четвер, 13 грудня 2018 р.


Н А К А З
10.12.2018                                                                                                                                484


Про проведення міського етапу
Всеукраїнського заочного конкурсу звітів про роботу роїв
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри
«Сокіл» («Джура»)

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 14.11.2018 №1/9-700 «Про проведення Всеукраїнського заочного конкурсу звітів про роботу роїв Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)», Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура»), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2018 № 845, наказу управління освіти і науки Тернопільської ОДА від 05.12.2018 № 314 «Про проведення районного, міського, в об’єднаних територіальних громадах, обласного етапів Всеукраїнського заочного конкурсу звітів про роботу роїв Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)», з метою подальшого розвитку форм і методів виховної роботи в роях та закладах освіти в цілому, удосконалення методологічних підходів до змісту роботи роїв, реального розвитку соціальної згуртованості суб’єктів освітнього процесу, шляхів підвищення престижу суспільно-корисної праці дітей та молоді, формування їх лідерських якостей, обміну передовим педагогічним досвідом

НАКАЗУЮ:
1.     Проводити міський етап Всеукраїнського заочного конкурсу звітів про роботу роїв Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») щорічно у лютому-березні, починаючи з 2019 року, відповідно до Умов затверджених листом Міністерства освіти і науки України від 14.11.2018 №1/9-700 (додаток 2).
2.     Затвердити склад оргкомітету та журі міського етапу Всеукраїнського заочного конкурсу звітів про роботу роїв Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») (додаток 1).
3.     Контроль за виконанням наказу доручити заступнику начальника управління освіти і науки–начальнику відділу дошкільної, середньої і позашкільної освіти Сум І.М.Начальник управління                                                     О. П. ПохилякЗаблоцька Ольга Ігорівна (0352) 528856
Даценко Микола Миколайович (0352) 400994


Додаток 1
до наказу управління освіти і науки
№ 484 від 10.12.2018

Склад оргкомітету та журі міського етапу
Всеукраїнського заочного конкурсу звітів
про роботу роїв Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної
гри «Сокіл» («Джура»)(молодша та середня вікові групи)

1.            Заблоцька Ольга Ігорівна – головний інспектор з позашкільної роботи відділу дошкільної, середньої та позашкільної освіти  - голова оргкомітету;

Члени оргкомітету:
2.     Даценко Микола Миколайович – методист ТКМЦНОІМ;
3.     Білоус Катерина Анатоліївна – завідувач відділу ЦТДЮ.
Журі:
1.     Нюня Тетяна Любомирівна - – методист ТКМЦНОІМ – голова журі;
2.     Білоус Петро Михайлович - методист ТКМЦНОІМ – заступник голови журі;
3.     Дроб Лілія Степанівна – педагог-організатор ТНВК ШЕЛ № 9 – секретар;
4.     Боднар Валерій Іванович – директор ТШДП;
5.     Грім Михайло Євгенійович – заступник директора з навчально-виховної роботи ТЗОШ № 24

Додаток 2
до наказу управління освіти і науки
№ 484 від 10.12.2018

УМОВИ
проведення міського етапу
Всеукраїнського заочного конкурсу звітів
про роботу роїв Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної
гри «Сокіл» («Джура»)(молодша та середня вікові групи)

1. Загальні положення

         1.1. Розвиток та впровадження Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») (далі – Гра), розширення її мережі, долучення до Гри дітей молодшого та середнього віку вимагає нових форм комунікації учасників, інформування про здобутки, досягнення, впровадження інноваційних методів виховання, особливо в умовах реформування сучасної української освіти.
         Молодь за своїми ціннісними орієнтаціями є найменш консервативною і найбільш чутливою до змін. Швидко засвоює нові технології, активна та дієва у соціальних мережах. Здобутки одних миттєво стають надбанням багатьох.

