понеділок, 31 грудня 2018 р.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо підготовки та проведення об’єктового тренування з питань цивільного захисту у закладах загальної середньої

та професійно-технічної освіти 

Державна служба  України з надзвичайних ситуацій

 

Міністерство освіти і науки України

 

Навчально-методичний центр цивільного захисту

та безпеки життєдіяльності Тернопільської області

 

Тернопільський комунальний методичний центр

науково-освітніх інновацій та моніторингу

 


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо підготовки та проведення об’єктового тренування з питань цивільного захисту у закладах загальної середньої

та професійно-технічної освіти 

Тернопіль-2021

 

Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення об’єктового тренування з питань цивільного захисту у закладах загальної середньої та професійно-технічної освіти розроблені для завідувачів навчально-консультаційних пунктів, майстрів виробничого навчання навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, керівництва закладів освіти.

В даних рекомендаціях викладена послідовність підготовки та проведення тренування з питань цивільного захисту в рамках Дня цивільного захисту.

У кожному конкретному випадку цей захід проводиться з урахуванням навчальних цілей та теми тренування, характеру практичних завдань,  підготовки залучених осіб, набутого досвіду, матеріально-технічних умов, рішень керівництва  закладу освіти.


Укладачі:

Сагайдак Л.Д., начальник обласного методичного кабінету (БЖД населення) НМЦ ЦЗ та  БЖД Тернопільської області;

Григорович Ю.П., начальник НМЦ ЦЗ та БЖД Тернопільської області;

Андрунько В.Є., викладач – методист Тернопільських територіальних курсів цивільного захисту та БЖД  III-категорії;

Горішний С.М., викладач Тернопільських територіальних курсів цивільного захисту та БЖД  III- категорі

Рецензенти:

Греса І.І., начальник відділу організації заходів цивільного захисту Управління Державної служби України з надзвичайних  ситуацій у Тернопільській області;

Даценко М.М., консультант Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу

 

Розглянуто та схвалено на засіданні методичної комісії НМЦ ЦЗ та БЖД Тернопільської  області

Протокол №01  від  25.01.2021

1.   Загальні положення

 

Методичні рекомендації визначають єдину методику та  підходи до організації і  проведення практичного навчання учасників освітнього процесу діям у випадку загрози або виникнення надзвичайних ситуацій (далі - НС), безпеки життєдіяльності та цивільного захисту (далі - ЦЗ) в закладах освіти.

Об’єктове тренування з питань цивільного захисту в рамках Дня цивільного захисту – форма практичної підготовки працівників, зокрема керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, що визначає в цілому готовність закладів загальної середньої  та професійно-технічної освіти до реалізації Плану реагування на надзвичайні ситуації (Інструкції щодо дій персоналу суб’єкта господарювання у разі загрози або виникнення НС для закладів, де працюючих менше 50 осіб).

Тренування з учасниками освітнього процесу щодо дій у надзвичайних ситуаціях та при виникненні пожеж у закладах загальної середньої та професійно-технічної освіти, як об’єктах з масовим перебування  людей, проводяться щорічно тривалістю до 4 годин.

Метою проведення даного тренування в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах є комплексне відпрацювання дій учасників освітнього процесу  в разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, організації та здійснення заходів з питань цивільного захисту, передбачених планом реагування на надзвичайні ситуації (Інструкції щодо дій персоналу суб’єкта господарювання у разі загрози або виникнення НС для закладів, де працюючих менше 50 осіб).

Тривалість проведення тренування залежить від часу, необхідного на виконання практичних заходів, специфіки закладу освіти, кількості тих, кого навчають, навчальних ціле,  мети і завдань, поставлених перед учасниками тренування.

Тренування проводяться на навчально-матеріальній базі, що включає територію та будівлю закладу, захисні споруди, а також підготовлені навчальні місця. З метою залучення пожежно-рятувальних підрозділів до проведення заходів тренування керівник закладу освіти на початку кожного навчального року надає заявку до органу управління освітою місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування.

Керівник об’єктового тренування (керівник закладу освіти) несе повну відповідальність за підготовку, організацію і якість його проведення.

Навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (далі - НМЦ ЦЗ та БЖД) здійснюється методичний супровід з практичної підготовки  у закладах загальної середньої та професійно-технічної освіти, що проводять об’єктові тренування з питань цивільного захисту, який передбачає:

-        консультаційну допомогу керівникам закладів освіти та особам, які очолюють штаби керівництва об’єктовим тренуванням;

-        надання рекомендацій з питань організації, планування та здійснення заходів цивільного захисту;

-        розроблення і розповсюдження методичних рекомендацій з проведення  тренування з питань цивільного захисту в рамках  заходів Дня цивільного захисту.

З метою забезпечення якісної підготовки та проведення тренування майстрами виробничого навчання та завідувачами навчально-консультаційними пунктами НМЦ ЦЗ та БЖД проводяться:

1. Інструктивно-методичні заняття з керівництвом тренування, які передбачають:

1.1. проведення аналізу плану реагування на НС (Інструкції щодо дій персоналу суб’єкта господарювання у разі загрози або виникнення НС). та визначення вихідних даних об’єктового тренування;

1.2. відпрацювання на робочих місцях персоналом штабу керівництва плану проведення тренування;

1.3. показ методики підготовки натурних ділянок, рубежів, місць з відтворення обстановки та роботи штабу керівництва під час відпрацювання практичних заходів за тренуванням;

1.4. надання рекомендацій стосовно підготовки матеріалів для підведення підсумків тренування.

2.      Індивідуальні консультації з відпрацювання документів тренування.

3.                      Цільові інструктажі з питань (тематика проведення цільового інструктажу залежить від теми тренування та Плану реагування на НС (Інструкції щодо дій персоналу суб’єкта господарювання у разі загрози або виникнення НС для закладів, де працюючих менше 50 осіб):

3.1. підготовки  ділянок з імітацією руйнувань, пожеж, вибухів, зон затоплення і зараження, задимлення, аварій на трубопроводах і ємностях, тощо;

3.2. розміщення основних знаків та покажчиків, що використовуються для імітації на навчальних місцях з відпрацювання практичних заходів;

3.3.порядку здійснення контролю за діями тих, хто навчається;

3.4. дотримання загальних заходів безпеки в ході  тренування.

