субота, 22 серпня 2020 р.

 


Методичні рекомендації про викладання 

навчальних предметів 

у закладах загальної середньої освіти 2020-2021 н.р. 

file:///C:/Users/lenovo/Downloads/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%9C%D0%9E%D0%9D.pdf

 

Інтерактивна школа  

вчителів предмета «Захист України

 

Про особливості викладання предмета «Захист України»

у 2020/2021 навчальному році


Дата проведення: 25.08.2020

Місце проведення:

Тернопільський міжшкільний ресурсний центр

school_dp@ukr.net

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                          

 Директор ТКМЦНОІМ 

                                                                                       _________  Литвинюк Г.І.     

                                                                                                               

                                                                                            17 серпня 2020

 

 

Інтерактивна школа  є базовою для вчителів предмета «Захист України»  м. Тернополя.  Робота планується і проводиться у відповідності до проблем, над якими працюють ТМРЦ та ТЗОШ № 22.

   Матеріали роботи інтерактивної школи оформлено в папках, які зберігаються в шкільному методичному кабінеті, одним з основних завдань якого є координація змісту, форм і методів самоосвіти, колективної та індивідуальної роботи методичної служби школи.

   Авторські доробки вчителів також оформлені на блогах Бондаря В.І., Ягнич Г.Й. та Дудника В.В., опис передового педагогічного досвіду Батурина П.Р. відображено на сайті ТОКІППО. У цьому навчальному році продовжено  створення портфоліо педпрацівників.  Усе це є доступним не тільки для всього педколективу, а й для слухачів курсів ТОКІППО,  з якими  систематично проводяться заняття на базі ТМРЦ.

   Усі форми методичної роботи в школах (традиційні і нетрадиційні) стимулюють вчителів до пошуку нових шляхів реалізації Державних стандартів освіти. Щоб виявити методичний рівень вчителів, згідно графіка  проводиться атестація педкадрів.

 

 

Мета

 

Орієнтувати та організувати роботу вчителів предмета «Захист України» у 2020/2021 навчальному році в умовах патріотичного опору російській агресії та євроінтеграції України.

Інтерактивна школа вчителів предмета «Захист України» працює над проблемою: «Оволодіння та впровадження в освітній процес інноваційних та традиційних технологій для покращення якості військово-патріотичного виховання молоді».

Обговорити актуальні питання вивчення предмета «Захист України», визначити шляхи їх реалізації.

  

Інтерактивна школа вчителів предмета «Захист України»

(25 серпня 2020 10.00 год. Тернопільський міжшкільний ресурсний центр)

 

1.     Особливості вивчення предмета «Захист України» у 2020-2021 навчальному році - Даценко М.М. – методист ТКМЦНОІМ.

 

2.     Перспективи розвитку ТМРЦ: «Створення ситуації успіху та формування мотивації до готовності захищати Україну при вивченні предмета  «Захист України» - Бондар В.І. – директор  ТМРЦ.

 

3.     Алгоритм проведення вступного уроку захисту України для дівчат 10 класу – Чарторинська О.Я. – заступник директора ТМРЦ.

 

4.     Практична спрямованість вивчення предмета «Захист України» - запорука національної безпеки України – Дудник В.В., Панасюк В.С., Шабдінов І.І., Ягнич Г.Й. - вчителі захисту України ТМРЦ, Тіхановський В.І. – вчитель  захисту України ТЗОШ №22.

 

 


Методист ТКМЦНОІМ                                                                             М.М. Даценко

17.08.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації

 

1.     Розробити на 2020-2021 навчальний рік та здійснити заходи щодо удосконалення та зміцнення навчально-матеріальної бази предмета «Захист України».

2.     Забезпечити якісне проведення у травні 2021 року триденних навчально-польових зборів (занять у лікувально-оздоровчому закладі) з учнями 11 класів з предмета «Захист України».

3.     Постійно здійснювати координацію спільної діяльності установ і закладів освіти з військовими комісаріатами та громадськими організаціями, які опікуються патріотичним вихованням, розвитком духовності.

4.     У річних планах роботи навчальних закладів розробити окремий розділ «Військово-патріотичне виховання».

