понеділок, 2 січня 2023 р.

 

 

                                   НАКАЗ

03.01.2023                                                                                                              № 01

Про   організацію     та   ведення  

цивільного  захисту  в  системі 

дошкільної, середньої, позашкільної

та професійно-технічної освіти

Тернопільської міської ради

Відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, постанов КМУ від 26.01.2015 № 18 «Про Державну комісію з питань ТЕБ та НС», від 30.10.2013   № 841 «Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій», від 09.10.2013 № 787 «Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту», наказу МОН від 21.11.2016 №1400 «Про затвердження Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту», наказу ДСНС України від 12.07.2016 № 335 «Про затвердження Примірного переліку документів з питань ЦЗ, що розробляються центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання» та з метою якісного виконання вимог нормативно-правових актів щодо захисту учасників освітнього процесу) від впливу наслідків надзвичайних ситуацій,

НАКАЗУЮ:

1.Організацію цивільного захисту в управлінні освіти і науки Тернопільської міської ради очолюю особисто.

2.Призначити відповідальним з питань цивільного захисту Даценка М.М, консультанта ТКМЦНОІМ.

3. Для  запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій призначити комісію з питань надзвичайних ситуацій (далі – НС)  в складі:

голова комісії – Сум І.М., заступник начальника управління-начальник відділу дошкільної, середньої та позашкільної освіти;

заступник голови комісії - Даценко М.М., консультант ТКМЦНОІМ.

Члени комісії:

секретар -  П’ятночка О.І.,  головний спеціаліст  відділу дошкільної, середньої та позашкільної освіти;

Пельвецька О.П., заступник начальника управління з фінансових питань;

Антонюк І.О., головний спеціаліст з питань з дошкільної освіти;

Цушко В.М., в.о. начальника групи централізованого господарського обслуговування.

На комісію покласти розробку та реалізацію заходів запобігання впливу наслідків надзвичайних ситуацій, підготовку сил і засобів реагування та керівництво заходами по ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

У разі загрози або виникнення НС, яка потребує вжиття невідкладних заходів - засідання комісії проводиться невідкладно.

4. Для планування, підготовки та проведення евакуаційних заходів щодо організованого виведення (вивезення) працівників суб’єкта господарювання із району можливого впливу наслідків НС, в разі виникнення безпосередньої загрози їх життю та здоров’ю, призначити комісію  з питань евакуації у складі:

голова комісії  - Вишинська Н.Д. головний спеціаліст з питань кадрової роботи управління освіти і науки Тернопільської міської ради;

заступник  голови  - Гнатюк Ю.В. – заступник директора ТКМЦНОІМ.

Члени комісії:

секретар комісії -  Ковальчук Л.М. – консультант ТКМЦНОІМ;

Федун Г.П.заступник директора ТКМЦНОІМ;

Пшоновська Л.В. – головний   бухгалтер  ТКМЦНОІМ.

5.Для виконання заходів цивільного захисту  в умовах надзвичайної ситуації створити ланки  сил ЦЗ.

Ланку    оповіщення та зв’язку:

керівник   ланки  -  Мартинюк З.Б., спеціаліст по електронному документообігу групи централізованого господарського обслуговування;

члени ланки:

зв’язківець – Вівчар А.Д., консультант ТКМЦНОІМ;

зв’язківець - Січкарик І.О., секретар ТКМЦНОІМ;

зв’язківець - Соловей О.М., консультант ТКМЦНОІМ;

зв’язківець  -  Мудра Л.В., фахівець з кадрових питань   групи централізованого господарського  обслуговування.

Ланку   охорони   громадського порядку:

керівник  ланки  -  Кульчицька О.М. -  консультант ТКМЦНОІМ;

члени ланки:

Ханзель Ж.І., консультант ТКМЦНОІМ;

Кустіцька О.В. – головний економіст управління освіти і науки Тернопільської міської ради.

Ланку пожежогасіння

керівник  ланки  - Вересюк Н.О., інженер з охорони праці групи  централізованого  господарського обслуговування;

члени ланки:

Голик В.П. – завгосп ТКМЦНОІМ;

Сеньків В.М. – консультант ТКМЦНОІМ.