Дані інструктажі проводяться з керівниками на навчальних місцях з практичного відпрацювання заходів і робіт.

ДСНС України та її територіальними органами здійснюється методичне керівництво практичною підготовкою працівників, зокрема керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, контроль за дотриманням періодичності їх навчання, а також здійснюють облік проведених спеціальних об’єктових навчань (тренувань) з питань цивільного захисту.

Обєктове тренування з питань цивільного захисту в рамках Дня цивільного захисту у закладах загальної середньої та професійно-технічної освіти проводиться без порушення навчального процесу. Тренування передбачають підготовчий період, періоди проведення тренування та підведення підсумків (розбору його результатів).

 

Підготовчий період об’єктового тренування

 

Успіх проведення тренування великою мірою залежить від його завчасного задуму (визначення теми і мети тренування, чіткого керівництва та правильного визначення складу учасників) та підготовки.

На основі аналізу проведення попередніх тренувань та ймовірних загроз, моделювання можливих надзвичайних ситуацій характерних для даного регіону, можливостей закладу освіти, керівник визначає тему і мету тренування.

Підготовка учасників тренування здійснюється з урахуванням характеру діяльності, особливостей територіального розміщення, метеорологічних і сейсмологічних умов, кваліфікації учасників, стану цивільного захисту у  закладі освіти. На цьому етапі також проводиться підготовка навчальних місць, засобів імітації, перевірка об’єктової системи оповіщення.

 

Підготовка та проведення об’єктового тренування здійснюється особисто керівником закладу освіти на підставі виданого ним наказу. До участі у тренуванні залучаються усі працівники  закладу освіти. Залучення учнів до відпрацювання навчальних питань, які потребують їх участі (заповнення захисної споруди, евакуація, тощо) проводиться у найбільш зручний для навчального закладу час.

Для підготовки тренування та контролю за діями тих, хто навчається, призначається штаб керівництва тренуванням:

начальник штабу (заступник або посадова особа, яка виконує обов’язки керівника на час його відсутності);

заступник начальника штабу (вчитель предмету «Захист України»);

помічник начальника штабу (вчитель фізики, хімії, біології, інженер з охорони праці);

помічник начальника штабу (відповідальна особа з імітації) (вчитель трудового навчання).

Варіанти штатних посад закладу залежать від вибраної теми та змодельованої ситуації.

Підготовчий період об’єктового тренування включає:

проходження керівником закладу освіти функціонального навчання у навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності відповідно до періодичності його проходження, у тому числі з питань пожежної безпеки;

отримання керівництвом тренування у навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності необхідної інформації, консультацій або інших послуг з практичної підготовки відповідно запиту закладу освіти;

проходження педагогічними та іншими працівниками закладу навчання за програмою загальної підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях, затвердженої керівником суб’єкта господарювання;

проведення комісією  закладу освіти, яку очолює сам керівник і до складу якої включається представник відповідного територіального органу ДСНС України, попереднього контролю знань і умінь тих, хто навчається за програмою загальної підготовки до дій у НС, знань заходів безпеки тих працівників, які залучаються до практичних питань проведення тренування;

інформування керівником закладу освіти напередодні проведення тренування сусідніх суб’єктів господарювання про відповідні заходи (за потребою);

відпрацювання та розробка розпорядчих і плануючих документів:

1) наказ керівника закладу освіти „Про підготовку та проведення тренування з питань цивільного захисту”;

2) план проведення тренування;

3) план імітації (за потребою);

4) проект наказу „Про стан готовності закладу освіти до вирішення завдань цивільного захисту;

5) проект звіту про організацію підготовки та проведення об’єктового тренування з питань цивільного захисту.

 

Підготовка до тренування здійснюється на підставі НАКАЗУ керівника навчального закладу „Про підготовку та проведення тренування з питань цивільного захисту (Додаток 1), який видається керівником закладу  не пізніше, ніж за 45 днів до його проведення. З моменту видання та доведення до виконавців вимог цього наказу, розпочинається безпосереднє планування його заходів.

Відповідно до вимог наказу розробляється ПЛАН проведення тренування (Додаток 2), який затверджується керівником закладу освіти і погоджується з територіальним органом управління освітою.

План проведення є основним документом, який визначає хід тренування, послідовність відпрацювання навчальних питань, розробляється текстуально з такими додатками: план об'єкта з графічним показом навчальних місць, переліком засобів імітації. План імітації може відпрацьовуватися окремо (за потребою).

Кількість та зміст етапів визначається керівником тренування з таким розрахунком, щоб розкривалася тема та досягалася мета тренування у відведений для його проведення час. Як правило тренування проводиться у 2 етапи.

 

Період проведення об’єктового тренування

І. На першому етапі тренування, при загрозі виникнення надзвичайних ситуацій в режимі підвищеної готовності відпрацьовуються наступні навчальні питання:

    1) оповіщення та збір керівного складу, ланок  сил цивільного захисту (або відповідальних осіб, за напрямками, для закладів, де працюючих менше 50 осіб), які при проведенні заходів з цивільного захисту мають здійснювати охорону громадського порядку, забезпечення зв’язку та оповіщення, надання домедичної допомоги, пожежогасіння, обслуговування захисної споруди (при наявності), а також збір та уточнення даних обстановки, що склалася, їх оцінка та аналіз;

2) уточнення Плану реагування на надзвичайні ситуації (або Інструкції щодо дій персоналу суб’єкта господарювання у разі загрози або виникнення НС для закладів, де працюючих менше 50 осіб) та завдання керівного складу;

3) перевірка готовності до дій за призначенням ланок сил цивільного захисту (або відповідальних осіб за напрямками, для закладів, де працюючих менше 50 осіб), які при проведенні заходів з цивільного захисту мають здійснювати охорону громадського порядку, забезпечення зв’язку та оповіщення, надання домедичної допомоги, пожежогасіння, обслуговування захисних споруд(при наявності), інші ланки (при потребі)

              При цьому особливу увагу керівництво тренування має приділяти питанням функціонування основної та дублюючої об’єктової системи оповіщення, організації проведення практичних заходів, наявності засобів індивідуального захисту органів дихання та шкіри, готовності захисних споруд (протирадіаційних укриттів,  пристосованих підвальних приміщень, тощо) для  укриття учасників  освітнього процесу.

