середу, 17 жовтня 2018 р.


НАКАЗ

30.08.2018                                                                                                        №316

Про підсумки викладання
предмета «Захист Вітчизни»
у закладах загальної середньої освіти
у 2017-2018 навчальному році
та завдання на 2018-2019
навчальний рік

Відповідно до статті 65 Конституції України, статті 9 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», Указу Президента України від 25.10.2002 №948/2002 «Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді», Постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2000  №1770 «Про Положення про допризовну підготовку», Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392, наказу управління освіти і науки Тернопільської міської ради від 01.09.2017 №420 «Про вивчення предмета «Захист Вітчизни» у 2017-2018 навчальному році», листа Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти від 10.09.2015 №01-02/668 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання курсу за вибором «Початкова військова підготовка», програми предмета «Захист Вітчизни», з метою підвищення рівня підготовки учнів до служби у Збройних Силах України, військово-патріотичного виховання у школі допризовної підготовки, ТЗОШ №14,22 вивчався предмет «Захист  Вітчизни».
У своїй роботі вчителі предмета «Захист Вітчизни», протягом 2017-2018 навчального року формували і розвивали в учнів практичні уміння та навички з предмета, національно-патріотичну свідомість, здійснювали військово-патріотичне виховання. Основна увага при цьому була спрямована на викладання предмета за навчальною програмою, удосконалення освітнього процесу, підвищення методичного рівня вчителів предмета «Захист Вітчизни», поповнення навчально-матеріальної бази. Основною метою викладання предмета «Захист Вітчизни» протягом навчального року було надання теоретичної, практичної, фізичної і психологічної підготовки учнів до захисту Вітчизни та проходження військової служби у Збройних Силах України чи інших військових формуваннях України, створення умов для формування та удосконалення життєво необхідних знань, умінь і навичок, розвитку національно-патріотичної свідомості.
Робота була спрямована на виконання основних завдань щодо вивчення предмета:
- ознайомлення учнів з основами нормативно-правового забезпечення предмета «Захист Вітчизни», цивільного захисту та охорони здоров’я;
- набуття знань про функції Збройних Сил України, їхні характерні особливості;
- засвоєння основ предмета «Захист Вітчизни», цивільного захисту, медико-санітарної підготовки;
- здійснення психологічної підготовки молоді до захисту Вітчизни;
- формування та удосконалення життєво необхідних знань, умінь і навичок учнів щодо захисту Вітчизни й військово-патріотичного виховання;
- підготовка учнів до захисту Вітчизни, професійної орієнтації молоді, служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, визначених чинним законодавством.
         При підбитті підсумків вивчення предмета «Захист Вітчизни» було опрацьовано: шкільну документацію, стан військово-патріотичного виховання, проведено моніторинг якості знань учнів 10-11-х класів.
          Вивченням предмета «Захист Вітчизни» у 2017/2018 навчальному році було охоплено 3424 учні, з них: 977 юнаків та 1136 дівчат. Загальна кількість учнів 10 класів – 1068 (478 юнаків та 590 дівчат), 11 класів – 1045 (499 юнаків та 546 дівчат) вивчають предмет «Захист Вітчизни» у ТЗОШ №14, 22 - 64 та 75 учнів 10-11 класів (всього 139 учнів), 9 класів – 1470 учнів.
        Згідно з навчальним планом на 2017/2018 навчальний рік для вивчення предмета «Захист Вітчизни» в закладах загальної середньої освіти            м. Тернополя виділялось по 2 години на тиждень у 10-х та 11-х класах, крім  Галицького колледжу імені В.Чорновола, де на вивчення предмета «Захист Вітчизни» виділялось по 1,5 години на тиждень. Продовжено вивчення програми курсу за вибором «Початкова військова підготовка» для учнів 9 класів, на яку виділялось 0,5 годин на тиждень.
         Заняття проводились на базі школи допризовної підготовки, стрілецького тиру загальноосвітньої школи №20 (юнаки) та закладах загальної середньої освіти міста (дівчата та учні 9-х класів).