Ланку надання домедичної допомоги:

керівник ланки -  Гордіюк Н.М.,  консультант ТКМЦНОІМ,   Климчук Б.В., Нюня Т.Л., Козловська Л.П. – консультанти ТКМЦНОІМ.

Пост  спостереження  за зовнішньою  обстановкою:

керівник  поста  - Трофимчук   А.В., консультант ТКМЦНОІМ;

- хімік-розвідник - Несмашна Г.Є., психолог ТКМЦНОІМ.

     Керівникам ланок сил цивільного захисту (або відповідальним за напрямками) розробити та затвердити документацію щодо  приведення їх в готовність до дій в умовах надзвичайних ситуацій.

6.Час збору і готовності до роботи комісій та ланок сил ЦЗ встановити: у робочий час – до 5 хв.; в неробочий час –60 хв.

Головним завданням  ланок сил ЦЗ вважати:

своєчасне оповіщення про загрозу чи виникнення НС за сигналом «Увага всім!»;

забезпечення своєчасної, повної, безпечної екстреної евакуації  з приміщення;

охорону громадського порядку під час екстреної евакуації з будівлі та охорону на усіх входах;

надання домедичної допомоги потерпілим;

спостереження за зовнішніми умовами на закріпленій  та прилеглій території;

ліквідацію первинних осередків пожеж в приміщенні школи та навколишній території;

відключення комунально-енергетичних мереж;

проведення аварійно-рятувальних  та інших невідкладних робіт;

забезпечення порядку і правил заповнення захисної споруди (при наявності). 

7.Комісії з питань надзвичайних ситуацій  до   10 лютого 2023 року:

відпрацювати документацію  з питань   цивільного захисту  і  подати    на    затвердження;

організувати  оснащення ланок сил ЦЗ   матеріально-технічними   засобами,   майном  ЦЗ,  засобами індивідуального  захисту;

обладнати   пункт   управління  ЦЗ  в   приміщенні  ТКМЦНОІМ.

8.Затвердити схему організаційної структури  цивільного  захисту управління   освіти  і  науки ТМР (додаток).

9.Голові комісії з питань надзвичайних ситуацій Сум І.М. перевірити     комплектування ланок сил ЦЗ  майном,   приладами,  засобами   індивідуального   захисту  згідно  з  нормами    оснащення.

10.Директору ТКМЦНОІМ Литвинюк Г.І. та в.о. начальника групи централізованого господарського   обслуговування Цушко В.М. запланувати кошти на 2023 рік для придбання необхідного майна з цивільного захисту та засоби індивідуального захисту згідно з нормами оснащення.

11.Керівникам закладів освіти в  роботі  керуватись Кодексом цивільного захисту України, Положенням  про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи, затвердженої наказом Міністерства освіти   і  науки України від  21.11.2016 року № 1400, накази МОНУ від 11.08.2020 №1037 «Про затвердження Табеля термінових та строкових донесень МОН України з питань цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності», іншими законодавчими та нормативними актами з   питань  ЦЗ, наказами управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації, Тернопільської міської ради, розпорядженнями міського голови.

12.Керівникам  закладів освіти доручити:

відпрацювання  планів реагування (інструкцій) на загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного стану та  введення   його  в  дію  у  встановленому порядку;

організацію  управління   цивільним  захистом, здійснення    в установленому    порядку оповіщення  про загрозу  та  виникнення надзвичайної  ситуації,   інформування  працівників про  характер  розвитку  надзвичайної    ситуації   і   вжиті  заходи,  взаємодію з   органами  місцевого  самоврядування;

створення ланок сил  цивільного   захисту, укомплектування  їх   працівниками суб’єкта господарювання, оснащення майном, приладами, засобами  індивідуального  захисту;

забезпечення   завчасного  вжиття  заходів   цивільного   захисту, що   потребують    капітальних  вкладень, капітального ремонту захисних  споруд (укриттів) і    утримання їх  у  постійній готовності до  використання  за призначенням;

забезпечення, накопичення, зберігання, підтримання у готовності до видачі  засобів   індивідуального  захисту, приладів, і спеціального військово-технічного  майна цивільного  захисту;