ІІ. На другому етапі в залежності від змодельованої обстановки (дії в режимі надзвичайної ситуації) відпрацьовуються навчальні питання:

1) оповіщення учасників освітнього процесу про проведення (за необхідністю, при наявності часу та можливостей):

а) герметизації приміщень або переміщення учасників освітнього процесу в безпечний район;

2) дії учасників тренування за сигналом «Увага всім!» Екстрена евакуація» (дії при виникненні НС, пожежі);

3) контроль кількості евакуйованих та доповідь органам управління освітою про прийняті рішення та проведені заходи;

уточнення списків на евакуацію працівників закладу освіти, документації евакуаційної комісії (або відповідальної особи за евакуацію для закладів, де працюючих менше 50 осіб).

4.     проведення тренування  щодо гасіння пожежі на початковому  етапі із застосуванням первинних засобів пожежогасіння ланкою  пожежогасіння (або відповідальними за пожежогасіння для закладів, де працюючих менше 50 осіб).

Змодельовані на цьому етапі навчальні ситуації (ввідні) (Додаток 5), повинні за своїм змістом відрізнятися одна від одної, щоб дати можливість набути практичних навиків в прийнятті рішень керівним складом закладу.

Особливу увагу на цьому етапі керівництво тренування має приділяти діям: ланок  сил ЦЗ (або відповідальних осіб за напрямками, для закладів, де працюючих менше 50 осіб), які при проведенні заходів з цивільного захисту мають здійснювати охорону громадського порядку, забезпечення зв’язку та оповіщення, надання домедичної допомоги, пожежогасіння, обслуговування захисної споруди (при наявності), класних керівників, вчителів, які проводять уроки, працівників, учнів закладу освіти.

Відпрацювання навчальних питань, які потребують участі учнів (заповнення захисної споруди, евакуація, тощо) проводиться, як правило під час великої перерви або в найбільш зручний для навчального закладу час.

Практичні заходи тренування проводяться з імітацією дій у надзвичайних ситуаціях та при виникненні пожеж. Імітація даних заходів залежить від навчальних цілей, особливостей навчального закладу, характеру місцевості і наявності імітаційних засобів. Окремі елементи імітації доповнюються відповідними знаками, вказівниками, прапорцями, пояснювальними написами.

Особи, які беруть участь у тренуванні зобов’язані дотримуватись вимог безпеки, правил експлуатації обладнання та вимог відповідних інструкцій.

 

Підведення підсумків тренування (розбір його результатів).

 

Підведення підсумків (розбір його результатів) є заключною частиною тренування. Мета підведення підсумків полягає у визначенні міри виконання навчальних завдань, що ставились на тренування.

Під час підведення підсумків нагадується задум, тема, етапи, навчальні питання, склад учасників тренування, загальна обстановка.

Заступники керівника тренування, штаб керівництва тренуванням на основі постійного і всебічного вивчення роботи та дій учасників тренування готують матеріали для загального розбору у вигляді коротких висновків, пропозицій.

В ході підведення підсумків керівником тренування здійснюється аналіз дій тих, хто навчався з наведенням фактів і зауважень, здійснюється постановка завдань для усунення недоліків.

Підведення підсумків тренування може проводитись за напрямками:

-   оповіщення та збір керівного складу;

-   приведення  ланок  сил ЦЗ (або відповідальних осіб, за напрямками, для закладів, де працюючих менше 50 осіб), які при проведенні заходів з цивільного захисту мають здійснювати охорону громадського  порядку, забезпечення зв’язку та оповіщення, надання домедичної допомоги, пожежогасіння в готовність до дій за призначенням;

-   дії ланок сил ЦЗ (або відповідальних осіб, за напрямками, для закладів, де працюючих менше 50 осіб), які при проведенні заходів з цивільного захисту мають здійснювати охорону громадського порядку, забезпечення зв’язку та оповіщення, надання домедичної допомоги, пожежогасіння, обслуговування захисної споруди (при наявності), згідно плану тренування;

-   екстрена евакуація учасників освітнього процесу;

-   робота об’єктової системи оповіщення, зв’язку та управління.

Підсумки проведення тренування обговорюються на засіданні комісії з питань НС, на підставі рішення якого керівник закладу освіти видає наказ «Про стан готовності закладу до вирішення завдань цивільного захисту» (Додаток 3).

У разі необхідності за результатами тренування можуть вноситися уточнення та зміни до Плану реагування на надзвичайні ситуації (Інструкції щодо дій персоналу суб’єкта господарювання у разі загрози або виникнення НС для закладів, де працюючих менше 50 осіб).

За підсумками об'єктового тренування з питань цивільного захисту про результати його проведення не пізніше 10 днів з часу його закінчення складається Звіт про організацію підготовки та проведення  тренування з питань цивільного захисту у закладі освіти за встановленою формою (Додаток 4).

 Звіт підписується керівником закладу освіти і подається до  територіального органу управління освітою та територіального органу ДСНС України.