         Контроль за  викладанням предмета «Захист Вітчизни» в  цілому здійснювався на достатньому рівні, що дозволило організовано та якісно здійснювати освітній процес за основними змістовими лініями  відповідно до Державного стандарту. Підготовка молоді до служби у Збройних  Силах України  відповідає вимогам «Положення про допризовну підготовку».
        На виконання наказу  директора ШДП від 09.02.2018 №13 «Про тимчасове припинення навчання у школі», з метою запобігання захворюваності на ГРВІ та збереження здоров’я дітей було припинено навчальний процес з 10 по 18 лютого 2018 року. Навчальну програму  було відпрацьовано з 10 по 13 квітня 2018 року.
        Вивчення програмного матеріалу здійснювалось за допомогою теоретичних і практичних занять. Теоретичні заняття проводились лекційним методом. На практичних заняттях вчителі школи використовували показ техніки виконання, тренування учнів, застосування наочних засобів.
        Програма предмета «Захист Вітчизни» вивчалась за наступними розділами: тактична підготовка, вогнева підготовка,  стройова підготовка, військова топографія, прикладна фізична підготовка, Збройні Сили України на захисті Вітчизни, міжнародне гуманітарне право, основи цивільного захисту, військово-медична підготовка, статути Збройних Сил України.  Навчальну програму виконано повністю. 
         З метою покращення методичної та фахової підготовки вчителів, належної організації роботи методичним центром систематично (згідно з планом) проводились семінари та практичні заняття. На заняттях інтерактивної школи вчителів предмета  «Захист Вітчизни» міста опрацьовувались актуальні питання методики викладання предмета з розділу «Тактична медицина», «Вогнева підготовка», проводились відкриті уроки:
- про особливості вивчення предмета «Захист Вітчизни» в освітніх закладах м. Тернополя у 2017/2018 навчальному році;
- про формування професійних компетентностей учнів до надання долікарської допомоги постраждалим в умовах надзвичайної ситуації;
- про організацію та діяльність формувань цивільного захисту ЗЗСО при загрозі виникнення надзвичайної ситуації;
- про проведення у 2017/2018 навчальному році навчально-польових зборів (занять у лікувально-оздоровчому закладі із предмета «Захист Вітчизни» у ЗЗСО міста);
- методика проведення практичних стрільб зі стрілецької зброї з учнями 11 класів;
- використання інформаційно-комунікаційних технологій у сучасному освітньому процесі із предмета «Захист Вітчизни». Діяльнісний підхід у роботі вчителя;
- про проведення ІІ етапу гри «Сокіл» («Джура»).
До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Варто відзначити, що учителям Голуб В.М. та Ягнич Г.Й присвоєно педагогічне звання «вчитель-методист», що свідчить про підвищення педагогічної майстерності педагогів.    
        Укладено договір про співпрацю з Тернопільським державним медичним університетом ім. І.Я. Горбачевського (терміном 3 роки). На базі кафедри медицини катастроф та військової медицини проводились практичні заняття з дівчатами 11 класів закладів загальної середньої освіти міста.
        Стосунки між учнями та вчителями предмета «Захист Вітчизни» будувались на основі вимог загальновійськових статутів в обсязі тем, що вивчаються. У процесі вивчення нового матеріалу, закріплення та перевірки засвоєння його учнями реалізовано такі принципи навчання: доступність, проблемність, зв'язок навчання з життям, диференціація; застосовувалися методи демонстрації, діалогічні, інформаційно-повідомлюючі, пояснювальні. На різних етапах уроку використовувалась наочність: таблиці, малюнки, макети, схеми. Проводились інтерактивні уроки з використанням мультимедійних засобів.
          Аналіз відвіданих уроків та шкільної документації свідчить, що тематичні оцінки є комплексними, вони враховують всі види діяльності учнів і виставляються за трьома складовими оцінювання: знання теорії, розв’язання тестових завдань та виконання практичних прийомів.
        Проведений аналіз якості навченості  учнів 10-11-х класів показує ріст рівня навчальних досягнень учнів, що свідчить про клопітку, наполегливу систематичну та цілеспрямовану роботу педагогів.
         Найвищі показники якості навченості продемонстрували учні наступних навчальних закладів:

