пʼятницю, 10 квітня 2020 р.

Державна служба  України з надзвичайних ситуацій

Тернопільська обласна державна адміністрації

Навчально-методичний центр цивільного захисту
та безпеки життєдіяльності Тернопільської областіМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо підготовки та проведення об’єктового тренування з питань цивільного захисту у закладах загальної середньої
та професійно-технічної освітиМетодичні рекомендації щодо підготовки та проведення об’єктового тренування з питань цивільного захисту у закладах загальної середньої та професійно-технічної освіти розроблені для завідувачів навчально-консультаційних пунктів, майстрів виробничого навчання навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, керівництва закладів освіти.
В даних рекомендаціях викладена послідовність підготовки та проведення тренування з питань цивільного захисту в рамках Дня цивільного захисту.
У кожному конкретному випадку цей захід проводиться з урахуванням навчальних цілей та теми тренування, характеру практичних завдань,  підготовки залучених осіб, набутого досвіду, матеріально-технічних умов, рішень керівництва  закладу освіти.
Укладачі:
Сагайдак Л.Д., начальник обласного методичного кабінету (БЖД населення) НМЦ ЦЗ та  БЖД Тернопільської області;
Григорович Ю.П., начальник НМЦ ЦЗ та БЖД Тернопільської області;
Андрунько В.Є., викладач – методист Тернопільських територіальних курсів цивільного захисту та БЖД  III-категорії;
Горішний С.М., викладач Тернопільських територіальних курсів цивільного захисту та БЖД  III- категорії


Рецензенти:
Греса І.І., начальник відділу організації заходів цивільного захисту Управління Державної служби України з надзвичайних  ситуацій у Тернопільській області;
Даценко М.М., методист Тернопільського комунального центру науково-освітніх інновацій та моніторингу Тернопільської міської ради.


Розглянуто та схвалено на засіданні методичної комісії НМЦ ЦЗ та БЖД Тернопільської  області
Протокол № 01  від  27.01.2020
1.   Загальні положення

Методичні рекомендації визначають єдину методику та  підходи до організації і  проведення практичного навчання учасників освітнього процесу діям у випадку загрози або виникнення надзвичайних ситуацій (далі - НС), безпеки життєдіяльності та цивільного захисту (далі - ЦЗ) в закладах освіти.
Об’єктове тренування з питань цивільного захисту в рамках Дня цивільного захисту – форма практичної підготовки працівників, зокрема керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, що визначає в цілому готовність закладів загальної середньої  та професійно-технічної освіти до реалізації Плану реагування на надзвичайні ситуації (Інструкції щодо дій персоналу суб’єкта господарювання у разі загрози або виникнення НС для закладів, де працюючих менше 50 осіб).
Тренування з учасниками освітнього процесу щодо дій у надзвичайних ситуаціях та при виникненні пожеж у закладах загальної середньої та професійно-технічної освіти, як об’єктах з масовим перебування  людей, проводяться щорічно тривалістю до 4 годин.
Метою проведення даного тренування в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах є комплексне відпрацювання дій учасників освітнього процесу  в разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, організації та здійснення заходів з питань цивільного захисту, передбачених планом реагування на надзвичайні ситуації (Інструкції щодо дій персоналу суб’єкта господарювання у разі загрози або виникнення НС для закладів, де працюючих менше 50 осіб).
Тривалість проведення тренування залежить від часу, необхідного на виконання практичних заходів, специфіки закладу освіти, кількості тих, кого навчають, навчальних ціле,  мети і завдань, поставлених перед учасниками тренування.
Тренування проводяться на навчально-матеріальній базі, що включає територію та будівлю закладу, захисні споруди, а також підготовлені навчальні місця. З метою залучення пожежно-рятувальних підрозділів до проведення заходів тренування керівник закладу освіти на початку кожного навчального року надає заявку до органу управління освітою місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування.
Керівник обєктового тренування (керівник закладу освіти) несе повну відповідальність за підготовку, організацію і якість його проведення.
Навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (далі - НМЦ ЦЗ та БЖД) здійснюється методичний супровід з практичної підготовки  у закладах загальної середньої та професійно-технічної освіти, що проводять об’єктові тренування з питань цивільного захисту, який передбачає:
-        консультаційну допомогу керівникам закладів освіти та особам, які очолюють штаби керівництва об’єктовим тренуванням;
-        надання рекомендацій з питань організації, планування та здійснення заходів цивільного захисту;
-        розроблення і розповсюдження методичних рекомендацій з проведення  тренування з питань цивільного захисту в рамках  заходів Дня цивільного захисту.
З метою забезпечення якісної підготовки та проведення тренування майстрами виробничого навчання та завідувачами навчально-консультаційними пунктами НМЦ ЦЗ та БЖД проводяться:
1. Інструктивно-методичні заняття з керівництвом тренування, які передбачають:
1.1. проведення аналізу плану реагування на НС (Інструкції щодо дій персоналу суб’єкта господарювання у разі загрози або виникнення НС). та визначення вихідних даних об’єктового тренування;
1.2. відпрацювання на робочих місцях персоналом штабу керівництва плану проведення тренування;
1.3. показ методики підготовки натурних ділянок, рубежів, місць з відтворення обстановки та роботи штабу керівництва під час відпрацювання практичних заходів за тренуванням;
1.4. надання рекомендацій стосовно підготовки матеріалів для підведення підсумків тренування.
2.  Індивідуальні консультації з відпрацювання документів тренування.
3.  Цільові інструктажі з питань (тематика проведення цільового інструктажу залежить від теми тренування та Плану реагування на НС (Інструкції щодо дій персоналу суб’єкта господарювання у разі загрози або виникнення НС):
3.1. підготовки  ділянок з імітацією руйнувань, пожеж, вибухів, зон затоплення і зараження, задимлення, аварій на трубопроводах і ємностях, тощо;
3.2. розміщення основних знаків та покажчиків, що використовуються для імітації на навчальних місцях з відпрацювання практичних заходів;
3.3.порядку здійснення контролю за діями тих, хто навчається;
3.4. дотримання загальних заходів безпеки в ході  тренування.
Дані інструктажі проводяться з керівниками на навчальних місцях з практичного відпрацювання заходів і робіт.
ДСНС України та її територіальними органами здійснюється методичне керівництво практичною підготовкою працівників, зокрема керівного складу та фахівців, діяльність яких повязана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, контроль за дотриманням періодичності їх навчання, а також здійснюють облік проведених спеціальних об’єктових навчань (тренувань) з питань цивільного захисту.
Обєктове тренування з питань цивільного захисту в рамках Дня цивільного захисту у закладах загальної середньої та професійно-технічної освіти проводиться без порушення навчального процесу. Тренування передбачають підготовчий період, періоди проведення тренування та підведення підсумків (розбору його результатів).