Додаток 1

до методичних рекомендацій

 

 

Заклад освіти _________________

 

НАКАЗ

 

„___" лютого 20_  року                        м.                                    №________

 

Про підготовку та проведення

тренування з питань цивільного захисту

 

Відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України від 02.10.2012 р., розпорядження керівника органу виконавчої влади (органу місцевого самоврядування) від «__» _______20_ р. № ____ та з метою досягнення злагодженості в роботі керівного складу, штабу керівництва тренуванням,  ланок  сил ЦЗ (або відповідальних осіб за напрямками, для закладів, де працюючих менше 50 осіб), які при проведенні заходів з цивільного захисту мають здійснювати охорону громадського порядку, забезпечення зв’язку та оповіщення, надання домедичної допомоги, пожежогасіння, обслуговування захисної споруди (при наявності), при виконанні заходів реагування на надзвичайні ситуації, перевірки надійності об’єктової системи оповіщення, порядку проведення екстреної евакуації учасників освітнього процесу у випадку загрози або  виникнення надзвичайних ситуацій:

 

НАКАЗУЮ :

 

1.          _________ року провести об’єктове тренування з питань цивільного захисту за темою «Дії керівного складу закладу освіти при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації. Дії учасників освітнього процесу при проведенні екстреної евакуації з будівлі закладу».

 

      2. Призначити штаб керівництва тренуванням для підготовки тренування та контролю за діями тих, хто навчається у складі:

начальник штабу (П.І.Б. посада);

заступник             (П.І.Б. посада);

помічники            (П.І.Б, посада).

 

3. До участі у тренуванні залучити:

керівний склад закладу;

комісію з питань надзвичайних ситуацій (за потребою);

комісію з евакуації (або відповідального за евакуацію, для закладів, де працюючих менше 50 осіб) (за потребою);

ланки сил ЦЗ (або відповідальні особи, за напрямками, для закладів, де працюючих менше 50 осіб), які при проведенні заходів з цивільного захисту мають здійснювати охорону громадського порядку, забезпечення зв’язку та оповіщення, надання домедичної допомоги, пожежогасіння, обслуговування захисної споруди (при наявності),учасників освітнього процесу.

 

4.  Керівнику штабу керівництва тренуванням до _____ 20_р. забезпечити:

розробку документів з проведення тренування;

підготовку навчально-матеріальної бази, навчальних місць, засобів зв’язку та оповіщення, імітації (за потребою).

 

5. Призначити комісію для попереднього контролю знань і умінь працівників, які навчаються за програмою загальної підготовки до дій у НС  у складі:

Голова комісії - керівник закладу освіти;

Члени комісії –  представник територіального органу ДСНС України (за згодою):

          інженер з охорони праці;

 працівники закладу.

 

6. Інженеру з охорони праці (П.І.Б.) з усіма учасниками освітнього процесу задіяними на тренуванні провести цільовий інструктаж з дотримання вимог правил безпеки праці та пожежної безпеки.

 

7. Головному бухгалтеру _______ передбачити фінансові витрати, пов'язані з проведенням тренування, матеріального заохочення його учасників.

 

8. Готовність до проведення тренування з питань цивільного захисту _____ 20_р.

 

9. Наказ довести до керівного складу та штабу керівництва тренуванням.

 

10. Керівництво тренуванням та контроль за виконанням вимог даного наказу залишаю за собою.

Керівник закладу освіти           ____________________             _______________

 


Додаток 2

до методичних рекомендацій

 

ПОГОДЖУЮ

Керівник територіального органу управління освітою

__________________________

„_____” березня 20_ р.

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник закладу освіти

____________________________.

„_____” березня 20_ р.

 

 

План

проведення об’єктового тренування з питань цивільного захисту

 

Тема: «Дії керівного складу навчального закладу при загрозі виникнення надзвичайної ситуації. Дії учасників освітнього процесу при проведенні евакуації з будівлі закладу».

 

Навчальна мета :

- досягнення злагодженості в роботі керівного складу, працівників закладу в цілому при виконанні заходів запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;

- перевірка порядку екстреної евакуації учасників освітнього процесу з приміщень будівлі у випадку виникнення надзвичайних ситуацій та їх тренування;

 

Основні завдання, які ставляться перед учасниками:

- перевірка реальності  виконання заходів плану реагування на надзвичайні ситуації ((Інструкції щодо дій персоналу суб’єкта господарювання у разі загрози або виникнення НС для закладів, де працюючих менше 50 осіб);

- перевірка стану захисної споруди (при наявності) та порядку її заповнення у випадку виникнення надзвичайних ситуацій;

- перевірка наявності засобів індивідуального захисту;

- перевірка надійності об’єктової системи зв’язку та оповіщення.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

(Етапи, навчальні питання, перелік документів, порядок залучення ланок сил ЦЗ (або відповідальних осіб за напрямками, для закладів, де працюючих менше 50 осіб), учасників освітнього процесу)

Перший етап: ”Організація заходів цивільного захисту при загрозі виникнення надзвичайної ситуації ”

(режим підвищеної готовності)

З 8.00 до 8.45 _________ 20_р.

Навчальні питання:

1.    Збір керівного  складу, комісії з питань надзвичайних ситуацій, комісії з евакуації (або відповідального за евакуацію, для закладів, де працюючих менше 50 осіб);) ланок сил ЦЗ (або відповідальних осіб за напрямками, для закладів, де працюючих менше 50 осіб), уточнення  завдань.

(Схема оповіщення та зв’язку, список керівного складу)

2.Порядок виконання заходів Плану реагування на НС ситуації (Інструкції щодо дій персоналу суб’єкта господарювання у разі загрози або виникнення НС для закладів, де працюючих менше 50 осіб) при загрозі виникнення:

- стихійного лиха (ураган);

- аварії на хімічно-небезпечних об’єктах з викидом (виливом) небезпечних хімічних речовин;

- пожежі.

(План реагування на надзвичайні ситуації   (Інструкція щодо дій персоналу суб’єкта господарювання у разі загрози або виникнення НС для закладів, де працюючих менше 50 осіб), відомості наявності засобів  індивідуального захисту та матеріалів для герметизації приміщень).

