН України від 11.08.2020 №1037 «Про затвердження Табеля термінових та строкових донесень Міністерства освіти і науки України з питань цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності».

3.  Інші нормативно-правові акти у сфері цивільного захисту (за потребою).

 

ІІ. Наявність  організаційно-розпорядчих документів управління освіти і науки ТМР:

1. Наказ  № від __12.2021р. «Про  проведення моніторингу якості підготовки дітей дошкільного віку, вихованців та учнів закладів освіти з питань навчання діям у надзвичайних ситуаціях, ведення цивільного захисту»

2. Наказ №422 від 09.12.12.2021 «Про затвердження Плану основних заходів цивільного захисту закладів дошкільної, середньої, професійно-технічної  та позашкільної освіти Тернопільської міської ради  на 2022 рік» 

3. Наказ №   від__1.01.2022 «Про підсумки роботи з ЦЗ за 2021рік та основні завдання освітянської галузі у сфері ЦЗ ТМР на 2022 рік» 

 

ІІІ. Наявність довгострокових документів з питань ЦЗ:

План реагування на надзвичайні ситуації(Інструкція);

Порядок взаємодії при загрозі і виникненні НС;

План підготовки та підвищення кваліфікації керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань (керівники ЗЗСО та їх заступники, керівники ЗДО, посадові особи, на яких покладені обов’язки з питань ЦЗ закладів освіти, керівники ланок сил ЦЗ);

Ідентифікація об’єкта ЦЗ

 

Документація  керівників ланок сил ЦЗ (папки):

1) КЕРІВНИКА ЛАНКИ  ОПОВІЩЕННЯ ТА ЗВ’ЯЗКУ

2) КЕРІВНИКА ЛАНКИ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

3) КЕРІВНИКА ЛАНКИ ПОЖЕЖОГАСІННЯ

4) КЕРІВНИКА ЛАНКИ ДОМЕДМЧНОЇ ДОПОМОГИ

5) КЕРІВНИКА ПОСТА СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ЗОВНІШНЬОЮ ОБСТАНОВКОЮ (за наявності)

6) КЕРІВНИКА ЛАНКИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД (за наявності)

 

ІV. Документи, які розробляються щорічно:

Наказ про підсумки  ЦЗ в минулому році та основні завдання на наступний рік;

План основних заходів підготовки об’єкта з ЦЗ на  наступний календарний рік;

Документація щодо проведення навчання працівників діям у НС, занять з працівниками. які входять до складу ланок сил ЦЗ за тематикою ЦЗ (наказ ДСНС від 08.08.2014р. № 458);

Документи щодо підготовки і проведення рамках проведення Дня ЦЗ, Тижня безпеки дитини;

Доповідь про підготовку і стан ЦЗ на об’єкті в минулому році (подається в УОН ОДА 15 листопада поточного року)

 

V. Наявність матеріалів

1. День ЦЗ,  Тиждень безпеки дитини, нормативна база  щодо їх проведення.

2. Наявність матеріалів з УОН ОДА про необхідність їх проведення.

3. Матеріали щодо проведення Дня цивільного захисту ЗЗСО, Тижня безпеки дитини ЗДО (накази, методичні матеріали);

4. Матеріали Тижня знань з ОБЖД ЗЗСО, ЗПТО (накази, методичні матеріали).

 

VI. Навчально-матеріальна база.

1. Наявність «Інформаційно-довідкового куточка з питань ЦЗ» (ст. 40 Кодексу ЦЗ України).

2. Засоби індивідуального і колективного захисту. Потреба. Кількість. Наявність, Кількість.

3. Наочні матеріали в приміщеннях і на території (наприклад – підбір матеріалів ЦЗ в бібліотеці до Дня ЦЗ, тижня безпеки дитини).

4. Наявність навчально-методичної літератури в бібліотеці (методичному кабінеті), публікацій і відеоматеріалів з ЦЗ на об’єкті, розміщених в ЗМІ.

5. Наявність об’єктового матеріального резерву для використання в процесі попередження і ліквідації наслідків НС, виконання відновлювальних та інших невідкладних на об’єкті робіт.

6. Наявність плану-схеми техногенно-екологічного та природного стану міста.

7. Інструкція щодо виконання вимог техногенної безпеки (наказ УОН ТМР №440 від 05.09.2014р.).

8. Наявність інструкції з пожежної безпеки.

9. Наявність кабінету безпеки життєдіяльності (ЦЗ, БЖД та основ здоров’я), стан його оформлення, оснащення

 

VII. Огляд приміщення.

1. Наявність схем та інструкцій з евакуації людей та майна у випадку пожежі, наявність гучномовного оповіщення, протипожежного інвентаря, порядку взаємодії при виникненні НС.

2. Оглянути протирадіаційне укриття (ПРУ) при наявності, ознайомитися з документацією (наявність, порядок ведення). Підвальні, цокольні приміщення на предмет їх готовності до використання у НС.

3. Поспілкуватися з педпрацівниками, медпрацівниками, техпрацівниками, сторожами, працівниками харчоблоку, щодо їх дій на випадок надзвичайних ситуацій (робочий, не робочий час), їх навчання  діям у НС.

4. Ознайомитися з документацією на місці знаходження чергового-сторожа (наявність схеми взаємодії при виникненні НС, інструкції чергового-сторожа).

 

Висновки :___________________________________

 

 

 

Немає коментарів:

Дописати коментар