Підготовчий період об’єктового тренування

Успіх проведення тренування великою мірою залежить від його завчасного задуму (визначення теми і мети тренування, чіткого керівництва та правильного визначення складу учасників) та підготовки.
На основі аналізу проведення попередніх тренувань та ймовірних загроз, моделювання можливих надзвичайних ситуацій характерних для даного регіону, можливостей закладу освіти, керівник визначає тему і мету тренування.
Підготовка учасників тренування здійснюється з урахуванням характеру діяльності, особливостей територіального розміщення, метеорологічних і сейсмологічних умов, кваліфікації учасників, стану цивільного захисту у  закладі освіти. На цьому етапі також проводиться підготовка навчальних місць, засобів імітації, перевірка об’єктової системи оповіщення.

Підготовка та проведення об’єктового тренування здійснюється особисто керівником закладу освіти на підставі виданого ним наказу. До участі у тренуванні залучаються усі працівники  закладу освіти. Залучення учнів до відпрацювання навчальних питань, які потребують їх участі (заповнення захисної споруди, евакуація, тощо) проводиться у найбільш зручний для навчального закладу час.
Для підготовки тренування та контролю за діями тих, хто навчається, призначається штаб керівництва тренуванням:
-        начальник штабу (заступник або посадова особа, яка виконує обов’язки керівника на час його відсутності);
-        заступник начальника штабу (вчитель предмету «Захист Вітчизни»);
-        помічник начальника штабу (вчитель фізики, хімії, біології, інженер з охорони праці);
-        помічник начальника штабу (відповідальна особа з імітації) (вчитель трудового навчання).
Варіанти штатних посад закладу залежать від вибраної теми та змодельованої ситуації.
Підготовчий період об’єктового тренування включає:
-        проходження керівником закладу освіти функціонального навчання у навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності відповідно до періодичності його проходження, у тому числі з питань пожежної безпеки;
-        отримання керівництвом тренування у навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності необхідної інформації, консультацій або інших послуг з практичної підготовки відповідно запиту закладу освіти;
-        проходження педагогічними та іншими працівниками закладу навчання за програмою загальної підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях, затвердженої керівником суб’єкта господарювання;
-        проведення комісією  закладу освіти, яку очолює сам керівник і до складу якої включається представник відповідного територіального органу ДСНС України, попереднього контролю знань і умінь тих, хто навчається за програмою загальної підготовки до дій у НС, знань заходів безпеки тих працівників, які залучаються до практичних питань проведення тренування;
-        інформування керівником закладу освіти напередодні проведення тренування сусідніх суб’єктів господарювання про відповідні заходи (за потребою);
-        відпрацювання та розробка розпорядчих і плануючих документів:
1) наказ керівника закладу освіти „Про підготовку та проведення тренування з питань цивільного захисту”;
2) план проведення тренування;
3) план імітації (за потребою);
4) проект наказу „Про стан готовності закладу освіти до вирішення завдань цивільного захисту;
5) проект звіту про організацію підготовки та проведення об’єктового тренування з питань цивільного захисту.