1.2. Всеукраїнський заочний конкурс звітів про роботу роїв Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної  гри «Сокіл» («Джура»)(молодша та середня вікові групи)  (далі – Конкурс) проводиться з метою подальшого розвитку форм і методів виховної роботи в роях та закладах освіти, удосконалення методологічних підходів до змісту роботи роїв, реального розвитку соціальної згуртованості суб’єктів освітнього процесу, відпрацювання шляхів підвищення престижу суспільно-корисної праці дітей та молоді, формування їх лідерських якостей, обміну передовим педагогічним досвідом.

         1.3. Основними завданнями Конкурсу є:
- пошук нових форм, методів і моделей організації виховної роботи з дітьми;
- вивчення соціально-педагогічних умов розвитку Гри в закладах освіти України;
- підтримка розвитку інноваційних форм і методів виховної діяльності з дітьми, спрямованої на формування в них активної життєвої позиції;
- поширення кращого педагогічного досвіду з організації виховного процесу з дітьми;
- підтримка молодих  талановитих педагогів, сприяння їх самореалізації та стимулювання подальшої творчої діяльності;
- створення інформаційного банку кращих моделей системи виховання дітей у Грі;
- узагальнення кращого досвіду функціонування роїв в освітніх закладах різних типів підпорядкування та форм власності;
- привернення уваги  органів місцевого самоврядування, органів управління освітою та молодіжною політикою, дитячо-юнацьких та молодіжних громадських організацій, педагогічних колективів до питань підтримки Гри та розвитку соціальної згуртованості суб’єктів освітнього процесу.

1.4. Загальне керівництво Конкурсом обласного (регіонального) етапу очолює обласний штаб Гри.
Безпосереднє керівництво Конкурсом здійснює управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації, тернопільський обласний комунальний центр туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді із залученням дитячо-юнацьких та молодіжних громадських організацій.
На місцях керівництво Конкурсом здійснюють керівники органів управління освітою.

2. Учасники Конкурсу

         2.1. До участі у Конкурсі допускаються звіти роїв молодшої та середньої вікової групи закладів загальної середньої, позашкільної освіти, клубів, дитячих об’єднань та громадських організацій.

3. Порядок і термін проведення Конкурсу

         3.1. Конкурс проводиться щорічно і носить безстроковий характер.
        
         3.2. Відбір звітів роїв на Конкурс проводиться поетапно упродовж навчального року.
         Підсумкові етапи проводяться:
         1-й етап – районний, міський та в об’єднаних територіальних громадах (заочний)   – лютий-березень.
         2-й етап – обласний (заочний) підсумковий    травень, починаючи з 2019 року.
         3-ій етап – Всеукраїнський.
         3.3. Для проведення першого етапу Конкурсу керівниками органів управління освітою створюються відповідні оргкомітети та визначаються відповідальні організатори.
         Організатори першого етапу Конкурсу:
- здійснюють координацію підготовки та проведення Конкурсу;
- визначають експертні комісії (журі);
- забезпечують висвітлення Конкурсу в районних, міських засобах масової інформації;
Експертні комісії (журі) визначають претендентів для участі в другому етапі Конкурсу - два кращих звіти роїв-переможців першого етапу (один звіт роїв молодшої вікової групи та один звіт роїв середньої вікової групи) від районів, міст та ОТГ, керуючись критеріями, викладеними в пункті 5 цих Умов.

3.4. Організатори першого етапу Конкурсу до 25 квітня, починаючи з 2019 року, подають заявку (додаток 1) та матеріали відповідно до вимог пункту 4 цих Умов за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. С.Качали, 3, Тернопільський обласний комунальний центр туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді, науково-краєзнавчий відділ («Обласний заочний конкурс звітів про роботу роїв Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)(молодша та середня вікові групи)») та на Е-mail: centr_tur@ukr.net.