3.Перевірка готовності  ланок сил ЦЗ (або відповідальних осіб за напрямками, для закладів, де працюючих менше 50 осіб),, які при проведенні заходів з цивільного захисту мають здійснювати охорону  громадського порядку, забезпечення зв’язку та оповіщення, надання домедичної допомоги, пожежогасіння, обслуговування захисної споруди (при наявності) (Списки  ланок сил ЦЗ (або відповідальних осіб за напрямками, для закладів, де працюючих менше 50 осіб), які при проведенні заходів з цивільного захисту мають здійснювати охорону громадського порядку, забезпечення зв’язку та оповіщення, надання домедичної допомоги, пожежогасіння, обслуговування захисної споруди (при наявності) ,відомості укомплектованості майном та засобами індивідуального захисту).

 

Другий етап: “Проведення заходів ЦЗ при виникненні надзвичайної ситуації ” (режим надзвичайної ситуації)

  З 10.20 до 11.30 __________ 20_ р.

Навчальні питання:

1. Дії керівного складу, ланок сил ЦЗ (або відповідальних осіб за напрямками, для закладів, де працюючих менше 50 осіб), учасників освітнього процесу:

а) за сигналом Увага всім!” АВАРІЯ НА ХІМІЧНО – НЕБЕЗПЕЧНОМУ ОБЄКТІ.

- проведення герметизації приміщень закладу освіти;

б) за сигналом «Увага всім!» ПОЖЕЖА на другому поверсі закладу освіти;

- проведення екстреної евакуації учасників освітнього процесу.

(Схема оповіщення та зв’язку, мегафони, ручні дзвінки, класні журнали, список керівного складу, документи захисної споруди (при наявності).

2. Проведення тренування:

- з ланкою пожежогасіння (або відповідальними особами за напрямками, для закладів, де працюючих менше 50 осіб),  – з правил користування підручними та первинними засобами пожежогасіння при гасінні пожежі  на початковому етапі.

 

ХІД ТРЕНУВАННЯ

Час

прове-дення

Зміст

навчальних питань

Обстановка на зазначений час та її імітація)

Порядок і зміст роботи керівника тренування, його заступників, помічників

Очікувані дії тих, хто навчається при відпрацюванні кожного навчального питання

Перший етап навчання з 8.00 до 8.45 “_” квітня 20_ р.

з

8.00

до

8.15

1) Збір керівного складу, уточнення завдань

З території За-хідної Європи наближається ураган. Швид-кість вітру досягає 25 м/с, наближення передбачається через 1-2 години

Керівник закладу дає розпорядження заступнику з навчально – виховної роботи, негайно оповістити і зібрати керівний склад та комісію з питань НС, комісію з евакуації (або відповідального за евакуацію для закладів, де працюючих менше 50 осіб).

 Доводить їм обстановку, розпорядження про функціонування районної (міської) ланки територіальної  підсистеми ЄДС ЦЗ в режимі підвищеної готовності. Ставить завдання щодо  захисту учасників освітнього процесу від можливих наслідків стихійного лиха

Заступник з навчально – виховної роботи:

викликає керівний склад (в тому числі і ланки сил  ЦЗ (або відповідальних осіб за напрямками, для закладів, де працюючих менше 50 осіб),  які при проведенні заходів з цивільного захисту мають здійснювати охорону громадського порядку, забезпечення зв’язку та оповіщення, надання домедичної допомоги, пожежогасіння, обслуговування захисної споруди(при наявності), комісію з питань НС; комісію з евакуації (або відповідального за евакуацію, для закладів, де працюючих менше 50 осіб)).

перевіряє їх прибуття і доповідає керівнику закладу

з

8.15

до

8.30

2) Уточнення плану реагування  на  НС(Інструкціїщодо дій персоналу суб’єкта господарювання у разі загрози або виникнення НС для закладів, де працюючих менше 50 осіб)

Обстановка погіршується

Керівник закладу освіти заслуховує доповіді, пропозиції керівного складу, комісії з питань НС, дає вказівки та за потребою проводить засідання комісії з питань НС

Заступник з навчально – виховної роботи уточнює План реагування на НС за розділами та  пунктами (Інструкцію щодо дій персоналу суб’єкта господарювання у разі загрози або виникнення НС для закладів, де працюючих менше 50 осіб).

Керівний склад:

- усвідомлює та оцінює обстановку;

- дає відповідні пропозиції;

- готує розпорядження підлеглим

з

8.30

до

8.45

Перевірка готовності ланок сил  ЦЗ

(або відповідальних осіб за напрямками, для закладів, де працюючих менше 50 осіб)

Ураган розпов-сюджується територією області

 

 

 

 

Із заступниками та керівниками  ланок сил ЦЗ (або відповідальними особами за напрямками, для закладів, де працюючих менше 50 осіб),  які при проведенні заходів з цивільного захисту мають здійснювати охорону громадського порядку, забезпечення зв’язку та оповіщення, надання домедичної допомоги, пожежогасіння, обслуговування захисної споруди(при наявності), перевіряє  наявність майна, приладів, засобів  індивідуального захисту

Керівники ланок ЦЗ (або відповідальні особи за напрямками, для закладів, де працюючих менше 50 осіб),  які при проведенні заходів з цивільного захисту мають здійснювати охорону громадського порядку, забезпечення зв’язку та оповіщення, надання домедичної допомоги, пожежогасіння, обслуговування захисної споруди(при наявності), готують своїх працівників до дій у НС, приводять майно, засоби індивідуального захисту в готовність без припинення освітнього процесу

Час

прове-дення

Зміст

навчальних питань

Обстановка на зазначений час та її імітація)

Порядок і зміст роботи керівника тренування, його заступників, помічників

Очікувані дії тих, хто навчається при відпрацюванні кожного навчального питання

Другий етап навчання з 10.20 до 11.30 “_” квітня 20_ р.

з

10.20

до

10.40

Дії керівного складу,  готовності ланок сил  ЦЗ

(або відповідальних осіб за напрямками, для закладів, де працюючих менше 50 осіб),  учасників освітнього процесу за сигналом “Увага всім!”