10 класи
ЮНАКИ
ДІВЧАТА
ТСШ №17 – 93%
ТНВК ШЕЛ 9 – 98%
ТЗОШ №26 – 88%
ТЗОШ №19 - 100%
ТЗОШ №27 – 88%
ТЗОШ №27 - 100%
ТЗОШ №14 – 93%
ТЗОШ №14 – 96%
ТЗОШ №22 – 98%
ТЗОШ №22 – 100%
11 класи
ЮНАКИ
ДІВЧАТА
ТСШ №17 – 97%
ТНВК ШЛ 6 – 100%
ТЗОШ26 – 100%
ТСШ №7 – 100%
ТСШ №29 – 96%
ТЗОШ №19 – 100%
ТЗОШ №14 – 96%
ТЗОШ №14 98%
ТЗОШ №22 – 100%
ТЗОШ №22 – 100%

Найнижчі показники якості навченості продемонстрували учні наступних навчальних закладів:

10 класи
ЮНАКИ
ДІВЧАТА
ТЗОШ №18 – 59%
ТНВК ШПЛ № 2 – 75%
ТЗОШ №20 – 49%
ТЗОШ №18 – 74%
ТПЛ – 56%
ТЗОШ №26 – 87%
11 класи
ТЗОШ №21 - 67%
 ТНВК ШПЛ  № 2 – 84%
ТЗОШ №25 – 69%
 ТНВК ШК  ім. Й. Сліпого – 78%
Галицький коледж – 69%
 ТЗОШ  №16 – 88%