Підготовка до тренування здійснюється на підставі НАКАЗУ керівника навчального закладу „Про підготовку та проведення тренування з питань цивільного захисту (Додаток 1), який видається керівником закладу  не пізніше, ніж за 45 днів до його проведення. З моменту видання та доведення до виконавців вимог цього наказу, розпочинається безпосереднє планування його заходів.
Відповідно до вимог наказу розробляється ПЛАН проведення тренування (Додаток 2), який затверджується керівником закладу освіти і погоджується з територіальним органом управління освітою.
План проведення є основним документом, який визначає хід тренування, послідовність відпрацювання навчальних питань, розробляється текстуально з такими додатками: план об'єкта з графічним показом навчальних місць, переліком засобів імітації. План імітації може відпрацьовуватися окремо (за потребою).
Кількість та зміст етапів визначається керівником тренування з таким розрахунком, щоб розкривалася тема та досягалася мета тренування у відведений для його проведення час. Як правило тренування проводиться у 2 етапи.
Період проведення об’єктового тренування

І. На першому етапі тренування, при загрозі виникнення надзвичайних ситуацій в режимі підвищеної готовності відпрацьовуються наступні навчальні питання:
               1) оповіщення та збір керівного складу, формувань ЦЗ (при наявності) або відповідальних осіб за напрямками за організацію зв’язку і оповіщення, охорони громадського порядку, надання домедичної допомоги,  пожежогасіння, а також збір та уточнення даних обстановки, що склалася, їх оцінка та аналіз;
2) уточнення Плану реагування на надзвичайні ситуації (або Інструкції щодо дій персоналу суб’єкта господарювання у разі загрози або виникнення НС для закладів, де працюючих менше 50 осіб) та завдання керівного складу;
3) перевірка готовності до дій за призначенням формувань ЦЗ (при наявності) або відповідальних осіб за напрямками за організацію зв’язку і оповіщення, охорони громадського порядку, надання домедичної допомоги,  пожежогасіння.
              При цьому особливу увагу керівництво тренування має приділяти питанням функціонування основної та дублюючої об’єктової системи оповіщення, організації проведення практичних заходів, наявності засобів індивідуального захисту органів дихання та шкіри, готовності захисних споруд (протирадіаційних укриттів,  пристосованих підвальних приміщень, тощо) для  укриття учасників  освітнього процесу.
ІІ. На другому етапі в залежності від змодельованої обстановки (дії в режимі надзвичайної ситуації) відпрацьовуються навчальні питання:
1) оповіщення учасників освітнього процесу про проведення (за необхідністю, при наявності часу та можливостей):
а) герметизації приміщень або переміщення учасників освітнього процесу в безпечний район;
2) дії учасників тренування за сигналом «Увага всім!» Екстрена евакуація» (дії при виникненні НС, пожежі);
3) контроль кількості евакуйованих та доповідь органам управління освітою про прийняті рішення та проведені заходи;
4) уточнення списків на евакуацію працівників закладу освіти, документації евакуаційної комісії (або відповідальної особи за евакуацію);
5. проведення тренування  щодо гасіння пожежі на початковому  етапі із застосуванням первинних засобів  пожежогасіння  пожежною дружиною (у разі утворення) або відповідальними за цей напрямок.

Змодельовані на цьому етапі навчальні ситуації (ввідні) (Додаток 5), повинні за своїм змістом відрізнятися одна від одної, щоб дати можливість набути практичних навиків в прийнятті рішень керівним складом закладу.
Особливу увагу на цьому етапі керівництво тренування має приділяти діям: формувань ЦЗ (при наявності) або відповідальних осіб за напрямками, класних керівників, вчителів, які проводять уроки, працівників, учнів закладу освіти.
Відпрацювання навчальних питань, які потребують участі учнів (заповнення захисної споруди, евакуація, тощо) проводиться, як правило під час великої перерви або в найбільш зручний для навчального закладу час.
Практичні заходи тренування проводяться з імітацією дій у надзвичайних ситуаціях та при виникненні пожеж. Імітація даних заходів залежить від навчальних цілей, особливостей навчального закладу, характеру місцевості і наявності імітаційних засобів. Окремі елементи імітації доповнюються відповідними знаками, вказівниками, прапорцями, пояснювальними написами.
Особи, які беруть участь у тренуванні зобов’язані дотримуватись вимог безпеки, правил експлуатації обладнання та вимог відповідних інструкцій.

Підведення підсумків тренування (розбір його результатів).

Підведення підсумків (розбір його результатів) є заключною частиною тренування. Мета підведення підсумків полягає у визначенні міри виконання навчальних завдань, що ставились на тренування.
Під час підведення підсумків нагадується задум, тема, етапи, навчальні питання, склад учасників тренування, загальна обстановка.
Заступники керівника тренування, штаб керівництва тренуванням на основі постійного і всебічного вивчення роботи та дій учасників тренування готують матеріали для загального розбору у вигляді коротких висновків, пропозицій.
В ході підведення підсумків керівником тренування здійснюється аналіз дій тих, хто навчався з наведенням фактів і зауважень, здійснюється постановка завдань для усунення недоліків.
Підведення підсумків тренування може проводитись за напрямками:
-   оповіщення та збір керівного складу;
-   приведення формувань ЦЗ(при наявності) або відповідальних осіб за напрямками в готовність до дій за призначенням;
-   дії формувань ЦЗ(при наявності) або відповідальних осіб за напрямками згідно плану тренування;
-   екстрена евакуація учасників освітнього процесу;
-   робота об’єктової системи оповіщення, зв’язку та управління.
Підсумки проведення тренування обговорюються на засіданні комісії з питань НС, на підставі рішення якого керівник закладу освіти видає наказ «Про стан готовності закладу до вирішення завдань цивільного захисту» (Додаток 3).
У разі необхідності за результатами тренування можуть вноситися уточнення та зміни до Плану реагування на надзвичайні ситуації (Інструкції щодо дій персоналу суб’єкта господарювання у разі загрози або виникнення НС для закладів, де працюючих менше 50 осіб).
За підсумками об'єктового тренування з питань цивільного захисту про результати його проведення не пізніше 10 днів з часу його закінчення складається Звіт про організацію підготовки та проведення  тренування з питань цивільного захисту у закладі освіти за встановленою формою (Додаток 4).
 Звіт підписується керівником закладу освіти  і подається до  територіального органу управління освітою та територіального органу ДСНС України.
Додаток 1
до методичних рекомендацій