3.5. Організацію та проведення другого етапу Конкурсу здійснює оргкомітет, склад якого затверджується управлінням освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації .
До складу оргкомітету входять представники обласного штабу Гри, управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації, Тернопільського обласного комунального центру туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді та громадських організацій, які виявлять бажання надати організаційну, фінансову чи іншу допомогу в проведенні Конкурсу.
Оргкомітет:
- визначає експертну комісію (журі);
- установлює порядок відбору претендентів на участь у школах джур козацьких;
- визначає терміни проведення етапу;
- здійснює координацію підготовки та проведення етапу;
-  забезпечує висвітлення Конкурсу у засобах масової інформації.

Експертна комісія (журі) здійснює оцінку конкурсних матеріалів відповідно до критеріїв, викладених у пункті 5 цих Умов.

4. Вимоги до матеріалів, що подаються на Конкурс

4.1. Усі матеріали подаються державною мовою.

4.2. Для участі у Конкурсі організаторам подають:
- заявку про участь у Конкурсі;
- звіт про роботу рою.

4.3. Звіт про роботу рою складається з наступних розділів:
- коротка довідка про рій, його девіз, ройова символіката місце рою у структурі Гри в закладі освіти (курені або районі);
- паспорт рою (додаток 2); 
- зміст, форми та напрями діяльності (суспільні проекти) рою протягом останнього року,якість та ефективність роботи;
- взаємодія рою з іншими роями, педагогічним та батьківським колективами, громадськими організаціями, владою. 

4.4. Матеріали подаються у вигляді презентації, яка повинна бути виконана в програмі «Microsoft OffisePowerPoint»  з описом діяльності рою до 25 слайдів на диску CD-R/RW. Якщо презентація змонтована у вигляді відеоряду, то ролик повинен бути виконаний у стандартних форматах AVI, WMA, MP4.
Бажано, щоб презентація мала звуковий (музичний) супровід.
Час перегляду презентації  до 10 хвилин.

4.5. Подається також текстовий опис.
До опису додаються:
- титульна сторінка, на якій зазначається повна юридична назва та адреса закладу освіти, дитячого об’єднання, громадської організації, гасло рою, автори та укладачі (прізвище, ім’я, по батькові, посада);
- зміст діяльності рою протягом останнього року, якість та ефективність роботи;
- перелік поданих матеріалів
Обсяг друкованих матеріалів не повинен перевищувати 25 сторінок друкованого тексту формату А4, набраного гарнітурою TimesNewRoman, розмір 14, без переносів, півтора інтервали, поля – по 20мм верхнє та нижнє, 30мм ліве, 15мм праве. Нумерація наскрізна. Матеріал зброшурований (скріплений стиплером).
Претенденти подають в оргкомітет й інші матеріали в додатках (до десяти сторінок): відгуки учнів, вихованців, слухачів, батьків, педагогів, органів управління освітою, наукових установ, громадських організацій тощо, копії відзнак та нагород (подяки, дипломи, грамоти тощо), методичні рекомендації щодо вдосконалення роботи в роях, програму занять «Дня козака» тощо, фотографії, відеоматеріали, а також інформацію про висвітлення роботи рою в соціальних мережах та попередні публікації у ЗМІ .
Матеріали, подані на Конкурс, не рецензуються і не повертаються.

5. Критерії оцінювання матеріалів Конкурсу

5.1. Критерії оцінювання презентації:

1.
Відповідність вимогам п. 4.4
до 20 б.
2.
Інформаційна насиченість презентації
до 30 б.
3.
Логічність (дотримання хронологічної послідовності)
до 20 б.
4.
Якість та ефективність діяльності рою
до 30 б.

Максимальна сума балів
до 100 б.

5.2. Критерії оцінювання текстового опису:

1.
Титульний лист та стор. 2


- девіз рою
до 2 б.