АВАРІЯ НА ХІМІЧНО – НЕБЕЗПЕЧНОМУ ОБЄКТІ

Фронт урагану оминув заклад освіти, але спричинив аварію на ХНО – заклад попадає в зону  можливого хімічного зараження.

В 10.20 із управління освіти міста поступив сигнал “Увага всім!” АВАРІЯ НА ХІМІЧНО – НЕБЕЗ-ПЕЧНОМУ ОБЄКТІ

Використовуючи дублюючу систему оповіщення закладу освіти (мегафон, дзвінок, посильних. дає розпорядження:

«Провести герметизацію приміщень будівлі  підручними матеріалами»

 

 

 

або

 

 

Керівник закладу освіти вирішує питання з управлінням (відділом) освіти щодо переміщення учасників освітнього процесу в безпечний район (за потребою у відповідності до ситуації)

 

Керівник ланки (або відповідальна особа за напрямком, для закладів, де працюючих менше 50 осіб) за  оповіщення та зв’язок проводять оповіщення відповідно до схеми. Педагогічні працівники зупиняють освітній  процес. Проводиться герметизація приміщень будівлі: вікон, дверей, вентиляційних отворів.

 

 

 

 

 

Після узгодження місця безпечного району (будівлі, приміщення) та прибуття транспорту (або пішим порядком) проводиться переміщення учасників освітнього процесу.

з

10.40

до 11.00

Дії керівного складу, ланок сил  ЦЗ (або відповідальних осіб за напрямками, для закладів, де працюючих менше 50 осіб), учасників

освітнього за сигналом “Увага всім!”.

ПОЖЕЖА у приміщенні закладу

В 10.40 від вчителя фізики надійшла інформація про виникнення пожежі в кабінеті

фізики на другому поверсі

Використовуючи основну систему оповіщення закладу освіти (електричний дзвінок – часті дзвінки, радіовузол) дає розпорядження або  посильні голосом:

“Увага всім!” ПОЖЕЖА. Провести екстрену евакуацію

Особисто та через заступників, штаб керівництва тренуванням здійснює контроль за виконанням розпорядження

 

 

Проводиться екстрена евакуація учасників освітнього процесу за встановленими маршрутами у відповідності до схеми евакуації людей у випадку пожежі через основний та запасні виходи.

Ланка (або відповідальна особа за напрямком, для закладів, де працюючих менше 50 осіб) охорони громадського порядку забезпечують організовану евакуацію учасників освітнього процесу та перевіряють приміщення загального користування, охороняють основні та запасні виходи, діє заборона на повернення людей у будівлі закладу

Час

прове-дення

Зміст нав-чальних питань

Обстановка на зазначений час та її імітація)

Порядок і зміст роботи керівника тренування, його заступників, помічників

Очікувані дії тих, хто навчається при відпрацюванні кожного навчального питання

з

11.00

до

11.05

Контроль кількості евакуйованих та доповідь управління (відділу) освітою про прийняті рішення та проведені заходи

 

Керівник тренування дає вказівку заступнику з навчально-виховної роботи перевірити кількість евакуйованих учасників освітнього процесу

 

 

Приймає доповідь заступника з навчально-виховної роботи про кількість евакуйованих

 

Керівник тренування доповідає управлінню(відділу) освітою про прийняті рішення та проведені заходи

Класні керівники, вчителі доповідають заступнику з навчально-виховної роботи про кількість евакуйованих

з 11.05

до 11.20

Проведення тренування з ланкою

 (або відповідальними особами за напрямком, для закладів, де працюючих менше 50 осіб),  пожежогасіння

 

Керівник тренування дає розпорядження на проведення тренування ланки (або відповідальних осіб за напрямком, для закладів, де працюючих менше 50 осіб) пожежогасіння

Керівник ланки (або відповідальна особа за напрямком, для закладів, де працюючих менше 50 осіб), пожежогасіння на навчальному місці розпочинає тренування та коментує дії тих, хто навчається. Проводиться демонстрація гасіння осередку пожежі підручними та первинними засобами пожежогасіння

З 11.20 до 11.30

Повернення учасників освітнього процесу  в будівлю закладу

 

Керівник тренування дає команду на переведення закладу освіти в режим повсякденного функціонування та повернення учасників освітнього процесу  в будівлю

Учасники освітнього процесу  повертаються в будівлю закладу

Час закінчення тренування 11.30,  підведення підсумків тренування о 15.00 в актовому залі.

Начальник штабу керівництва тренуванням                                          ________

 

 

 


Додаток 3

до методичних рекомендацій

 

назва закладу освіти______

НАКАЗ

„___”  квітня 20_  р.                                                              м. __                                                                      №_____

 

Про стан готовності  закладу  освіти до

вирішення завдань цивільного захисту

 

Відповідно до вимог наказу керівника навчального закладу _______ №___ від “___”_______20_ р.  проведено об’єктове тренування  з питань цивільного захисту на тему: «Дії керівного складу закладу освіти при загрозі виникнення надзвичайної ситуації. Дії учасників освітнього процесу при проведенні евакуації з будівлі закладу».

          Навчальна мета щодо вдосконалення знань і практичних навичок керівного складу та відпрацювання практичних дій учасниками освітнього процесу в основному досягнута.

          У тренуванні брали участь: керівний склад закладу, комісія з питань НС, комісія з евакуації, ланки сил ЦЗ (або відповідальні особи за напрямком, для закладів, де працюючих менше 50 осіб), які при проведенні заходів з цивільного захисту мають здійснювати охорону громадського порядку, забезпечення зв’язку та оповіщення, надання домедичної допомоги, обслуговування захисної споруди(при наявності) інші працівники.

          Оповіщення та збір керівного складу проведені своєчасно. Заклад освіти забезпечений необхідним майном, засобами індивідуального захисту.

            Керівний склад, комісія з питань НС та ланки сил ЦЗ (або відповідальні особи за напрямком, для закладів, де працюючих менше 50 осіб), які при проведенні заходів з цивільного захисту здійснювали  забезпечення заходів ЦЗ, показали задовільну підготовку та вміння  діяти в умовах ймовірних надзвичайних ситуацій.