Заклад освіти _________________

НАКАЗ

„___" лютого 20_  року                        м.                                    №________

Про підготовку та проведення
тренування з питань цивільного захисту

Відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України від 02.10.2012 р., розпорядження керівника органу виконавчої влади (органу місцевого самоврядування) від «__» _______20_ р. № ____ та з метою досягнення злагодженості в роботі керівного складу, штабу керівництва тренуванням, формувань ЦЗ (при наявності) або відповідальних осіб за напрямками при виконанні заходів реагування на надзвичайні ситуації, перевірки надійності об’єктової системи оповіщення, порядку проведення екстреної евакуації учасників освітнього процесу у випадку загрози або  виникнення надзвичайних ситуацій:

НАКАЗУЮ :

1.          _________ року провести об’єктове тренування з питань цивільного захисту за темою «Дії керівного складу закладу освіти при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації. Дії учасників освітнього процесу при проведенні екстреної евакуації з будівлі закладу».

2. Призначити штаб керівництва тренуванням для підготовки тренування та контролю за діями тих, хто навчається у складі:
начальник штабу (П.І.Б. посада);
заступник             (П.І.Б. посада);
помічники            (П.І.Б, посада).

3. До участі у тренуванні залучити:
керівний склад закладу;
комісію з питань надзвичайних ситуацій (за потребою);
комісію з евакуації (або відповідального за евакуацію) (за потребою);
формування ЦЗ (при наявності) або відповідальних осіб за напрямками оповіщення та зв’язку, охорони громадського порядку, надання домедичної допомоги та гасіння пожежі;
учасників освітнього процесу.

4.  Керівнику штабу керівництва тренуванням до _____ 20_р. забезпечити:
розробку документів з проведення тренування;
підготовку навчально-матеріальної бази, навчальних місць, засобів зв’язку та оповіщення, імітації (за потребою).

5. Призначити комісію для попереднього контролю знань і умінь працівників, які навчаються за програмою загальної підготовки до дій у НС  у складі:
Голова комісії - керівник закладу освіти;
Члени комісії –  представник територіального органу ДСНС України (за згодою):
          - інженер з охорони праці;
- працівники закладу.

6. Інженеру з охорони праці (П.І.Б.) з усіма учасниками освітнього процесу задіяними на тренуванні провести цільовий інструктаж з дотримання вимог правил безпеки праці та пожежної безпеки.

7. Головному бухгалтеру _______ передбачити фінансові витрати, пов'язані з проведенням тренування, матеріального заохочення його учасників.

8. Готовність до проведення тренування з питань цивільного захисту _____ 20_р.

9. Наказ довести до керівного складу та штабу керівництва тренуванням.

10. Керівництво тренуванням та контроль за виконанням вимог даного наказу залишаю за собою.

Керівник закладу освіти           ____________________             _______________

Додаток 2

до методичних рекомендацій

ПОГОДЖУЮ
Керівник територіального органу управління освітою
__________________________
„_____” березня 20_ р.


ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник закладу освіти
____________________________.
„_____” березня 20_ р.


План

проведення об’єктового тренування з питань цивільного захисту

Тема: «Дії керівного складу навчального закладу при загрозі виникнення надзвичайної ситуації. Дії учасників освітнього процесу при проведенні екстреної евакуації з будівлі закладу».

Навчальна мета :
- досягнення злагодженості в роботі керівного складу, працівників закладу в цілому при виконанні заходів запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;
- перевірка порядку екстреної евакуації учасників освітнього процесу з приміщень будівлі у випадку виникнення надзвичайних ситуацій та їх тренування;