5.     Активізувати профорієнтаційну роботу серед старшокласників на подальшу службу в Збройних Силах України шляхом проведення конкурсів, вікторин, змагань тощо.

6.     Забезпечити зв'язок з військовими частинами (екскурсії до музеїв військових частин, спільні заходи патріотичного спрямування); активізувати зв’язки і спільну профорієнтаційну діяльність шкіл та військових вищих навчальних закладів (юний правознавець, десантник, рятівник, розвідник, снайпер, поліцейський, прикордонник, радист) (1-11 кл.).

7.     Організувати та провести міський етап  Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») та змагання «Школа безпеки»,  заочний конкурс роїв Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)  .

8.         Підвищувати професійний рівень шляхом участі у методичних заходах різного рівня, фахових випробуваннях педагогів.

вівторок, 19 травня 2020 р.


Дистанційне освітнє трансфер-містечко інноваційних можливостей (для вчителів "Захисту Вітчизни"Мотиваційне оцінювання як запорука успішного вивчення предмету «Захист Вітчизни»


Оцінювання учнів з предмета «Захист Вітчизни» здійснюється відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.
Оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках «Захист Вітчизни» може здійснюватися за такими видами діяльності:
1. Засвоєння техніки виконання вправи (може здійснюватися окремо від прийому навчального нормативу).
2. Виконання навчального нормативу (з урахуванням динаміки особистого результату).
3. Виконання навчальних завдань під час проведення уроку.
4.Засвоєння теоретико-методичних знань. 
Час виконання нормативів на загальну оцінку не впливає.  При цьому оцінка за виконання нормативу не є домінуючою під час здійснення тематичного, семестрового чи річного оцінювання.

Педагогіка емпауерменту (від анг. Empowermtnt – розширення прав і можливостей) – надання людині мотивації, внутрішніх сил і надхнення для активних дій. Цей напрям педагогіки спрямований на формування у дітей бажаних моделей поведінки та ставлень до навколишнього світу, на відміну від традиційної орієнтованої на знання педагогічної моделі, яку зазвичай використовують у сучасній освіті України.Матеріали за посиланням
https://drive.google.com/file/d/1tqsiAcdI4g01RokOt2KjIiqJ4M_-Rs1M/view?usp=sharing

четвер, 14 травня 2020 р.


«Соколята»
Звіт про діяльність рою "Соколята"  ТЗОШ № 24

https://drive.google.com/file/d/1WFotT8pncx7y-EHhpsHip8-se-xOHC7L/view?usp=drive_web


Умови вступу до військових закладів вищої  освіти у 2020 році

Система військової освіти інтегрована до загальнодержавної системи освіти. Вступну кампанію 2020 року організовано згідно з вимогами законів, умовами прийому до вищих навчальних закладів у поточному році, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки.
До мережі вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти входить 2 університети, 4 академії, 6 військових інститутів, 3 коледжі сержантського складу, 1 відділення та 33 кафедри військової підготовки, 10 кафедр військової медицини та 3 військових ліцеї. Три заклади мають статус «Національний».
Терміни підготовки становлять – 2,5 року на здобуття ступеня освіти «фаховий молодший бакалавр», 4 роки – «бакалавр» за усіма спеціальностями, 1,5 року – «магістр».