З метою закріплення знань, умінь і практичних навичок, набутих учнями на заняттях з предмета «Захист Вітчизни», на виконання спільного наказу Тернопільського об’єднаного міського військового комісаріату та управління освіти і науки Тернопільської міської ради «Про проведення у 2017-2018 навчальному році навчально-польових зборів (занять у лікувально-оздоровчому закладі) із предмета «Захист Вітчизни» у закладах загальної середньої освіти міста»  від 16.01.2018  №16/16-агд були організовані та проведені 3-х денні польові збори (заняття у лікувально-оздоровчому закладі),  які в свою чергу закінчилися проведенням 10-11 травня  2018 року виконання вправ  бойових стрільб з автомата Калашнікова на стрільбищі с. Біла  юнаками 11-х класів навчальних закладів м. Тернополя.
        У ході зборів практично відпрацьовані теми з тактичної підготовки, вогневої підготовки, військової топографії, прикладної фізичної підготовки.
100% випускників пройшли навчально-польові збори.
        Реалії сьогодення визначили пріоритетні напрями роботи ТШДП, ТЗОШ №14,22 з військово-патріотичного виховання:
- щопонеділка підняття Державного Прапора України та виконання Державного Гімну України вчителями та учнями;
-  щопонеділка спільна молитва за участю військового капелана школи                 о. Вячеслава учнями 10-х та 11-х класів (у ТШДП);
- 28 вересня 2017 року – святкування 25-ї річниці ТШДП;
- жовтень 2017 року – 75 річниця створення УПА та День Захисника України;
- 20 жовтня 2017 року – участь у обласному марші патріотів учасників та переможців дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»);
- листопад 2017 року – мітинг, присвячений 99 річниці проголошення ЗУНР;
- листопад 2017 року –  участь у мітингу-реквіємі,  присвяченому пам'яті жертв Голодомору 1933-1935 рр.;
-  грудень 2017 року -  відзначено   річницю Збройних Сил України;
- січень 2018 року – проведені уроки до Дня Гідності і Свободи;
-     лютий 2018 року – відзначено День пам’яті Героїв Небесної Сотні;
-  квітень 2018 року - вчителями школи надана практична допомога в підготовці до дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») зі стройової та вогневої підготовки учням закладів загальної середньої освіти міста;
- квітень 2018 року - проведення міського етапу військово-патріотичних змагань «Сокіл» («Джура»);
- квітень 2018 року – проведення Дня цивільного захисту;
- травень 2018 року – участь у святкуванні річниці повернення з АТО 44-тої окремої артилерійської бригади;
- травень 2018 року – проведення стрільб з автомата Калашнікова на полігоні «Біла» та  змагань «Школа безпеки»;
-  травень 2018 року – урочиста хода у вишиванках з нагоди святкування  Дня Героїв.       
      Підготовлено такі основні документи та проведено заходи:
- спільний наказ  управління освіти і науки Тернопільської міської ради та Тернопільського міського об’єднаного комісаріату  «Про проведення у 2017-2018 н.р. навчально-польових зборів (занять у лікувально-оздоровчому закладі) із предмета «Захист Вітчизни» у загальноосвітніх навчальних закладах  міста» від 16.01.2018 №16/16-агд;
- спільний наказ управління освіти і науки Тернопільської міської ради та управління у справах молодіжної політики та спорту Тернопільської міської ради від 05.03.2018 №79/45 «Про організацію та проведення ДЮВП гри «Сокіл (Джура»)»;
- спільний наказ про підсумки міського етапу ДЮВП гри «Сокіл (Джура») від 20.04.2018 №137/91;
- на базі ТШДП проведено інструктивно-методичну нараду керівників команд з питань організації та проведення ДЮВП гри «Сокіл (Джура»);
- розроблено спільно з творчою групою Положення та технічні умови  міського етапу дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»);
- систематично здійснювався  методичний супровід підготовки та проведення міського етапу дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). У змаганнях взяли участь: «Сокіл»  - 34 команди, «Джура» - 33 команди.
Призові місця вибороли:
                гра «Сокіл»                                             гра «Джура»
І місце – команда ТЗОШ №24                 І місце – команда ТЗОШ №24
ІІ місце – команда ТНВК ШЕЛ №9        ІІ місце – команда ТЗОШ №22
ІІІ місце – команда ТЗОШ №22             ІІІ місце – команда ТУГ ім. І.Франка
Міський етап дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») проведено на високому організаційно-методичному рівні. Відкриття змагань відбулося урочисто 12.04.2018 у закладах освіти, закриття – 24.04.2018  на Театральному майдані  за участю заступника міського голови Бицюри Л.О., учасників АТО, де переможці та призери змагань були нагороджені  кубками, грамотами та подяками УОН ТМР. Команда-переможець «Сокіл» обласного етапу дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») взяла участь  у Всеукраїнському  етапі  гри у м. Переяслав-Хмельницький Київської області.
Підготовлено спільний наказ управління освіти і науки Тернопільської міської ради, управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради, Тернопільського міського відділу УДСНС у Тернопільській  області від 05.03. 2018  №199/78/11 «Про проведення міського збору-змагань юних рятувальників м. Тернополя за програмою ВГДР «Школа безпеки» пам’яті учасника ліквідації аварії на ЧАЕС Кудринського Л.О.».
Спільно з творчою  групою розроблено Положення та технічні умови проведення змагань юних рятувальників «Школа безпеки»;
- спільний наказ управління освіти і науки Тернопільської міської ради, управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради, Тернопільського міського відділу УДСНС у Тернопільській  області від 17.05.2018 №186/115, від 21.05.2018 №15 «Про підсумки міських змагань юних рятувальників за програмою ВГДР «Школа безпеки»;
- змагання  приурочені 31 річниці аварії на ЧАЕС, пам’яті учасника ліквідації Чорнобильської катастрофи Кудринського Л.О. відбулися у парку «Топільче». У змаганнях  взяли участь 26 команд, захід носив прикладну спрямованість.
Призові місця вибороли:
І місце – команда ТПЛ спортивного профілю;
ІІ місце – команда ТЗОШ №22;
ІІІ місце – команда ТНВК «Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого»
Переможці нагороджені кубками та грамотами управління освіти і науки Тернопільської міської ради.
У ході вивчення стану навчальних програм, рівня знань, умінь і навичок учнів з предмета «Захист Вітчизни» було виявлено і ряд недоліків, зокрема:
-      не обладнаний кабінет для вивчення основ медичних знань і допомоги в надзвичайних ситуаціях для навчання дівчат 10-11 класів;
-      в недостатній кількості забезпеченість підручниками для вивчення предмета «Захист Вітчизни» учнів 10 класів;
-      допускається виправлення помилок в класних журналах із порушенням «Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженої наказом МОНУ від 03.06.2008 №496.
У ТЗОШ №22 відсутні необхідні елементи смуги перешкод, а у ТШДП відсутній кабінет основ медичних знань та застарілі дрібнокаліберні  гвинтівки, які потребують заміни. Також у ТШДП у навчальних кабінетах відсутня комп’ютерна техніка, що не забезпечує належного інноваційного підходу до проведення  освітнього процесу.
На виконання наказу управління освіти і науки Тернопільської ОДА  від 22.08.2018  №213 «Про підсумки викладання предмета «Захист Вітчизни» у навчальних закладах загальної середньої освіти» у 2017/2018 навчальному році та завдання на 2018/2019 навчальний рік», з метою поліпшення організації викладання предмета «Захист Вітчизни», формування та удосконалення життєво необхідних знань, умінь і навичок учнів щодо захисту Вітчизни і військово-патріотичного виховання, підготовки юнаків до захисту Вітчизни, професійної орієнтації молоді щодо служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, визначених чинним законодавством,