          В кращу сторону відмічаються дії ланки (або відповідальної особи за напрямком, для закладів, де працюючих менше 50 осіб) оповіщення та зв’язку.

Недоліком являється те, що значна частина засобів індивідуального захисту у зв’язку із  закінченим терміном придатності потребують заміни.

          За підсумками проведення об’єктового тренування  з питань цивільного захисту, -

 

                    НАКАЗУЮ:

1. На підставі аналізу проведених практичних заходів та протоколу комісії з питань НС вважати  заклад  освіти готовим до вирішення завдань цивільного захисту.

2. Заступнику з навчально – виховної роботи:

 в тижневий термін скласти план усунення недоліків виявлених в ході проведення тренування;

спланувати придбання засобів індивідуального захисту, тощо.

3. За ініціативу та умілі дії в ході тренування:

а) нагородити ______:

інженера з охорони праці ________________

б) нагородити _____:

керівника ланки (або відповідальної особи за напрямком, для закладів, де працюючих менше 50 осіб) оповіщення та зв’язку ______

4.  Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Керівник  закладу освіти                     __________


Додаток 4

до методичних рекомендацій

 

ЗВІТ

про організацію підготовки та  проведення об'єктового тренування з питань

цивільного захисту у ___  назва закладу освіти

 

за темою: Дії керівного складу  __  назва закладу освіти при загрозі виникнення надзвичайної ситуації. Дії учасників освітнього процесу під час екстреної евакуації з будівлі закладу”

 

Тривалість та дата тренування –  (до 4 год.) . __02.20

Керівник тренування - керівник закладу освіти _____(П.І.Б.)______

До тренування залучались:

об'єктова комісія з питань надзвичайних ситуацій –  осіб;

евакуаційна комісія (або відповідальна особа за евакуацію, для закладів, де працюючих менше 50 осіб) -  осіб;

ланки сил ЦЗ  (або відповідальні особи за напрямком, для закладів, де працюючих менше 50 осіб)-  осіб;

1.          Організація підготовки керівництва та посередників навчання, керівництва (керівника) тренування (інструктивно-методичні заняття, цільові інструктажі, отримання консультації або іншої допомоги від навчально-методичного центру сфери цивільного захист, рекомендації, тощо).

керівний склад та штаб тренування - підготовлений; підготовка керівництва тренування здійснювалась на спеціально організованих керівником закладу освіти інструктивно-методичних заняттях та цільових інструктажах, що проводились на базі закладу працівниками НМЦ ЦЗ та БЖД області, а також отримана кваліфікована консультація з практичної підготовки відповідно до запиту.

2.          Повнота та якість відпрацювання організаційних та навчально-методичних документів з проведення тренування:

організаційні та плануючі документи щодо тренування з питань ЦЗ відпрацьовані в повному обсязі, задум тренування відповідає реальним загрозам закладу,

плануючі документи для організації цивільного захисту у закладі освіти відпрацьовані.

3.    Оцінка здатності керівного складу і фахівців закладу освіти до вирішення завдань цивільного захисту:

своєчасність та повнота виконання заходів цивільного захисту відповідно до встановленого режиму діяльності;

 збір керівного складу, штабу тренування, комісії з питань надзвичайних ситуацій, комісівї з евауації під час введення режиму підвищеної готовності проведено у встановлені Планом реагування на надзвичайні ситуації терміни (Інструкції щодо дій персоналу суб’єкта господарювання у разі загрози або виникнення НС для закладів, де працюючих менше 50 осіб);

заходи цивільного захисту здійснювались відповідно до встановленого режиму діяльності (в ході тренування);

імітація дій у надзвичайних ситуаціях та при виникненні пожеж, а  також ввідні відповідають характеру діяльності закладу освіти;

ввідними планомірно нарощувалась та ускладнювалась обстановка.

організація роботи комісії з питань надзвичайних ситуацій, органів з евакуації;

 робота комісії з питань надзвичайних ситуацій, органів з евакуації була організована у відповідності до плану реагування (Інструкції щодо дій персоналу суб’єкта господарювання у разі загрози або виникнення НС для закладів, де працюючих менше 50 осіб);

 вжито заходи щодо хімічного та радіаційного захисту учасників освітнього процесу

робота особи з питань цивільного захисту щодо організації збору та узагальнення даних і оцінки обстановки, підготовки розрахунків і пропозицій для прийняття обґрунтованих рішень, своєчасність надання оперативних донесень;

 відповідальною особою з питань цивільного захисту здійснювався збір та узагальнення даних про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації, а також оцінка обстановки, підготовка розрахунків і пропозицій для прийняття керівником обґрунтованих рішень,;

своєчасно надавались  оперативні донесення  до управління(відділу) освіти.

 організація робіт з реагування на надзвичайні ситуації та ліквідації їх наслідків, доцільність застосування ланок сил ЦЗ (або відповідальних осіб за напрямком, для закладів, де працюючих менше 50 осіб), які при проведенні заходів з цивільного захисту мають здійснювати охорону громадського порядку, забезпечення зв’язку та оповіщення, надання домедичної допомоги, пожежогасіння, обслуговування захисної споруди (при наявності, своєчасність доведення завдань до виконавців;

інформація про загрозу виникнення та виникнення надзвичайної ситуації від управління освіти і науки отримана своєчасно;

завдання до виконавців доводились своєчасно;

взаємодія з органами управління освітою – організована;

ланки сил цивільного (або відповідальні особи за напрямком, для закладів, де працюючих менше 50 осіб), які при проведенні заходів з цивільного захисту мають здійснювати охорону громадського порядку, забезпечення зв’язку та оповіщення, надання домедичної допомоги, пожежогасіння, обслуговування захисної споруди (при наявності) залучались до реагування на загрозу або виникнення НС у відповідності до їх призначення;

організація всебічного забезпечення заходів цивільного захисту та проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

ланками сил  цивільного захисту (або відповідальними особами за напрямком, для закладів, де працюючих менше 50 осіб), при проведенні заходів з цивільного захисту  здійснювали охорону громадського порядку, забезпечували заходи  зв’язку та оповіщення, надавали домедичну допомогу постраждалим, здійснили заходи   герметизації будівлі на першому етапі тренування, локалізацію та ліквідацію надзвичайної ситуації - пожежі із залученням необхідних сил та засобів на її початковому етапі;

якість і повнота відпрацьованих графічних та текстуальних документів;

текстуальні документи щодо організації підготовки та проведення тренування з питань ЦЗ відпрацьовані у відповідності до рекомендацій та нормативних документів.