- дані про виконавців ( назва рою, адреса навчального закладу ( клубу, гуртка тощо), паспорт рою
до 3 б.
2.
  Якість оформлення звіту (грамотність, охайність)
до  5 б.
3.
Відповідність ідейним принципам лицарства «Служити Богові, Батьківщині, ближнім»
до 35 б.
4.
Суспільна значимість діяльності рою
до 20 б.
5.
Висвітлення діяльності рою у соціальних мережах, ЗМІ та на сторінці фейсбук Всеукраїнська військово-патріотична гра «ДЖУРА»
до 15 б.
6.
Розміщення матеріалів про роботу рою на сторінці фейсбук з хештегом#dzhura_2019
до 15 б.
7.
Додатковий матеріал:


- об’єм, відповідність фото та відеоматеріалів  змісту звіту
до 10 б.

- якість методичних матеріалів
до 10 б
8.
Відповідність вимогам (п. 4.5)
до 20 б.

Максимальна сума балів
до 135 б.

За матеріали, подані у додатках можуть бути додатково нараховані преміальні бали
до 15 б.

Максимальна сума балів за презентацію, текстовий опис та преміальні
до 250 б.


6. Підведення підсумків

6.1. За рішенням експертної комісії (журі) 2-го етапу Конкурсу визначаються переможці та призери в загальному заліку Конкурсу у кожній віковій групі окремо.
6.2. По одному рою у кожній віковій групі від області та м. Києва для участі в проведенні Всеукраїнської шкли джур козацьких «Котигорошко» (молодша вікова група) та Всеукраїнської шкли джур козацьких «Джура» (середня вікова група).
За підсумками проведення ІІІ етапу Конкурсу Український державний центр національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді за погодженням із Головним штабом подає клопотання до Міністерства освіти і науки України  щодо відзначення переможців Конкурсу.


Додаток  1 до пункту 3.4.

ЗАТВЕРДЖУЮ
(реквізити організаторів)
______________________
                                                                                                (підпис)

                                                 ЗАЯВКА
на участь у другому обласному етапі
Всеукраїнського заочного конкурсу звітів про роботу роїв
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)  (молодша та середня вікові групи)

1. Повна юридична назва  закладу освіти ________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

2. П.І.Б. (повністю) керівника закладу освіти _____________________________
___________________________________________________________________

3. Адреса закладуосвіти:

         - юридична ____________________________________________________
___________________________________________________________________

- поштова _____________________________________________________
___________________________________________________________________

         - електронна __________________________________________________

4. Назва рою ________________________________________________________

5. Назва (загальна тема) звіту __________________________________________

6. П.І.Б. (повністю) керівника рою, посада _______________________________
____________________________________________________________________

7. E-mail: керівника рою  _____________________________________________

8. №№ телефонів керівника рою (в т.ч. моб.) _____________________________


___________________________                                     ______________________
   (керівник закладуосвіти)                                                                           (підпис)
Додаток  2 до пункту 4.3


ПАСПОРТ
Рою_______________________________________________________________
(назва рою)
1.Регіон ___________________________________________________________
2. Район , місто, ОТГ______________________________________________
3. Назва населеного пункту____________________________________________
4. Повна юридична назва закладу освіти, при якому організовано рій ________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. Поштова адреса___________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
6. Контактні телефони________________________________________________
7. E-mail:  __________________________________________________________
8. Сайт _____________________________________________________________
9.  Контакт у соцмережах _____________________________________________
10. Ройовий_________________________________________________________
(Ім’я, Прізвище)
11. Педагог–виховник ________________________________________________
(П.І.Б., № мобільний тел., E-mail:, інші дані)

12. СКЛАД  РОЮ (до 15 осіб)

№ з/п
Прізвище, ім.’я
Рік народження
Клас
Обов’язки (ройова посада)
Домашня адреса
(E-mail, моб. телефон)
1
2
3
4
5
6                                   Список склав _________________/________________/

Дата заповнення паспорту __ _____________ 20__ р.              


М.П.               Керівник закладу _____________/________________/


Немає коментарів:

Дописати коментар