Основні завдання, які ставляться перед учасниками:
- перевірка реальності  виконання заходів плану реагування на надзвичайні ситуації;
- перевірка стану захисної споруди (при наявності) та порядку її заповнення у випадку виникнення надзвичайних ситуацій;
- перевірка наявності засобів індивідуального захисту;
- перевірка надійності об’єктової системи зв’язку та оповіщення.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ
(Етапи, навчальні питання, перелік документів, порядок залучення формувань ЦЗ (при наявності) або відповідальних осіб за напрямками, учасників освітнього процесу)
Перший етап: ”Організація заходів цивільного захисту при загрозі виникнення надзвичайної ситуації ”
(режим підвищеної готовності)
З 8.00 до 8.45 _________ 20_р.
Навчальні питання:
1.    Збір керівного  складу, комісії з питань надзвичайних ситуацій, комісії з евакуації (або відповідального за евакуацію) формувань ЦЗ(при наявності) або відповідальних осіб за напрямками уточнення  завдань.
(Схема оповіщення та зв’язку, список керівного складу)
2.Порядок виконання заходів Плану реагування на НС ситуації (Інструкції щодо дій персоналу суб’єкта господарювання у разі загрози або виникнення НС для закладів, де працюючих менше 50 осіб) при загрозі виникнення:
- стихійного лиха (ураган);
- аварії на хімічно-небезпечних об’єктах з викидом (виливом) небезпечно-хімічних речовин;
- пожежі.
(План реагування на надзвичайні ситуації ситуації (Інструкція щодо дій персоналу субєкта господарювання у разі загрози або виникнення НС для закладів, де працюючих менше 50 осіб), відомості наявності засобів  індивідуального захисту та матеріалів для герметизації приміщень).
3.Перевірка готовності  формувань ЦЗ(при наявності) або відповідальних осіб за напрямками.
(Списки формувань ЦЗ(при наявності) або відповідальних осіб за напрямками, відомості укомплектованості майном та засобами індивідуального захисту).

Другий етап: “Проведення заходів ЦЗ при виникненні надзвичайної ситуації ” (режим надзвичайної ситуації)
  З 10.20 до 11.30 __________ 20_ р.
Навчальні питання:
1. Дії керівного складу, формувань ЦЗ(при наявності) або відповідальних осіб за напрямками, учасників освітнього процесу:
а) за сигналом Увага всім!” АВАРІЯ НА ХІМІЧНО – НЕБЕЗПЕЧНОМУ ОБЄКТІ.
- проведення герметизації приміщень навчального закладу освіти;
б) за сигналом «Увага всім!» ПОЖЕЖА на другому поверсі закладу освіти;
- проведення екстреної евакуації учасників освітнього процесу.
(Схема оповіщення та зв’язку, мегафони, ручні дзвінки, класні журнали, список керівного складу, документи захисної споруди (при наявності).
2. Проведення тренування:
- з пожежною дружиною (при наявності) або відповідальними за пожежогасіння – з правил користування підручними та первинними засобами пожежогасіння при гасінні пожежі  на початковому етапі.

ХІД ТРЕНУВАННЯ
Час
прове-дення
Зміст
навчальних питань
Обстановка на зазначений час та її імітація)
Порядок і зміст роботи керівника тренування, його заступників, помічників
Очікувані дії тих, хто навчається при відпрацюванні кожного навчального питання
Перший етап навчання з 8.00 до 8.45 “_” квітня 20_ р.
з
8.00
до
8.15
1) Збір керівного складу, уточнення завдань
З території За-хідної Європи наближається ураган. Швид-кість вітру досягає 25 м/с, наближення передбачається через 1-2 години
Керівник закладу дає розпорядження заступнику з навчально – виховної роботи, негайно оповістити і зібрати керівний склад та комісію з питань НС, комісію з евакації (або відповідального за евакуацію). Доводить їм обстановку, розпорядження про функціонування районної (міської) ланки територіальної  підсистеми ЄДС ЦЗ в режимі підвищеної готовності. Ставить завдання щодо  захисту учасників освітнього процесу від можливих наслідків стихійного лиха
Заступник з навчально – виховної роботи:
викликає керівний склад (в тому числі формування ЦЗ при наявності або відповідальних осіб за напрямками), комісію з питань НС; комісію з евакації (або відповідального за евакуацію).
перевіряє їх прибуття і доповідає керівнику закладу
з
8.15
до
8.30
2) Уточнення плану реагування  на  НС
Обстановка погіршується
Керівник закладу освіти заслуховує доповіді, пропозиції керівного складу, комісії з питань НС, дає вказівки та за потребою проводить засідання комісії з питань НС
Заступник з навчально – виховної роботи уточнює План реагування на НС за розділами та  пунктами (Інструкції щодо дій персоналу суб’єкта господарювання у разі загрози або виникнення НС для закладів, де працюючих менше 50 осіб).
Керівний склад:
- усвідомлює та оцінює обстановку;
- дає відповідні пропозиції;
- готує розпорядження підлеглим
з
8.30
до
8.45
Перевірка готовності формувань ЦЗ (при наявності) або
відповідальних  осіб за напрямками
Ураган розпов-сюджується територією області
Із заступниками та командирами формувань ЦЗ (при наявності) або відповідальними  особами за напрямками перевіряє  наявність майна, приладів, засобів  індивідуального захистуКомандири формувань ЦЗ (при наявності) або відповідальні особи  за напрямками готують своїх працівників до дій у НС, приводять майно, засоби індивідуального захисту в готовність без припинення освітнього процесу

Час
прове-дення
Зміст
навчальних питань
Обстановка на зазначений час та її імітація)
Порядок і зміст роботи керівника тренування, його заступників, помічників
Очікувані дії тих, хто навчається при відпрацюванні кожного навчального питання
Другий етап навчання з 10.20 до 11.30 “_” квітня 20_ р.
з
10.20
до
10.40
Дії керівного складу,  формувань ЦЗ(при наявності) або
відповідальних  осіб за напрямками, учасників освітнього процесу за сигналом “Увага всім!”
АВАРІЯ НА ХІМІЧНО – НЕБЕЗПЕЧНОМУ ОБЄКТІ
Фронт урагану оминув заклад освіти, але спричинив аварію на ХНО – заклад попадає в зону  можливого хімічного зараження.
В 10.20 із управління освіти міста поступив сигнал “Увага всім!” АВАРІЯ НА ХІМІЧНО – НЕБЕЗ-ПЕЧНОМУ ОБЄКТІ
Використовуючи дублюючу систему оповіщення закладу освіти (мегафон, дзвінок, посильніих дає розпорядження:
«Провести герметизацію приміщень будівлі  підручними матеріалами»або