4. Оцінка спроможності  ланок сил цивільного захисту (або відповідальних за напрямками) до дій за призначенням:

укомплектованість ланок цивільного захисту (або відповідальних осіб за напрямком, для закладів, де працюючих менше 50 осіб), які при проведенні заходів з цивільного захисту мають здійснювати охорону громадського порядку, забезпечення зв’язку та оповіщення, надання домедичної допомоги, пожежогасіння) індивідуальними засобами захисту, спеціальним майном;

ланки сил цивільного захисту (або відповідальні за напрямками) призначені наказом керівника закладу освіти  і відповідають наявним спискам;

індивідуальними засобами захисту забезпечені тільки ватно-марлевими масками;

спеціальним майном: у наявності мегафон – 1шт, захисний костюм Л-1 – 1 комплект;  матеріали для герметизації (за потребою);

в цілому ланки сил  цивільного захисту  (або відповідальні особи,за  напрямком, для закладів, де працюючих менше 50 осіб), які при проведенні заходів з цивільного захисту мають здійснювати охорону громадського порядку, забезпечення зв’язку та оповіщення, надання домедичної допомоги, пожежогасіння, обслуговування захисних споруд(при наявності) спроможні виконувати покладені на них обов'язки за призначенням щодо дій у випадку загрози або виникнення надзвичайної ситуації.

5. Відпрацювання сигналів оповіщення цивільного захисту і дій учасників освітнього процесу за ними:

об’єктова система оповіщення в робочому стані, порядок доведення сигналів оповіщення цивільного захисту - відпрацьований

отримання сигналів від управління освіти здійснювалось через секретаря (або чергового) закладу освіти;

інформація про загрозу виникнення (або виникнення надзвичайної ситуації) від органу управління освіти отримана своєчасно;

використовувались для оповіщення електричний дзвінок (або ручні дзвінки, мегафон, посильні);

екстрена евакуація учасників освітнього процесу здійснювалась відповідно до «Плану евакуації людей на випадок пожежі у закладі освіти» через основні та запасні шляхи евакуації з дотримання мір безпеки;

6.    Перелік заходів виконаних з метою вдосконалення складових системи цивільного захисту закладу освіти у період підготовки та проведення тренування з питань цивільного захисту:

організовані та проводяться заходи щодо забезпечення пожежної безпеки;

проведений поточний ремонт підвального приміщення;

закуплено мегафон для оповіщення;

виготовлено ватно-марлеві пов’язки на усіх учасників освітнього процесу;

придбали  вогнегасників –  шт.;

проведено технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння;

придбали прилад «ТЕРА» - дозиметр-радіометр, який  призначений для вимірювання іонізуючих випромінювань (радіації);

інше.

7.    Результати тренування обговорено на засіданні комісії з питань надзвичайних ситуацій закладу освіти

(протокол № ____ від “_ ”______ 20_ р. додається).

 

Керівник тренування - посада ______ (П.І.Б.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

до методичних рекомендацій

 

Варіанти

ввідних для керівництва тренування:

 

·       «Отримано інформацію про переведення районної (міської), громади ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту в режим підвищеної готовності»;

·       «Отримано інформацію про переведення районної (міської) або територіальної громади ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту в режим надзвичайної ситуації»;

·       «Розлив ртуті у вестибюлі закладу»;

·       «Розлив хлору (аміаку) на території хімічно-небезпечного об’єкту» (поряд із закладом);

·       «Пожежа в приміщенні закладу»;

·       «Аварія на атомній електростанції»;

·       «Замінування навчального закладу» або «Виявлено підозрілий предмет»;

·        «Сильний вітер (ураган, буревій)»;

·       «Отримано інформацію про переведення районної (міської), територіальної громади ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту в режим повсякденного функціонування»

 

 

Перелік нормативних документів:

 

1.    Конституція України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996).

2.    Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 .

3.    Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 2402-III.

4.    Постанова Кабінету Міністрів України  від 27.08.2010 №778  «Про затвердження Положення  про  загальноосвітній навчальний заклад».

5.    Постанова Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 №819 «Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту».

6.    Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 №443 «Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту».

7.    Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 №444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях».

8.    Постанова Кабінету Мністрів України  від 09 січня 2014р. №11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту».

9.     Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 №1200 «Про затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю».

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 №733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту».

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.2013 №787 «Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту».

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 №841 «Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій.

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2017 №626 «Про затвердження Порядку розроблення планів діяльності єдиної державної системи цивільного захисту».

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 №138 «Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту».

15. Наказ МВС від 28.11.2019 №991 «Про Затвердження Порядку організації та проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту».

16.Наказ МВС України від 10.07.2017 №579 «Про затвердження Методики планування заходів з евакуації».

17.Наказ МВС України від 09.07.2018 №579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту».

18.Наказ МОН України від 21.11.2016 №1400 «Про затвердження Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту».

19. Наказ ДСНС України від 08.08.2014 №458 «Про внесення змін до «Програми загальної підготовки працівників підприємств, установ та організацій до дій у надзвичайних ситуаціях».

20.ДСТУ 5058:2008 Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях (Національний стандарт України).

21. Лист ДСНС України від 26.04.2017 №16-6361/161 «Рекомендації щодо проведення спеціальних обєктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немає коментарів:

Дописати коментар