НАКАЗУЮ :

1. Керівникам закладів загальної середньої освіти:
1.1. Постійно здійснювати контроль за виконанням вимог Указу Президента України від 25.10.2002 №948/2002 «Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді», Постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2000 №1770 «Про положення про допризовну підготовку», наказу МОН України від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах», навчальної програми предмета «Захист Вітчизни».
1.2.   Незалежно від обраного профілю навчального плану навчання учнів 10-11 класів з предмета «Захист Вітчизни» здійснювати в обсязі 70 річних годин (2 тижневих): 1,5 тижневої години інваріантної та 0,5 тижневої години варіативної складової навчального плану; для студентів Галицького коледжу ім. В. Чорновола в обсязі 105 річних годин.
1.3. Поділ класів на групи юнаків та дівчат здійснювати незалежно від кількості учнів у класі (але не менше ніж 5 осіб). Дівчата за їх власним бажанням (у разі згоди батьків, опікунів або піклувальників) навчаються за програмою для групи юнаків. Юнаки, які за станом здоров’я, релігійними поглядами не вивчають основи  військової справи, навчаються за програмою для групи дівчат.
1.4. Ввести у 2018/2019 навчальному році до навчального плану 9 класів закладів загальної середньої освіти усіх типів курс «Захисник України» в обсязі по 0,5 годин на тиждень за рахунок його варіативної складової. Передбачити викладання даного курсу вчителями «Захисту Вітчизни», учителями «Захисту Вітчизни» (сумісниками) або учителями, які служили у Збройних Силах. За відсутності таких учителів, які будуть викладати даний курс подати листи про передачу годин школі допризовної підготовки.
1.5. Передати години робочих навчальних планів, виділені на вивчення предметів «Захисник України» та «Захист Вітчизни» у школу допризовної підготовки згідно з додатками 1, 2.
1.6. Постійно здійснювати координацію спільної діяльності закладів освіти з військовими комісаріатами та громадськими організаціями, які опікуються патріотичним вихованням, розвитком духовності, вивченням предмета «Захист Вітчизни».
1.7. У річних планах роботи навчальних закладів розробити окремим розділом заходи з військово-патріотичного виховання.
1.8. Активізувати профорієнтаційну роботу серед старшокласників на подальшу службу в Збройних Силах України. Відновити зв’язки з військовими частинами (екскурсії до музеїв військових частин, спільні заходи патріотичного спрямування) та зв’язки і спільну профорієнтаційну діяльність шкіл і військових закладів вищої освіти.
1.9. Періодично виносити на педагогічні ради слухання питання стану військово-патріотичного виховання учнів та освітнього процесу з предмета «Захист Вітчизни» (не менш, ніж один раз на рік).
2. Директору школи допризовної підготовки Бондарю В.І.:
2.1.Чітко дотримуватись затвердженого графіка.
2.2.Навчання учнів здійснювати за навчальними програмами, затвердженими в установленому порядку.
2.3.Підготувати і затвердити тарифікаційні списки на визначені години.
2.4.До 10.10.2018 року подати у об’єднаний міський військовий комісаріат заявку на виділення бойових патронів для стрільб з автомата Калашнікова під час проведення навчально-польових зборів.
2.5.Запланувати на 2019 рік кошти для придбання дрібнокаліберних гвинтівок, комп’ютерної техніки та обладнання кабінету основ медичних знань.
2.6. Забезпечити якісне проведення у ІІ семестрі 2019 року триденних навчально-польових зборів (занять у лікувально-оздоровчому закладі) з учнями випускних класів на завершальному етапі вивчення предмета «Захист Вітчизни».
3. Директору ТЗОШ №22 Климчуку О.А. запланувати кошти на 2019 рік для облаштування смуги перешкод.
4.Контроль за виконанням наказу покласти на заступників начальника управління Пельвецьку О.П., Сум І.М. Начальник управління                                                                О.П. Похиляк 