Керівник закладу освіти вирішує питання з управлінням освіти щодо переміщення учасників освітнього процесу в безпечний район (за потребою у відповіднсті до ситуації)

Командири формувань ЦЗ(при наявності)  або відповідальні особи за  оповіщення та зв’язок проводять оповіщення відповідно до схеми. Педагогічні працівники зупиняють освітній  процес. Проводиться герметизація приміщень будівлі: вікон, дверей, вентиляційних отворів.

Після узгодження місця безпечного району (будівлі, приміщення) та прибуття транспорту (або пішим порядком) проводиться переміщення учасників освітнього процесу.
з
10.40
до 11.00
Дії керівного складу, відповідальних осіб, учасників
освітнього за сигналом “Увага всім!”.
ПОЖЕЖА у приміщенні закладу
В 10.40 від вчителя фізики надійшла інформація про виникнення пожежі в кабінеті
фізики на другому поверсі
Використовуючи основну систему оповіщення закладу освіти (електричний дзвінок – часті дзвінки, радіовузол) дає розпорядження або  посильні голосом:
“Увага всім!” ПОЖЕЖА. Провести екстрену евакуацію
Особисто та через заступників, штаб керівництва тренуванням здійснює контроль за виконанням розпорядження


Проводиться екстрена евакуація учасників освітнього  процесу за встановленими маршрутами у відповідності до схеми евакуації через основний та запасні виходи.
Формування ЦЗ(при наявності)  або відповідальні особи за  охорону громадського порядку забезпечують організовану екстрену евакуацію учасників освітнього процесу та перевіряють приміщення загального користування, охороняють основні та запасні виходи, діє заборона на повернення людей у будівлі закладу
Час
прове-дення
Зміст нав-чальних питань
Обстановка на зазначений час та її імітація)
Порядок і зміст роботи керівника тренування, його заступників, помічників
Очікувані дії тих, хто навчається при відпрацюванні кожного навчального питання
з
11.00
до
11.05
Контроль кількості евакуйованих та доповідь органам управління освітою про прийняті рішення та проведені заходи

Керівник тренування дає вказівку заступнику з навчально-виховної роботи перевірити кількість евакуйованих учасників освітнього процесу


Приймає доповідь заступника з навчально-виховної роботи про кількість евакуйованих

Керівник тренування доповідає органу управління освітою про прийняті рішення та проведені заходи
Класні керівники, вчителі доповідають заступнику з навчально-виховної роботи про кількість евакуйованих
з 11.05
до 11.20
Проведення тренування
пожежної дружини (або відповідальних за пожежогасіння)

Керівник тренування дає розпорядження на проведення тренування пожежної дружини
(або відповідальних за пожежогасіння)

Керівник пожежної дружини (при наявності) або відповідальний за пожежогасіння на навчальному місці розпочинає тренування та коментує дії тих, хто навчається. Проводиться демонстрація гасіння осередку пожежі підручними та первинними засобами пожежогасіння.
З 11.20 до 11.30
Повернення учасників освітнього процесу  в будівлю закладу

Керівник тренування дає команду на переведення закладу освіти в режим повсякденного функціонування та повернення учасників освітнього процесу  в будівлю
Учасники освітнього процесу  повертаються в будівлю закладу
Час закінчення тренування 11.30,  підведення підсумків тренування о 15.00 в актовому залі.
Начальник штабу керівництва тренуванням                                          ________

Додаток 3
до методичних рекомендацій

Навчальний заклад______
НАКАЗ
„___”  квітня 20_  р.                                                              м. __                                                                      №_____

Про стан готовності  закладу  освіти до
вирішення завдань цивільного захисту

Відповідно до вимог наказу керівника навчального закладу _______ №___ від “___”_______20_ р.  проведено об’єктове тренування  з питань цивільного захисту на тему: «Дії керівного складу закладу освіти при загрозі виникнення надзвичайної ситуації. Дії учасників освітнього процесу при проведенні екстреної евакуації з будівлі закладу».
          Навчальна мета щодо вдосконалення знань і практичних навичок керівного складу та відпрацювання практичних дій учасниками освітнього процесу в основному досягнута.
          У тренуванні брали участь: керівний склад закладу, комісія з питань НС, комісія з евакуації, формування ЦЗ(при наявності)  або відповідальні особи  за організацію зв’язку і оповіщення, охорони громадського порядку, домедичної допомоги,  пожежної дружини, інші працівники.
          Оповіщення та збір керівного складу проведені своєчасно. Заклад освіти забезпечений необхідним майном, засобами індивідуального захисту.
            Керівний склад, комісія з питань НС та формування ЦЗ(при наявності) або відповідальні особи за напрямками показали задовільну підготовку та вміння  діяти в умовах ймовірних надзвичайних ситуацій.
          В кращу сторону відмічаються дії формування ЦЗ(при наявності)  або відповідальних осіб за оповіщення та зв’язок.
          Недоліком являється те, що значна частина засобів індивідуального захисту у зв’язку із  закінченим терміном придатності потребують заміни.
          За підсумками проведення об’єктового тренування  з питань цивільного захисту, -