організацію і проведення  в  установленому  порядку евакуаційних   заходів,  своєчасну підготовку бази для розміщення  у   заміській  зоні людей,  матеріально технічних засобів і майна, що підлягають  евакуації згідно з  планом  цивільного  захисту об’єкта;

дотримання протиепідемічного, протиепізоотичного та протиепіфіотичного режиму;

проведення об’єктових тренувань з питань цивільного захисту в рамках проведення Дня цивільного захисту, Тижня безпеки дитини;

підготовку  керівного  складу, керівників ланок сил  цивільного захисту,  а також  працівників,  які   не  входять  до  складу  формувань,  до  захисту  та дій   у  надзвичайних  ситуаціях;

проведення  рятувальних та  інших невідкладних  робіт  на  об’єкті;

здійснення  керівництва  цивільним захистом  об’єктів через   комісії з питань надзвичайних ситуацій.

13.Навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту закладів освіти - проводити  у перший рік призначення на посаду і в подальшому один раз на три роки, відповідно до  переліку   категорій  осіб   керівного  складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту цивільного   захисту.

14.Підготовку  працівників закладів освіти до дій у надзвичайних  ситуаціях  проводити  при працевлаштуванні та щороку за місцем роботи у формі інструктажу з питань ЦЗ, пожежної безпеки та дій у НС, на планових   заняттях   у  складі ланок сил ЦЗ, а  також у навчальних  групах  працівників  за програмою підготовки працівників  закладу освіти до дій у НС, затвердженої  керівником суб’єкта господарювання освітянської галузі відповідно до  наказу ДСНС України від 08.08.2014р. №458 «Про затвердження Програми загальної підготовки працівників підприємств, установ та організацій до дій у надзвичайних ситуаціях». 

15.Наказ   від   23.12.2021 року  № 459  «Про організацію  та ведення   цивільного захисту  в системі дошкільної, середньої, позашкільної професійно-технічної освіти м. Тернополя»  вважати   таким, що втратив  чинність.

16.Контроль  за виконанням даного наказу покласти  на заступника  начальника управління-начальника відділу дошкільної, середньої і позашкільної освіти Сум І.М..

 

Начальник  управління                                                        Ольга ПОХИЛЯК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микола Даценко (0352) 520003


                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Додаток

                                                                                     до наказу управління

                                                                                       освіти і науки ТМР

   від 03.01.2023 № 01

 

Схема

організаційної  структури цивільного   захисту управління освіти

  Тернопільської  міської  ради

Начальник  управління освіти і  науки  Похиляк О.П.

роб. тел. 52-56-94; дом. тел.27-75-04

моб. тел.  067-208-36-18

 

 

 

 

 

 


Комісія з питань НС

Голова комісії

Сум І.М.

роб. тел. 25-34-36

моб. тел. 0678974024

 

                                              

        

 

 

 

Ланки сил ЦЗ

 

 


Секретар

Пятночка О.І.

роб. тел. 52-88-56;

моб.тел.0672849850

 

Голова евакуаційної комісії

Вишинська Н.Д.

роб. тел. 52-57-02;

моб.тел.0672080903

Заступник голови комісії

Відповідальна особа з питань ЦЗ

Даценко М.М.

роб.тел. 52-00-03

моб.0979791059

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                       

 

Ланка оповіщення та зв’язку

Керівник

Мартинюк З.Б.

роб.52-56-94

дом.24-74-71

м.0972928409

 

Ланка пожежогасіння

Керівник

Вересюк Н.О., роб.52-36-23

м.0988813039

 

Ланка надання домедичної допомоги Керівник Гордіюк Н.М.

роб.52-12-83

дом.49-57-54

м.0979732973

 

Ланка охорони громадського порядку

Керівник

Кульчицька О.М.

роб.52-00-03

м.0965432212

 

Пост спостереження за зовнішньою обстановкою  Керівник Трофимчук А.В.

роб.52-00-03

м.0964046642

 

 

 

 


                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Микола Даценко (0352) 520003 

Немає коментарів:

Дописати коментар