Пельвецька Олена Петрівна, (0352) 525692
Сум Ірина Михайлівна, (0352)  253436
Даценко Микола Миколайович, (0352)  400994                                                                   
                                                      
Додаток 1
                   до наказу управління освіти
                   і науки Тернопільської міської ради
       від 30.08.2018 № 316

Виділені години на вивчення предмета
«Захисник України» в 9 класах

№ п/п
Назва навчального закладу
Кількість класів
Години
1
ТНВК №2
3
1,5
2
ТЗОШ №4
2
1
3
ТСШ №5
3
1,5
4
ТНВК №6
3
1,5
5
ТСШ  №7
2
1
6
ТЗОШ №8
2
1
7
ТНВК №9
3
1,5
8
ТЗОШ №10
3
1,5
9
ТЗОШ №11
3
1,5
10
ТНВК ШК
2
1
11
ТЗОШ №14
3
1,5
12
ТНВК №15
2
1
13
ТЗОШ №16
3
1,5
14
ТСШ №17
2
1
15
ТЗОШ №18
2
1
16
ТЗОШ №20
2
1
17
ТЛ №21 – СМШ ім. І.Герети
3
1,5
18
ТЗОШ №23
3
1,5
19
ТЗОШ №26
3
1,5
20
ТЗОШ №28
3
1,5
21
ТСШ №29
3
1,5
22
ТЗОШ №30
1
0,5
23
Українська гімназія
3
1,5
24
Гімназія «Гармонія»
1
0,5

ВСЬОГО :
60
30

                                                                                                          Додаток 2
                   до наказу управління освіти
                   і науки Тернопільської міської ради
       від 30.08.2018 № 316

Виділені години на вивчення предмета «Захист Вітчизни»
в 10 та 11 класах
№ п/п
Назва навчального закладу
К-сть 10кл.
К-сть годин
К-сть
11 кл.
К-сть годин
Разом годин
1
Українська гімназія ім. І.Франка
3
6
3
6
12
2
ТНВК № 2
1
2
1
2
4
3
ТСШ № 3
3
6
3
6
12
4
ТЗОШ № 4
3
6
2
4
10
5
ТСШ № 5
3
6
2
4
10
6
ТНВК № 6
2
4
2
4
8
7
ТСШ № 7
1
2
1
2
4
8
ТЗОШ № 8
2
4
1
2
6
9
ТНВК № 9
2
4
1
2
6
10
ТЗОШ № 10
1
2
1
2
4
11
ТЗОШ № 11
1
2
1
2
4
12
ТНВК ШК
1
2
1
2
4
13
ТЗОШ № 13
1
2
1
2
4
14
ТЗОШ №14
1
2
2
4
6
15
ТНВК № 15
1
2
2
4
6
16
ТЗОШ № 16
2
4
2
4
8
17
ТСШ № 17
2
4
1
2
6
19
ТЗОШ № 18
1
2
1
2
4
20
ТЗОШ № 19
2
4
2
4
8
21
ТЗОШ № 20
1
2
1
2
4
22
ТЛ №21 – СМШ ім. І. Герети
2
4
2
4
8
23
ТЗОШ № 23
2
4
2
4
8
24
ТЗОШ № 24
2
4
2
4
8
25
ТЗОШ №25
1
2
1
2
4
26
ТЗОШ № 26
2
4
1
2
6
27
ТЗОШ № 27
1
2
1
2
4
28
ТЗОШ № 28
2
4
1
2
6
29
ТСШ № 29
2
4
2
4
8
30
Класична гімназія
2
4
1
2
6
31
Технічний ліцей
2
4
2
4
8
32
Педагогічний ліцей
2
4
2
4
8

РАЗОМ :
54
108
48
96
204

Галицький коледж
  годин:  484


Немає коментарів:

Дописати коментар