                    НАКАЗУЮ:
1. На підставі аналізу проведених практичних заходів та протоколу комісії з питань НС вважати  заклад  освіти готовим до вирішення завдань цивільного захисту.
2. Заступнику з навчально – виховної роботи:
 в тижневий термін скласти план усунення недоліків виявлених в ході проведення тренування;
спланувати придбання засобів індивідуального захисту, тощо.
3. За ініціативу та умілі дії в ході тренування:
а) нагородити ______:
-        інженера з охорони праці ________________
б) нагородити _____:
-        відповідальну особу за організацію  оповіщення та зв’язок ______
4.  Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Керівник  закладу освіти                     __________


Додаток 4
до методичних рекомендацій

ЗВІТ
про організацію підготовки та  проведення об'єктового тренування з питань
цивільного захисту у ___  закладі освіти

за темою: Дії керівного складу  __ закладу освіти при загрозі виникнення надзвичайної ситуації. Дії учасників освітнього процесу під час екстреної евакуації з будівлі закладу”

Тривалість та дата тренування –  год (до 4 год.) . __02.20
Керівник тренування - керівник закладу освіти _____(П.І.Б.)______
До тренування залучались:
-        об'єктова комісія з питань надзвичайних ситуацій –  осіб;
-        евакуаційна комісія (або відповідальна особа за евакуацію) -  осіб;
-        формування ЦЗ (у разі утворення) або відповідальні особи за напрямками -  осіб;
1.          Організація підготовки керівництва та посередників навчання, керівництва (керівника) тренування (інструктивно-методичні заняття, цільові інструктажі, отримання консультації або іншої допомоги від навчально-методичного центру сфери цивільного захист, рекомендації, тощо).
-        керівний склад та штаб тренування - підготовлений; підготовка керівництва тренування здійснювалась на спеціально організованих керівником закладу освіти інструктивно-методичних заняттях та цільових інструктажах, що проводились на базі закладу працівниками НМЦ ЦЗ та БЖД області, а також отримана кваліфікована консультація з практичної підготовки відповідно до запиту.
2.          Повнота та якість відпрацювання організаційних та навчально-методичних документів з проведення тренування:
організаційні та плануючі документи щодо тренування з питань ЦЗ відпрацьовані в повному обсязі, задум тренування відповідає реальним загрозам закладу,
-        плануючі документи для організації цивільного захисту у закладі освіти відпрацьовані.
3.    Оцінка здатності керівного складу і фахівців закладу освіти до вирішення завдань цивільного захисту:
своєчасність та повнота виконання заходів цивільного захисту відповідно до встановленого режиму діяльності;
- збір керівного складу, штабу тренування, комісії з питань надзвичайних ситуацій, комісівї з евауації під час введення режиму підвищеної готовності проведено у встановлені планом реагування на надзвичайні ситуації терміни(Інструкції щодо дій персоналу суб’єкта господарювання у разі загрози або виникнення НС для закладів, де працюючих менше 50 осіб);
- заходи цивільного захисту здійснювались відповідно до встановленого режиму діяльності (в ході тренування);
- імітація дій у надзвичайних ситуаціях та при виникненні пожеж, а  також ввідні відповідають характеру діяльності закладу освіти;
- ввідними планомірно нарощувалась та ускладнювалась обстановка.
організація роботи комісії з питань надзвичайних ситуацій, органів з евакуації;
-         робота комісії з питань надзвичайних ситуацій, органів з евакуації була організована у відповідності до плану реагування (Інструкції щодо дій персоналу суб’єкта господарювання у разі загрози або виникнення НС для закладів, де працюючих менше 50 осіб);;
-         вжито заходи щодо хімічного та радіаційного захисту учасників освітнього процесу;
робота особи з питань цивільного захисту щодо організації збору та узагальнення даних і оцінки обстановки, підготовки розрахунків і пропозицій для прийняття обґрунтованих рішень, своєчасність надання оперативних донесень;
- особою з питань цивільного захисту здійснювався збір та узагальнення даних про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації, а також оцінка обстановки, підготовка розрахунків і пропозицій для прийняття керівником обґрунтованих рішень,;
-своєчасно надавались  оперативні донесення  до управління освітою.
- організація робіт з реагування на надзвичайні ситуації та ліквідації їх наслідків, доцільність застосування формувань ЦЗ, своєчасність доведення завдань до виконавців;
- інформація про загрозу виникнення та виникнення надзвичайної ситуації від управління освіти і науки отримана своєчасно;
- завдання до ви конавців доводились своєчасно;
- взаємодія з органами управління освітою – організована;
- формування ЦЗ (при наявності) або відповідальні за напрямками залучались до реагування на загрозу або виникнкня НС у відповідності до їх призначення;
організація всебічного забезпечення заходів цивільного захисту та проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;
- формуваннями ЦЗ (або відповідальними працівниками за напрямками) здійснено заходи з герметизації будівлі на першому етапі тренування, локалізація та ліквідація надзвичайної ситуації - пожежі із залученням необхідних сил та засобів на її початковому етапі;
якість і повнота відпрацьованих графічних та текстуальних документів;
- текстуальні документи щодо організації підготовки та проведення тренування з питань ЦЗ відпрацьовані у відповідності до рекомендацй та нормативних документів.
4. Оцінка спроможності формувань цивільного захисту (у разі їх утворення) або відповідальних за напрямками до дій за призначенням:
- укомплектованість  формувань цивільного захисту(або відповідальних за напрямками) індивідуальними засобами захисту, спеціальним майном;
- формування цивільного захисту (або відповідальні за напрямками) призначені наказом керівника закладу освіти  і відповідають наявним спискам;
- індивідуальними засобами захисту забезпечені тільки ватно-марлевими масками;
- спеціальним майном: у наявності мегафон – 1шт, захисний костюм Л-1 – 1 комплект;  матеріали для герметизації (за потребою);
- в цілому формування цивільного захисту (у разі їх утвореня) або відповідальні за напрямками спроможні виконувати покладені на них обов'язки за призначенням щодо дій у випадку загрози або виникнення надзвичайної ситуації.
5. Відпрацювання сигналів оповіщення цивільного захисту і дій учасників освітнього процесу за ними:
- об’єктова система оповіщення в робочому стані, порядок доведення сигналів оповіщення цивільного захисту - відпрацьований
 - отримання сигналів від управління освіти здійснювалось через секретаря (або чергового) закладу освіти;
- інформація про загрозу виникнення (або виникнення надзвичайної ситуації) від органу управління освіти отримана своєчасно;
- використовувались для оповіщення електричний дзвінок (або ручні дзвінки, мегафон, посильні);
- екстрена евакуація учасників освітнього процесу здійснювалась відповідно до «Плану евакуації людей на випадок пожежі у закладі освіти» через основні та запасні шляхи евакуації з дотримання мір безпеки;
6.    Перелік заходів виконаних з метою вдосконалення складових системи цивільного захисту закладу освіти у період підготовки та проведення тренування з питань цивільного захисту:
- організовані та проводяться заходи щодо забезпечення пожежної безпеки;
- проведений поточний ремонт підвального приміщення;
- закуплено мегафон для оповіщення;
- виготовлено ватно-марлеві пов’язки на усіх учасників освітнього процесу;
- придбали  вогнегасників –  шт.;
- проведено технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння;
- придбали прилад «ТЕРА» - дозиметр-радіометр, який  призначений для вимірювання іонізуючих випромінювань (радіації);
- інше.
7.    Результати тренування обговорено на засіданні комісії з питань надзвичайних ситуацій закладу освіти
(протокол № ____ від “_ ”______ 20_ р. додається).