На навчання прийматимуть осіб віком із 17 років у рік вступу до 30 років, які здобули повну загальну середню освіту з-поміж цивільної молоді, випускників військових або військово-морських ліцеїв і ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою та військовослужбовців контрактної та строкової служби. Також здобувати освіту зможуть резервісти і військовозобов’язані з повною загальною середньою освітою.
— Особливість вступної кампанії 2020 року – надання права військовослужбовцям строкової служби брати участь у конкурсі для вступу до ВВНЗ лише за сертифікатами зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти.
Контрактники, які бездоганно прослужили в ЗС України не менше одного терміну, або які проходять військову службу за призовом під час мобілізації та зазнали поранення в районі проведення ООС, мають право вступу до ВВНЗ на заочну форму навчання для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» за цивільними спеціальностями.
Довідка. В умовах особливого періоду брати участь у конкурсі за результатами вступних іспитів при вступі на освітні програми у галузі воєнних наук мають право:
·                     громадяни України, звільнені зі строкової служби – протягом року після звільнення;
·                     студенти закладів вищої освіти, які виявили бажання вчитись у ВВНЗ;
·                     вступники з числа випускників військового (військово-морського) ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, які закінчили навчання в рік вступу;
·                     військовослужбовці за призовом під час мобілізації, на особливий період.
Вступники з числа цивільної молоді та резервістів будуть брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань.
Крім надання сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти або складання вступних іспитів з конкурсних предметів, кандидати обов’язково проходять психологічне обстеження, оцінювання рівня фізичної підготовленості та медичний огляд.
Порядок подачі документів
Особи з числа цивільної молоді, які виявили бажання вступити на навчання до ВВНЗ або ВНЗ ВНП, в період з 01 січня до 01 червня подають особисто заяву до районного або міського військового комісаріату за місцем реєстрації, до якої додають такі документи:
·                     автобіографія;
·                     копія документа державного зразка про повну загальну середню освіту (здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;
·                     шість кольорових фотокарток розміром 3×4 см;
·                     копії документів, які відповідно до чинного законодавства встановлюють право на пільги при вступі до ВВНЗ (ВНП ЗВО);
·                     копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
·                     два поштових конверти з марками і заповненими особисто адресою проживання та адресою районного (міського) військового комісаріату, де вступник перебуває на військовому обліку;
·                     довідка про проходження спеціальної перевірки;
·                     копія документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт), військовий квиток або посвідчення про приписку.
Вступники, які зареєстровані на тимчасово окупованій території АР Крим, у Донецькій та Луганській областях і тимчасово проживають за їхніми межами, у разі неможливості оформлення особової справи у військовому комісаріаті за місцем проживання мають право подати заяву на вступ безпосередньо до приймальної комісії ВВНЗ. Оформлення особових справ таких вступників здійснюється безпосередньо у ВВНЗ.
Військовослужбовці за контрактом та строкової військової служби, що бажають вступити на навчання до ВВНЗ для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів (ступенів) «молодшого спеціаліста» («фахового молодшого бакалавра») та «бакалавра» за схемою підготовки «курсант», з 1 лютого до 1 квітня подають рапорт за підпорядкованістю.
До рапорту додаються: копія документа державного зразка про повну загальну середню освіту (документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) та додатка до нього, 6 фото 3×4 см, які завірені штабом військової частини, автобіографія, службова картка.
Терміни проведення вступних випробувань
Терміни проведення вступних випробувань до всіх ВВНЗ та ВНП ЗВО – з 09 по 17 липня включно, до Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба – з 01 до 17 липня.
Поза конкурсом цього року зможуть вступати до військових вишів особи, в яких один із батьків або усиновлювачів був військовослужбовцем, який загинув або був визнаний судом безвісти зниклим під час виконання обов’язків військової служби. Цією пільгою, відповідно до положень Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», можна скористатися впродовж трьох років після здобуття загальної середньої освіти. Також поза конкурсом мають право вступати до військових вишів учасники бойових дій (на території інших держав) та члени їх сімей. Це передбачено Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
Крім того, діятиме і цільовий прийом до військових вишів, так звана квота. Право зарахування на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів на підставі цільового прийому буде надано вступникам з-поміж військовослужбовців військової служби за контрактом. Для них встановлена квота в кожному виші в розмірі 10% від загального обсягу прийому за кожною спеціальністю підготовки.
Для вступників з-поміж випускників військових ліцеїв і ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою встановлено квоту – 12% від загального обсягу прийому. А вступники з осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, та особи, місцем проживання яких є територія проведення ООС, матимуть квоту в кожному ВВНЗ у розмірі 3% від загального обсягу прийому за кожною спеціальністю підготовки.
У Департаменті військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міноборони створено оперативну групу, яка забезпечує координацію діяльності органів військового управління, ВВНЗ та ВНП ЗВО з питань проведення заходів вступної кампанії у 2020 році, контактний телефон якої: (044) 271-12-67. Військові  заклади вищої  освіти
·         Військова академія (м. Одеса)
·         Військово-юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Інші