Керівник тренування - посада ______ (П.І.Б.)


Додаток 5
до методичних рекомендацій

Варіанти
ввідних для керівництва тренування:

·       «Отримано інформацію про переведення районної (міської) або ОТГ ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту в режим підвищеної готовності»;
·       «Отримано інформацію про переведення районної (міської) або ОТГ ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту в режим надзвичайної ситуації»;
·       «Розлив ртуті у вестибюлі закладу»;
·       «Розлив хлору (аміаку) на території хімічно-небезпечного об’єкту» (поряд із закладом);
·       «Пожежа в приміщенні закладу»;
·       «Аварія на атомній електростанції»;
·       «Замінування навчального закладу» або «Виявлено підозрілий предмет»;
·        «Сильний вітер (ураган, буревій)»;
·       «Отримано інформацію про переведення районної (міської) або ОТГ ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту в режим повсякденного функціонування»


Перелік нормативних документів:

3.    Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 2402-III.
4.    Постанова Кабінету Міністрів України  від 27.08.2010 №778  «Про затвердження Положення  про  загальноосвітній навчальний заклад».
5.    Постанова Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 №819 «Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту».
6.    Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 №443 «Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту».
7.    Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 №444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях».
8.    Постанова Кабінету мМністрів України  від 09 січня 2014р. №11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту».
9.     Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 №1200 «Про затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю».
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 №733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту».
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.2013 №787 «Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту».
12. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 №841 «Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій.
13. Постанова Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2017 №626 «Про затвердження Порядку розроблення планів діяльності єдиної державної системи цивільного захисту».
14. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 №138 «Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту».
15. Наказ МВС від 28.11.2019 №991 «Про Затвердження Порядку організації та проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту».
16.Наказ МВС України від 10.07.2017 №579 «Про затвердження Методики планування заходів з евакуації».
17.Наказ МВС України від 09.07.2018 №579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту».
18.Наказ МОН України від 21.11.2016 №1400 «Про затвердження Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту».
19. Наказ ДСНС України від 08.08.2014 №458 «Про внесення змін до «Програми загальної підготовки працівників підприємств, установ та організацій до дій у надзвичайних ситуаціях».
20.ДСТУ 5058:2008 Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях (Національний стандарт України).
21. Лист ДСНС України від 26.04.2017 №16-6361/161 «Рекомендації щодо проведення спеціальних обєктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту».


Немає коментарів:

Дописати коментар